تحقیق رایگان درباره شبکه العالم، ورزش بانوان، زنان مسلمان، صاحب نظران

دانلود پایان نامه ارشد

مورد حمايت كميته‎هاي امداد لبنان در پايان سال1389 هـ .ش تعداد 7279 خانوار با جمعيت 13057نفر شامل افراد يتيم، سالخورده، زنداني، مطلقه، عقب‌مانده، ازكارافتاده، نابينا، بيمار، محروم و بي‎سرپرست ‌بوده ‌است كه از انواع كمكها و خدمات موجود بهره‌مند شده‌اند. اين نهاد رسيدگي به‌امور بهداشت و درمان عزيزان مورد حمايت را جزء برنامه ‎هاي اصلي و مهم خود قرار داده و دراين ارتباط خدمات مؤثري صورت گرفته است‌. تعداد موارد خدمات درماني ارائه شده 11971 مورد بوده كه در مقايسه با رقم سال 88 ، 4/3 درصد افزايش داشته است.
كميته امداد امام خميني سوريه بطور كلي در 10 استان شامل 1 ـ دمشق 2 ـ حمص 3 ـ درعا 4 ـ ادلب 5 ـ المنطقه الحدوديه 6 ـ حماه 7ـ الرقة 8ـ حلب 9ـ ديرالزور 10ـ الحسكة و 163 روستا به كمك نيازمندان شتافته است. تعداد كل خانوار مورد حمايت اين نهاد در پايان سال 1389 هـ .ش اعم از مستمري بگير دائمي‌، درماني و مقطعي2476 خانواربا جمعيت 9338نفرشامل يتيم‌، ناتوان‌، زنداني‌، مطلقه‌، عقب مانده جسمي و ذهني‌، نابينا، بيمار، مستضعف‌ ، بي‌سرپرست ‌و مهاجر بوده ‌است‌ كه از انواع‌كمكها و خدمات كميته امداد بهره‌مند شده‌اند.از آنجايي كه بسياري از افراد نيازمند و محروم دنيا قادر به تامين هزينه‌هاي بالاي درماني نمي‌باشند اين نهاد با عنايت به اهميت موضوع و نياز مددجويان‌، رسيدگي به امور بهداشت و درمان نيازمندان را جزئي از برنامه‌هاي اصلي و مهم خود قرارداده و در اين ارتباط خدمات مؤثري انجام داده است‌.
تعداد واحدهاي كميته امداد امام خميني در جمهوري آذربايجان 34 واحد شامل 1 اداره كل مستقر در شهر باكو، 4 شاخه اصلي (درشهرهاي باكو،لنكران، گوي چاي وگنجه) ، 19 شعبه توزيع، 5 واحد فرهنگي و 5 واحد درماني مي‌باشد. كميته امداد در اين كشور تعداد 464 شهر و روستا را تحت پوشش قرار داده است. در پايان سال 89 تعداد 4823 خانوار با جمعيتي معادل 14038 نفر شامل‌: سالمندان، معلولان، زنان بي‎سرپرست، مطلقه، عقب مانده‌، نابينا و بيمار مورد حمايت كميته‌هاي امداد جمهوري‌ آذربايجان قرار داشته‌اند. بعلاوه در اين سال كميته امداد توانسته است تعداد 1904 خانوار با جمعيت 4554 نفر ديگر را بصورت موردي مورد حمايت و مساعدت خود قرار دهد. كميته هاي امداد جمهوري آذربايجان رسيدگي به اموربهداشت و درمان افراد نيازمند و محروم بويژه مددجويان موردحمايت خود را جزء برنامه‌هاي اصلي و مهم خود قرارداده اند و در اين ارتباط در سال 1389 هـ .ش جمعاً براي تعداد 233823 مورد خدمات درماني شامل 216754 مورد معالجه و معاينه ، 5873 مورد تأمين دارو ، 10595 مورد خدمات تشخيصي و 601 مورد ساير خدمات به شرح جدول ذيل کمکهاي درماني ارائه نموده اند . همچنين با اخذ مجوزهاي لازم درمانگاه امام علي ( ع ) با پذيرش روزانه 150 مراجعه کننده در زمينه هاي دندانپزشکي ، عمومي و خدمات تشخيصي خدمات قابل توجهي را به محرومان ارائه نموده است .
تعداد واحدهاي كميته امداد امام خميني تاجيکستان در سال 1389 هـ .ش برابر 48 واحد شامل 1 واحد اداره کل مستقل در شهر دوشنبه، 6 شاخه اصلي در شهرهاي (قرقان تپه، کولاب، وحدت، نورآباد، بدخشان و خجند)، 20 واحد شعبه توزيع، 1 واحد درمانگاه، 19 کارگاه آموزشي و 1 واحد فرهنگي مي باشد.كميته امداد در اين كشور علاوه بر نيازمندان شهرهاي دوشنبه و نواحي اطراف آن شامل ناحيــــــه لنين (شهرک سامانيان )، وحدت، فيض آباد، آب گرم ياوان و غرم، حصار شامل (تورسن زاده)، دربند، ولايت ختلان (شهر قرقان تپه، قباديان شهر طوس، کولاب، دنغره) در 358 روستا نيز به مدد مستضعفين شتافته و آنها را نيز مورد حمايت خود قرار داده است .در پايان سال 1389 تعداد 4444 خانوار با جمعيت 16529 نفر از ايتام، بي‎سرپرستان، معلولان‌، ازكارافتادگان و سالمندان مورد حمايت ‌كميته‌هاي امداد امام خميني‌(ره‌) اين كشور قرار داشته‌اند كه اكثريت آنها از خانوادهاي بي‎سرپرست ومهاجرين مسلمان مي باشند. ضمن اينکه تعدادي از خانواده هاي روس تبار هم از حمايتهاي اين نهاد برخوردارند .اين نهاد با دايرنمودن مطب در داخل ساختمان کميته امداد شهر دوشنبه و بکارگيري دو نفر پزشک زن ، عقد قرارداد با بزرگترين بيمارستان دوشنبه ، يک پزشک عمومي و يک پزشک متخصص ، اقدام به تأمين لوازم پزشکي ، دارو ، معاينه و معالجه 7943 نفر مددجو نموده است . همچنين ارائه خدمات درماني به خانواده هاي کارکنان جمهوري اسلامي ايران در اين کشور از ديگر فعاليتهاي خدمات درماني کميته امداد بوده است .
تعداد واحدهاي كميته امداد امام خميني(ره) افغانستان در سال 1389 هـ .ش برابر 120 واحد شامل 4 شاخه اصلي در شهرهاي كابل، هرات، مزار شريف و زرنج ، 4 واحد فرهنگي ، 4 واحد درمانگاه ، 1 واحد کتابخانه و 107 واحد كارگاه كه با بكار بردن 46 نفر از امدادگران مخلص توانسته است به مدد مستضعفين شتافته و آنها را مورد حمايت خود قرار دهد. در پايان سال 89 تعداد 5327 خانوار با جمعيت 22052 نفر از ايتام ، بي‎سرپرستان، معلولان‌، از كارافتادگان و سالمندان موردحمايت ‌كميته‌هاي امداد امام خميني‌(ره‌) اين كشور قرار داشته‌اند. بعلاوه در اين سال 1554 خانوار شامل 6618 نفر ديگر نيز بصورت موردي طي يك يا دو مرحله از خدمات كميته امداد بهره مند شده اند . اين نهاد با داير نمودن مطب درشهر كابل اقدام به تأمين لوازم پزشكي و دارو، معاينه و معالجه نموده است. همچنين ارائه خدمات درماني به خانواده‌هاي مورد حمايت شاخه هاي هرات، مزارشريف و زرنج در اين كشور از ديگر فعالتيهاي خدمات درماني كميته امداد بوده است.
تعداد واحدهاي كميته امداد امام خميني(ره) در كشور عراق برابر 6 واحد شامل يك واحد دفتر مركزي، شامل 5 شاخه اصلي در شهرهاي كربلا، نجف، كاظمين، كوت، بصره مي باشد. كميته امداد در اين كشور تعداد 17 شهر و روستا را مورد حمايت خود قرار داده است. در پايان سال 1389 تعداد 2169 خانوار داراي يتيم با جمعيت 10165 نفر بصورت مستمر مورد حمايت كميته هاي امداد اين كشور قرار داشته اند و از انواع كمكها و خدمات اين نهاد بهره مند شده اند.
علاوه برآن در کشورهاي همانند فلسطين و کومور و بسيار از کشورهاي آفريقايي و آسيايي کميته امداد حضور پر رنگي دارد. ( گزارش آماري فعاليتهاي کميته امداد امام 1391)
4-14-4-امور رسانه اي: سيماي جمهوري اسلامي ايران داراي ?? شبکه ملي، ?? شبکه بين‌المللي و ?? شبکه محلي است.شبکه‌هاي جام جم ?، ? و ? که همگي زيرمجموعه اين سازمان هستند براي ايرانيان مقيم اروپا، آمريکا، آسيا و اقيانوسيه برنامه پخش مي‌کنند. شبکه‌هاي خبري عربي زبان العالم و شبکه عربي الکوثر و شبکه خبري انگليسي زبان پرس تي‌وي و شبکه اسپانيايي زبان هيسپان تي وي از ديگر شبکه‌هاي تلويزيوني سازمان صدا و سيماي ايران هستند که در سطح جهاني برنامه پخش مي‌کنند. همچنين شبکه‌هاي سحر ? و ?، روزانه سي و هشت ساعت برنامه برون مرزي به شش زبان اردو، انگليسي، بوسنيايي، ترکي آذربايجاني، فرانسه و کردي پخش مي‌کند. صدا و سيما همچنين شش ايستگاه راديويي برون‌مرزي به بيست و پنج زبان گوناگون را اداره مي‌کند.
-شبکه‌هاي برون‌مرزي
* آي‌فيلم – فيلم و سريال به سه زبان فارسي، عربي وانگليسي
* شبکه جام جم ? – ويژه ايرانيان مقيم اروپا
* شبکه جام جم ? – ويژه ايرانيان مقيم آمريکا
* شبکه جام جم ? – ويژه ايرانيان مقيم آسيا و اقيانوسيه
* پرس تي‌وي – شبکه خبري انگليسي زبان
* شبکه العالم – شبکه خبري عربي
* شبکه سحر ? – به زبان‌هاي آذري، فرانسوي و بوسنيايي
* شبکه سحر ? – به زبان‌هاي کردي، انگليسي و اردو
* شبکه الکوثر – شبکه معارف به زبان عربي
* هيسپان تي‌وي – به زبان اسپانيايي
-شبکه‌هاي برون مرزي
* راديو صداي آشنا ? – ويژه ايرانيان مقيم اروپا
* راديو صداي آشنا ? – ويژه ايرانيان مقيم آمريکا
* راديو صداي آشنا ? – ويژه ايرانيان مقيم آسيا و اقيانوسيه
* راديو دري – به زبان فارسي دري
* راديو نداي اسلام – معارف به زبان انگليسي
* راديو برون مرزي ? – عربي
* راديو برون مرزي ? – انگليسي، روسي، ترکي استانبولي، فرانسه و …
* راديو برون مرزي ?
* راديو برون مرزي ?
* راديو برون مرزي ?
* راديو برون مرزي ?
شبکه هاي اينترنتي: تلويزيون اينترنتي امام رضا – تلويزيون اينترنتي لبيک (ويژه حج و زيارت) و شبکه اينترنت صداي آشنا از زمره فعاليتهاي برون مرزي جمهوري اسلامي است که اکثر آنان به نشر فرهنگ و مباني اعتقادي شيعه مي باشند. ( ويکي پديا)
4-14-5-فعاليتهاي ورزشي: در سال 1369 در جريان دومين جلسه هيات اجرايي کميته ملي المپيک، با پيشنهاد ايران و موافقت مسئولين بين المللي المپيک شوراي همبستگي ورزش بانوان اسلامي به منظور گسترش فرهنگ ورزش در بين بانوان اسلامي با ارائه پوشش اسلامي مطرح گرديد. فدراسيون اسلامي ورزش زنان در چهارچوب منشور المپيک با هدف برگزاري مسابقات ورزشي با حفظ و حراست از اصول و موازين اسلامي، تقويت همبستگي در ميان بانوان مسلمان و تعالي هويت اسلامي زنان در ميادين ورزشي، تحکيم مباني، عدم تبعيض نژادي و طبقاتي بر طبق موازين اسلامي، ارتقاء فرهنگ ورزشي و گسترش و تقويت کادر ورزشي و تشکيل دوره‌هاي آموزشي در رشته‌هاي مختلف را در برنامه کاري خود قرار داده است. در اين بازي‌ها مي‌توان به ? اصل زير تو جه کرد:
?- زنان مسلمان نمي‌توانند بدون روسري و لباس محافظ بانوان از نظر اسلام و به طور کلي حجاب کامل اسلامي از نظر اسلام در تمامي رشته‌هاي ورزشي و بين‌المللي رقابت کنند.
?- انگيزه دادن به بانوان مسلمان و رقابت براي رسيدن به رکوردهاي جهاني و مدال‌هاي زرين در بازي‌هاي منطقه اي و قاره اي و جهاني و حتي المپيک.
?- اين بازي‌ها مي‌تواند يک رويداد بين‌المللي لقب بگيرد و نتايج اين بازي‌ها در کارنامه? بانوان و مردان ورزشکار و فدراسيون‌هاي ورزشي جهاني قرار گيرد.
?- و اما از ان جا که قرار نبود اين رقابت‌ها در ابتدا براي مردان مسلمان هم برگزار شود اما با تصميم جديد کشور عربستان سعودي از سال ???? ميلادي يعني از چهارمين دوره? بازي‌هاي زنان اين رقابت‌ها براي مردان هم برگزار شد و اما مي‌توان اتحاد و همبستگي بين مسلمانان جهان و پيشرفت در ورزش و رسيدن به رکوردهاي جهاني و کسب مدال‌هاي زرين در بازي‌هاي منطقه اي و قاره اي و جهاني و حتي المپيک را عاملي هم براي مردان و هم براي بانوان مسلمان براي برگزاري اين بازي‌ها عنوان کرد.
4-14-6-گردشگري: وجود مراقد و مشاهد و آرامگاههاي مورد احترام جهان تشيع در ايران، توانمندي بسياري براي کشور به جهت حضور شيفتگان به فرهنگ ناب شيعي از سراسر دنيا نموده است. بر اين اساس گردشگري مذهبي و زيارتي به سبب همسويي با ايده هاي حکومت اسلامي در ايران از جايگاه ويژه اي برخوردار است. مقصد بسياري از دوستداران مکتب تشيع هم به جهت اعتبار و تقدس و هم به جهت درک گفتمان هاي شيعي دو شهر مشهد و قم مي باشد همه ساله از مرزهاي همسايه ايران بسياري از شيعيان وارد خاک ايران مي شوند تا به زيارت اين اماکن مقدس بپردازند. برنامه ريزي در اين خصوص منجر به جذب بيشتر گردشگران مذهبي و تاثيرات معنوي بر روي شيعيان خواهد داشت.
4-15-ايران و نقش منطقه‌اي آن: حوادث اخير در منطقه که از آن به بيداري اسلامي ياد شده است، نقطه عطفي در سير تاريخي منطقه خاورميانه تلقي مي گردد،رويدادهايي که که نتايج و پيامدهاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي در اين منطقه به همراه داشته باشد. وقوع انقلاب اسلامي ايران در منطقه پيامدهاي بهمراه داشت از جمله اينکه عوامل موثر بر ژئوپليتيک منطقه را متحول ساخت بطوريکه ايدئولوژي اسلام ناب و مفاهيم و آموزه هاي انقلابي آن علاوه بر اينکه رقيبي جدي بر ليبراليسم غرب محسوب مي گردد، به عنوان عاملي ژئوپليتيکي نيز نظر بسياري از صاحب نظران غربي را جلب نموده است. لذا شايد بتوان گفت عنصر تشيع در انقلاب اسلامي ايران و ساير جنبش‌هاي شيعي منطقه، ساير عوامل ثابت و متغير ژئوپليتيک منطقه را حساس‌تر و مهم‌تر کرد.(جنگجو- قبادي: 952:1391)
بحث شيعه به

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره فرهنگ و تمدن، آموزش علوم، دندانپزشک، گسترش زبان Next Entries تحقیق رایگان درباره جهان اسلام، افغانستان، علامه فضل الله