تحقیق رایگان درباره ورودی شهر، کاربری اراضی، بیمارستان، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

استفاده از بافت های خالی شهر و اراضی خاکی موجود و افزایش معقول میزان تراکم های ساختمانی و جمعیتی در بافت های موجود می باشد. و بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تاسیسات زیر بنایی حیاتی شهر باید در اراضی استقرار یافته که ارتفاع آنها از سطح دریا 24- تا 22- متر می باشد. ماخذ: (سایت تخصصی ud.Sharnameh.ir).

4-2-1. محتوای اصلی یا اساس طرح جامع شهر بندرانزلی
ساخت شهر (توسعه) مبانی ایده تنظیم و طراحی الگوی توسعه فضایی – کالبدی شهر بندرانزلی عبارتند از:
ارتباط مناسب بین شریان اصلی شهری و کنارگذر به منظور انتقال بخش از ترافیک بین منطقه ای به آن.
انتقال بار ترافیکی بین شهری از درون شهر به کنار گذر در حال احداث جنوبی شهر.
استفاده از فرصت اراضی بایر و قابل باز یافت، اراضی سبز طبیعی، باغات و اراضی کشاورزی برای شکل دادن شبکه سبز در سطح شهر.
شکل گیری پهنه ویژه گردشگری – کمپینگ و تفرجی در دو سوی شهر و همچنین در حد فاصل بافت موجود شهر و تالاب انزلی. در این ساختار در محدوده مجموعه های گردشگری مبتنی بر اکوتوریسم در مقیاس ملی پیشنهاد شده است.
شکل گیری پهنه های عملکردی در بخش جنوبی شهر یا در نظر گرفتن کلیه مسایل زیست محیطی و کاربری ها. منبع:(طرح توسعه و عمران جامع شهرانزلی، مهندسین مشاور نقش جهان – پارس، 1391، ص12).

4-2-2. مشخصات ساختی و کالبدی شهر بندرانزلی
بندرانزلی به دلیل ویژگی های محیطی و قرار گرفتن در باریکه میان ساحل دریا و تالاب انزلی دارای فرم خطی و در بر گیرنده دو هسته ی اصلی است. صرف مدل این دو بخش خلیج انزلی و تاسیسات سازمان بنادر و دریانوردی در یک سمت و پارک ساحلی در سوی دیگر آن است. با توجه به ویژگی های الگوی شهرهای خطی الگوی ساختار شهر به صورت زیر پیشنهاد و ارائه شده است.
الف – استقرار عملکردهای سکونتی، فعالیتی، اداری و گردشگری پالایش یافته در طول محور اصلی در دو بخش شهر محدودیت توسعه به عنوان اندام اصلی شهر، که در انتها به کانون های منطقه ای ختم می شوند.
ب – استقرار کانون های اداری – تجاری در انزلی و غازیان به صورت های زیر:
مجموعه فعالیت های بندری در مرکز شهر
کانون های منطقه ای در جنوب اراضی زمین طیاره در غازیان.
کانون های منطقه ای در بخش غربی در انزلی(کولیور).
پ – جزایر حد فاصل دو بخش پیش گفته و تالاب شامل محله های مسکونی و خدمات.
ت – ساحل طولانی (16کیلومتر) با فعالیت های گردشگری و پذیرایی در شمال شهر.
ث – اراضی سبز پیوسته شامل باغ ها، شالیزارها و نیزارها و سطوح آبگیر تالاب در جنوب به همراه فعالیت‎های بزرگ مقیاس با حداقل سطح اشغال و بیشترین میزان سبزینگی. (منبع قبلی، ص14)
4-2-3. حوزه عملکردهای اصلی شهر بندرانزلی
1 – استقرار عناصر و خدمات دروازه ای در ورودی های دو گانه شرقی و غربی شهر.
2 – تقویت مسیرهای حرکتی با تعریض و گشایش محورهای طولی(شرقی – غربی) و جلوگیری از استقرار کاربری های جاذب و تولید کننده سفر.
3 – تقویت مسیرهای حرکتی با احداث، تعریض و گشایش محورهای شمالی – جنوبی برای کاهش ازدحام در محورهای شرقی – غربی و تکمیل محورهای اخیر.
4 – استقرار کانون فعالیتی فراشهری در قلب شهر، شامل فعالیت های درشت دانه نظیر عملکردهای بازرگانی، بندرگاهی، موسسات تحقیقاتی و پژوهشی و. . . .
5 – استقرار کانون های اداری و خدماتی منطقه ای در دو بخش شهر در کنار محورهای ارتباطی
6 – استقرار پهنه های سبز و باز(با عملکرد تفرجی و فیلتر محافظتی) به دو صورت شامل :
الف- تعریف مجموعه ای از فضاهای سبز و باز در درون شهر.
ب- تعریف پهنه سبز مکمل فضاهای سبز درون شهری شامل نوار سبز در بخش جنوبی شهر در شمال تالاب. با نقش حفاظت از تالاب در مقابل ساخت و سازها.
ج- انتقال فعالیت های نامتجانس شهری به خارج بافت مرکزی شهر و مکان یابی برای استقرار بازار میوه و تره بار، مصالح ساختمانی و مشاغل و صنوف کارگاهی. (منبع قبلی، ص16).

4-2-4. تحولات کالبدی و کارکردی شهر بندرانزلی
همانطوری که قبلا اشاره شد تحولات کالبدی و کارکردی محدوده مورد مطالعه از اواسط دهه 60 زمین های که خالی و فاقد کاربری بوده، استقرار کاربری اراضی و کارکرد مسکونی و کارکرد تجاری شده، که با ساخت واحدهای تک واحدی با کاربری ریزدانه مسکونی منطقه کلویر دو توسط استانداری گیلان و اداره مسکن شهرسازی استان با تفکیک زمین در سال 1368، و همچنین ساخت و ساز واحدهای آپارتمانی کاربری درشت دانه مسکونی شرکت نفت در سال 1373، و پروژه احداث واحدهای آپارتمانی با پلاک های بزرگ مسکونی مهر در لایه سوم مسیر ورودی غرب انزلی از سال 1378، و اجرای ساخت مجتمع های مسکونی گل های بهشت توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، حساب 100 (امام ره) در سال 1382، و تعریض قسمتی از بلوار شهید پیشگاه هادیان در مسیر ورودی به عرض 13 متری در سال 1383، و افتتاح بیمارستان درمانی و آموزشی شهید بهشتی انزلی در سال 1382واقع در پلاک بزرگ که قبلا قطعات فاقد کاربری بودند. و راه اندازی پایانه مسافربری غرب انزلی در فروردین 1392با کارکرد تجاری در پلاک بزرگ، و افتتاح جایگاه CNG شهرداری در سال 1390، و احداث پارک آذری (1) در مسیر ورودی در سال 1392، و پارک عاشورا در بلوار امام رضا(ع) در سال 1393، و یکی از تحولات مهم محدوده مورد مطالعه پروژه احداث کنار گذر ورودی شرق به غرب بندرانزلی به طول 15 کیلومتر و به عرض 6/25 متر است. موارد یاد شده در تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی غرب انزلی نقش موثری را ایفا می کنند. رجوع به نقشه (4-2).

نقشه 4-2: کاربری اراضی پیشنهادی طرح توسعه و عمران محدوده مورد مطالعه
ماخذ: مهندسین مشاور نقش جهان – پارس بهار1392، مقیاس 10000/1

تصویر 4- 1 نماهای مسکونی گل های بهشت و آپارتمان های شرکت نفت در محدوده مورد مطالعه
ماخذ: نگارنده

تصویر 4-2 نمایی از پروژه کنارگذر شرق به غرب انزلی تصویر 4-3 نمایی از احداث واحدهای آپارتمانی مسکونی مهر
ماخذ: نگارنده ماخذ: نگارنده

4-2-5. حریم شبکه های ارتباطی
1 – ایجاد هر گونه ساختمان و تاسیسات تا عمق 150 متر، از بر حریم راه در طرفین جاده های کمربندی واقع در حریم شهرها و هم چنین ایجاد هر نوع راه دسترسی هم سطح به جاده های مذکور ممنوع است.
2 – احداث هر گونه ساختمان و تاسیسات در طرفین کلیه راه های بین شهری واقع در محدوده و حریم شهرها به عمق 150 متر از بر حریم قانونی راه و هم چنین ایجاد راه های دسترسی هم سطح به جاده اصلی ممنوع است، مگر در مورد کاربری های خاص که هم محل کاربری و هم راه های دسترسی لازم عیناً در قالب طرح های مصوب جامع و تفصیلی و هادی ترسیم شده یا ضوابط مربوط به آن ها تعیین شده باشد. (منبع قبلی، ص87)

4-2-6. مقررات مربوط به همجواری و دسترسی های مجاز کاربری های مختلف
همجواری واحدهای آموزشی با بیمارستان ها و مراکز درمانی که دارای بخش های بستری می باشند ممنوع است.
ایجاد تمهیدات ویژه دسترسی طبق مقررات و مشخصات فنی مجاز در احداث بزرگراه ها، آزاد راه ها و راه های اصلی جهت دسترسی به پارک های جنگلی، مراکز بزرگ تفریحی، مراکز ورزشی، نمایشگاه های بزرگ فصلی، کاربری های با وسعت زیاد درشت دانه، پارکینگ ها، پایانه های حمل و نقل، پمپ بنزین ها و موارد مشابه دیگر طبق ضوابط وزارت راه و ترابری الزامی است.
در ایجاد مسیر سرویس برای کاربری های پر تردد از بزرگ راه ها، رعایت حداقل 130 متر تا در ورودی و 215 متر از در ورودی تا بخش خروجی الزامی است. این مقدار برای راه های اصلی به ترتیب 90 و 80 متر است. (منبع قبلی، ص89)

4-3. پهنه های فضای ورودی شهر
همان طور که گفته شد ورودی شهر پهنه ایست که یک مسیر حرکتی را شامل، جریان ورود و خروج به از شهر را میسر می سازد که مهمترین کارکرد آن، ایجاد حس ورود به شهر در استفاده کنندگان می باشد. در واقع در عمل ورود و خروج به / از شهر، جهت ایجاد حس ورود و خروج، به منظور پرهیز از یک مرتبگی لازم است تبدیل پذیری از فضای بیرون به درون و بالعکس به صورت تدریجی صورت گیرد. این احساس ماحصل تعامل سه پهنه ی خارجی، میانی و داخلی با سه مفهوم ورود ادراکی، ورود بصری و ورود فیزیکی می باشد. این مفاهیم هر یک در بخشی از عرصه مبادی ورودی محقق می شوند.
پهنه اول و یا پهنه خارجی به عنوان یک پهنه ی نیمه مستقل با دارا بودن بیشترین ویژگی های طبیعی نسبت به سایر پهنه ها، مخاطب را به لحاظ روانی منتظر ورود به شهر می کند. بدین گونه که با تغییر در بافت کالبدی و فعالیتی حاشیه محور (مانند کارخانجات، سیلو) و همین طور تغییر در جریان حرکتی وسایل نقلیه، مخاطب برای ورود به محدوده شهر آماده می گردد. این پهنه در مفهوم درونی پدیده ورود ادراکی تلقی می‎گردد.
پهنه دوم و یا پهنه میانی به عنوان یک پهنه مستقل، مفصلی است بین دو پهنه خارجی و داخلی که محیط طبیعی پهنه خارجی را به محیط مصنوع پهنه داخلی پیوند می دهد. در این پهنه با دیده شدن اولین نشانه‎های بصری از شهر همچون دورنمای شهر و یا تغییرات متداوم بافت کالبدی پیرامون محور مخاطب وارد پهنه ورود بصری می شود.
پهنه سوم و یا پهنه داخلی، پهنه نیمه مستقل دیگری است که با ویژگی های مصنوعی بیشتر، ارتباط پهنه میانی را با عناصر مصنوعی شهر میسر می سازد. در واقع تداوم حس نزدیک شدن به شهر که در پهنه میانی پدیدار می شود. به حس حضور در شهر در این پهنه مبدل می گردد. براساس مخاطب وارد پهنه ورود فیزیکی می شود و خود را در شهر می یابد. منبع:(دانش پور، و دیگران، 1393، ص10).

نقشه 4-3 پهنه های فضای ورودی شهر
(منبع قبلی، ص11)

4-4. توقعات موضوعی از ورودی
شخص در هنگام ورود به شهر انتظار دارد پذیرفته شود و احساس غریب زدگی نکند. بنابراین پذیرندگی توقعی است که از ورودی یک شهر انتظار می رود داشته باشد. شخص در هنگام ورود به شهر علاوه بر اینکه می خواهد نیازهای خود را بر آورده کند نیاز به شناسایی سریع مسیرها و تصمیم گیری دارد. از این‎رو خوانایی یکی دیگر از توقعات موردی از ورودی شهر محسوب می شود. فرد یا افراد انتظار دارند که به هنگام ورود به یک شهر با خصوصیات، ویژگی ها، و عناصر شاخص آن منطقه بر خورد کنند.
در شهر امروز نیز ورودی باید جزو از استخوان بندی شهر باشد که در پیوند با بافت شهر است و باید محل انتقال و تبدیل کارکردهای برون شهری به عملکردهای درون شهر باشد و به وجود آورند. سلسله مراتب ورود چه از لحاظ عملکردی، یا اتصال به فضاهای عمومی تر و شالوده اصلی شهر و از آنجا به درون بافت‎های شهری و محله ها، و چه از نظر بصری به وسیله محصور شدن تدریجی فضا و تبدیل تدریجی آن به فضاهای شهری، از سوی دیگر به دلیل گستردگی شهر امروز و همچنین سرعت وسایل نقلیه، که موجب درک فضای بیشتر در مدت زمان کوتاه تر می شود، فرم شهر در محل ورود باید نمایانگر و پذیرای ورود باشد و به شکل یک بافت شهری متشکل از فضاهای متوالی که رفته رفته محصورتر می شوند. درآید.
به تعبیر دیگر ورودی باید در مقیاس شهرهای امروز بوده و دیگر نمی تواند منحصر به یک بنا، یک فضا یا یک دروازه باشد؛ گرچه در شهرهای قدیم هم فضاهای قبل و بعد از دروازه جزو ورودی شهر بوده اند با کارکردهای ورودی.
همچنین در شهرهای ایرانی به ویژه در دوران شکوفایی شهرنشینی، به تناسب جهت ورود و اهمیت ورودهای شهر، عملکرد هایی در این اماکن شکل می گرفت که هم سلسله مراتب ورود را پدید می آورد و هم نیازهای وارد شوندگان را مرتفع می ساخت. به همین ترتیب در شهر امروز نیز با توجه به شرایط زمان باید عملکردهایی سازمان یافته در ورودی شهر واقع شوند که پاسخ گوی نیازهای ورود باشند. اما از آنجا که این عملکردها هم در خدمت وارد شوندگان به شهر و هم در خدمت عبور کنندگان از شهر است، باید ترتیب قرارگیری آنها رعایت شود تا ترافیک عبوری بی جهت به داخل شهر منتقل نگردد.
توقعات مزبور معطوف به ورودی هر

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره ورودی شهر، بندر انزلی، دریای خزر، تصادفات جاده ای Next Entries تحقیق رایگان درباره ورودی شهر، سلسله مراتب، فضاهای شهری، پوشش گیاهی