تحقیق رایگان درباره فناوری اطلاعات، عدم قطعیت، مطالعات کتابخانه ای

دانلود پایان نامه ارشد

وبيان آن به شيوه علمي.
4. سازماندهي و طبقه بندي مطالعات انجام گرفته در حوزه كاربرد اختيارات حقيقي در پروژه هاي فناوري اطلاعات .
-5-1 سوالات تحقيق
1. نظريه اختيارات حقيقي كه با توجه به پيچيدگي و عدم قطعيت حاكم بر سازمان ها و نيز انعطاف پذيري مديريتي لازم طراحي شده اند آيا در تحليل طرح هادر حوزه فناوري اطلاعات كارا مي باشند؟
 2. چگونه بر اساس نظریه اختیارات حقیقی می توان  سرمایه گذاریهای حوزه فناوری اطلاعات را طراحی و مدیریت نمود بگونه ای که همسو با استراتژی سازمان باشد؟
1-6- متغیرهای تحقیق:
1-6-1- متغیر مستقل:
متغيير مستقل فاكتورهاي ريسك مي باشند كه مقدار هر شاخص ريسك مقدار عددي بين 0 و10 مي باشد(عدد صفر به معني عدم وجود ريسك و عدد 10 به معني ريسك به شدت بالا).
1-6-2- متغیر وابسته:
متغییر وابسته در این تحقیق گزينه ها (option ها) مي باشند. اگر گزينه در يك پروژه وجود داشته باشد مقدار آن برابر 1 است و در غير اين صورت صفر مي باشد.
1-7- فرضيات تحقيق:
اين تحقيق داراي يك فرضيه مي باشد:
بين تمامي جفت ريسك- گزينه موجود در پروژه رابطه وجود دارد.
-18- روش گرد آوري داده هاي تحقيق
برای گردآوری اطلاعات تحقیق حاضر از مطالعات کتابخانه ای-میدانی استفاده می شود. بخش اول، مطالعات کتابخانه ای است که شامل منابع و مراجع مرتبط، تعریف و شناسایی مفاهیم و شاخص ها و بررسی چگونگی تاثیر بین آنها با استفاده از نظریه های صاحب نظران، مقالات معتبر علمی، سایت ها و پایان نامه ها می باشد و بخش دوم میدانی است که اطلاعات مورد نیاز تحقیق با بررسی وضعیت سازمان، مصاحبه با خبرگان و کارشناسان فناوری اطلاعات جمع آوری می گردد.
-9-1 قلمرو تحقيق
1-9-1- قلمرو مكاني تحقيق
قلمرو مكاني اين تحقيق شركت طرفه نگار در استان تهران مي باشد. شركت طرفه نگار از سال 1375 با هدف نهادینه نمودن استفاده از تكنولوژی اطلاعات در روندهای شغلی گام به عرصه طراحی و تولید نرم افزار نهاد. این شركت با مساعی كارشناسان و مدیریت قوی و علمی، توانسته ضمن فرهنگ سازی در راستای استفاده از تكنولوژی نرم افزار درعرصه ها و سطوح مختلف مشاغل و صنایع، سهم چشمگیری از بازار نرم افزار كشور را به خود اختصاص دهد.
1-9-2- قلمرو زماني تحقيق
انجام اين تحقيق از نيمه دوم سال 91 شروع شده و در آذر 92 به اتمام رسيد.
1-9-3 – قلمرو موضوعي تحقيق
موضوع تحقيق ارزیابی و تحلیل پروژه ها ي پيچده فناوري اطلاعات با رويكرد تحليل اختيارات حقيقي مي باشد.
-10-1 جنبه هاي كاربردي تحقيق
نظریه اختیارات حقيقي کاربردهای بسیار متنوع و فراوانی دارد که به طور کلی هر جا طرحی وجود داشته باشد که نیازمند تحلیل و ارزیابی اقتصادی بوده و شرایط لازم را برای استفاده از این نظریه داشته باشد(مانند موارد عدم قطعیت، انعطاف پذیری مدیریتی، بازگشت ناپذیر بودن سرمایه و…..) می توان از این روش تحلیل بهره برد. اختیارات حقيقي کاربرد خود را بیشتر در صنایعی که با خصوصیات سرمایه گذاری گسترده، عدم قطعیت و انعطاف مشخص می شود بویژه صنایع نفت و گاز، معدن، صنایع دارویی و فناوری زیستی می یابد.
-11-1نوآوري تحقيق
مطالعه داخلي در خصوص مديريت پروژه ها ي فناوري اطلاعات با رويكرد تحليل اختيارات حقيقي تا کنون بطور جدي صورت نگرفته است بنابراين نقاط مبهم و خاکستری زیادی در ابعاد آن وجود دارد. دراین پژوهش سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات علاوه بر ویژگیهای عمومی تابعی از مختصات خاص هر کشور نیز می باشد و در تحلیل این پروژه ها شرایط خاص کشور از قبیل ضوابط تامین مالی ، قوانین و مقررات دولتی، فرهنگ بهره گیری از فناوری اطلاعات، شاخصهای آمادگی الکترونیک …… نیز در نظر گرفته می شود و تصميم به ارائه روش جدید تحلیل اقتصادی با رویکرد اختیارات حقيقي با توجه به پیچیدگی و عدم قطعیت حاکم در زمینه های فناوری اطلاعات دارد.
-12-1 واژه های کلیدی و تعریف عملیاتی واژه ها:
فناوري اطلاعات، مديريت ريسك IT، تحليل اختیارات حقيقي (Real Options)، سرمايه گذاري
فناوری اطلاعات: مجموعه ای از سخت افزار ، نرم افزار وفکرافزار است که گردش و بهره برداری از اطلاعات را امکان پذیرمی سازد.
مدیریت ریسک: مديريت ريسك فرآيندي است كه بايد با شروع پروژه آغاز شده و تا تكميل يا خاتمه پروژه ادامه يابد. به منظور حصول اطمينان از قبول ريسك هاي پروژه و تعيين اينكه به چه شخص يا بخشي مربوط مي شود، مديريت ريسك بايد در طرح توجيهي لحاظ شود. بنابراين، تصويب طرح توجيهي توسط حامي پروژه با آگاهي از ريسكهاي بيان شده و با پذيرش عواقب شكست در مديريت مؤثر ريسك هاي شناخته شده انجام مي شود. كاهش اثر منفي ريسك در سازمان و رسيدن به يك مبناي درست تصميم گيري، دلایلي هستند كه سازمان را وادار به اجراي روند مديريت ریسک در سیستم های مبتنی بر IT مي سازند.
اختیارات حقيقي: در تحليل RO تئوري اختيار معاملات مالي براي دارايي هاي غيرمالي توسعه داده شده است و روشي براي برقراري ارتباط بين امور مالي سازمان (غالباً كمي) و برنامه ريزي استراتژيك (غالباً كيفي) مي باشد. فاكتورهاي كمي را مي توان به صورت اعداد و رقم نشان داد، در حاليكه فاكتورهاي كيفي يا قابل سنجش نيستند و يا به صورت مبهم مي توان آنها را مورد سنجش قرار داد. در هر دو صورت فاكتورهاي انتخاب شده لزوماً فاكتورهاي درست و دقيقي نيستند. تصميم گيرندگان هم داده هاي كمي و هم داده هاي كيفي را در تصميماتشان دخالت مي‏دهند و تحليل گزينه‏هاي واقعي مي تواند اين انواع داده ها كه با يكديگر سازگاري ندارند را در كنار هم قرار دهد تا تصوير كاملي را براي تصميم گيري فراهم آورد. تنها زماني Option (اختيار و نه اجبار) اعمال مي شود كه پروژه كاملاً سودآور باشد. تصميم گيرندگان مي توانند انواع اختيارات را در اختيار داشته باشند تا قدرت انتخاب داشته باشند. همين‏طور مي توانند اين اختيارات را به صورت موازي يا متوالي در تصميم گيري استفاده كنند. گسترش، كاهش، پايان و تعويق گزينه‏هاي معمول در تصميم گيري هستند كه تصميم‏گيرنده مي تواند آنها را اجرا كند. اين تكنيك ارزشي را بدست مي دهد كه هيچيك از روش هاي NPV سنتي، نرخ بازگشت سرمايه و يا تحليل نسبت ايجاد نمي كنند.
سرمایه گذاری: سرمایه گذاری به انگلیسی (investment) به معنی گذاشتن پول در چیزی با انتظار سود از آن است. به طور دقیق تر سرمایه گذاری تعهد پول یا سرمایه برای خرید مالی وسایل یا دارائی‌های دیگر، به منظورمنفعت برگشتهای سودمند ومفید در قالب بهره، سودسهام یا قدردانی از ارزش وسایل (منافع سرمایه) است.
1-13- جمع بندی:
در این فصل ابتدابه بیان مقدمه، مسئله تحقیق و بررسی ضرورت تحقیق پرداخته شد. سپس اهداف تحقیق و سوالات آن مطرح گردید. در ادامه جنبه های کاربردی و نوآوری تحقیق بیان شد و در نهایت قلمرو تحقیق و فرایند انجام تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه در فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق و در فصل سوم روش تحقیق بیان می شود، در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته می شود و در فصل پنجم نتایج حاصل از انجام تحقیق بیان می شود.

فصل دوم:
ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه
بيشتر سازمانها درباره چگونگي ارزيابي سرمايه‏گذاريهاي آتي فناوري اطلاعات و همين طور سيستم‌هاي اطلاعاتي موجود در سازمان دانش كافي ندارند. بيشتر اين نوع سرمايه‏گذاري ها در سازمانها براساس معيارهاي شخصي مديريت ارشد مانند الويت‌هاي فردي، فعاليت‌هاي رقابتي و غيره صورت مي‌گيرد (2001،Anderson). اين قضيه منجر به اين مي‌شود كه تعداد بسيار كمي از سازمان ها بالواقع داراي دانش عميقي در اين خصوص باشند كه از هزينه اي كه براي فناوري اطلاعات پرداخت مي‌كنند چه ارزشي بدست مي‌آورند. تحقيقات اخير نشان مي‌دهد كه حدود 20 درصد پروژه‌هاي فناوري اطلاعات قبل از تكميل فسخ مي‌شوند و كمتر از يك سوم آنها بموقع و با هزينه تخمين زده شده به طور موفق به پايان مي‌رسند (2006،Standish Group). آشكار است كه مديريت ريسك مؤثر براي جلوگيري از بوجود آمدن اين مشكلات كاملاً ضروري است. در واقع انعطاف‏پذيري يك فاكتور موفقيت بحراني4 در توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي است(1991، Evans) چراكه مديريت ارشد را قادر مي‌سازد تا ابزار مقابله با ريسك را بنا به مقتضيات و شرايط ريسك طراحي نمايند و توسعه دهند (1995،Avison et al). به اين ترتيب بود كهROT عملاً براي توجيه چند پروژه حوزه فناوري اطلاعات همراه با ريسك استفاده شد. روش اختيارات حقيقي به مديران IT اجازه مي‏دهد تا از عواقب ريسك آگاه باشند، در حالت بروز اتفاقات نامطلوب با آن مقابله و در صورت مساعد بودن شرايط به نحو احسن از آن موقعيت استفاده كنند، بهترين گزينه سرمايه‏گذاري استراتژيك را انتخاب و آن را براي مديريت ارشد و سهامداران مالي توجيه كنند(2002،Kumar). تاكيد خاص اين پژوهش بر روي انعطافهايي است كه مديريت مي تواند در سرمايه‏گذاري هاي فناوري اطلاعات در شرايط ريسك داشته باشد. اختيارات حقيقي بايد به طور فعال برحسب ريسکهاي خاص هر سرمايه‏گذاري بکار گرفته شوند.
2-2- نظريهي اختيارات مالي
اختيارات مالي، همان ابزارهاي مالي هستند كه به عنوان ابزارهاي كاهش ريسك در بازارهاي مالي ارائه و دادوستد ميشوند. از مهمترين و ابتداييترين اختيارات مالي، اختيارهاي فروش (put) و خريد (call) هستند كه بسته به نوع زمان عملي كردن آنها، به دو نوع آمريكايي و اروپايي تقسيم ميشوند. يك اختيار اروپايي تنها در زمان سررسيد قابل عملي كردن است و يك اختيار آمريكايي در هر زماني قبل از زمان سررسيد قابل عملي كردن است. اختيار فروش (put option) به معناي قراردادي است كه در آن به امضاء كننده و يا خريدار آن اين حق را ميدهد كه در آينده سهام مربوطه را در آينده، در(و يا حداكثر تا)زماني معين، به قيمتي كه در قرارداد ذكر شده است، بفروش برساند. اختيار خريد (call option) به معناي قراردادي است كه به امضاء كننده و يا خريدار آن اين حق را ميدهد كه سهام مشخصي را در آينده، در (و يا حداكثر تا) زماني معين، به قيمتي كه در قرارداد ذكر شده است، خريداري نمايد.
بنابراين 4 نوع اختيار بر حسب اروپايي و آمريكايي بودن و نوع خريد يا فروش بودن به وجود ميآيد كه به صورت جدول زير تعريف ميشوند.
جدول2-1 چهار نوع اختیار مالی پایه)2002،Andersen).
اختيار اروپايي
اختيار آمريكايي
يك اختيار اروپايي تنها در زمان سررسيد قابل عملي كردن است.
يك اختيار آمريكايي در هر زماني قبل از زمان سررسيد قابل عملي كردن است.
European call
American Call
اختيار خريد يك دارايي در زمان سررسيد.
اختيار خريد يك دارايي در هر زماني بين امروز تا زمان سررسيد.
European Put
American Put
اختيار فروش يك دارايي در زمان سررسيد.
اختيار فروش يك دارايي در هر زماني بين امروز تا زمان سررسيد.
پيشينهي نظريهي اختيارات بسيار قديمي است، به طوري كه در سال 1900، آقاي لوييس باچيلير5، در تز دكتراي خود مباني اين نظريه را ارائه داد)2002 ،Andersen).
اولين و مهمترين روشي كه براي ارزشگذاري اختيارات مالي پايه ارائه شد، روش معروف بلك و شولز6 است. اين روش، روش تحليلي است و منجر به فرمولي ميشود كه به وسيلهي آن، ارزش يك اختيار فروش و يا خريد اروپايي محاسبه ميشود. اين روش در ادبيات نظريهي اختيارات بسيار مشهور است.
در ادامهي بحث برخي تعاريف پايه در نظريهي اختيارات مالي و رابطهي بلك و شولز ارائه ميشوند كه در وارد شدن به نظريهي اختيارات حقيقي، دانستن آنها ضروري است.
2-2-1- تعاريف: (1973،(Black& Scholes
اختيار7: قراردادي است كه به دارنده آن نوعي اختيار معامله در يك دارايي مشخص را ميدهد كه در آن قرارداد هيچ اجباري وجود ندارد.
اختيار خريد: قراردادي است كه به دارندهي آن، اختيار خريد تعداد مشخصي از سهام با قيمتي از پيش تعيين شده كه حداكثر تا زماني از پيش تعيين شده اعتبار دارد را ميدهد.
اختيار فروش: قراردادي است كه به دارندهي آن، اختيار فروش تعدا

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع آداب و رسوم Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع امام صادق، عالم ماده