تحقیق رایگان درمورد علوم پزشکی، آموزش حضوری، دانشگاه علوم پزشکی، پیاده سازی نظام

دانلود پایان نامه ارشد

گیری از انسان جهت آموزش
بهره گیری از ابزار و امکانات الکترونیکی
بهره گیری از انسان و امکانات الکترونیکی
آموزش در مکان و زمان تعیین شده
آموزش در هر مکان و زمان
استفاده از مکان و زمان متناسب با شرایط
کنترل بیش از حد بر آموزش
کنترل بسیار کم بر آموزش
تاکید بر خود آموزی کنترل شده
روش آموزش غیر قابل انعطاف
روش آموزش غیر قابل انعطاف
قابلیت انعطاف زیاد روش آموزش

2-2-12-طبقه بندیهای یادگیری ترکیبی
یادگیری ترکیبی تحت سه عنوان طبقه بندی می شود .(محمد خانی، 1386)

• یادگیری ترکیبی به روش شخصی، با حمایت رابط آموزشی برای توسعه مهارتها و دانش خاص مهارت مورد نیاز
• ترکیب روشهای مختلف یادگیری و وسایل ارتباطی جهت ارائه آموزش برای توسعه رفتارها و طرز تلقی های خاص طرز تلقی مورد نیاز
• یادگیری ترکیبی همراه با مدیریت دانش و هدایت گری برای توسعه قابلیتهای محیط کار

2-2-13-تاریخچه آموزش ترکیبی :
تاریخچه آموزشهای ترکیبی را می توان در چهار دوره متفاوت مورد بررسی قرارداد.
الف)دوره قبل از سال 1983 ، فضای آموزشی مربی محور: قبل از اینکه رایانه ها به طور وسیع در دسترس باشند. فضای آموزشی مربی محور شیوه اصلی در آموزش بود. این شیوه برای دانشجویان فرصت لازم را فراهم می کرد. که از محیط کار خارج شوند و با حضور در سر کلاسها، ارتباط مستقیمی با مربیان و هم کلاسهای خود داشته باشند. اما این شیوه آموزشی، هزینه های زیادی را به دنبال داشت که این موضوع یکی از عواملی بود که باعث گردید آموزش به دوره جدیدی وارد شود.
ب)سالهای 1984 تا 1993، دوره آموزشی چند رسانه ای: نیازمندیهای تکنولوژیک این دوره آموزشی ویندوز 1/3 ، سی دی رام ها و پاورپوینت بودند. به منظور هرچه جذاب تر وبهتر کردن آموزش، آموزشهای مبتنی بر کامپیوتر رونق گرفت.
در این دوره از لوحهای فشرده استفاده می شد که مهمترین ویژگی آنها توانایی آموزش در هر زمان و در هر مکان بود. ارسال لوحهای فشرده همچنین منجر به صرفه جویی خیلی زیادی درهزینه ها می شد.این دوره آموزش، به صنعت آموزش شکل جدیدی بخشید. با وجود تمامی مزایا، لوحهای فشرده فاقد پویایی لازم وتعامل بین افراد هستندکه معمولاٌ در کلاسها رخ می داد . این امر گاهی به کاهش انگیزه در یادگیری برای فراگیران منجر می شد.
ج)سالهای 1994 تا 1999 ، موج اول آموزش های الکترونیک: همزمان با توسعه و تکمیل وب سایتهای آموزشی، آموزش دهندگان پی بردند که چگونه این فناوری جدید می تواند منجر به توسعه وبهبود آموزش شود. پست الکترونیک، انشعابهای چند گانه وب سایت ها،تکنولوژی زبان نشانه گذاری در سند های جهانی وب(صفحات ابر متن )‌، قابلیت چند رسانه ای وجود صدا وتصویر متحرک، همگی به تغییر وایجاد آموزشهای چند گانه منجر شدند. هر چند که کیفیت پایین وهزینه بالای این دوره به ورود به دوره جدیدتری از آموزش منجر گردید.
د)سالهای 2005-2000 ،موج دوم آموزش های الکترونیکی: خلق وایجاد پیشرفت های تکنولوژیک چون: «جاوا»، آدرس های پروتکل اینترنتی بکار گیری شبکه دسترسی به برنامه های مخابراتی وسیع و طراحی وب سایت های پیشرفته، انقلابهایی هستند که صنعت آموزش امروز را متحول کرده اند.
در زمانی که انتظار می رفت آموزشهای الکترونیک همه روشهای آموزشی گذشته را از بین ببرند شیوه های یادگیری با هم ترکیب شده و آموزشهای ترکیبی را به وجود آوردند . مزیت یادگیری ترکیبی نه تنها افزایش اثربخشی در روشهای آموزشی، بلکه به عنوان وسیله ای برای کاهش هزینه ها است. یادگیری ترکیبی از ترکیب آموزش های الکترونیک با شیوه های قدیمی تر آموزش به وجود آمده است.

مروری بر تحقیقات گذشته نشان می دهد که تاثیر آموزش به شیوه ترکیبی بطور جداگانه بر متغیر های خلاقیت، انگیزش و یادگیری در سازمان های دولتی و خصوصی انجام شده است و سازمان های مربوطه به دنبال این بودند تا با استفاده از انواع روش های آموزشی در افزایش کارایی و در نهایت اثربخشی سازمان هایشان برنامه ریزی کنند هر چند تحقیقاتی مرتبط با یادگیری ترکیبی و تاثیر آن بر انگیزش و خلاقیت انجام شده است اما خلاء پژوهشی مرتبط با مقایسه دو روش ترکیبی و معمولی و تاثیر آنها بر سه متغیر خلاقیت، انگیزش و یادگیری وجود دارد.
سیدی، یعقوبی( 1391) با تحقیقی تحت عنوان طراحی و پیاده سازی نظام اموزش ترکیبی برای دانشجویان رشته های توانبخشی- که به نتایج زیر دست یافتند:- شیوه آموزش ترکیبی با افزودن شیوه یادگیری دانشجو محور به آموزش حضوری و استفاده از ابزار های توانمندی مانند محتوای آموزشی استاندارد، به سادگی میتواند کیفیت آموزش بالاتری را نسبت به دیگر شیوه ها(حضوری و الکترونیکی) برای دانشجویان فراهم نماید.
– سازمان ها باید از رویکرد و نگرش یادگیری ترکیبی در تدوین استراتژی های خود استفاده نمایند تا بتوانند محتوای آموزشی مناسب و صحیح را در چارچوبی بهینه برای افراد شایسته و در زمان مناسب به کار گیرند.
– فواید شیوه ترکیبی بطور کلی عبادرتند از : خدمات آموزشی، کاهش زمان آموزش، افزایش مهارت های شناختی، تسلط در یادگیری و افزایش انگیزه وخلاقیت دانشجویان است.(یعقوبی،1391)
پل جانویجز(2010) در نتایج تحقیقات خود به این نتیجه رسیده است که موثر بودن آموزش معمولا با درجه تکمیل یا رسیدن به اهداف آموزشی انجام می شود و نتایج آموزش، تسلط در محتوای آموزش جدید است که با توانایی اخذ شده سنجیده می شود
چراغ چشم(1386) نیز در نتایج تحقیقات خود به این نتیجه زسیده است که اساس قدرت انسان ناشی از خلاقیت اوست و در حقیقت خلاقیت کشفی ناگهانی است و این تعریف به مقوله کشف و شهود نزدیکتر است و همچنین خلاقیت فرایندی مداوم و مستمر است و این مداومت در وجود فرد نوعی بی قراری، تلاش و کنکاش ایجاد میکند تا بدانجا که از خود چیز های تازه ای به ظهور می رساند.
همچنین سیف(1380) با انجام تحقیقاتی در زمینه مفهوم انگیزش بیان میدارد که شناسایی مفهوم انگیزش و آگاهی از انگیزه های مختلف و تاثیر آنها بر فرایند یادگیری دانش آموزان به معلم کمک می کند تا در طرح و اجرای برنامه های آموزشی خود روش های بهتری را بکار ببندد. اصطلاح انگیزش را میتوان به عنوان عامل نیرو دهنده، هدایت کننده و نگهدارنده رفتار تعریف کرد
سعیدپور، طبسی (1389) با تحقیقی در مورد آموزش ترکیبی رهیافتی نوین جهت کاربست در آموزش الکترونیکی که به نتایج زیر دست یافتند:
به کارگیری شیوه ترکیبی در آموزش، آزادی عمل و بینش وسیعتری را در بهره مندی از ابزار و محیط های آموزشی در اختیار کارشناسان آموزش قرار میدهد. در حال حاضر ما در آموزش به جهت امتناع و ترجیح روشهای معمول نیازمند ایدولوژی هستیم که لزوم تحولات را حمایت و قابلیت تطبیق با تحولات جامعه را داشته باشدو با ایجاد تحولات اطلاعاتی-ارتباطی در سیستم خود بتواند فرصت های فراوانی را برای تدریس و آموزش در همه زمینه ها و همه سطوح فراهم آورد.(طیبی،1389)

2-2-14- مروری بر تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق
2-2-14-1-تحقیقات انجام شده در داخل کشور
احمدی و نخستین روحی در سال 1392 در تحقیقی تحت عنوان بررسی تمایز یادگیری تلفیقی(ترکیبی) با یادگیری الکترونیکی و سنتی (معمول) در آموزش ریاضی بر روی دانش آموزان سال اول دوره دوم متوسطه شهر تهران دریافتند که شیوخ یادگیری تلفیقی در یادگیری درس ریاضی نسبت به دو شیوه سنتی و الکترونیکی موثر تر بوده است ، همچنین شیوه آموزش سنتی نسبت به آموزش الکترونیکی موثر تر است. همچنین نتیجه گیری کرده اند که علاوه بر اینکه یادگیری در مدل تلفیقی متفاوت می باشد بلکه یادگیرندگان در گروه آزمایشی به مقدار زیادی بر موانع فرهنگی که در ذهنشان جا افتاده است غلبه کرده اند و یک اشتیاق و انگیزه خاصی برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و اجازه دادن به دیگران برای دسترسی به فرایند تفکراشان از طریق شبکه ارتباط محلی بوجود آمده است. (احمدی و نخستین روحی ، 1392)
ایزدی در سال 1392 در تحقیقی تحت عنوان نظام یادگیری ترکیبی به عنوان رویکردی جدید در آموزش به این نتیجه رسیده است که امروزه آموزش های سنتی به دلایل مختلف برای رفع نیاز های آموزشی کافی نیست و از طرف دیگر آموزش های الکترونیکی صرف نیز دارای محدودیت های خاص خود می باشند و نمی توانند بطور کامل جایگزین آموزش های سنتی شوند . لذا از آنجاییکه با رویکرد آموزش ترکیبی کیتوان از مزیت های هر دو نوع آموزش (سنتی و الکترونیکی ) بهره برد، استفاده از رویکرد آموزش ترکیبی برای اثر بخشی هر چه بیشتر نظام های آموزشی کشور امری ضروری به نظر می رسد . از آنجایی که سازمان ها و به ویژه کتابخانه ها باید کارمندان خود را با آموزش های ضمن خدمت بروز نگه دارند و با توجه به مشکلاتی چون نیاز روز افزون به آموزش، عدم دسترسی به مراکز آموزشی، کمبود امکانات اقتصادی، کمبود آموزش گران مجرب ، هزینه های زیادی که صرف آموزش می شود و دستیابی به آموزش با کیفیت ، بهترین راه برای رفع این مشکلات استفاده از نظام آموزشی ترکیبی می باشد. و در نهایت نتیجه گیری کرده است که به کار گیری شیوه ترکیبی در آموزش ، آزادی عمل و بینش وسیعتری را در بهره مندی از ابزار و محیط های آموزشی در اختیار کارشناسان آموزشی قرار می دهد . (ایزدی، عبدالرضا ، 1392)
ذوالفقاری، نگارنده و احمدی در سال 1388 در یک مطالعه اقدام پژوهی با رویکرد مشارکتی در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی به این نتیجه رسیدند که آموزش ترکیبی به عنوان یک ساز و کار جدید که روش های یادگیری و تدریس متنوعی را باهم ادغام می نماید ، موجب رضایت مندی بیشتری در دانشجویان و استادان شده است و می تواند با امکان انعطاف پذیری در یادگیری و قابلیت بهره گیری از مزایای هر دو روش آموزش حضوری و الکترونیکی ، یادگیری را افزایش دهد . از رو پیشنهاد دادند بعنوان یک روش ارائه آموزش موثر ، در دانشگاه های علوم پزشکی کشور مورد توجه قرار گیرد . (ذوالفقاری، نگارنده، احمدی . 1388)
پرز و همکاران در سال 2011 طی تحقیقی نتیجه گیری کردند که با وجود اینکه سخنرانی در بیش از 83 درصد کلاسهای آموزش سنتی مورد استفاده می شد ولی تمرکز و تاکید بیشتر بر انتقال اطلاعات بود . با وجود این ، آموزش ترکیبی به منظور بر آوردن نیاز های مختلف دانشجویان از روش های گوناگونی بهره می برد و دست مربی را در بهره برداری از مزایای هر یک از این روش ها باز می گذارد . (زمانی، بی بی عشرت . ببری حسن . 1391)
زمانی و ببری در سال 1391 با انجام تحقیقی از نوع اکتشافی بر بروی دانشجویان دکترای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، نتیجه گیری کردند که با وجود ضعف ها و تهدید هایی که در صورت اجرای آموزش ترکیبی وجود دارد آما کلیه شرکت کنندگان تحقیق نسبت به چشم انداز های اجرای این آموزش در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان امیدوار بودند . (زمانی، بی بی عشرت . ببری حسن . 1391)
چراغ چشم(1386) نیز در نتایج تحقیقات خود به این نتیجه زسیده است که اساس قدرت انسان ناشی از خلاقیت اوست و در حقیقت خلاقیت کشفی ناگهانی است و این تعریف به مقوله کشف و شهود نزدیکتر است و همچنین خلاقیت فرایندی مداوم و مستمر است و این مداومت در وجود فرد نوعی بی قراری، تلاش و کنکاش ایجاد میکند تا بدانجا که از خود چیز های تازه ای به ظهور می رساند. (چراغ چشم.1386)
همچنین سیف(1380) با انجام تحقیقاتی در زمینه مفهوم انگیزش بیان میدارد که شناسایی مفهوم انگیزش و آگاهی از انگیزه های مختلف و تاثیر آنها بر فرایند یادگیری دانش آموزان به معلم کمک می کند تا در طرح و اجرای برنامه های آموزشی خود روش های بهتری را بکار ببندد. اصطلاح انگیزش را میتوان به عنوان عامل نیرو دهنده، هدایت کننده و نگهدارنده رفتار تعریف کرد( سیف،1380)
سیدی، یعقوبی( 1391) با تحقیقی تحت عنوان طراحی و پیاده سازی نظام اموزش ترکیبی برای دانشجویان رشته های توانبخشی- که به نتایج زیر دست یافتند:- شیوه آموزش ترکیبی با افزودن شیوه یادگیری دانشجو محور به آموزش حضوری و استفاده از ابزار های توانمندی

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد روش های تدریس، تعریف مفهومی، آموزش و پرورش، تفکر انتقادی Next Entries تحقیق رایگان درمورد زبان فارسی، آموزش زبان، آموزش زبان فارسی، پیش آزمون