تحقیق رایگان درباره نفت و گاز، خط لوله نابوکو

دانلود پایان نامه ارشد

سعودي ، کويت،عراق،امارات متحده عربي و قطر از تنگه هرمز مي گذرد. افزون بر اين،ميعانات گازي و فراورده هاي نفتي نظير نفتا، نفت کوره و بنزين عبوري از اين منطقه نيز بيش از يک ميليون بشکه در روز است. همچنين قطر و امارات متحده عربي به ترتيب هفتادوشش و هشت ميليارد متر مکعب گاز طبيعي مايع شده (LNG)را از مسير اين آبراه صادر مي کنند. هرتهديدي در مورد اين تنگه افزايش شديد قيمت نفت خام و گاز طبيعي را در پي خواهد داشت و اين کمترين خطري است که در کوتاه مدت اقتصاد جهان را تهديد مي کند. تأثير رواني چنين چيزي حتي از تأثير فيزيکي آن بيشتر خواهد بود. (خوشرو:1390 ،17)
-تنگناهاي پديد آمده براي ايران ،با هدف اتحاديه اروپا که گوناگون سازي منابع و افزايش عرض? جهاني نفت و گاز را دنبال مي کند ، همخواني ندارد زيرا مراد از تنوع بخشيدن منابع انرژي ، کاستن از خطر قطع شدن جريان انرژي از سوي برخي کشورها يا منطقه اي ويژه است. تحريم هاي به کار گرفته شده در مورد برخي کشورها، فزون بر اثر مستقيم بر اقتصاد اين کشورها، پيامدهايي براي اقتصاد جهاني و حتي کشور تحريم کننده داشته است.بنابراين اين تحريم ها علاوه بر اينکه امنيت عرض? جهاني انرژي را به خطر انداخته ،باعث ايجاد هزينه هايي به صورت کاهش صادرات و از دست دادن بازارهاي پرسود،کاهش شديد سرمايه گذاري درحوزه هاي نفت و گاز ايران و عدم امکان سرمايه گذاري در ذخاير پربار اين کشورها، براي کشورهاي تحريم کننده نيز شده است.(بهروزي و کوکبي: 1389 ،238)
-در اين بين افزايش تقاضاي جهاني انرژي،تمرکز يافتگي ذخاير انرژي در مناطق محدود، کاهش ذخاير اروپا(درمناطقي چون هلند،نروژ ودانمارک)و درياي شمال،ظهور رقباي قدرتمند و پر تقاضايي نظير: چين و هند و پرهيز اعضاي اتحاديه در پيگيري يک سياست مشترک اروپايي در زمين? انرژي و اولويت دادن به سياست هاي ملي خود در اين زمينه بر عمق نگراني اتحاديه اروپا افزوده است.(سهرابي: 1388 ،74)
-کشورهاي آسياي ميانه،در پي افزايش دادن توان توليد نفت و گاز خود هستند و بنابراين نياز خواهند داشت که نفت و گاز خود را بيش از پيش به بازارهاي جهاني و اتحاديه اروپا روانه کنند، اما با توجه به سياست هاي روسيه در زمين? کنترل گذرگاه هاي صادراتي و همچنين تحريم هاي ايالات متحده و اروپا و مخالفت آمريکا و روسيه با گذشتن خطوط لول? بين المللي از خاک ايران و در نتيجه افزايش هزينه هاي جابجايي انرژي، کشورهاي اين منطقه با چالش بزرگي در زمينه افزايش توان توليد وانتقال انرژي روبه رو شده اند. (بهروزي و کوکبي: 1389 ،238)
– تحليل‌گران معتقدند با حذف ايران از بازار جهاني نفت خارج شود، قيمت نفت افزايش مي‌يابد.
-اتحاديه اروپا منفعت اقتصادي بنيادين خود را در توسعه انرژي نفت و گاز ايران مي بيند. اجراي پروژه نابوکو که مديريت آن در اختيار يک شرکت اتريشي به نام OMV مي باشد، به عنوان خط لوله اي که بخش شرقي ترکيه را به اروپاي مرکزي متصل مي کند و ظرفيت انتقال سي و يک ميليارد متر مکعب گاز را دارد تنها در شرايطي صرفه اقتصادي مي کند که شبکه گاز ايران به آن وصل شود. به بيان روشن تر،شرکت هاي انرژي و نيز دول اروپايي تنها در صورتي در احداث اين خط لول?3300 کيلومتري با برآورد هزينه اي حدود پنج تا شش ميليارد دلار مشارکت مي کنند که اطمينان يابند منابع گاز ايران نيز در درون اين خطوط لوله به اروپا انتقال مي يابد.(muller,2007) با اينکه قرارداد احداث خط لوله نابوکو در سيزده ژوئن2009 بدون حضور ايران، در ترکيه به امضاء رسيد،اما نبايد از نظر دور داشت که با کنار زدن ايران،اين خط لوله اجرا نخواهد شد.
-تهديدات ناشي از درگيري ها و منازعات موجود در مناطق همجوار اروپا از جمله آفريقا ، خاورميانه و جنوب و غرب آسيا ، تهديدات امنيتي ناشي از کاربرد و استفاد? از سلاح هاي کشتار جمعي در هرگوشه از دنيا ، فعال شدن اقدام هاي تروريستي عليه اروپاييان وتهديدات موجود در بعد غير نظامي از جمله ناآرامي در عرض? انرژي يا ديگر کالاهاي اساسي مورد نياز اقتصاد اروپا است.(فلاحي:1390 ، 172). بعلاوه اينکه ناآرامي هاي سياسي همواره مي تواند بر توليد نفت کشورها توليد کننده تأثير گذاشته و از ميزان توليد آنها بکاهد.اعتراضات مردمي در قزاقستان و روسيه را نبايد براي بازار نفت،چندان بي اثردانست.ناآرامي هاي سوريه و مصر هم ادامه دارد و تأثير خود را بر عرضه نفت نشان داده است.
-تحريم هاي ايران از سوي اروپا مي تواند زمينه ورود روسيه به بازار ايران را فراهم آورد و بر نفع اقتصادي و سياسي روسيه مي افزايد. (بي نياز:1391 ،131)اين تحريم ها باعث شده که کشورهايي مثل روسيه علاقه بيشتري به افزايش مناسبات تجاري با ايران نشان دهند. زيرا در شرايطي که شرکت هاي غربي، ايران را ترک کرده اند و در عين حال ايران نيز در تحت فشار تحريم هاي غرب است، شايد اين بهترين زمان براي ورود سايرين به بازار ايران و سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف از جمله صنعت نفت و گاز و کسب امتياز هاي بيشتري باشند.به طور خلاصه مي توان اين گونه بيان کرد که اتحاديه اروپا با اعمال تحريم هاي مختلف بر ايران،خود را از بازارهاي داخلي ايران و به ويژه سرمايه گذاري در بخش هاي انرژي ايران محروم کرده است.(بهمن:1391 ،726)
-بر اثرتحريم‌ها،فشارهاي مضاعفي بر برخي کشورهاي اروپايي ازجمله يونان،اسپانيا وايتاليا خواهد آمد. باوجود اينکه رم درسال 2011، واردات خود را از ايران نسبتاً کم کرد.
– تحريم نفت اروپا فرصت مضاعفي براي کشورهاي آسيايي فراهم مي‌کند. در حال حاضر 3/2 نفت ايران به آسيا(يک و نيم درصد به چين،ده تا پانزده درصد به هند و کره جنوبي)صادر مي‌شود. واکنش اين کشورها به تحريم‌هاي اروپا چندان مشخص نيست. معافيت چند ماهه اخير برخي از اين کشورها از تحريم‌هاي ايران نشانگر وابستگي متقابل در عرصه انرژي است. بسته به اينکه اين تحريم‌ها به چه ميزان افزايش يابد، اين کشورها منافع اقتصادي خود را پيگيري کرده يا از اروپا و غرب پيروي مي‌کنند. يعني اين منافع آنهاست که تعيين کننده است. اگر اين کشورها بخواهند تحريم‌ها را دور بزنند، به ويژه در حوزه تحريم مالي بانک مرکزي ايران، به راحتي خواهند توانست با پول رايج خود، حتي بيش از دلار بهاي نفت ايران را بپردازند.(ببري گنبد:1391 ، 10)

فصل پنجم :
سياست هاي اتحاديه اروپا
در راستاي تأمين انرژي مورد نياز خود

مقدمه
نياز به منابع انرژي در جهان با رشد روز افزون ادامه خواهد يافت.براساس آمار آژانس بين المللي انرژي43تا سال2030 انرژي هاي فسيلي همچنان بيشترين سهم را در تأمين انرژي جهان خواهند داشت. در اين ميان نفت کماکان رتبه اول را دارا خواهد بود، به طوري که تقاضاي جهاني نفت از هشتاد و هفت ميليون بشکه در روز در سال 2010 به حدود يکصد و بيست ميليون بشکه در روز در سال 2030 خواهد رسيد.(حيدري:1391 ،71)اتحاديه اروپا نيز به عنوان يکي از بزرگترين قطب هاي اقتصادي جهان با روند روزافزون مصرف انرژي مواجه است و براي تأمين نيازهاي انرژي خود به واردات انرژي از خارج متکي است.به همين دليل انرژي در سال هاي اخير به عنوان چالش مشترک فراروي تمام کشورهاي عضو و نگراني هاي مهم اتحاديه تبديل شده و اين مسئله در اکثر اجلاس هاي سران و رؤساي کشورهاي عضو اتحاديه از موضوعات مهم دستور کار مذاکرات بوده است. در اين بين مسئله تحريم هاي نفتي ايران، سبب نگراني بيشتر اروپا از آينده انرژي مورد نياز خود شده است. بررسي تحولات بازار نفت نشان مي دهد تحريم ايران تاکنون چندين ميليارد دلار براي اعضاي اتحاديه اروپا هزينه اضافي در بر داشته است.آمارهاي اداره اطلاعات انرژي آمريکا نشان مي دهد متوسط قيمت نفت برنت درياي شمال در ماه ژوئن، يک ماه قبل از اجراي عملي تحريم نفتي ايران ازسوي اتحاديه اروپايي نود و پنج دلار درهر بشکه بوده است و اين رقم در نخستين ماه اجراي تحريم ها به يکصد و دو و نيم دلار و در ماه دوم يعني اوت به يکصدو هفت و نيم دلار درهر بشکه رسيده است.(بيک علي زاده:1390، 66)حجم کل واردات نفت اتحاديه اروپايي نيز بالغ بريازده ميليون بشکه درروز اعلام شده است.(خواجوي :1391 ،148)بر اين اساس اعضاي اتحاديه اروپايي براي واردات يازده ميليون بشکه نفت در روزسي و يک ژوئن 32.4 ميليارد دلار پرداخت کرده اند و هزينه واردات نفت آن ها در ماه جولاي به سي و پنج ميليارد دلار و در ماه اوت به36.7 ميليارد دلار افزايش يافته است.بدين ترتيب برآوردهاي انجام شده نشان مي دهد اتحاديه اروپايي در دو ماه، پس از اجراي تحريم ايران 6.9 ميليارد دلار هزينه بيشتر براي خريد نفت مورد نياز خود بدون افزايش حجم واردات،پرداخت کرده است. بنابراين تأمين انرژي به شکل مطمئن،به عنوان چالش عمده اروپا محسوب مي شود و نياز فوري به متنوع ساختن راه هاي تأمين انرژي وسرمايه گذاري در اين زمينه اهميت يافته است. (حيدري:1391 ،72) اتحاديه اروپا براي تأمين نيازهاي انرژي خود همواره به دنبال تأمين امنيت انرژي و فراهم نمودن شرايط لازم براي چهار عنصر تشکيل دهند? امنيت انرژي يعني : فراهم بودن، قابل اعتماد بودن، قابل خريد بودن و پايداري مي باشد. با عنايت به اينکه، اين اتحاديه در خصوص نحوه تأمين انرژي هاي مورد نيازهاي خود در قبال تحريم هاي نفتي ايران، به پيروي از رويکرد امنيت انرژي و فراهم نمودن شرايط مطلوب براي عناصر چهارگانه آن، مي باشد؛از اين رو در اين فصل به بررسي تأمين امنيت عرضه انرژي و راه کارهاي اتحاديه اروپا براي تأمين انرژي مورد نياز خود در قالب برنامه هاي کوتاه و ميان مدت پرداخته مي شود.

5-1- تأمين امنيت انرژي ، خطرات و چالش ها آن:
امنيت فاکتور تعيين کننده و اساسي براي همه موجوديت هاي سياسي است .امنيت براي بقاء آنان ضروري است و آنها بايد به طورمطلق وغيرمشروط امنيت را درحوزه هاي سياسي، اقتصادي، نظامي وغيره تضمين کنند.انرژي نيروي محرک? بسيار مهمي براي تضمين امنيت در اين حوزه ها است.وضعيت انرژي از يک کشور ديگر و از يک منطقه به منطقه ديگر متفاوت است. مهمتر

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره ساختار بازار Next Entries پایان نامه درباره منشور ملل متحد، استفاده از زور، سازمان ملل