تحقیق رایگان درباره حکمرانی خوب، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، زیست محیطی

دانلود پایان نامه ارشد

مانند مسکن مناسب، امنیت، آب سالم، بهداشت، محیط زیست سالم، تغذیه مناسب، آموزش، اشتغال و مسافرت در اولویت هستند(لینکولا، 2002: 1). عمده معیار هایی که مورد نظر این سازمان ها و یا افراد است شباهت و یا بهتر بگوییم همسانی گسترده ای با معیار های حکمرانی خوب دارند که بیان آن در قالب جدول زیر، سند اعتباری مدعای ما است.

برنامه عمران سازمان ملل متحد
بانک جهانی
سازمان ملل متحد؛ مرکز اسکان بشر22
فریدمن
مشارکت؛
تساوی حقوق؛
شفافیت؛
پاسخگویی؛
قانونمداری؛
مسولیت پذیری؛
اجتماع گرایی؛
اثر بخشی و کارایی؛
چشم انداز استراتژیک.23
مشارکت؛
شفافیت؛
پاسخگویی؛
فقیر محوری؛24
مدیریت عمومی قوی؛
مسئولیت پذیری در قبال هزینه ها؛25
مدیریت مالی دقیق.26
تمرکز زدایی از قدرت و منابع؛27
برابری در دسترسی به منابع و فرایند تصمیم گیری؛28
مشارکت؛
پاسخگویی؛
فعالیت های مدنی و شهروندی؛29
کارایی؛
چشم انداز استراتژیک از امنیت و توسعه پایدار انسانی.30
جامعیت؛31
پاسخگویی عمومی؛
مسئولیت پذیری؛
مدیریت تضاد های غیر خشونت آمیز؛32
رهبری سیاسی الهام بخش33
جدول شماره4: معیار های حکمرانی خوب شهری(راکودی، پیشین: 536)

2-10 – شاخص های تحقق حکمرانی خوب شهری در سطوح محلی
حکمرانی خوب شهری با اختلاط با سطوح محلی حاکمیت نیازمند این است که با در نظر گرفتن یا تعیین شاخص هایی به توسعه محلی کمک کند. در این خصوص در مراجع مرتبط در سطح جهانی این سازمان ملل است که سعی کرده است که به تعیین شاخص هایی اقدام کند که در قسمت پیشین به آن اشاره گردید. در این میان تمام شاخص ها بواسطه متغیر های محدودی که داریم مد نظر ما نیست. انتخاب ما 5 شاخصی است که مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد از میان 26 شاخص آزمایش شده در 24 شهر، مورد اطمينان قرار می دهد. اعتقاد این نهاد بر این است که این پنج شاخص می تواند برای شهرها، سازمان های جامعه مدنی، نهاد ها و مسئولان حکومت محلی و نخبگان برای طراحی سیستم مدیریت شهری کارآمد مورد استفاده قرار گیرد(مرکز اسکان سازمان ملل متحد، 3). برای بیان این شاخص ها از قالب جدول زیر استفاده می شود:

اثر بخشی
1- افزایش منابع درآمدی؛
2- پیش بینی پذیری بودجه اجرایی حکمرانی محلی؛
3- انتشار گزارش هایی استاندارد در خصوص اجرای استاندارد هزینه ها؛
4- کسب رضایت شهروندان؛
5- ایجاد یک چشم انداز برای فرآیند های موجود در شهر؛
تساوی حقوق
1- منشور حقوق شهروندی برای خدمات اساسی؛
2- در نظر گرفتن درصدی برای شرکت زنان در مجلس محلی؛
3- تشویق بخش خصوصی؛

مشارکت
1- مجلس انتخابی؛
2- شهردار انتخابی؛
3- در نظر گرفتن حق رای برای شهروندان بدون مبنا قرار دادن جنسیت؛
4- مکانی برای گردهمایی های مردمی؛
پاسخگویی
1- انتشار رسمی قراردادها، مناقصه ها و مزایده ها، بودجه و صورت حساب ها؛
2- نظارت و کنترل سطوح بالای حاکمیت بر عمل حکومت محلی؛
3- تنظیم قوانین اجرایی؛
4- در نظر گرفتن حق دادرسی آسان برای شهروندان؛
5- تشکیل کمیته مبارزه با فساد؛
6- اعلام رسمی میزان درآمدها و سرمایه موجود؛
7- حمایت از نظام بازرسی مستقل؛
ا منیت
1- تنظیم سیاست ها پیشگیری از جرم؛
2- تدوام مبارزه با فساد.
جدول شماره5: شاخص های حکمرانی خوب شهری در سطح محلی، ترسیم جدول از نگارنده(مرکز اسکان سازمان ملل متحد:3-5)

2-11 – اهداف حکمرانی خوب شهری
حکمرانی شهری در ارتباط با جامعه، سعی دارد که به شیوه های متفاوت با الگوهای سابق مدیریت شهرها، اقدام به سیاست گذاری کند. این مفهوم بنا دارد که با بازساخت جامعه ی مدنی به منظور تقویت و اعتدال بیشتر نهادها، سازمان‏ها و جوامع محلی، به ارتقاء مداخله و مشارکت تمام افراد و صاحبان منافع در فرایندهای سیاسی شهرها برای کاهش فقر و جدایی‏گزینی‏های اجتماعی، قومی و فرهنگی در شهرها اقدام کند(پرهیزکار و همکاران، پیشین)، که عمده این ها در یک تعریفی کل نگر، تعبیر به اهداف کلان حکمروایی شهری می شود. اما اگر بخواهیم بصورت موردی تر و تکمیلی اهداف حکمرانی شهری را بیان کنیم، جدول زیر می تواند به درک ما از اهداف این مفهوم کمک کند. در این جدول«ویندسور» سعی کرده است که اهداف کلی آن را در چهار دسته، و ابزار های رسیدن به آن را نیز در یک مجموعه سیاستی بیان کند.

اهداف
ابزارها
مشارکت و همکاری وسیع محلی
1-ارتقاء هویت شهری و حس شهروندی برای همه؛2-برگذاری نشست های عمومی، برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی؛ 3-وجود رفراندوم ها و داد خواست های شهری؛ 4- بهبود بخشیدن ساختارهای مردم سالار و فرهنگ؛ 5-مشارکت گروه های به حاشیه رانده شده در سیستم های شهر؛
مدیریت کارآمد شهری
1-در نظر گرفتن همه منافع در ارتقاء بهره وری و خدمات بهتر؛ 2-مناسبات نیروی کار؛
سرمایه گذاری در زیرساخت های کارآمد؛ 3-در نظر گرفتن هیئت نمایندگی تصمیم گیری به پایین ترین سطح مقتضی؛ 3-همکاری و مشارکت، به جای رقابت؛ 4- آموزش های متناسب به منظور بهبود توان مسئولان شهر؛ 5- استفاده از فنآوری اطلاعات برای بدست آوردن منافع بیشتر؛
برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست با همکاری شهروندان؛ 6- آمادگی در مقابل بلایا و کنترل جرم و جنایت برای محیط های امن تر؛ noun
1. مسئوليت
2. جوابگویی

پاسخگویی / شفافیت
1-نظارت بر فعالیت های دولت توسط ائتلاف خارج از سازمان؛ 2- استفاده از روشهای حسابداری دقیق؛ 3- خط مشی کاملا روشن رفتاری رهبران و مقامات اجرایی؛ 4- تهیه سیستم های باز و انقباضی؛ 5-شفافیت در ترتیبات مالی؛ 6-چرخش باز اطلاعات؛ 7- منصفانه و قابل پیش بینی بودن چارچوب های قانونی؛ 8-شیوه های دادرسی بی طرف و قابل دسترس؛ 9- روند منظم انتشار اطلاعات در مورد مسائل کلیدی؛ 10- دسترسی عمومی به متصدیان؛
دسترسی
1-رای زنی منظم و سازمان یافته با نهادهای نمایندگی از تمام بخش های جامعه؛
2-مشارکت دادن افراد در فرآیند تصمیم گیری؛ 3-دسترسی به دولت توسط همه افراد و سازمان ها؛ 4-دسترسی به فرصت های اقتصادی؛ 5-حمایت از حقوق همه گروه ها.
جدول شماره 6 : اهداف حکمرانی خوب(ویندسور، پیشین:16-17)

2-12 حکمرانی خوب شهری و حکومت محلی
حکومت محلی بعنوان مفهومی از مقوله حکمرانی، جایگاه برجسته ای در تئوری های مدیریت شهری دارد به نحوی که عمده معیار ها و شاخص های آن مرتبط با امور محلی و سطوح پایین حاکمیت است. در این میان سازمان ها و نهاد های محلی با بهره گیری از این شاخص ها می توانند به بهبود فرایند های جاری با کاهش فقر شهری و افزایش توسعه پایدار آن34 در روند سیاست گذاری خود کمک ویژه ای داشته باشند. روح قوانین سازمان های بین المللی نیز بر تمرکز این شاخصها در سطح محلی تاکید داشته است. تمرکز فعالیت های این سازمانها بر پیوند سطوح مختلف حکمرانی(محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی) با قواعد حکمرانی خوب شهری است. مرکز اسکان سازمان ملل در این
معیار ها
اهداف
ابزار ها
پایداری35
تنظیم و متعادل سازی رابطه میان جامعه، اقتصاد و اولویت های زیست محیطی
1-طراحی و اجرای مشورتی طرح های زیست محیطی و فرایند های مدیریتی در سطح مقبولی از توافق عمومی در استفاده از منابع؛ 2-ایمن سازی فعالیت های اقتصادی بر اساس اصول زیست محیطی بوسیله توسعه و گسترش مشارکت شهروندان در فعالیت های اقتصادی شهر؛

مشارکت ذی نفعان36
تقبل و تعهد به مشاوره و مشورت با ذی نفعان در داخل جامعه بر اساس یک چشم انداز استراتژیک در یک دوره طولانی برای شهر؛
تمرکز زدایی37
خودگردانی محلی38

1-ایجاد ساختارهای شفاف برای واگذاری مسئولیت ها و منابع از سطح ملی به سطح محلی و یا از سطح محلی به سطح ناحیه ای و شکل دهی به سیستم های نظارت مشارکتی برای به کار بردن منابع مالی؛ 2- شفافیت و قابل پیش بینی بودن اقدامات در جابجای های مالی بین حکومتی و فرایند توسعه اجرایی، تکنولوژیک و ظرفیت های مدیریتی که مورد نظر هستند؛
3-حمایت از حکومت های بی بضاعت محلی از طریق سیتم های افقی-عمودی که بصورت همفکری مورد توافق دیگر حکومت های محلی و ذینفعان واقع شده باشد؛
تساوی حقوق
تخصیص منابع39
1-بنیان گذاری قواعدی منصفانه برای اولویت های زیر بنایی توسعه و بهای خدمات شهری؛2-تخصیص مشوق های زیست محیطی برای مناطق و بخش های جغرافیای مورد نظر؛3-حذف موانع غیر ضروری برای امنیت سرمایه گذاری؛4-شکل دهی به یک میثاق اجتماعی و چارچوب تنظیمی بی طرف و پیشبینی پذیر؛

اختیار دادن40
1-تضمین تساوی مرد و زن در دسترسی به فرایند سیاست گذاری، منابع و خدمات اساسی و سنجش آن از طریق داده های مشخص و تفکیک شده جنسی؛ 2-ایجاد قوانین حکومتی برای دسترسی آزاد به اطلاعات حکومت محلی؛ 3- فراهم آوردن امکانات آموزش اجتماعی؛4-ایجاد چارچوب های قانونی در دسترسی به اقتصاد سنتی41 و نهاد های اجتماعی و متصدیان غیر رسمی بخش ها و نواحی42؛
بهره وری
مدیریت و ارائه خدمات
1-تهیه دستور العمل های اداری برای رهبران و مدیران؛ 2-تصدیق و تایید بهترین ارزش ها و هنجارها برای رسیدن و نزدیک شدن به نقطه هدف؛ 3-توسعه چارچوب های تنظیمی برای تقویت تجارت و کاهش هزینه های مبادلات و اجرای بی طرفانه قوانین و حمایت از حقوق انسانی و هویت بخشی به بخش خصوصی؛
4-حذف موانع غیر ضروری برای امنیت سرمایه گذاری؛ 5-هدف گذاری و موضوع سنجی ارائه خدمات عمومی به صورت مشخص؛ 6-عمومی سازی استاندارد های خدمات و رویه های دادخواهی؛ 7-متعهد شدن در برابر ایجاد سیستم های منعطف و شفاف؛

سرمایه گذاری موثر در امور زیر بنایی
1-بهره وری از طرح های استراتژیک برای مدیریت نیاز های گروه های موجود در جامعه؛ 2-بهبود تاثیر گذاری و کارایی از طریق وصول عواید محلی؛ 3-متعهد شدن به تنظیم خدمات عمومی از طریق مشارکت با بخش خصوصی و جامعه مدنی؛
شفافیت و پاسخگویی
فرایند تصمیم گیری شفاف و پاسخگو
1-بودجه ریزی و طرح ریزی مشارکتی؛ 2-ایجاد شرایط مشارکت آزاد برای شهروندان در بودجه های شهر؛
3- برپایی مزایده ومناقصه های شفاف و انتشار گزارش بازرسی سالیانه آن؛

دسترسی به اطلاعات
پخش مستقیم مذاکرات در خصوص مسائل و موضوعات شهری در رسانه ها؛

استاندارد سازی اخلاقی و حرفه ای اداره امور
1-ارتقاء اخلاق وظیفه ای در ادارات ارئه دهنده خدمات عمومی؛ 2-تاسیس مجموعه ادارات محلی سالم و ایجاد نظام نامه اخلاقی برای ادارات عمومی؛ 3-حذف عواملی که سبب ساز ایجاد فساد در حوزه مدیریتی و فرایند های اداری میشوند؛ 4-ایجاد مکانیسم های باز خورد عمومی از طریق پروسه های دادخواست ها و یا شکایت های مردمی؛
مشارکت مدنی و شهروندی43
مشارکت رهبران عمومی و دخالت و مسئولیت ذی نفعان
1-توسعه فرهنگ مشارکت شهروندی میان شهروندان با پذیرش و احترام به اصل بنیانی تنوع عقاید؛
2-رشد مسئولیت اخلاقی شهروندان در خصوص مسائل شهری؛3-استفاده از مکانیسم های همچون گزارشات مردمی، نشست های عمومی با شهروندان، ایجاد مکان های مخصوص برای گردهمایی های مردمی، تدوین استراتژی های توسعه مشارکت و همفکری شهروندان؛3-تضمین موجودیت فرایندهای مقابله با تضاد های میانی(Ensuring the existence of processes for conflict mediation)؛

ایجاد فرهنگ مردم سالار
1-تقویت چارچوب های قانونی برای حراست از حقوق همه گروه های اجتماعی؛ 2-تضمین مشارکت زنان در جامعه؛

توانمند سازی شهروندان44
1-پذیریش این که گروه های در حاشیه قرار گرفته نیز توانایی انجام فعالیت های مثبت را دارند؛
2-ایجاد فرایندی برای شکایت های شهروندان؛ 3-ایجاد قدرت قانونی برای مشارکت موثر شهروندان؛
3-برقراری سهم یکسان برای مردان و زنان و دیگر مشارکت کنندگان از زندگی اجتماعی؛
امنیت
مدیریت محیط زیست

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره حکمرانی خوب، حکومت شهری، مدیریت شهری، سازمان ملل Next Entries تحقیق رایگان درباره سازمان های مردم نهاد، سازمان های غیردولتی، قانون اساسی، برنامه چهارم توسعه