تحقیق رایگان درباره بیمه گذار، حمل و نقل، بیمه ایران، مقررات بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

مسئوليت بیمه گذار در مقابل دیگری باشد. در این صورت بیمه گر متعهد است چنانچه در نتیجه حادثه ای که بیمه گذار مسئول آن می باشد به دیگری خسارت وارد شود خسارت آن شخص را جبران نماید، مانند بیمه مسئوليت دارنده وسیله نقلیه در مقابل اشخاص ثالث (غیر از بیمه گر و بیمه گذار )
– مبلغ بیمه شده ( Suminsured )
منظور از مبلغ بیمه شده ارزش شیء مورد بیمه یا مبلغی است که بیمه گر تعهد می کند صورت وقوع حادثه تا آن میزان، به بیمه گذار یا ذینفع قرارداد بیمه، خسارت بپردازد.
– حق بیمه ( Premium )
حق بیمه وجهی است که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد تا در مقابل بیمه گر در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت زیان وارده را جبران کند یا مبلغی به بیمه گذار یا ذینفع قرارداد بپردازد. حق بیمه به ( بهای خطر ) موسوم است و میزان آن به شدت به ضعف احتمالی وقوع خطر بستگی دارد. پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار ممکن است یکجا در هنگام عقد قرارداد باشد یا به اقساط، در طول مدت بیمه پرداخت شود. این امر بستگی به توافق بین بیمه گر و بیمه گذار دارد، لکن علی القاعده باید حق بیمه یا یک قسمت از آن قبل از شروع خطر به بیمه گر پرداخت شود.
– مدت بیمه ( Duration of the insurance )
مدت بیمه عبارت است از فاصله زمانی بین ابتدا و انتهای بیمه. بیمه گر متعهد جبران خسارت هایی می باشد که در طول این مدت به مورد بیمه وارد شود. مدت بیمه از موضوعاتی است که باید به وضوح در بیمه نامه قید گردد.
– فرانشیز ( Franchise )
فرانشیز به مبلغی از خسارت گفته می شود که به عهده بیمه گذار قرار می گیرد و بیمه گر نسبت به آن تعهدی ندارد. مثلا هرگاه فرانشیز خسارت اتومبیل ده هزار ریال تعیین شود خسارت های تا مبلغ مذکور جزء تعهد بیمه گر نخواهد بود و هرگاه خسارت از مبلغ فرانشیز تجاوز کند بیمه گر مازاد آن را پرداخت خواهد کرد. فلسفه وجود فرانشیز این است که بیمه گذار در حفظ و حراست مال بیمه شده با توجه به این که قسمتی از خسارت به عهده خود اوست، کوشا باشد.
– بیمه نامه (Insurance poliy )
بیمه نامه سندی است که براساس قانون و مقررات بیمه کشوری که بیمه گر در آن کشور اقامت دارد و با توجه به توافق طرفین تنظیم و امضاء می گردد. در بیمه نامه حدود وظایف و اختیارات طرفین قرارداد، تحت عناوین شرایط عمومی و شرایط خصوصی بیمه نامه تعیین می شود. منظور از شرایط عمومی بیمه نامه، مقررات و دستورالعمل های کلی و عمومی است که جداگانه برای هریک از انواع بیمه، مانند بیمه آتش سوزی، بیمه حمل و نقل، بیمه حوادث، و غیره وضع گردیده و در ظهر بیمه نامه چاپ می شود. در واقع شرایط عمومی بیمه نامه که براساس قانون و مقررات بیمه هر کشوری که بیمه گر مقیم آن است، تدوین می گردد و متضمن حقوق و مسئوليت های طرفین قرارداد در هریک از رشته های بیمه می باشد که بطور یکنواخت در مورد کلیه بیمه نامه های صادره در آن رشته اعمال می گردد.
شرایط خصوصی بیمه نامه آن دسته از مقرراتی را دربرمی گیرد که جنبه عمومی نداشته و ناظر به توافق های خاصی است که بین بیمه گر و هر یک از بیمه گذاران بطور جداگانه به عمل می آید. از نظر حقوقی، شرایط خصوصی، مقدم بر شرایط عمومی بیمه نامه می باشد. به این معنی که اگر بین مندرجات شرایط عمومی و شرایط خصوصی تعارض وجود داشته باشد، شرایط خصوصی، حاکم بر قضیه بوده و طبق آن عمل می شود.

– الحاقی ( Endorsement )
الحاقی نوشته ای است که متعاقب صدور بیمه نامه ، به وسیله بیمه گر تنظیم می شود و در آن تغییراتی که لازم است در بیمه نامه به عمل آید، منعکس می گردد معمولا تغییرات بیمه نامه، به وسیله بیمه گذار تقاضا می شود و لکن بیمه گر نیز ممکن است طالب آن باشد که در بیمه نامه تغییراتی داده شود، در این صورت موافقت بیمه گذار نیز باید تحصیل گردد. در غیر اینصورت بیمه گر حق ندارد یک طرفه مبادرت به صدور الحاقی و ایجاد تغییرات در بیمه نامه بنماید. مگر آن که این حق به موجب قانونی به وی تفویض شده باشد. الحاقی پس از آن که با رضایت طرفین قرارداد صادر گردید جزء لاینفک بیمه نامه تلقی می شود و معتبر خواهد بود.
– بیمه حمل و نقل کالا
بیمه حمل و نقل کالا بیمه ای است که به موجب آن بیمه گر در مقابل حق بیمه ای که از بیمه گذار دریافت می کند متعهد می شود چنانچه در جریان حمل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر، در نتیجه وقوع خطرهای موضوع بیمه، کالا تلف شده یا دچار خسارت شود و یا بیمه گذار هزینه هایی در رابطه با این خطرات متحمل شود زیان وارده را جبران نماید.
کالا ممکن است از طرفین وسايط نقلیه مختلف مانند کشتی، کامیون، قطار، و یا هواپیما حمل شود. به این اعتبار می توان بیمه حمل و نقل کالا را به سه قسمت تقسیم کرد :
– بیمه حمل و نقل دریايی
– بیمه حمل و نقل زمینی
– بیمه حمل و نقل هوايی
در صورتی که برای حمل کالايی از وسایل نقلیه مختلف استفاده شود در بیمه نامه باید این موضوع قید شود، یعنی مجاز بودن حمل کالا با وسایل مختلف قید شود ولی اگر برای حمل کالا فقط از یک وسیله حمل استفاده شود بیمه نامه مربوط به آن حمل صادر خواهد شد.
– قرارداد بیمه حمل و نقل
بیمه حمل و نقل کالا مانند انواع دیگر بیمه، با یک قرارداد تحقق می پذیرد که به آن بیمه حمل و نقل کالا می گویند . طرفین این قرارداد عبارتند از بیمه گذار که معمولا صاحب کالا یا شخصی است که مسئوليت حفظ و نگهداری کالا را در مدت حمل به عهده دارد (متصدی حمل و نقل ) یا هرشخص دیگری که در بقاء آن کالا ذینفع می باشد. مانند بانکی که به صاحب کالا اعتبار می دهد و کالا در وثیقه او قرار دارد و طرف دیگر که یک شرکت بیمه است.
قرارداد بیمه در هر کشور براساس قانون و مقررات بیمه حاکم در آن کشور صادر می شود. لکن از آنجا که حمل و نقل کالا از کشوری به کشور دیگر، بخصوص وقتی که به وسیله کشتی انجام می شود تحت تأثیر بعضی مسائل و مقررات بین المللی نیز قرار می گیرد. برخی مؤسسات از دیرباز مقرراتی وضع کرده اند که به موجب آن، حقوق و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار در این نوع بیمه ها، بصورت یکسان و یکنواخت درآمده، تا از اختلافات ناشی از برداشت های متفاوت در هنگام وقوع حوادث جلوگیری شود.
اکثر کشورهای جهان از فرم های انستیتو بیمه گران لندن28 استفاده می کنند. به موجب عبارات صریحی که در متن بیمه نامه های باربری شرکت های بیمه ایرانی قید می شود، کلوزهای انستیتو بیمه گران لندن جزء لاینفک قراردادهای بیمه ایران بوده و تعیین کننده حقوق و تعهدات طرفین در این قراردادها می باشد.
– حق بیمه به چه عواملی بستگی دارد ؟
1)نوع کالا
کالا ممکن است شکستنی، فاسدشدنی، مستعد دزدیده شدن یا خطرناک باشد. در چنین مواردی حق بیمه کالا بالاتر خواهد بود.
2)نوع بسته بندی
کالایی که بدون بسته بندی مناسب حمل می شود بیش تر از کالایی که بسته بندی آن مناسب است در معرض خطر آسیب دیدگی یا از بین رفتن است. مثلا کالایی که نوع بسته بندی آن « پالت Pallet » است در مقايسه با کالایی که در صندوق های مخصوص بسته بندی شده است، حق بیمه بیشتری را پرداخت می کند.
3)شیوه حمل
بیمه حمل هوایی ارزانتر از دریایی است متوسط بیمه دریايی سه تا چهار برابر بیمه هوایی است و در بعضی موارد این تفاوت بیش تر می شود. بعلاوه حمل هوایی دارای این مزیت است که هزینه بسته بندی برای این روش حمل ارزان تر تمام می شود. بنا به دلایل آشکار حمل دریايی کالا در مقیاس با حمل هوایی به بسته بندی مقاوم تری نیاز دارد.
4)مسیر حمل
حق بیمه در مسیرهای حمل، باتوجه به خطرات و مسائلی که در آن ها ممکن است اتفاق بیفتد متفاوت است. مثلا برای مناطق جنگی طبعا حق بیمه بیش تر است و همین طور برای مسیرهایی که ناچار باید از گذرگاه هایی مانند کانال سوئز و نظایر آن عبور کرد حق بیمه بیش تری پرداخت می شود.
5)پوشش بیمه
پوشش بیمه ي انتخاب شده می تواند محدود یا گسترده باشد در این صورت حق بیمه نیز متناسب با آن متفاوت خواهد بود.
6)ابتدا و انتهای بیمه
منظور از ابتدای بیمه، زمانی است که تعهد بیمه گر شروع می شود و انتهای آن نیز تاریخ خاتمه تعهد می باشد. در بیمه حمل و نقل کالا تاریخ شروع تعهد بیمه گر زمانی است که کالا از انبار مبداء به منظور حمل به مقصد خارج می شود و خاتمه تعهد بیمه گر نیز معمولا وقتی است که حمل انجام شده و کالا به انبار نهایی بیمه گذار، در مقصد مندرج در بیمه نامه رسیده باشد. با این حال چنان که کالا پس از تخلیه از کشتی در بندر مقصد یا رسیدن به مرز کشور مقصد ظرف مدت معینی که در بیمه نامه قید می گردد به مقصد نهایی نرسد، تعهد بیمه- گر پس از پایان مدت تعیین شده خاتمه می پذیرد.
– انواع بیمه نامه حمل و نقل کالا
بیمه نامه حمل و نقل کالا را به دو صورت می توان درخواست نمود :
الف) بیمه نامه ساده
بیمه نامه ایست که برای حمل کالای معینی صادر می شود و در آن از ابتدا باید مشخصات مورد بیمه از جمله نوع کالا مقدار و ارزش کالا طریق و نحوه حمل و موضوعات دیگری که مبین حقوق و تعهدات طرفین قرارداد می باشد، قید گردد. بنابراین لازمه صدور این بیمه نامه آنست که بیمه گذار قبلا از وضیعت مورد بیمه و چگونگی حمل آن اطلاع داشته باشد و این اطلاعات را در اختیار بیمه گر قرار دهد.
ب) کلوزهای قدیم بیمه حمل و نقل ( انستیتو بیمه گران لندن )
شرایط جدید A-B-C
پوشش های شرایط جدید در جدول صفحه بعد آمده است ضمنا جهت آشنایی و مقایسه با پوشش های بیمه ای دیگر جدول پوشش بیمه دریايی فرانسه نیز درج شده است.
جدول 2-2 پوشش های شرایط بیمه ای A-B-C
نوع خطر
شرطA
شرطB
شرطC
شرط مربوط
به جنگ
شرط مربوط
به اعتصابات
1- حریق یا انفجار
2- اصابت به صخره، شکستن، واژگونی
3- چپ و از خط خارج شدن وسیله نقلیه زمینی
4- تصادم کشتی
5- تخلیه کالا در بندر پناهگاه
6- زلزله، فوران آتش فشان یا رعد و برق
7- فدا کردن در خسارت مشترک
الف- سبک کردن
ب- رها کردن در دریا
8- ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه به کشتی
9- از میان رفتن کلی بسته در جریان جابجایی کالا
10- اقدامات حمایتی
11- دزدی، غارت، عدم تحویل
12- خسارت به خاطر له شدن یا حرایت
13- آلوده شدن در اثر مجاورت با کالاهای دیگر
14- نشت
15- خرد شدن و دیگر خسارات خاص
16- غفت بیمه گذار
17- فرسودگی یا پارگی عادی
18- کافی نبودن یا نامناسب بودن بسته بندی
19- عیب مربوط به ذات یا نوع کالای بیمه شده
20- تأخير
21- اعتار مالک کشتی
22- کاربرد سلاح های هسته ای
23- عمل نادرست
24- جنگ
25- اعتصابات
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره بیمه گذار، حمل و نقل، جبران خسارت، حق الزحمه Next Entries مقاله رایگان با موضوع آزمون فرضیه، پیشگیری از آسیب، جمع آوری اطلاعات، فعالیت ورزشی