تحقیق رایگان درباره جهان اسلام، فرهنگ و تمدن، منابع محدود، نفت و گاز

دانلود پایان نامه ارشد

از مفاهيم توده‌گرا و کارگري به جا مانده از سوسياليزم ناصري در جاي جاي قانون اساسي و قوانين موضوع اين کشور به چشم مي‌خورد.در مجموع مصر کشوري تقريباً فقير است که اقتصادش توسط منابع زير تغذيه مي‌گردد: 1-گردشگري؛ 2-فروش و صادرات منابع محدود گاز و نفت 3-عايدات کانال سوئز 4- رود نيل به عنوان منبع حياتي به همراه سد آسوان؛ 5-کمک‌هاي خارجي.
20درصد از جمعيت اين کشور زير خط فقر بوده و 9/5 درصد نيز بيکارند. توليدات عمده کشاورزي مصر عبارتند از:کتان، برنج، ذرت، گندم، لوبيا، ميوه و سبزيجات، احشام، گوسفند و بز و…
توليدات صنعتي مهم مصر منسوجات، توليدات غذايي، صنعت توريسم، صنايع شيميايي، توليدات دارويي، هيدروکربن‌ها (نفت و گاز)، سيمان، فلزات و صنايع روشنايي است. رشد اقتصادي اين کشور بالغ بر 5% (2005) گزارش شده است. واردات کشور مصر در سال 2005 برابر با 1/33 ميليارد دلار و صادرات آن نيز بالغ بر 14/24 ميليارد دلار بوده است که کسري ترازي حدود 10 ميليارد دلار را نشان مي‌دهد. صادرات مصر عمدتاً به کشورهاي امريکا 13/6%، ايتاليا 9/6%، اسپانيا 7/8%، سوريه 5/8%، آلمان 5%، فرانسه 5% و انگلستان 4/2درصد بوده و واردات اين کشور نيز عمدتاً از امريکا 10/7%، آلمان 7/1%، چين 6/5%، فرانسه 6/4%، ايتاليا 5/8% و عربستان سعودي 4/8% است.کمک‌هاي خارجي ساليانه به اين کشور (کمک اقتصادي) برابر 1/2 ميليارد دلار بوده است (2002)مصر کشوري مقروض است و بدهي‌هاي خارجي آن حدود 35/26 ميليارد دلار برآورد شده است.. واحد پول اين کشور (پوند مصري) Egyption pound است. (پايگاه اينترنتي:(cia.Gov
و) موقعيت منطقه‌اي و بين‌المللي مصر در تقاطع سه قاره آسيا، افريقا و اروپا قرار دارد. موقعيت منحصر به فرد مصر نه تنها ناشي از اين حقيقت است که سه قاره در اطراف مرزهاي آن با هم تلاقي مي‌کنند، بلکه سواحل طولاني اين کشور با دو درياي مديترانه و سرخ نيز به آن اهميت ويژه‌اي مي‌بخشد. در حقيقت اين درياها نقطه آغازين روابط بين‌المللي بوده‌اند و بدين ترتيب کشور مصر هم‌چنين به عنوان پلي براي انتقال تمدن‌‌ها و فرهنگ‌ها به نقاط دوردست عمل کرده است. علاوه بر فرهنگ و تمدن بزرگ مصر در افريقاي شمالي، اين نکته که اسلام از دريچه مصر به افريقا نفوذ کرده است و ديگر آفريقائيان از اين دريچه جهان اسلام را مي‌نگرند نيز بر اهميت مصر مي‌افزايد. به دليل سطح تمدن بالاي اين کشور در جهان عرب و موقعيت ويژه اين کشور در ارتباط ميان تمامي جهان عرب و نيز روابط بسيار با جهان عرب گزافه نيست که بگويم مصر مؤثرترين کشور در دنياي عربي است. توجه به اين حقايق تاريخي ـ جغرافيايي موقعيت منطقه‌اي و بين‌المللي مصر را از اهميت دو چندان برخوردار کرده است. پس از پايان جنگ جهاني دوم مصر با رژيم اشغالگر قدس هم‌مرز شد و همين مسئله بر اهميت و تأثيرگذاري اين کشور در روابط بين اعراب و جهان غرب افزود .اگر برهه چالش برانگيز معاهده کمپ ديويد را در نظر نگيريم، بايد اذعان کرد مصر به عنوان يک الگو و حتي يک تکيه‌گاه مطرح بوده است و تنها عربستان سعودي به صورت تلطيف شده‌اي مصر را رقيب منطقه‌اي خود به شمار مي‌‌آورد.با کمي تساهل مي‌توان گفت که روشن‌فکران مصري جامعه مرجع روشن‌فکران جهان عرب هستند، اسلام‌گرايان مصر خط‌دهندگان مهمي در ميان مسلمانان جهان عرب هستند و سياست‌هاي دولت مصر عاملي مؤثر در تصميم‌سازي روابط داخلي و خارجي کشورهاي عرب منطقه است. هم‌چنين جهان غرب نيز به دليل همين تأثيرگذاري بسيار مهم مصر، تمايل فراواني به برقراري و گسترش روابط و مناسبات و تعاملات خود با اين کشور درباره مسائل جهان اسلام داشته و دارد؛ به نحوي که در کمتر موضوع منطقه‌اي و جهاني‌ مربوط به دنياي اسلام است که غربي‌ها مصر را دخيل نکرده و يا از کمک‌هاي اين کشور بهره نبرده باشند.(حسيني:159:1381)

جدول شماره3-6. بررسي برخي از شاخص هاي جمعيتي و انساني در کشور هاي مهم منطقه خاورميانه:
نام کشور
پيش بيني جمعيت در سالهاي
تراکم جمعيت
درصد شهرنشيني
ميزان ولادت
ميزان فوت
ميزان مرگ کودکان

2011
2050
2100
ميانه سال 2001

ايران
74799
76250
62059
45
71
19
6
30
پاکستان
176745
274875
261271
222
36
28
6
64
ترکيه
73640
91617
79200
94
70
18
6
23
فلسطين اشغالي
7562
12029
15312
341
92
22
5
3.6
عربستان
28083
44938
42427
13
82
21
4
18
مصر
82537
123452
123227
82
44
25
5
23
منبع: سال نامه آماري 1390

جدول شماره3-7. جدول شاخص هاي انساني کشور هاي منطقه اي خاورميانه
نام کشور
سال2011
شاخص هاي توسعه انساني
رتبه
‌شاخص انساني

اميد به زندگي
ميانگين تحصيلات
درآمد ناخالص ملي
1995
2000
2005
2007
2008
2009
2010
2011

ايران
73
7.3
10164
576/.
636/.
671/.
684/.
691/.
703/.
707/.
707/.
88
پاکستان
65.4
4.9
2550
389/.
436/.
480/.
481/.
484/.
499/.
503/.
504/.
145
ترکيه
74
6.5
12246
583/.
634/.
671/.
672/.
674/.
690/.
694/.
694/.
92
فلسطين اشغالي
81.6
11.9
25849
809/.
856/.
874/.
869/.
877/.
884/.
886/.
888/.
17
عربستان
73.9
7.8
23274
649/.
726/.
741/.
746/.
763/.
767/.
763/.
770/.
56
مصر
73.2
6.4
5269
523/.
585/.
611/.
601/.
608/.
638/.
644/.
644/.
113

(منبع: سال نامه آماري 1390 جمهوري اسلامي ايران)
جدول شماره 3-8- جدول شاخص هاي توليدات و واردات و صادرات کاربران تلفن ثابت و اينترنت کشورهاي منطقه اي خاورميانه
کشور
زغال سنگ
نفت خام
گاز طبيعي
سنگ آهن
سنگ طلا
نقره
واردات
صادرات
گردشگران وارد شده2009
تلفن2009
کاربران اينترنت2009
ايران
1590
200006
4538.14
20000
000
000
15897
136412
000
36.3
31
پاکستان
3738
3224
1336.2
0000
000
000
21383
500
854905
5.4
10
ترکيه
2601
2160
38.97
3700
000
000
81151
6872
2550786
22.3
34
فلسطين اشغالي
000
000
000
000
000
000
7854
194
2321267
5.45
20
عربستان
000
459685
2826.74
000
000
000
7440
396989
10896712
15.2
31
مصر
25
28300
2288.07
1780.16
000
000
97136
15
12535885
7/.
17
( منبع : سالنامه آماري سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور1390)

4-1- طلوع اسلام: ديني که محمد(ص) آورد در آغاز امر سرعت و انتشاري عظيم يافت و غالبا با جهاد همراه بود و بر افکار مردم شرق و غرب تاثيري ثابت و دايم نموده است. در قرن اول پس از ظهور آن بسياري به اين آيين تازه گرويدند و تسليم شدند و فرايض و احکام آن را قبول کردند که “مسلم” ناميده شدند. در جنوب شرقي و در جنوب غربي اروپا اين موج خروشان متوقف گرديد. اما سيل روز افزون اين دين بطرف شرق و جنوب همچنان پيش مي رفت تا اينکه عاقبت نيروي فعال آن در اعماق آسيا و بطون آفريقا، يعني صد هزار کيلومتر دورتر از مرکز اصلي و زادگاه ابتدايي آن، فرو نشست ليکن همان قدر که صلابت و شدت ظاهري آن مخالفين مقاوم را به وحشت انداخت، سادگي و روشني آن کسان ديگر را مفتون ساخت و به قبول آن، سر تسليم فروآوردند. بطوريکه امروز بيش از يک ميليارد پيرو اين دين، اسلام را تمام و کمال قبول دارند و از تشرف به آن سربلند و مفتخرند. اين دين يک کتاب اساسي دارد که از بدو پيدايش تا کنون به طهارت و اصالت باقي مانده است و در آن تبديل و تحريفي که موجب اختلاف و مناقشه مفسران گردد راه نيافته است، هر چه در قرآن شريف و منصوص است، نزد تمام مسلمانان حقيقت محکم و اصل ثابت شمرده مي شود. آنچه در قرآن نيست؛ اگر با سنت پيغمبر اسلام موافقت نکند، ارزشي ندارد. علائم و ادله مضبوط نشان مي دهد تا چه پايه تعاليم اسلامي مشتمل بر مبادي ساير اديان نيز مي باشد، اما آنها همه از افتخار و سر بلندي مسلمانان نمي کاهد و همين نکته باعث شرف اسلام است که قرآن مکمل و متمم حقايقي است که بطور ناقص در مذاهب و اديان سلف وجود داشته است. هر کس از عالم اديان باخبر باشد مسلما از خواندن قرآن به اين نکته پي مي برد که شارع اسلام بسياري مطالب از ديگر مذاهب نقل قول کرده، ولي اين به معني انکار نقل قول ها از ديگر اديان همانند يهود و مسيحيت و زردشتيان نيست، اما توحيد در اسلام داراي يک رنگ عربي خالص است و شخصيت خداوند متعال در آن صورتي ديگر دارد که شبيه به ساير مذاهب نيست. در مطالعه دين اسلام حقايق ايماني و اخلاقي اسلام به وسيله قرآن، که حکم واحد و مطلق است تشخيص داده مي شود. اما معلومات راجع به حيات پيامبر اسلام و تفضيل انتشار دين او در آغاز امر تنها از قرآن بدست نمي آيد، بلکه قسمت عمده اين سر گذشت به وسيله احاديث و اخبار(نقل سنت) بدست ما رسيده است و آنها رواياتي است که از طبقه اول مسلمانان شفاها نقل شده و به نسل بعدي انتشار يافته است. تا اينکه پس از مدتي، در متون کتب و رسايل، به قالب تحرير و کتابت در آمده و ما رسيده است. بايد گفت که قرآن مورد قبول اهل اسلام در تمام جهان است، ولي احاديث نزد فرقه و احزاب مختلفند و اخبار منقول بعضي را ديگران با نظر سوء ظن تلقي مي کنند. با اين حال چون اخبار و احاديث از لحاظ تاريخي ارزش بسيار دارند، مطالعه مجموعه هاي عظيم آنها براي طالب اسلام بسيار ضرورت دارد.( ناس:706:1388)
ابوبکر پدر عايشه، زوجه پيامبر اسلام بعد از رحلت ايشان جانشين و خليفه مسلمين شد و در دو سال بعد از آن رحلت کرد و عمر جانشين وي و پس از آن عثمان خليفه مسلمين شد. مسلمانان در سال 634 م بر تمام شبه جزيره عربستان تسلط داشتند و پس از آن عازم فتح سوريه، عراق، مصر، ايران و مغرب در شمال آفريقا شدند. در سال 656 م عثمان به قتل رسيد وپس از او داماد و پسر عم پيامبر، علي(ع) خليفه مسلمين شد. حکومت حضرت علي(ع) بواسطه اجراي اصلاحات واقعي مورد اعتراض عده اي قرار گرفت. بخاطر اعتراض هايي که به عملکرد عثمان بجهت تفکيک بين امامت و خلافت داشتند، با قبيله وي يعني بني اميه به مخالفت برخاست تا حدي که منجر به جنگ بين ايشان در سال657 م در محل صفين شد. صلح موقت بين آنها منجر به کاهش طرفداران حضرت علي شد تا اينکه در سال 661 م در مسجد کوفه به شهادت رسيد، مشکلات ناشي از جانشينان بين دو گروه طرفدار خاندان بني اميه و حضرت علي مسلمانان به دو فرقه شيعه و سني تقسيم شدند.(شوتار:163:1386)
4-1-1-مذاهب اهل تسنن: معارف اسلام و فقه اسلامي بعد از وقايع صدر اسلام و مسئله جانشيني و خلافت پيامبر (ص) به دو شاخه تقسيم شد، فقهي که بعد از پيامبر (ص) از اهل بيت ايشان گرفته شد و فقهي که فتوا دهندگان آن بعد از پيامبر (ص)، صحابه و تابعين بودند که به اهل سنت مشهور شدند. فقه اهل سنت بعد از مسئله عدم پذيرش امامت و رهبري اهل بيت (ع) به راهي غير از مسير اهل بيت رفت. آنان در مسائل فقهي به صحابه و بعد از آن به تابعين مراجعه کردند. با اوج گيري کاربرد فقه به لحاظ زياد شدن مسائل، بعد از فتوحات اسلامي و ورود مسائل جديد و بررسي هاي دقيق تر علمي در گستره فقه، يعني از ابتداي قرن دوم هجري تا اوائل قرن چهارم هجري که فقه اهل سنت به قله هاي خود رسيد، مذاهب چهار گانه اهل سنت تشکيل شد. شکل گيري مذاهب متعدد فقهي در ميان اهل سنت، يک واکنش طبيعي به کثرت مسائل فقهي و نياز جامعه اسلامي و مسلمانان و تازه مسلمان شده ها به احکام اسلام بود. البته در توسعه اين مذاهب برخي از دسيسه هاي سياسي را جهت در حاشيه راندن فقه اهل بيت (ع)، نمي توان ناديده گرفت؛ زيرا با توجه به کناره گرفتن حکومت هاي وقت از فقه و فقاهت اهل بيت (ع)، آنان در صدد بودند اين خلأ را هر چند ظاهراً، توسط برخي از فقيهان، پر کنند. با توجه به اختلافات فقهي فراواني که در بين مذاهب متعدد اهل سنت وجود داشت، نوعي مقبوليت عمومي براي محدود کردن اين مذاهب در بين مردم ايجاد شده بود. البته نبايد نقش حکومت را در تعيين

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره آموزش و پرورش، قرن نوزدهم، نفت و گاز Next Entries تحقیق رایگان درباره اعراب مسلمان، کانون توجه، فتح الفتوح