تحقیق رایگان درباره ورودی شهر، بندر انزلی، دریای خزر، تصادفات جاده ای

دانلود پایان نامه ارشد

وضعیت ناحیه ها و محله های شهربندرانزلی

ماخذ نقشه: لایه های رقومی سازمان نقشه برداری کشور و محاسبات نگارنده

3-4-2. کاربری اراضی شهر بندر انزلی
شهر بندر انزلی با مساحتی در حدود 3058 هکتار کاربری‌های متنوعی را در خود جای داده است (جدول شمارۀ 3-14 و نقشه شماره 3-6). مساحت و درصد این کاربری‌ها در جدول شمارۀ 3-15 به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

جدول 3-11: سطوح کاربری‌های موجود در شهر بندر انزلی
گروه کاربری
تعداد
مساحت (متر مربع)
درصد
مسکونی
25429
7862675
71/25
تجاری خدماتی
3703
309335
01/1
اداری انتظامی
98
817289
67/2
فرهنگی و مذهبی
56
113863
37/0
آموزشی
116
250615
82/0
درمانی و بهداشتی
62
82309
27/0
تأسیسات و تجهیزات
103
655662
14/2
فضای سبز عمومی
71
283847
93/0
ورزشی
46
222332
73/0
صنایع
142
179861
59/0
گردشگری و پذیرایی
156
442177
45/1
حمل‌و‌نقل و انبار
210
468316
53/1
کشاورزی، باغ، دامپروری
585
6011464
66/19
منابع طبیعی
409
3464811
33/11
سایر کاربری‌ها
5310
9418385
80/30
جمـــــع کل
36496
30582941
100
مأخذ: مطالعات کالبدی، طرح توسعه و عمران (جامع) شهر بندر انزلی ـ (مهندسین مشاور نقش جهان پارس، 1389)

نقشه 3-6: پهنه بندی اراضی شهر بندرانزلی. 1389
ماخذ نقشه: ویرایش نگارنده بر اساس داده های رقومی سازمان نقشه برداری کشور

جدول 3-12: سطوح کاربری‌های مختلف، تعداد و سهم آنها در شهر بندرانزلی سال 1389
گروه اصلی
کاربری
تعداد
مساحت
(متر مربع)
درصد کُلی
مسکونی
مجتمع مسکونی
178
338082
1. 11

مسکونی
25251
7524593
24. 60
مسکونی (کل)
25429
7862675
25. 71
تجاری خدماتی
بانک
42
6059
0. 02

تجاری
3351
232949
0. 76

تعمیرگاه خودرو
178
31642
0. 10

مجتمع تجاری
30
32471
0. 11

نانوایی
102
6214
0. 02
تجاری خدماتی (کل)
3703
309335
1. 01
اداری انتظامی
اداری
80
559883
1. 83

انتظامی
15
185922
0. 61

نظامی
3
71484
0. 23
اداری انتظامی (کل)
98
817289
2. 67
فرهنگی و مذهبی
فرهنگی
12
35855
0. 12

مذهبی
44
78008
0. 26
فرهنگی و مذهبی (کل)
56
113863
0. 37
آموزشی
پیش دبستانی
17
6594
0. 02

دبستان
27
58365
0. 19

راهنمایی
27
45894
0. 15

دبیرستان و پیش دانشگاهی
20
32066
0. 10

هنرستان و مراکز کارودانش
10
46274
0. 15

مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای
3
10983
0. 04

دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی
7
16796
0. 05

مراکز تحقیقاتی و فناوری
3
25214
0. 08

سایر مراکز آموزشی
2
8430
0. 03
آموزشی (کل)
116
250615
0. 82
درمانی و بهداشتی
بهداشتی (حمام و توالت)
6
1729
0. 01

درمانی
25
74485
0. 24

درمانی مطب
31
6095
0. 02
درمانی و بهداشتی (کل)
62
82309
0. 27
تأسیسات و تجهیزات
ارتباطات و مخابرات
6
947
0. 00

تأسیسات و تجهیزات
91
509791
1. 67

گورستان
6
144924
0. 47
تأسیسات و تجهیزات (کل)
103
655662
2. 14
فضای سبز
پارک و فضای سبز عمومی
71
283847
0. 93
ورزشی
ورزشی
46
222332
0. 73
گروه اصلی
کاربری
تعداد
مساحت
(متر مربع)
درصد کُلی
گردشگری و پذیرایی
پذیرایی و کمپینگ
19
25836
0. 08

هتل، متل، مهمانپذیر
137
416341
1. 36
گردشگری و پذیرایی (کل)
156
442177
1. 45
حمل‌و‌نقل و انبار
اسکله قایقرانی
30
7047
0. 02

اسکله کشتیرانی
6
93318
0. 31

پارکینگ
17
101014
0. 33

پل

1969
0. 01

حمل‌و‌نقل و انبار
153
264968
0. 87
حمل‌و‌نقل و انبار (کل)
210
468316
1. 53
صنایع
صنایع کارگاهی
142
179861
059
کشاورزی، باغ، دامپروری
باغات

2565314
8. 39

پرورش و تولید گل‌و‌گیاه

7684
0. 03

پرورش و تولید ماهی

385000
1. 26

دامداری و دامپروری

24827
0. 08

کشاورزی

3028639
9. 90
کشاورزی، باغ، دامپروری (کل)
585
6011464
19. 66
منابع طبیعی
تالاب
51
1700669
5. 56

جنگل طبیعی
14
166386
0. 54

رودخانه و مسیل
239
759928
2. 48

مراتع و بوته‌زار
105
837829
2. 74
منابع طبیعی (کل)
409
3464811
11. 33
سایر کاربری‌ها
بایر
2243
2722826
8. 90

تجاری بسته
1122
49916
0. 16

در حال ساخت
937
456373
1. 49

دریای خزر
8
131680
0. 43

رفیوژ
306
133051
0. 44

ساحل دریا

346207
1. 13

متروکه

271222
0. 89

مخروبه
163
119860
0. 39

معابر

5187250
16. 96
سایر کاربری‌ها (کل)
5310
9418385
30. 80
جمــع کل کاربری‌ها
36496
30582940
100
مأخذ: مطالعات کالبدی، طرح توسعه و عمران (جامع) شهر بندر انزلی ـ (مهندسین مشاور نقش جهان پارس، 1389)

3-4-3. طرح تفصیلی توسعه کالبدی شهر بندر انزلی
این شهر از سرتاسر بدنه شمالی خود به دریای خزر و از سمت جنوب به تالاب و اراضی پست آبگیر محدود شده است. در نتیجه با توجه به رقوم ارتفاعی آن از سطح دریاهای آزاد که چیزی در حدود 26- متر است، سطح آب ایستابی در آن بسیار بالا بوده و با توجه به خطوط منحنی میزان شهر بندرانزلی به لحاظ توسعه کالبدی پیوسته با تنگناهای شدید مواجه است.
با وجود آنکه مناسب‌ترین اراضی برای توسعه بلند مدت شهر بندرانزلی به لحاظ میزان ارتفاع از سطح دریا، امتداد مسیر بندرانزلی به رشت و بندرانزلی به آستار است، امّا به دلیل طولی شدن شدید بافت شهر و بالا رفتن هزینه‌های توسعه شهری، این جهات نیز با محدودیت‌هایی مواجه هستند. بنابراین با توجه به تراکم‌های جمعیتی و ساختمانی موجود در شهر (تراکم‌های پایینی را دارا می‌باشد)، مناسب‌ترین راه برای تأمین فضاهای مورد نیاز شهر در بلندمدت، استفاده از طبقات و افزایش تراکم‌های ساختمانی و جمعیتی در سطح بافت‌های موجود و اراضی بایر بین بافت‌ها و در محدوده قانونی شهر می‌باشد. در اکثر نواحی شهر بندرانزلی این راه‌کار در حال اجرا می‌باشد. به‌طوری‌که احداث ساختمان‌های مسکونی 4طبقه به بالا در دهه 80 بسیار شدت گرفته و در بعضی از محله‌ها، بافت آن در حال گذار از ساختمان‌های ویلایی به آپارتمانی می‌باشد. عمده‌ترین تنگناهای کالبدی شهر بندر انزلی، در خطر قرار گرفتن بخشی از بافت‌های شهر بر اثر بالا آمدن سطح آب دریای خزر، ارتباط محدود بخش‌های شرقی و غربی شهر به یکدیگر، عدم توزیع خدمات متناسب با جمعیت در محلات شهری و همچنین عدم دسترسی سواره به بافت‌های نامنظم شهری است. ماخذ: (طرح تفصیلی بازنگری شهر بندر انزلی، 1378).

«تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌های تحقیق»

4–1. مقدمه
یکی از موثرین و جذاب ترین نقاط هرشهر، مناظر ورودی آن شهر بوده که تاثیر گذارترین خاطره ی هر شهر نیز نشات گرفته از آن می باشد. (ظاهری، 1380، ص5). مبادی ورودی شهر نقش مهمی در ایجاد تصویری کلی از شهر در ذهن عابر ایفا می کند و معمولا زشتی و زیبایی شهر از دید تازه وارد می تواند تا حد زیادی تحت تاثیر ویژگی های کالبدی و کارکردی و زیباشناسی مبادی ورودی شهر قرار گیرد. از طرف دیگر مبادی ورودی شهر یکی از اصلی ترین اجزای ساختار کالبدی و فضایی شهر محسوب می شود که به لحاظ کارکردهای متعدد از اهمیت خاصی در برنامه ریزی شهری برخودار است. )قدمی، و دیگران، 1390).
عمدتا امتداد محور مبادی ورودی شهر با کانون های عمده ی کار و فعالیت و شبکه ی اصلی ارتباطی پیوند می خورد و نقشی مهم در سازمان یابی فضایی انواع کاربری های شهری ایفا می کند، این حوزه می تواند در جهت یابی گسترش کالبدی شهر و در نهایت در ساختار کالبدی آن نیز به عنوان یک متغیر اثر گذار نقش آفرینی کند. فضایی ورودی شهرهای قدیم ایران همانند بناها، فضایی با ماهیت انعطاف پذیر بود که می توانست همانند یک مفصل خود را با ویژگی های هر دو فضایی که به هم پیوند می یابند منطبق سازد. فضایی که شخص در آن می آموزد تا برای آزمودن تجربه های جدید آماده شود. (بحرینی، 1381، ص17).
به دنبال تحولات مناسبات اقتصادی، اجتماعی، ارتباطی و تکنولوژیکی، ساختار کالبدی فضای شهر قدیم که به برج و باورهای پیرامون محدود می شد، در جهت انطباق با نقش ها و کنش های جدید دچار تغییرات بنیادین شد و با تخریب حصارهای پیرامون، نقش دروازه ها بویژه دروازه های اصلی به عنوان عنصری شاخص و هویت بخش شهر، در صورت مصون ماندن از روند تخریب ها، به عنوان یک یادمان تقلیل یافت و به جای آن مسیرهای مواصلاتی منتهی به شهر همراه با مجموعه کاربری های پراکنده و بدون انسجام پیرامون، فضای ورودی شهرها را شکل دادند. توسعه ی سریع و پر شتاب شهرها و اشغال بی رویه‎ی اراضی در فراسوی مرزهای آن موجب تحولات چشم گیری در سیمای حومه و حاشیه ی شهرها شده است. این نواحی با ساختار فضایی و کالبدی منفصل، پراکنده و بدون انسجام و فاقد هویت عموماً در حول و حوش مسیرهای ارتباطی شهرها شکل گرفته و نیروی حیاتی خود را از آن می گیرند. (شالین، 1372، ص19). تجمع کاربری های ناسازگار و نامطلوب مانند تعمیرگاه های اتومبیل، انبارهای متروک، سطوح جمع آوری ماشین آلات و آهن قراضه و مابین آنها ساخت و سازهای کارگاهی و بناهای مسکونی پراکنده و فاقد ارزش که در گذشته به علت ارزانی قیمت زمین های خارج از محدوده و بی توجهی مسئولان مربوطه، در این مناطق احداث شده اند، آغاز شهر یا به عبارت دیگر حد و حدود مشخص کننده ی آن را بی ربط و بی معنا کرده است. (قریب، و دیگران، 1382، ص27). در مسیر ورودی شهرها و در مدخل آن، جایی که شهر باید خود را به تازه واردین و بازدید کنندگان معرفی کند، نشانی از معماری و ساخت و سازهای هنرمندانه و فضاهای صمیمی و دل نشین به چشم نمی خورد. (منبع قبلی، ص29).
در حالی که مبادی ورودی در کنار معرفی شهر خود تا حدودی باید دارای تشخص فضایی – کالبدی و یا ویژگی های ماندگار باشد. (قاضی زاده، 1378، ص14). از طرف دیگر گسترش آشفته و ناهنجار کالبدی در مبادی ورودی شهرها بر میزان امنیت ترددها نیز تاثیر زیادی داشته است. مطابق آمار تصادفات جاده ای بیش از 70 درصد تصادفات جاده ای کشور در محدوده ی 30 کیلو متری و بیش از 40 درصد تصادفات جاده ای در محدوده ی 5 کیلومتری ابتدایی و انتهایی جاده ای بین شهری اتفاق می افتد. (افندی زاده و دیگران، 1385، ص235). تحقیقات مربوطه نشان می دهد از اصلی ترین عوامل وقوع تصادفات در محدوده های ورودی شهرها افزایش ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده، افزایش تعداد کاربری های مختلف و افزایش تعداد دسترسی ها می باشد. (منبع قبلی).

4-2. محدودیت ها و امکانات توسعه کالبدی شهر بندرانزلی
موقعیت شهر بندرانزلی به صورت خطی و در حول محور جاده رشت – آستارا در طولی حدود 15 کیلومتر به صورت شرقی – غربی در ساحل دریای خزر و با عرض متوسط 5/2 کیلومتر امتداد یافته است. محدودیت های توسعه شهر در شمال دریای خزر و در جنوب تالاب انزلی و اراضی پست و آبگیر هستند که هیچ گونه امکانی را برای توسعه در اختیار نمی گذارند. علاوه بر این بالا آمدن سطح آب دریا طی سال‎های گذشته نیز بخش عمده ای از شهر را تخریب یا مورد تهدید قرار داده است.
بر این اساس به نظر می رسد مناسب ترین اراضی برای توسعه شهر به منظور داشتن کدهای ارتفاعی امن(رقوم بالای 24- متر) در امتداد شرقی یعنی امتداد مسیر جاده انزلی به رشت و در امتداد غربی یعنی حول جاده ارتباطی انزلی به رضوانشهر باشند. اما این امکان نیز به خاطر خطی شدن بیشتر بافت شهر که تبعات خاص خود را به همراه خواهد داشت و باعث بالا رفتن هزینه های زیر بنایی شهر می گردد قابل استفاده نمی باشد.
بنابراین مناسب ترین راه برای اسکان جمعیت و تامین فضاهای خدماتی مورد نیاز،

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره بندر انزلی، استان گیلان، بافت قدیمی، بافت قدیم Next Entries تحقیق رایگان درباره ورودی شهر، کاربری اراضی، بیمارستان، سلسله مراتب