تحقیق رایگان درمورد کیفیت آموزش، آموزش الکترونیک، فیزیولوژی، خلاقیت و نوآوری

دانلود پایان نامه ارشد

تکنولوژیکی می پردازد.
واژه آموزش ترکیبی، توصیفی از الگوی تلفیق شده آموزش الکترونیکی و آموزش به شیوه سنتی است که در آن فعالیت ها و منابع الکترونیکی در کنار آموزش چهره به چهره مورد استفاده قرار میگیرد . در آموزش ترکیبی شکل های مختلف یادگیری (کلاس سنتی و مجازی)، دیدگاه تربیتی(رفتار گرایی و ساختن گرایی) و رسانه های آموزشی ( لوح فشرده، وب سایت، کتاب، ویدئو و نظایر آن ) با یکدیگر ادغام می شود . این رویکرد جدید محیط یادگیری واقعی و مجازی را به یکدیگر پیوند می زند . آموزش ترکیبی مخاطبان را تشویق می کند تا از طریق روش های متنوع به یادگیری بپردازند . (محمد نژاد، همت . صالحی صدیقه، 1393)
آموزش ترکیبی چنین نیز بیان می شود: ترکیبی از وسایل ارتباطی مختلف با فناوریهایی همچون یادگیری الکترونیک، پشتیبانی الکترونیک عملکرد و شیوه های مدیریت دانش که برای ارائه آموزش استفاده می شود (پورنیما والاتان، 2002 . )
توانایی انتخاب امکانات ، فناوری وموادآموزشی که دارای بیشترین هماهنگی با امکانات سازمان باشد(میچل اوری،2004).
صادق پور (1388) یادگیری ترکیبی را اینگونه تعریف میکند : ((رویکردی جدید در برنامه ریزی آموزشی است که در آن برای آموزش یک دوره، از ترکیبی از وسایل و تجهیزات الکترونیکی و حضوری و همچنین ترکیبی از شیوه های دانشجو محور و استاد محور استفاده می شود . به این ترتیب با توجه به شرایط هر موسسه ای این چهار عامل ، در یک برنامه ریزی آموزشی چنان در کنار هم چیده می شوند که بالاترین کیفیت آموزشی ممکن را برای آن سازمان فراهم کند .(صادق پور، سپیده ، 1388)
آموزش ترکیبی، راه حل یادگیری است که تلفیقی از مولفه های رو در رو و بر خط را در کنار هم تدارک می بیند . این شیوه از یادگیری شامل تلفیق روش های آموزشی، رسانه ها، تجارب، مولفه های اطلاعاتی و آموزشی ، یادگیری همزمان و غیر همزمان و یادگیری خود آهنگ و خود -محور است (Baglien VG ، 2009)
آموزش ترکیبی آموزشی است که مکانیزم های مختلف یادگیری را استفاده کرده تا راه حل های کلی آموزش را به دست آورد. در این نوع آموزش هر آنچه به فراگیر کمک کند تا دانش و مهارت را بهتر بیاموزد می توان استفاده کرد مانند : نرم افزار های چند رسانه ای ، کتاب ها ، تمرین های خارج از کتاب و غیره . آموزش ترکیبی روندی مداوم است که سطوح مختلف و روش های گام اول توسعه ای تخصصی را با یکدیگر می امیزد . این روش به ما این امکان را می دهد که بین هزینه های آموزش و زمان پیشرفت این برنامه ها تعادل برقرار کرده و نتایج خوبی از کار خود بگیریم. ( مجله فرهنگ آموزش – سال چهارم / شماره 10 و 11 )
یادگیری ترکیبی تغییروتحول طبیعی آموزش های الکترونیک به یک برنامه تکمیل شده چندرسانه ای است که برای حل موثر مسائل ومشکلات بایک روش مناسب به کارمی رود. دراین روش منابع به بهترین وجه اختصاص داده می شوند. موضوع مهم دریادگیری ترکیبی، انتخاب ترکیبی درست ازمواد وروشهای آموزشی است که باکمترین هزینه بیشترین تاثیرتجاری را داشته باشد. یکی ازساده ترین روشها ایجاد محتوای الکترونیک همراه باتصویرانسانی است. محتوای متعامل و فعال این روش، بهره مندی زیادداشته و قابلیت ارزیابی واقعی نتایج آموزش الکترونیک را داراست.(محمد خانی، 1386)
تمایل کنونی به آموزش ترکیبی شاید همان همان گرایش 30 سال گذشته آموزش و مهارت آموزی در استفاده از تکنولوژی باشد . آموزش ترکیبی برای اولین بار به عنوان موج دوم آموزش های مجازی، توسط مارش و دیگران در سال 2003 مطرح شده است .آموزش ترکیبی به کاربرد روش های جدید تفکر در خصوص طراحی دروس جهت سازگار نمودن ارزش ها و فعالیت های سنتی آن هم با جذب امکانات و انتظارات تکنولوژیکی می پردازد. جوامع یادگیری ترکیبی قادر است ارتباطات جدید و چند جانبه ای(شخصی و علمی) را در حوزه یادگیری فرا روی فراگیران قرار دهد به طوریکه فراتر از زمان، مکان و دروس محدود قابل توسعه باشد. یادگیری ترکیبی به این اساتید اجازه را می دهد تا حضور متعادلی در کلاسهای حضوری و برخط داشته باشند، به گونه ای که مولفه های برخط به طور طبیعی سبب افزایش یادگیری کلاس های سنتی گردند که این امر سبب دستیابی به تجربه یادگیری معنادار خواهد شد. (سعید پور، مرضیه – طبسی ، زکیه – 1389)

2-2-6-خلاقیت
خلاقيت از جمله مسائلي است كه دربارة ماهيت و تعريف آن تاكنون بين محققان و روان‌شناسان توافقي نشده است. تورنس (Torans) پس از پنجاه سال تحقيق و آزمودن دربارة خلاقيت، معتقد است نمي‌توان تعريف صريح و جامعي از خلاقيت داد. اما ابهام در مفهوم، به معني پيچيدگي جريان خلاقيت نيست، زيرا خلاقيت را مي‌توان به راحتي در زندگي روزمره حس كرد. با وجود اين، بيش از صدها تعريف براي خلاقيت ارائه شده است. از جمله تعاريف زير:
• خلاقيت يعني رهايي از عادت‌هاي ذهني.
• خلاقيت = توانايي تفكر + كشتن ويروس‌هاي ذهني.
• خلاقيت يعني نگاهي متفاوت به پديده‌هايي كه ساير مردم نيز به آنها مي‌نگرند.
• خلاقيت يعني فرآيند تغيير توسعه و تكامل در سازمان‌بندي حيات ذهني.
• خلاقيت عبارت است از برآيند حساس‌شدن به مسائل، نواقص، شكاف‌هاي دانش، عناصر مفقوده، ناهماهنگي‌ها و شناسايي دشواري‌ها، جست‌وجوي راه‌حل‌ها، حدس‌زدن‌ها، منظم‌كردن‌ها، فرضيه‌هايي دربارة نواقص آزمودن و دوباره آزمودن.
اما تعريفي كه اغلب دانشمندان بر آن اتفاق‌نظر دارند:
خلاقيت = تازگي + ارزش
از نظر مدنیک ((Mednich خلاقیت عبارت است از: شکل دادن به عناصر متداعی به صورت ترکیبات تازه که با الزامات خاصی مطابق است یا به شکلی مفید است. هرچه عناصر ترکیب جدید غیر مشابه‌تر باشند، فرایند حل کردن خلاق‌تر خواهد بود. ( حسینی، افضل السادات، 1381)
گیزلین (ghiselin) معتقد است: خلاقیت ارائه کیفیت‌های تازه‌ای از مفاهیم و معانی است. ( حسینی، افضل السادات، 1381)

تفاوت خلاقیت با نو آوری :
معمولاً برخی از مطالعات انجام شده در این حوزه، بین دو مفهوم خلاقیت و نوآوری تفاوتی قائل نمی‌شوند و از آنجا که در کُنه هر دو مفهوم ویژگی تازگی و نو بودن قرار دارد، هر دو را در یک معنی و مترادف هم بکار می‌برند.در حالی که با دقت در معنای هر دو اصطلاح مشاهده می کنیم که تفاوت ماهوی بین خلاقیت و نوآوری وجود دارد.
نوآوری به کارگیری ایده‌های جدید ناشی از خلاقیت است که می‌تواند یک محصول جدید، خدمت جدید یا راه حل جدید انجام کارها باشد.(1992. George G.Gordon)
باید بین خلاقیت و نوآوری فرق قائل شد، معمولاً واژه خلاقیت به توانائی و قدرت فرد در ارائه ایده های نوین(فکر های سازنده) اطلاق می شود.از سوی دیگر، معمولاً نوآوری به معنی استفاده از این ایده ها میباشد.در یک سازمان این به معنی یک کالای جدید، یک خدمت جدید یا یک راه جدید برای انجام دادن کارهاست. اگرچه  بحث نوآوری حول محور خلاقیت مطرح شود.( 2006 . Koontz, Harold )
خلاقیت باید بر اهداف سازمان تمرکز یابد و همانند یک قیف برای نوآوری عمل کند به این معنی که نوآوری محتمل‌ترین ایده‌ها را برگزیده و آنها را مورد آزمایش و بررسی قرار می‌دهد. ( 2006 . Koontz, Harold )

2-2-7-انگیزش
انگیزش تمایل به انجام کار در گرو توانایی فرد است تا بدان وسیله نوعی نیاز تأمین گردد. می‌توان انگیزش را بر حسب رفتار عملی تعریف کرد. کسانی که تحریک شوند نسبت به کسانی که تحریک نشوند تلاش بیشتری می‌نمایند. ( پارسیان، علی . اعرابی، محمد ۱۳۸۸.)
انگیزش در آموزش رفتار هایی مبتنی بر هدف پدید می اورد ، یاد گیرنده را به تلاش و کوشش وا می دارد و به فعالیت او شکل و جهت می بخشد . عوامل انگیزشی که دارای خاستگاه درونی و برونی یا فردی و محیطی هستند در شخص نیرو و پویایی خاصی برای رسیدن به هدف خود ایجاد می کنند و زمانی به حد اعلای خود می رسند که بطور مشترک دست به کار می شوند . انگیزه های تربیتی بصورت وسیله و هدف به کار می روند . عوامل تشکیل دهنده انگیزش عبارتند از نیاز ها ، علاقه ها ، ارزش ها ، نگرش ها و مشوق ها.(پارسا، محمد 1387)
انگیزش علت رفتارها است. انگیزش به عوامل موجود در یک فرد اشاره دارد که رفتار را در جهت یک هدف فعال می‌سازند. ( کارل هافمن و …)
عوامل درونی که باعث می شود شخص در جهت نیل به هدف ها و منظور هایی که زمینه رفتاری وی را تشکیل می دهد ف اقدام کند . (عمادی،1391)

انواع انگیزش
  وقتی نظریه‌پردازان درباره انواع مختلف انگیزش صحبت می‌كنند، در واقع میان رفتار مشاهده‌شده و دلایل فرضی یا انگیزه‌هایی كه زیربنای رفتار هستند، پیوندهایی را برقرار می‌سازند، اما برخی از مهم‌ترین انواع انگیزش به نظر روان‌شناسان به قرار زیر است:
 
الف. فیزیولوژیكی – روان‌شناختی: در اساسی‌ترین یا پایه‌ای‌ترین سطح، ما می‌توانیم درباره نیازهای جسمی یا فیزیولوژیكی صحبت كنیم. نیازهای فیزیولوژیكی شامل غذا، آب، پوشاك و نیازهای جنسی است و نیازهای روان‌شناختی با فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی ارتباط دارند كه برای برآورده شدن هر یك از نیازهای مطرح‌شده، یك انگیزش مفروض وجود دارد.
 
ب. صلاحیت: وایت، مشاهده كرد كه كودكان در حال رشد، محیط خود را فعالانه كشف می‌كنند. وایت، احساس می‌كرد كه این رفتار اكتشافی ذاتی، نتیجه نیاز فرد به تأثیرگذاری بر محیطش است. این نیاز، به آنچه وایت، آن را انگیزش كارآیی: انگیزش صلاحیت یا انگیزش تسلط نامیده، ارتباط دارد.
 
ج – پیوندجویی یا تعلق: یكی دیگر از انگیزش‌های روان‌شناختی مهم، تمایل فرد به ایجاد وابستگی‌ها یا نیاز به پیوندجویی یا تعامل با دیگران است (بیایبانگرد و نعمتی 1384)

2-2-8- تفاوت های کلی آموزش سنتی و ترکیبی

جدول – 2-1-تفاوت های کلی آموزش های سنتی و ترکیبی
موضوع
آموزش سنتی(کلاسی)
آموزش های نوین(ترکیبی)
روش آموزش و آموختن
فردی
اجتماعی
نتیجه و تاکید
رقابت
همکاری و مشارکت
نوع فعالیت فراگیران
حفظ کردن مطالب
مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش
رابطه مدرس و فراگیر
دو گروه مجزا : دانا و نادان
یک گروه : جامعه فراگیران
فراگیران
غیر فعال و وابسته به مدرس
فعال و مستقل
محتوای تدریس
محدود و انتخابی
نامحدود و متنوع
یادگیری
کمی
کیفی

2-2-9-مقایسه نقش اساتید در محیط های آموزشی و ترکیبی
جدول – 2-2- مقایسه نقش اساتید و فراگیران در محیط های آموزش سنتی( معمول) و ترکیبی
نقش اساتید در روش سنتی
نقش اساتید در روش نوین
سخنرانی و ارائه اطلاعات
راهنمایی فراگیران و مدیریت منابع
پاسخ به سوالات
هرایت یافتن پاسخ
صرفا تهیه محتوا
طراحی تجارب یادگیری توسط فراگیر
انتقال مطلب صرفا در کلاس
تشویق کنترل فرایند یادگیری توسط فراگیر
غالباً تدریس یک سویه از استاد به فراگیر
تدریس بصورت گروهی و مشارکت با فراگیران
انتقال آموزش از منبع به مخزن
تسهیل گننده روند یاد دهی و یادگیری

2-2-10-مقایسه نقش فراگیران در محیط های آموزشی و ترکیبی
جدول 2-3- مقایسه نقش فراگیران در محیط های آموزش سنتی( معمول) و ترکیبی (نوین)
نقش فراگیران در روش سنتی
نقش فراگیران در روش نوین
منفعل و پذیرای دانش
فعال و پردازش ساخت دانش
حفظ کردن اطلاعات و حقایق
حل مسئله و یادگیری مبتنی بر پروژه
ملاحظه موضوعات در قالب خاص
ملاحظه موضوعات با چشم انداز های گوناگون
یافتن پاسخ از قبل تعیین شده
جستجو برای یافتن پاسخ های مناسب
مسئولیت های هدایت و کنترل یادگیری توسط مدرس
مسئولیت هدایت و کنترل یادگیری توسط فراگیر
انجام فعالیت های یادگیری در چارچوب تعیین شده
انجام فعالیت های یادگیری مرتبط با نیاز حرفه ای شخص

2-2-11-مقایسه رویکرد های مختلف آموزشی
جدول – 2-4- مقایسه رویکرد های مختلف آموزش(ایزدی، عبدالرضا، 1392 )
آموزش سنتی
آموزش الکترونیک
آموزش ترکیبی
استاد محور
دانشجو محور
استاد – دانشجو محور
هزینه بالا
هزینه کم
هزینه متوسط
حضور گرا
ابزار گرا
کیفیت گرا
پایین بودن کیفیت آموزش
پایین بودن کیفیت آموزش
بالا بودن کیفیت آموزش
بهره

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد روش های تدریس، تعریف مفهومی، آموزش و پرورش، تفکر انتقادی Next Entries تحقیق رایگان درمورد زبان فارسی، آموزش زبان، آموزش زبان فارسی، پیش آزمون