تحقیق رایگان درباره ترکيه، توليد، تشکيل، جمعيت

دانلود پایان نامه ارشد

? سال اخير شاهد يک افزايش ثابت بوده‌اند. در سال ???? نرخ رشد توليد ناخالص داخلي کشور ?/?? بود ولي در سال مالي که ?? ژوئن ???? پايان يافت، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي اسمي به حدود 8/4% رسيد. اين نرخ رشد پاکستان را پس از چين دارنده دومين نرخ رشد اقتصادي در ميان پرچمعيت‌ترين کشورهاي جهان قرار داد. با اين حال فشارهاي تورمي و ميزان ذخيره کمتر از مقدار لازم و همچنين عوامل اقتصادي دخيل ديگر امر نگه داشتن نرخ رشد به اين ميزان را مشکل مي‌سازد. رشد بخشهاي غيرکشاورزي ساختار اقتصاد را تغيير داده‌است و اکنون اقتصاد تنها ??? توليد ناخالص داخلي را تشکيل مي‌دهد. بخش خدماتي حدود ??% توليد ناخالص داخلي کشور که تجارت عمده و خرد کشور حدود ??? اين بخش را تشکيل مي‌دهد. اخيراً بازار بورس کراچي همراه با ديگر بازارهاي در حال ايجاد دنيا اوج گرفته‌است. مقادير هنگفتي از سرمايه گذاري‌هاي خارجي در صنايع متعددي به کار گرفته شده‌اند. با اين حال سرانه بازار بورس همچنان مخابرات، نرم‌افزار، خودرو، نساجي، سيمان، کود، فولاد و ساخت کشتي هستند. صنعت مهم ديگري که در گذشته از دسترسي خارجي محروم مانده‌است، هوافضا است. تيپ‌هاي مختلف توپخانه در ارتش از پيش به گسترده شدن ميزان مهمات نظامي پاکستان کمک کرده‌اند. خبرهايي از احتمال مشارکت عمومي يا خصوصي در برنامه‌هاي آينده موشکي به گوش مي‌خورد که مي‌تواند با برنامه فضايي پاکستان همراه شود؛ زيرا توانايي‌هاي کنوني اين کشور شامل موشک‌هاي بالستيک ميان برد و تحقيقاتي بر روي موشکهاي بالستيک قاره‌پيما مي‌شوند. رويکرد ساختاري براي استفاده از اين توانايي‌هاي هوافضايي ممکن است باعث رونق سريعتر اقتصادي پاکستان شود زيرا صنعت هوانوردي پيش تر هم شاهد رشد چشمگيري درسال هاي گذشته بوده‌است که با حضور شرکت‌هاي هواپيمايي متعددي همراه بوده‌است.(نظيف کار:13:1382)
3-9- ويژگيهاي جغرافيايي کشور ترکيه:
جمهوري ترکيه در مجاورت مرزهاي غربي آسيا در همسايگي ايران قرار دارد، ترکيه (که قبلا آناتولي يا آسياي صغير ناميده مي شد) به عنوان همسايه غربي ايران سرزميني در جنوب غربي آسيا و جنوب شرقي آسيا واقع شده است و بين 36.5 و 42 درجه عرض شمالي و 26 تا 45 درجه طول شرقي در نيمکره شمالي قرار گرفته است. اين سرزمين شبيه مستطيل است که طول ان از شرق به غرب حدود 1660کيلومتر و عرض آن بطور متوسط 550کيلومتر مي باشد.(مراديان:5:1383)
3-9-1-جغرافياي انساني ترکيه: طبق نظر باستان شناسان، نخستين قوم بزرگي که در آناتولي زندگي مي کرد،‌ قوم هيتان بوده است، که در فاصله دو هزار سال قبل از ميلاد مسيح مي زيسته اند و مانند مصر داراي تمدن وسيعي بوده اند. ترک ها اغلب تمايل دارند گذشته و تاريخ خود را به اين قوم متصل کنند. طبق آمار بدست آمده در سال 2008جمعيت کشور بالغ بر 71.517000 نفر بوده که نوزدهمين کشور از نظر جمعيت در جهان مي باشد. تراکم جمعيت 56.8 نفر در کيلومتر مربع مي باشد. 43درصد جمعيت اين کشور در شهر ها زندگي مي کنند. استانبول با 10ميليون نفر، آنکارا با 4ميليون نفر، ازمير با 3.4 ميليون نفر پرجمعيت ترين شهرهاي ترکيه مي باشند. از لحاظ توزيع سني 41.8 درصد جمعيت را افراد کمتر از 14 سال، 51درصد افراد 15تا 59 سال و 7.3 درصد را نيز افراد بالاي 60سال تشکيل مي دهد. متوسط عمر مردان و زنان 53.7 سال است. ميزان تولد 16.4 در هزار و ميزان مرگ ومير 6 در هزار و رشد جمعيت 1.04 درصد است. ميزان مرگ ومير کودکان نيز 145 نفر در هزار نوزاد مي باشد. مردم ترکيه از نژادهاي ترک، عرب، و باقي آنها از تبار يوناني و ارمني و يهودي مي باشند 99 درصد جمعيت ترکيه را مسلمانان تشکيل مي دهند. آمار ها حاکي از جوان بودن ترکيب جمعيتي کشور ترکيه مي باشد، زيرا 18 ميليون نفر از جمعيت اين کشور زير 14 سال مي باشند. تا دهه1950 ميلادي شمار زنان از مردان بيشتر بود اما در حال حاضر اين رقم تعديل يافته و شمار مردان بر زنان پيشي گرفته است. 94.4 درصد مردم ترکيه باسوادند.(وزارت بازرگاني:7:1388)
3-9-2-اقليت هاي جمعيتي ترکيه: اکثر جمعيت اين کشور را ترکها تشکيل مي دهند. بعد از ترکها، کردها با 14 الي 20 درصد مهمترين اقليت جمعيتي اين کشور را تشکيل مي دهند که در 14 استان شرقي و جنوب شرقي سکونت دارند. پراکنش اين قوم در آناتولي شرقي و جنوبي از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. اعراب با 1.8 درصد و پناهند گان 1.3 درصد و اقليتهاي غير مسلمان که شامل يونانيها و ارامنه و يهودي هاي بتاشن با 3 درصد ساير اقليتهاي جمعيتي اين کشور را تشکيل مي دهد.
3-9-3-دين: بر اساس نخستين قانون اساسي جمهوري ترکيه در سال 1924 دين رسمي کشور اسلام تعيين گرديده است ليکن اصلاحات قانوني که در سال 1928 اين مورد حذف و با تاکيد برجدايي دين از سياست، ترکيه کشوري با دولت و حکومت لاييک (تفکيک دين از سياست) معرفي گرديده است. بنا بر آخرين آمار موجود در ترکيه حدود 98 درصد جمعيت کشور را مسلمانان و 2 درصد را مسيحيان و کليميان و ديگر اديان تشکيل مي دهند. مسلمانان اين کشور تابع مذهب تسنن مي باشند که از ميان آنها حنفي ها بزرگترين گروه محسوب ميشوند که عمدتا در مرکز و مغرب ترکيه ساکن هستند شافعي ها با جمعيتي کمتر در مناطق شرقي ترکيه مستقر و اکثرا کرد هستند. روي هم رفته پيروان اديان در ترکيه به دو قسمت اصلي تقسيم مي‌شوندپيروان دين اسلام، که خود به چند مذهب تقسيم مي‌شود و اهم آنها عبارتند: حنفي ها که جمعيت قابل ملاحظه اي از اهل سنت ترکيه را تشکيل مي دهند و شافعي ها که بيشت انها کردها تشکيل مي دهند و ساير فرق اهل سنت و طريقت ها.
اما علويان ترکيه که خود به چهار دسته با عنوان رافعي، اروفي، باطني و بکتاش تقسيم مي شوند که بنا به آمار دولت ترکيه 12 ميليون جمعيت دارد. شيعيان ترکيه نيز پيرو مذهب جعفري مي باشند که نزديک به يک ميليون و دويست هزار نفر مي باشند.اکثريت اين شيعيان در جنگ جهاني اول از ايران، آذربايجان و ارمنستان وارد سرزمين ترکيه شدند. عدة ديگري از آنان هم بعد از جنگ جهاني دوم از روسيه فرار کردند و از طريق دولت آلمان به ترکيه مهاجرت نمودند. جعفريهاي ديگر ترکيه را هم مستبصران تشکيل مي دهند. در اين دو دهة اخير، جوانان شافعي، مذهب جعفريه را پذيرفتند. در سالهاي بعد از 1970م، شيعيان براي اشتغال از دو شهر ترکيه (قارص و اغدير) به شهرهاي بزرگ ترکيه و نيز خارج از کشور، به ويژه آلمان مهاجرت کردند. همچنين در زمان درگيري ارتش و پ.ک.ک. جعفريها باز هم به غرب ترکيه کوچ کردند و اين موجب شد نام جعفريه در ترکيه بر زبانها بيفتد. شهر هم مرز ايران، قارص، پيش تر مرکز شيعيان ترکيه به حساب مي آمد، ولي امروزه مرکز آنان استانبول است. بعد از انقلاب اسلامي ايران، شيعيان نيز مانند ساير مذاهب ترکيه، مشغول فعاليت شدند. در سال 1989م در استانبول فقط يک مسجد از آن شيعه بود و آن هم به ايرانيان تعلق داشت، ولي امروزه در استانبول بيش از سي مسجد جعفريه وجود دارد. همچنين در شهرهاي مختلف کشور، اعم از آنکارا، بورسا، ازمير، قارص و اغدير بيش از 250 مسجد شيعه براي عبادت باز است. آنچه موجب بيشتر شناخته شدن جعفريها در ترکيه شده، عاشوراي حسيني بوده است. در آغاز جعفريها فقط در دو شهر هم مرز ايران اين مراسم را به جا مي آوردند و آيين قمه زني و زنجير زني آنان در شبکه هاي تلويزيوني کشور پخش مي شد، ولي بعد از پراکنده شدن شيعيان در ترکيه و همراه با برگزاري مجالس و آيينهاي عاشورا در خيابانها و مساجد، شيعيان مورد توجه بيشتر رسانه ها قرار گرفتند. مردم ترکيه بيش از اين جعفريها را منسوب به طريقتي قديمي مي دانستند، اما امروزه عده بسياري از مردم، جعفريه را به عنوان يک مذهب بزرگ اسلامي قبول دارند. امروزه در استانبول يک ميدان بزرگ به نام ميدان عاشورا وجود دارد که شيعيان ترکيه آن زمين را از دولت براي پنجاه سال کرايه کرده اند. از سالهاي گذشته در آن ميدان، در روز عاشورا مراسم بزرگي برگزار مي شود. در آن روز، در شهرهاي مختلف ترکيه نيز دهها هزار نفر با صداي “لبيک يا حسين” و “علي ولي الله” زمين و آسمان را مي لرزانند.(بدل:291:1383)
پيروان ساير اديان شامل مسيحيان (پروتستانها، کاتوليکها و ارامنه) و يهوديان که داراي جمعيتي بالغ بر 30هزار نفر مي باشند.
3-9-4-توانمنديهاي اقتصادي ترکيه:
بخش کشاورزي: بر اساس آمار سال ???? ترکيه در توليد محصولات کشاورزي در رده هفتم جهان قراردارد. ترکيه در توليد فندق, انجير, زردآلو, گيلاس، به و انار در جهان اول، در توليد هندوانه، خيار و نخود، دوم، در توليد سيب زميني، بادمجان، فلفل سبز، پسته و عدس، سوم، در توليد پياز و زيتون، چهارم، در توليد چغندر قند، پنجم، در توليد تنباکو، سيب و چاي رتبه ششم جهان، در توليد جو و کتان رتبه هفتم، درتوليد بادام رتبه هشتم، در توليد گندم، چاودار و گريپ فروت رتبه دهم جهان و در توليد ليمو يازدهمين کشور جهان است.ترکيه از سال ???? ميلادي در توليد محصولات اساسي کشاورزي به خودکفايي رسيده و پس از آن سال نيز به رشد خود ادامه داده‌است.
3-9-5-صنايع: ترکيه در سال ???? يکي از ?? کشور برتر جهان از لحاظ توليدات صنعتي جاي گرفت و سهم بخش صنعت در اشتغال ???، درتوليد ملي ??? و در صادرات ??? را به خود اختصاص داد. بزرگترين صنعت ترکيه نساجي است که ????? کل صنايع ترکيه را شامل مي‌شود.پس از نساجي پالايش نفت (?????)، صنايع غذايي (?????)، صنايع شيميايي (?????), صنايع فولاد و ذوب آهن (????)، خودروسازي (????) و ماشين سازي (????) بيشترين سهم در صنعت ترکيه را دارند.از لحاظ صادرات صنايع نساجي با???، صنايع خودروسازي با ???، صنايع فولاد و ذوب آهن با ???، لوازم خانگي با ???، صنايع شيميايي و داروسازي با ?? و ماشين سازي با ??، عمده صادرات صنعتي ترکيه را تشکيل مي‌دهند. صنعت نساجي ترکيه در سال ???? با صادراتي به ارزش ??/?? ميليارد دلار که بخش اعظم آن (???) به کشورهاي عضو اتحاديه اروپا صادر شده بيشترين درآمد صادراتي را براي ترکيه داشته‌است.صنايع الکترونيکي وستل ترکيه بزرگترين توليد کننده تلويزيون در اروپاست و يک چهارم تلويزيونهاي خريداري شده توسط مشتريان اروپايي توسط وستل توليد مي‌شوند. مجموع توليد تلويزيون شرکت وستل و بکو بيشتر از نصف توليد تلويزيون اروپاست. شرکت ترکيه‌اي پروفيلو- تلار نيز سومين توليد کننده تلويزيون در اروپاست. سهم ترکيه در فروش محصول تلويزيون در اروپا از ?? در سال ???? به ??? در سال ???? رسيده‌است. در همين مدت سهم ترکيه از بازار دستگاههاي ديجيتالي در اروپا از ?? به ??? رسيده و لوازم خانگي توليد ترکيه ??? بازارهاي اروپا را به تسخير درآورده‌است. صنايع اتومبيل سازي ترکيه در سال ???? با توليد ??????? دستگاه خودرو، پس از آلمان، فرانسه، اسپانيا، انگليس و ايتاليا در رده ششم اروپا جاي گرفت. در همين سال رتبه ترکيه در خودرو سازي جهان هفدهم جاي گرفت وصادرات خودرو و قطعات يدکي خودرو را به ?? ميليارد دلار رساند.
گردشگري: گردشگري يکي از فعالترين بخشهاي اقتصاد ترکيه‌است که به سرعت رشد مي‌کند
بر اساس آمار موسسه TUI آلمان از ??? هتل برتر جهان ?? هتل در ترکيه قرار دارند. در سال ???? تعداد ?????????? نفر توريست از ترکيه بازديد کرده‌اند که درآمدي بالغ بر ????ميليارد دلار براي ترکيه ايجاد کرده‌اند.شهرهاي آنتاليا در سواحل ترکيه و موغلا بيشترين توريست را به خود جذب کرده‌اند. سواحل ترکيه از لحاظ جذب جهانگرد همانند سواحل اسپانيا و ايتاليا از جذاب‌ترين سواحل اروپا هستند. شهر استانبول نيز به دليل آثار باستاني همه ساله پذيراي تعداد زيادي از جهانگردان است.
3-10-عربستان: کشور عربستان سعودي با مساحتي حدود 2240000 کيلومتر مربع، بين عرض جغرافيايي 16درجه الي 32 درجه شمالي قرار دارد و بخشي از شبه جزيره عربستان به شمار مي آيد. از شمال به اردن و عراق، از جنوب به جمهوري يمن و عمان، از شرق به کويت، بحرين، قطر و امارات عربي متحده و از مغرب به درياي سرخ محدود مي شود. طول مرزهاي عربستان سعودي، 4532 کياومتر مربع مي باشد که با

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره افغانستان، شاخص توسعه، سازمان ملل Next Entries تحقیق رایگان درباره حزب کارگر