تحقیق رایگان درباره ورودی شهر، استان مازندران، روابط عمومی، توسعه شهر

دانلود پایان نامه ارشد

در سال های آخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، بیشتر به نفع طبقات متوسط کم درآمد و کارگران رونق یافت. در سال 1901 لایحه ای برای تهیه مسکن و توسعه شهرها در هلند به تصویب رسید که یکی از جامع ترین لوایح درزمینه پیشرفت شهرسازی در جهان است. مطابق این قانون، شهرهایی با جمعیت بیش از ده هزار نفر موظف به تهیه طرح جامع، به اضافه نقشه های اجرایی دقیق اند. این طرح و نقشه ها هر ده سال یک بار به تبعیت ازتغییرات جدید، تجدید نظر شده و اصلاحات لازم در آنها به عمل می‎آید و خرید ساختمان هایی که تخریب آنها جهت برنامه ریزی شهرسازی ضروری می باشد، مجاز شمرده شده است. در پی تصویب این لایحه، تلاش برای مالکیت عمومی شهر بر زمین های بایر- به جهت جلوگیری از سوداگری بر روی زمین آغاز شد و به موفقیت هایی نیز دست یافت. نظارت بر نمای ساختمان‎ها برای هماهنگی با ساختمان های اطراف، به عهده کمیسیون نظارت بر زیبایی گذاشته شد.
طرح یک محلۀ مسکونی در آمستردام بر عهدۀ برلاگه معمار معتبر آن زمان قرار گرفت. طرح اول وی در سال 1902 میلادی حالتی مصنوعی داشته، فاقد مشخصات یک نقشه کامل، با توجه به تمام نیازهای ساکنان محله بود. درنقشۀ دوم که وی در سال 1915 میلادی تهیه کرد، توجه وی به آپارتمان سازی و تولید انبوه مسکن به عنوان تنها راه حل برای مسئلۀ مسکن مشهود است. پس از سال ها هنوز منازل مسکونی مورد نظر او در خیابان های اصلی قرار دارند، گوا این که طرح از نظر شهرسازی دچار کاستی هایی است. طرح جامع آمستردام در سال 1934 میلادی با جمع آوری آمار در زمینه های مختلف و با در نظر گرفتن تمامی عوامل موثر در شهرسازی تهیه شد. در این طرح و طرح های دیگری که در هلند به اجرا در آمد، پیش بینی نوع سکنه و احتیاجات آینده آنان بدقت مورد توجه قرار گرفت. این طرح ها فقط حدود کلی و عام توسعۀ شهری را معلوم کرده، طراحی جزئیات نقشه ها را به تناسب زمان و احتیاجات بعدی به عهده شهرسازان و معماران گذاشته اند. مهمترین خصیصه طرح آمستردام، توجه به رابطۀ پیچیدۀ خانه و شهر و نیازهای ساکنان و ارتباط متقابل آن هاست. به این ترتیب با وجود یک طرح جامع که قابلیت تطبیق با نیازهای زمان را دارد، شهر از تعادل و هماهنگی خوبی برخوردار بوده، نیاز به طرح های مرمتی در آن کمتر به چشم می خورد.
اقدامات طرح های مرمت شهری در آمستردام در بر گیرندۀ موارد زیر است:
توسعه شهر از درون و برون و از بین بردن مناطق عقب افتاده و متروک است.
مرمت شهری بر بهسازی، نوسازی و در صورت لزوم حتی بازسازی و ساخت مجدد بنا تاکید دارد.
از لحاظ اقتصادی، اهداف زیر پیگیری می شود:
تملک ساختمان ها، تخریب بناهای مخروبه، ساخت مجدد و فروش آنها
تملک تمام زمین های داخل شهر و اطراف آن تا شعاع 10 کیلومتر از سوی شهرداری
جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال سودجویانه زمین و ایجاد بهره اقتصادی در زمین
از لحاظ اجتماعی، اهداف زیر مورد توجه قرار می گیرند:
بالا بردن کیفیت زندگی ساکنین شهر
خروج یا کاهش مشاغل مورد اعتراض ساکنان شهر به خارج از محدوده
سیاست و راهبردهای کالبدی به قرار زیر است:
حفاظت، تعمیر و مرمت
احیاء خانه های مسکونی با ارزش
هماهنگی کامل واحدهای مسکونی با ارزش با نماهای پیرامون
سیاست ها و راهبردهای آمد و شد و حمل و نقل شامل موارد زیر است:
آرام سازی آمد و شد.
تاکید بر حمل و نقل عمومی و دوچرخه
ایجاد تسهیلات لازم برای توقفگاه بخصوص در مناطق غیر مسکونی
سیاست ها و راهبردهای تاسیساتی و تجهیزاتی بر ایجاد و تجهیز شبکه فاضلاب شهری تاکید دارد.
شیوۀ برنامه ریزی مبتنی بر تدوین طرح های جامع منطبق با نیازهای معاصر است. (حبیبی ودیگران, 1381).

تصویر 2-4 قسمتی از ورودی شهر آمستردام
ماخذ: (گوگل ارث)

همانطور که در تصاویر بالا مشاهده می شود (تصاویر شماره2-4) کیفیت بصری بالا در اطراف مسیر ورودی به دلیل حفظ سیمای طبیعی منطقه، موجب هویت بخشی و ایجاد انگیزه ورود در مسافر می گردد. علاوه بر آن نشانه گذاری با عناصر مصنوع شهری(مانند پرچم ها، پلاکاردها، علائم و…) در طول مسیر ورودی و همچنین حفظ شیب موجود در مسیر باعث هویت بخشی، خوانایی، هدایت و جهت دهی مسافران می گردد.

2-15. سابقه برنامه ریزی و طرح های ساماندهی مبادی ورودی در ایران
منظر شهری ادراک شهروندان از شهر است که در خلال نمادهای آن به دست می‌آید. هنگام مناظره به شهر مخاطب با توجه به منظر ذهنی خود در عینیت شهر به مشاهده می‌پردازد و قرائت خود را از متن پیش رو پیدا می‌کند.
اساسی ترین رکن شهر چیزی است که ما ادراک می‌کنیم. فرم و شکل شهر از مجموعه بافت‌های نشانه‌ای تشکیل شده که ماهیتی زبانی دارند و شکل شهر، می‌تواند به مثابه شکلی معنادار تفسیر شود. البته تأثیر ذهنی از سیمای شهر برای هر کس متفاوت خواهد بود و بسته به نوع و چگونگی شکل‌گیری حافظه فردی و اجتماعی فرد در سیر تاریخی شکل‌گیری آن برداشتی متفاوت را از نمادها، سمبل‌ها و یا نشانه‌ها می‌تواند داشته باشد. ولیکن دریافت‌های ذهنی ایشان معمولا همگرا به یک نوع برداشت و نگرش می‌باشد. شکل‎گیری چشم انداز و نظرگاه به شهر، ازطريق ارتقاء حس جهت‌يابی شهروندان در شهر، موجبات بهبود كيفيت زندگی استفاده كنندگان از فضاهای شهری را فراهم می‌آورد. (منبع قبلی).

2-15-1. طراحی مبادی ورودی شهر آمل
مطالعات و طراحی مبادی ورودی شهر آمل توسط مسکن و شهرسازی استان مازندران با مهندسین مشاوره پژوهشی و عمران انعقاد قرارداد صورت گرفت.
در مطالعات طراحی مبادی شهر آمل پس از بررسی ورود های مختلف شهر آمل و ویژگی های هر یک و ارائه معیارهای به ارزیابی و ورودی ها پرداخته شده و محور هراز به عنوان ورودی ارجح جهت طراحی انتخاب گردیده است.
شهر آمل دارای پنج ورودی اصلی می باشد که از پنج محور برون شهری ذیل صورت می گیرد:
محور محمود آباد به آمل(در شمال شهر)
محور بابل به آمل، جدید(در شرق شهر)
محور بابل به آمل، قدیم(در جنوب شرقی شهر)
محور هراز (در جنوب شهر)
محور چمستان به آمل (در غرب شهر)

تصویر 2-5 ورودی شهر آمل
ماخذ: (مسکن و شهرسازی استان مازندران)

محدوده مطالعاتی در محور هراز:
پس از بررسی مفهوم ورودی و خروجی(سه مفهوم روانی، تصویری، فیزیکی) حد فاصل تقاطع سه راهی امام زاده عبدالله تا تقاطع محور هراز با کمربندی و بلوار آیت الله مدرس به عنوان ورودی شهر آمل از محور هراز در نظر گرفته شده است. به علت فقدان نقشه با مقیاس مورد نظر جهت طراحی، محدوده مشخص شده در نقشه پیوست به طول 1112 متر از تقاطع محور هراز با کمربندی شهر آمل و بلوار آیت الله مدرس و به عمق 200 متر از هر طرف محور هراز جهت طراحی انتخاب شده است.
بیان اهداف:
اهداف طرح از نتایج مطالعات وضع موجود در زمینه شناسایی قابلیت ها و توانمندی های محیط مورد بررسی از یک سو و مشکلات و محدودیت های آن از سوی دیگر حاصل می شود که به شرح ذیل می‎باشد:
ایجاد محیطی سرزنده و نشان دهنده هویت شهر آمل به عنوان دروازه ورودی استان مازندران.
2– ارتقاء کیفیت منظر فضای ورودی و حفظ و تقویت مناظر طبیعی.
3– تقویت فرصت ها و قابلیت های کاربری و فراغتی فضای ورودی.
4– تسهیل و تقویت خدمات رسانی به مسافرین.
5– افزایش بهره وری اقتصادی.
راهکارهای پیشنهادی:
1 – ارتقای حس مکان در ورودی شهرآمل.
2 – بهره وری مناسب از پتانسیل های ورودی شهر و محور هراز با توجه به امکانات آنها.
3 – ارتقاء جایگاه محدوده در زمینه فعالیت گردشگری و تفرجی.
4 – ایجاد و گسترش زیر ساخت های لازم جهت تجهیز ورودی شهر آمل.
5 – ساماندهی کاربری ها با توجه به معیارهای سازگاری، همجواری و مطلوبیت.
6 – ایجاد مراکز عرضه و نمایش محصولات بومی و سنتی، محلی در مکان های مناسب در پهنه ورودی با دسترسی مناسب.
7 – استفاده از عناصر و ویژگی های طبیعی مانند رودخانه، کوه، فضاهای باز و مجموعه های تاریخی – فضای تفریحی و فراغتی هم برای مسافرین و گردشگران و هم شهروندان.
8 – ساماندهی مبلمان شهری در محدوده.
منبع:(مسکن و شهرسازی استان مازندران با مهندسین مشاور پژوهش و عمران).

2-15-2. شیراز
ورودی وخروجی هر شهر تاثير بسزايی در شناسايی آن شهر دارد به صورتی كه هر فرد زمانی كه برای اولين بار وارد يك شهر می شود در محل ورودی آن شهر برداشت های از سيمايی شهری و زيبايی آن شهر دارد كه سال ها در ذهنش ماندگار می شود.
كلان شهر شيراز با توجه به موقعيت خاص استقرارش در پهنه ايران اسلامی كه ورودی وخروجی چندين استان كشور در منطقه جنوب است بايد دارای سيمايی زيبايی در ورودی وخروجی های خود باشد. در همين راستا از 4 سال گذشته تاكنون شهرداری شيراز، ساماندهی وطراحی شهری ورودی های اين كلان شهر را در برنامه های خود قرار داده است. در محور خليج فارس (حد فاصل پليس راه تا ميدان ا…) مطالعات كارشناسی لازم انجام شده و به تصويب كارگروه شهرسازی ومعماری استان رسيده و طرح برای اجرا به شهرداری مناطق مربوطه نيز ابلاغ شده است. آزاد سازی مسير 76 متراين محور به عنوان مسير عبوری، آزادسازی 50 متر حريم سبز طرفين محور، پالايش عملكردها و فعاليت های نامناسب درمحورخليج فارس مانند فعاليت های كارگاهی انبارهای چوب وغيره را كه مناسب ورودی شهر شيراز از سمت محور خليج فارس نيستند را از نكات قابل اهميت در طرح ساماندهی ورودی اين محور می توان دانست. در طرح ساماندهی محور خليج فارس با ايجاد دسترسی های محلی وكندرو فعاليت های مناسبی در كنار اين محور در نظر گرفته شده است كه با تدوين ضوابط ومقررات شهرسازی ومعماری برای انجام اين فعاليت ها اقدامات لازم صورت می گيرد. ساختمان ها وفعاليت های كه بعد از طرح ساماندهی در محور خليج فارس شكل می گيرد به مرور زمان سيما، نما وهويت خاصی به اين محور می بخشد. (روابط عمومی شهرداری شیراز www. eshiraz. ir، 1391).

تصویر 2-6 دروازه قرآن شیراز
ماخذ: (روابط عمومی شهرداری شیراز www. eshiraz. ir).

در مورد ساماندهی محور شيراز- سپيدان نيز می توان خاطر نشان كرد:اين محور از محدوده حسين آباد آغاز می شود و تا منطقه گويم ادامه دارد كه با ديد طراحی شهری ساماندهی ومطالعه شده است و تلاش گرديده در منطقه ای قبل از دوكوهك مكانی كه جاده در مجاورت دو ارتفاع قرار می گيرد نماد ورودی شهر شيراز از سمت اين محور تعريف وطراحی شود.
بررسی وساماندهی محورشيراز – بوشهر را از برنامه های آينده معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری شيراز قرار دارد و علت تاخير در مطالعه اين محور به نتيجه نرسيدن مطالعات طرح تفصيلی شيراز است چرا كه بايد وضعيت كاربری ها، فعاليت ها و تراكم در محور شيراز- بوشهر تعيين گردد و سپس مسائل مربوط به شهرسازی ساماندهی شود و اقدامات لازم انجام گيرد. در مهرماه سال 1393 کلنگ احداث المان ورودی شمالی شیراز به زمین زده شد. با توجه به اینکه شهر شیراز یکی از کلان شهرهای کشور و همچنین سومین حرم اهل بیت ایران اسلامی می باشد. زیباسازی ورودی شهر تاثیر فراوانی در جذب گردشگر دارد و مانند تابلویی است که در نگاه اول نظر هر بیننده را به خود جلب می نماید و رسالت شهرداری شیراز با استفاده از طرح های جدید توسط کارشناسان و هنرمندان بتواند فضای مناسبی برای شهروندان ایجاد کند.

تصویر 2-7 طرح های المان ورودی شمالی شیراز
ماخذ: (روابط عمومی شهرداری شیراز منطقه سه).

2-15-3. مشگین شهر
مشگین شهر واقع دراستان آذربایجان شرقی می باشد، که محور جاده اهر به عنوان یکی از اصلی ترین مبادی ورودی مشگین شهر است، که به علت بی توجهی مسئولان شهرداری مشگین شهر با کاستی های بسیار مواجه است. شهرستان مشگین در استان آذربایجان شرقی از جمله مناطقی است که همواره به عنوان شهر گردشگری مطرح و سالانه مسافران زیادی به این شهرستان سفر می کنند اما یکی از عناصری که می‎تواند موجب افزایش و جذب مسافران بیشتر به این

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره ورودی شهر، ساماندهی شهری، طراحی شهری، بافت قدیم Next Entries تحقیق رایگان درباره ورودی شهر، حمل و نقل، روابط عمومی، استان قزوین