تحقیق رایگان درباره حمل و نقل، مقررات بین المللی، حمل و نقل هوایی، مجلس شورای اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

راه نامه واگن، در حمل به وسیله راه آهن براساس مقررات متحدالشکل قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا به وسیله راه آهن RU/CM حاوی اطلاعت ذیل می باشد:
– نام و آدرس فرستنده
– تعیین ایستگاه مقصد، نام و آدرس گیرنده
– وزن کالا
– تعداد بسته ها و مشخصات بسته بندی
– شماره واگن
– ذکر جزيیات اوراق گمرکی و مراجع اداری به صورت ضمیمه
– نام و آدرس گیرنده کالا
– مسیر
3) حمل و نقل هوایی
حمل کالا با هواپیما، درصد بسیار پايینی از حمل و نقل کشور ما را تشکیل می دهد و معمولا بارهای سبک و با قیمت بالا یا بارهای فاسدشدنی با ارزش، به وسیله هواپیما حمل می گردد. البته باید توجه داشت باتوسعه صنعت هواپیمایی و بخاطر سرعت عمل زیاد آن حمل هوایی بتدریج ارزش بیش تری در حمل و نقل کالا بدست می آورد.
4) حمل و نقل چند وجهی Multimodal TRANSPORT
به انتقال کالا از کشوری به کشور دیگر، حداقل با دو شیوه حمل ولی تحت قرارداد و مسئوليت واحد؛ حمل و نقل چندوجهی می گویند.
متصدی حمل و نقل چند وجهی MTO13 نامیده می شود که رأسا یا از طریق نماینده خود ضمن انعقاد قرارداد حمل چندوجهی مسئولیت حمل را در تمام مسیر برعهده دارد.
2-5-5) انواع کنوانسیون حمل و نقل
1) کنوانسیون CMR 14
این کنوانسیون جهت تأمين منافع و حقوق دست اندر کاران حمل و نقل جاده ای و یکنواخت کردن شرایط حاکم برقرار داد حمل و نقل بین المللی ایجاد شده است. این کنوانسیون صرفا به منظور حمایت از شرکت های حمل و نقل و پوشش مسئولیت های حمل کنندگان در کشورها به وجود آمد و بتدریج کشورهای ذینفع بدان ملحق شدند. در این کنوانسیون پیش بینی شده که چنانچه یکی از کشورهای مبادی یا مقاصد حمل، عضو کنوانسیون باشند. مقررات در مورد کشور غیرعضو نیز حاکم و معتبر است. کنوانسیون سی ام آر، ناظر بر مسئوليت حمل کالا و عمدتا جهت پوشش بیمه ای مسئوليت شرکت های حمل کننده، در قبال خطر حمل، تدوین شده است.
برخی نکات مهم کنوانسیون CMR

– چنانچه محموله در کامیون بارگیری و کامیون قمستی از مسیر را به وسیله کشتی طی نماید به طوری که محموله از کامیون تخلیه نشود مشمول استفاده از مزایای این کنوانسیون خواهد بود.
– حمل اثاثیه منزل و محمولات پستی و حمل جنازه مشمول سی ام آر نمی شود.
– صدور راه نامه سي ام آر، مکمل قرارداد حمل است.
– راه نامه سی ام آر، از جمله اسناد غیرقابل انتقال می باشد.
– قرارداد حمل با تنظیم راه نامه سی ام آر، تایید خواهد شد و با قبول مفاد آن، سایر شروط مغایر با کنوانسیون باطل است.
– با صدور راه نامه سی ام آر، هرگونه قرارداد حمل و نقل جاده ای تابع مقررات این کنوانسیون بوده و سایر شرایط مغایر که احتمالا مورد توافق صاحبان کالا و حمل کننده هم باشد باطل است.
2) کنوانسیون TIR 15
این کنوانسیون برای ایجاد تسهیلات در رابطه با تشریفات گمرکی کامیون های حامل کالا که در جاده های بین المللی تردد و از گمرکات کشورهای ثالث عبور می کند تدوین و به مرحله اجرا درآمده است بدین ترتیب که این کامیون ها از انجام تشریفات گمرکی در کشورهای مسیر معاف بوده و فقط به بازرسی اجمالی از وضیعت ظاهری و سالم بودن پلمپ ها اکتفا می شود.
در این کنوانسیون ضوابطی جهت کامیون هایی که تحت شرایط تیر کالا جابجا می کنند وضع شده است و استانداردهایی برای آن ها در نظر گرفته شده است. مؤسسات حمل و نقل بین المللی با در اختیار داشتن کامیون های مورد بحث اقدام بخرید دفترچه هایی به نام کارنه تر می کنند که توسط IRU 16صادر می گردد. اتاق های بازرگانی کشورها به نمایندگی از طرف IRU مسئوليت حسن اجرای این کنوانسیون را دارا می باشند و در قبال گمرک کشورها بابت حقوق و عوارض گمرکی ضامن می باشند.
کنوانسیون های تیر در سال 1959 میلادی تشکیل شده است. کشور ما در سال 1349 به این کنوانسیون ملحق گردید. در مقررات کنوانسیون، در سال 1975 تغییراتی داده شد که این تغییرات در سال 1363 با تصویب مجلس شورای اسلامی در ایران نیز مورد عمل قرار گرفت.
3) فیاتا FIATA
این سازمان در سال 1926 میلادی در شهر وین به وجود آمد و هم اکنون دارای 67 سندیکا و بیش از 1600 عضو منفرد در 122 کشور جهان می باشد. این سازمان برای اولین بار مقررات بارنامه فیاتا را در سال 1971 تدوین کرد که در سال 1978 به تصویب اتاق بازرگانی بین المللی رسیده است. در سال های 1982 و 1987 اصلاحاتی در آن صورت گرفت که مورد تایید اتاق بازرگانی بین المللی قرار گرفته است. سازمان فیاتا به عنوان عامل حمل و نقل مرکب اسناد دیگری به غیر از بارنامه حمل مرکب فیاتا FBL صادر نموده که به شرح زیر است :
– گواهی رسید فیاتا FCR 17این گواهی به عامل حمل و نقل امکان می دهد که سند مخصوص را به عنوان اعلامیه رسمی که به موجب آن مسئوليت کالا را به عهده می گیرد برای فرستنده کالا صادر نماید. پس از تسلیم گواهی رسید فیاتا به خریدار فروشنده به هیچ وجه حق واگذاری کالای تحویل شده به کارگزار را به دیگری ندارد.
گواهی حمل فیاتا FCT 18 کارگزار با صدور این سند تایید می کند که مسئوليت ارسال و تحویل محموله مشخصی را براساس دستورات دریافتی از فرستنده کالا به عهده گرفته متعهد می گردد که کالا را در مقصد توسط نماینده منتخب خود تحویل نماید.
– رسید انبار فیاتا FWR 19سندی است جهت استفاده عملیات انبارداری کارگزار و عمدتا برای استفاده در داخل کشور بکار می رود.

4) کنوانسیون کوتیف COTIF
مربوط به حمل و نقل بین المللی با راه آهن است که به منظور استقرار مقررات حقوقی یکنواخت مربوط به حمل مسافر و بار همراه وی و کالا با راه آهن به وجود آمده است.
دولت ایران از تاریخ اول اکتبر 1985 میلادی، مقررات کنوانسیون کوتیف را به مرحله اجرا درآورده است.
مقاوله نامه کوتیف اجرای مقررات یکنواخت در حمل کالا به وسیله راه آهن را الزامی دانسته است :
1- مقررات یکنواخت حمل مسافر و بار همراه RU/CIV
2- مقررات یکنواخت حمل کالا RU/CIM
برمبنای کنوانسیون مقررات یکنواخت حمل کالا راه آهن ملزم است با رعایت شرایط این کنوانسیون کلیه کالا را با واگن دربست حمل نماید به شرطی که :
1- فرستنده مقررات یکنواخت، مقررات تکمیلی و مقررات تعرفه ای را رعایت کند .
2- امکانات حمل باتوجه به پرسنل و وسایل معمولی حمل و نقل فراهم باشد .
3- حمل و نقل به علت پیش آمدهایی که اجتناب از وقوع آن ها مربوط به راه آهن نیست متوقف نشود .
4- راه آهن موظف نیست کالایی که بارگیری تخلیه یا واگن به واگن نمودن آن نیاز به بکار بردن وسایل مخصوصی است قبول نماید . مگر آن که ایستگاه های مربوطه این وسایل را در اختیار داشته باشند .
2-6) بارنامه ( B/L ) ( BILL OF LADING )
تاریخچه بارنامه با حمل دریايی شروع می شود. گرچه حمل با کشتی دارای قدمتی دیرینه است و به بیش از هزاران سال می رسد ولی تاریخ دقیق استفاده از بارنامه به درستی معلوم نیست. ابتدا مرسوم بود که صاحب کالا خود به همراه کالا تا مقصد برود یا نماینده خود را همراه کالا اعزام کند تا کالا را در مقصد تحویل خریدار یا خریداران دهد. اما این روش پس از چندی به دلیل افزایش حجم کالاها و تعداد افراد مورد نیاز جهت اعزام به مقاصد مختلف و مشکلاتی که در پی داشت بتدریج منسوخ گردید. سپس روش دیگری مورد عمل قرار گرفت. بدین ترتیب که صاحب کشتی در مقابل دریافت کالا رسیدی به فرستنده کالا تسلیم می نمود و خود نیز در پایان سفر و زمان تحویل کالا رسیدی از گیرنده کالا دریافت می کرد. این روش به مرور به روش فعلی صدور و استفاده از بارنامه تبدیل گردید. رسیدی که توسط صاحب کشتی صادر می شد، توسط گروه هایی در مقابل دریافت مبلغ مشخصی از فرستنده کالا گواهی می شد و این گروه هایی در مقابل دریافت مبلغ مشخصی از فرستنده کالا، گواهی می شد و این گروه ها ریسک از بین رفتن کالا را می پذیرفتند. این امر بتدریج به صورت بیمه دریایی که امروز متداول است درآمد. بهرحال صدور و استفاده از بارنامه به شکل امروزی تقریبا در نیمه دوم قرن شانزدهم متداول شده است.
2-6-1) تعریف بارنامه
اولین تعریفی که از بارنامه به عمل آمده بارنامه را چنین تعریف می نماید :
بارنامه سندی است که از طرف صاحب کشتی با ذکر تعداد و کیفیت محموله تهیه و تنظیم و برطبق آن بارگیری انجام می شود.
در قانون دریايی ایران مصوب سال 1343 بارنامه دریايی چنین تعریف شده است.
بارنامه دریايی سندی است که مشخصات کامل بار در آن قید و توسط فرمانده کشتی امضاء گردد و به موجب آن تعهد شود بار توسط کشتی به مقصد حمل و به تحویل گیرنده داده شود.
باتوجه به تعریف های مختلفی که از بارنامه به عمل آمده است بطور کلی می توان بارنامه را به شرح ذیل تعریف نمود :
« بارنامه سندی است دال بر عقد قرارداد حمل که حمل کننده یا نماینده وی پس از دریافت کالا برای حمل آن از یک نقطه ( مبدا حمل ) به نقطه دیگر ( مقصد حمل ) با وسیله حمل مورد توافق ( کشتی، کامیون، راه آهن، هواپیما یا ترکیبی از آن ها ) در مقابل کرایه حمل معینی صادر می نماید »
2-6-2) اطلاعات مندرج در بارنامه
بارنامه معمولا حاوی اطلاعات زیر است :
1- شماره بارنامه
2- نام و آدرس حمل کننده
3- نام و آدرس فرستنده کالا
4- نام و آدرس گیرنده کالا
5- نام و شماره وسیله حمل
6- نام مبدا بارگیری یا دریافت کالا
7- نام مقصد یا تحویل کالا
8- شرح و مشخصات کالا
9- تعداد بسته ها و نوع بسته بندی
10-وزن ناخالص کالا
11- ابعاد کالا
12-نحوه پرداخت کرایه حمل ( پیش پرداخت یا پرداخت در مقصد)
13-تعداد نسخ اصلی صادر شده
14-تاریخ حمل و تاریخ صدور بارنامه
15-شماره اعتبار اسنادی
16-امضاء حمل کننده یا نماینده مجاز وی
2-6-3) مشخصات بارنامه های معتبر
در معاملات بین المللی، اسناد حمل باید دارای ویژگی هايی باشد که از نظر پرداخت وجه اعم از وجه کالا یا کرایه حمل تأخير و اشکالی پیش نیاید. لذا هم فروشنده به عنوان طرف معامله با خریدار و هم حمل کننده یا نماینده و کارگزار وی به عنوان طرف دیگر قرارداد باید در تهیه و صدور اسناد حمل دقت لازم را به عمل آورند.
ویژگی هایی که در بارنامه باتوجه به مقررات بین المللی و بانکی مورد توجه قرار می گیرد عمدتا به شرح زیر است :
الف) بارنامه باید در نسخ کامل صادر شود ( FULL SET )
این مطلب یکی از مهم ترین ویژگی های بارنامه می باشد که باتوجه به مقررات بین المللی و بانکی تاکید فراوانی بر آن شده و می تواند عامل مهمی در جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی باشد.
ب) بارنامه باید بدون قید و شرط باشد ( Clean B/L)
بارنامه بدون قید بارنامه ای است که بر روی آن هیچ گونه یادداشت و یا عبارتی که دال بر معیوب بودن کالا یا بسته بندی آن باشد درج نشده باشد. صدور بارنامه بدون قید دلیل بر صحیح و سالم بودن کالا در موقع تحویل به حمل کننده می باشد.
لازم به یادآوری است که قید موارد زیر تاثیری در بدون قید و شرط شدن بارنامه ندارد:
– عبارت هایی که بر ناقص بودن بسته بندی کالا دلالت صریح نداشته باشد مانند صندوق های دست دوم، بشکه مستعمل و غیره.
– قیودی که تاکید بر عدم مسئوليت حمل کننده از نظر تعهدات ناشی از نوع کالا یا بسته بندی آن بنماید.
– قیودی که بر عدم اطلاع حمل کننده از محتویات، وزن ، اندازه ، نوع یا مشخصات فنی کالاها باشد.
ج) بارنامه باید حاکی از بارگیری کالا بر روی وسیله حمل باشد (ON BORD )
بانک ها اسناد حملی را قبول خواهند کرد که بنا به مورد، مشخص شده باشد که کالاي ارسال شده برای حمل یا بارگیری تحویل شده باشد.
د) بارنامه باید به حواله کرد شخص معینی باشد (TO THE ORDER OF )
معمولا بارنامه ها به حواله کرد بانک که یک طرف معامله است صادر می شود. در حقیقت این بانک است که گیرنده کالا بوده و اختیار ظهرنویسی بارنامه را در ازای انجام عملیات بانکی خواهد داشت. در سایر موارد نیز بارنامه بايد به حواله کرد شخص معینی صادر شود.
ه) نحوه پرداخت کرایه حمل ( FREIGHT )
پرداخت کرایه حمل یکی از عوامل مهم و ویژگی های بارنامه می باشد که می

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره اعتبار اسنادی، عرضه کننده، نام گذاری Next Entries تحقیق رایگان درباره حمل و نقل، نامه نامی، متصدی حمل، صحت معامله