تحقیق رایگان درباره بیمه گذار، حمل و نقل، جبران خسارت، حق الزحمه

دانلود پایان نامه ارشد

گردد.
د) بانک بازکننده اعتبار
به تعبیری می توان مؤسسه بازرسی را بازوی فنی بانک محسوب نمود، زیرا به دلیل عدم وجود امکانات فنی و فقدان تخصص های لازم برای بانک مقدور نیست که مطابقت کالا را از جهت فنی با شرایط قرارداد تأييد نماید. لذا گواهینامه بازرسی به بانک بازکننده اعتبار در زمینه تأييد شرایط معامله اطمینان لازمه را می دهد.
ه) شرکت حمل
گواهینامه بازرسی به شرکت حمل این اطمینان را می دهد که کالا در زمانی که به او تحویل شده است، با مشخصات و خصوصیات مورد ادعای فروشنده مطابقت دارد. این موضوع در مورد حمل کالاهای خطرناک و نیز هنگام وقوع خسارت همگانی، حائز اهمیت است.
ی) گمرک
گمرکات نیز در تطبیق کالا با اسناد و تعرفه می توانند از گواهینامه بازرسی به عنوان قرینه ای مثبت استفاده کرده و آن را مورد استناد قرار دهند.
ن) مؤسسات استاندارد
در بسیاری از کشورها برای ورود یا صدور کالا شرایط استاندارد در نظر گرفته شده است، که در صورت فقدان آن شرايط، کالا قابل صدور یا ورود نمی باشد. گواهینامه بازرسی می تواند به عنوان گواهی کنترل کیفیت کالا، مورد استفاده مؤسسات استاندارد قرار گیرد.
3) کارمزد بازرسی
پرداخت کارمزد مؤسسه بازرسی قاعدتا به عهده خریدار است. در اینکوترمز نیز صریحا به این موضوع اشاره شده و چنین آمده است.
به موجب این تعریف به جز مواردی که فروشنده براساس قوانین کشور خود، موظف به انجام بازرسی قبل از صدور باشد ( مانند کشور خودمان در مورد برخی از کالاها که مشمول استاندارد اجباری می باشد )، پرداخت هزینه بازرسی به عهده خریدار است.

4) عدم تطابق کالا با سفارش
در صورتی که علیرغم کلیه تمهیدات و پیش بیني ها از جمله انتخاب بازرس مستقل و صدور گواهینامه بازرسی از جانب وی، وقتی کالا به مقصد رسید، معلوم شود که کالا با شرايط قرارداد خرید مطابقت ندارد یا دارای اشکالات خاصی است. چه باید کرد؟
در این حالت، خریدار باید با دقت اقدامات زیر را انجام دهد :
1- کالا را از گمرک ترخیص نکند و از هرگونه تغییر و تحول و جابجايی و انتقال آن خودداری نماید.
2- روش و عملیاتی که طی آن، وجود ایراد یا نقص یا اشکال یا عدم تطابق کالا معلوم شده است را بررسی نماید.
3- مدارک و تعهدات فروشنده در رابطه با مشخصات کالا و همچنین مدارکی که نشانگر ابلاغ این مشخصات به فروشنده می باشد را جهت حصول اطمینان بیشتر مجددا بررسی نماید.
4- بررسی شود که اشکال پیش آمده آیا بر اثر اهمال فروشنده است یا احتمالا بر اثر حمل، تخلیه، جابجايی، بارگیری یا انبارداری نامناسب به وجود آمده است.
5- در صورت حصول اطمینان از کوتاهی فروشنده، مراتب را فورا به وی اطلاع داده ضمنا مسئوليت های او را نسبت به اجرای تعهدات خود یادآوری و درخواست نماید که موضوع سریعا توسط فروشنده بررسی و دلایل به وجود آمدن آن را اعلام نماید.
6- موضوع عدم تطابق، به بازرس اعلام می شود و درخواست شود تا او نیز عملیات بازرسی خود را بررسی کرده و در خصوص دلایل به وجود آمدن اشکال و عدم تطابق کالا، اعلام نظر نماید.
7- انجام بازرسی مجدد کالا را از فروشنده و بازرس درخواست نماید.
8- در صورت عدم همکاری فروشنده و بازرس در مورد انجام بازرسی مجدد کالا، لازم است از مؤسسه بازرسی مستقل دیگری که از اعتبار مناسبی نیز برخوردار باشد، دعوت نمود تا از کالا بازرسی نموده، گزارش مستدل و مصوری تهیه نماید تا در مراحل بعدی بتوان از آن برای اثبات ادعای خود استفاده نمود.
پس از انجام این بازرسی می توان کالا را جابجا و مورد استفاده قرارداد. در هر حال توصیه می شود که حتما نمونه هایی از کالاهای دارای اشکال و ایراد نگهداری شود. در صورت امکان بهتر است نمونه ها توسط بازرس مستقل مهر و موم شوند.
9- بطور مستقیم یا از طریق مشاور متخصص در دعاوی بازرگانی با فروشنده و بازرس جهت حل و فصل مسئله و تأمين غرامت مذاکره و مکاتبه شود.
10-در صورت عدم همکاری فروشنده و بازرس و عدم پذیرش مسئوليت جبران خسارت، مراتب باید به بانک مرکزی و مؤسسه استاندارد جهت اقدامات لازم اعلام شود و موازی با آن از طریق طرح موضوع در مراجع صالحه مراتب پیگیری گردد.
5) مقطع بازرسی
بازرسی در چه محل و در چه زمانی باید به عمل آید؟
اصولا مقطع بازرسی، ارتباط مستقیم با شرایط معامله و تحویل کالا دارد. اگر معامله براساس یکی از شرایط اینکوترمز انجام شده باشد، مقطع بازرسی باید در مقطع انتقال مسئوليت از فروشنده به خریدار باشد. ( مثلا در شرایط FOB یا CFR انتقال مسئوليت تحویل کالا به شرکت حمل و عبور آن از نرده کشتی است )
ممکن است بازرسی کالا از زمان تولید شروع شده و در نهایت در انبار فروشنده و هنگام بسته بندی کالا بازرسی شود و همه نتایج هم با شرایط قرارداد مطابقت داشته باشد و کالا نیز آماده حمل باشد. اگر در این مرحله که کالا هنوز در ید فروشنده است، بازرس عملیات خود را خاتمه داده و گواهینامه را صادر نماید، امکان دارد فروشنده کالا را پس از صدور گواهینامه تعویض یا دستکاری نماید، در نتیجه احتمال سوء استفاده فروشنده هنوز باقی است، لذا لازم است بازرس عملیات بازرسی و صدور گواهینامه را ت زمان بارگیری صدور بارنامه توسط مؤسسه حمل و نقل ادامه داده و حتما گواهی خود را بعد یا همزمان با صدور بارنامه صادر نماید .
2-8) گمرک ( CUSTOMS )
واژه گمرک از ریشه لاتین Commercium آمده است، که معنی آن تجارت و مبادله کالا می باشد. این کلمه خود نیز مشتق از ریشه یونانی Commrex به معنی حقوق متعلق به کالا می باشد. واژه گمرک در زبان انگلیسی Customs و در زبان فرانسه Douane نامیده می شود.
امروزه گمرک به عنوان یک تشکیلات دولتی در همه کشورها، به منظور اجراء و تحقق سیاست های بازرگانی دولت ها وجود دارد. در کشور ما نیز گمرک با تشکیلات گسترده خود در مرزها و داخل کشور، مسئوليت اجرای قوانین و مقررات بازرگانی کشور را برعهده دارد.
1) حقوق گمرکی ( CUSTOMS DUTIES )
حقوقی است که طبق تعرفه گمرکی وضع شده و به اجناس هنگام ورود به قلمرو گمرکی یا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می گیرد.
2) حقوق و عوارض ورودی ( IMPORT DUTIES AND TAXES )
عبارتست از حقوق گمرکی، عوارض، حق الزحمه یا سایر هزینه هایی که در مورد ورود کالا وصول می شود27.
3) حقوق و عوارض صدوری ( EXPORT DUTIES AND TAXES )
عبارتست از حقوق گمرکی، عوارض، حق الزحمه و سایر هزینه هایی که در مورد صدور کالا وصول می شود.
4) قلمرو گمرکی ( CUSTOMS TERRITORY )
حوزه ای که در آن مقررات گمرکی یک کشور بطور کامل اجرا می شود.
5) تشریفات گمرکی ( CUSTOMS FORMALITIES )
کلیه عملیاتی که باید توسط اشخاص ذینفع و گمرک انجام گیرد تا قانون یا مقررات و دستورالعمل های گمرک در ارتباط با کنترل اشخاص در مرزهای گمرکی، ترخیص لوازم و اثاثیه او، ترخیص کالاها و آن چه که به عنوان صادرات یا واردات حمل یا ترانزیت می گردد، اجراء گردد.
6) ترانزیت گمرکی ( CUSTOMS TRANSIT )
روش گمرکی است که براساس آن، کالاها تحت نظارت گمرک، از یک گمرک به گمرک دیگر حمل می گردد.
7) قانون امور گمرکی
قانون امور گمرکی مشتمل بر 60 ماده می باشد که در خرداد 1350 به تصویب رسیده و هم اکنون با اصلاحات جزئی که در متن برخی مواد آن به عمل آمده در گمرکات کشور ما اجراء می گردد.
آيین نامه اجرايی این قانون 397 ماده دارد که در آن رویه های مختلف گمرکی در خصوص واردات، صادرات، تشریفات گمرکی، ارزیابی، ترخیص، تخلفات، قاچاق گمرکی، اختلافات گمرکی و سایر مسائل مرتبط به مسائل گمرکی تشریح گردیده است.
8) تعرفه گمرکی
تعرفه به دو معنی به کار گرفته می شود. در معنی اول تعرفه به جدول طبقه بندی کالایی یا سیستم طبقه بندی کالا اطلاق می شود که اصطلاح خارجی آن Nomenclature است و دوم تعرفه به معنی جدول طبقه بندی کالايی است.
– تعرفه به معنی حقوق و عوارض گمرکی
تعرفه در این معنا عبارتست از مالیات و عوارضی که دولت ها به دلیل حمایتی یا مالی یا ترکیبی از آن ها از کالاها اخذ می کنند. اصطلاحا این دریافتی به حقوق ورودی موسوم است.

2-9) ترخیص ( CLEARANCE )
ترخیص به معنی تسویه حساب با گمرک، پس از انجام تشریفات قطعی گمرکی است. در مقررات داخلی برخی کشورها، واژه ترخیص، ناظر است بر کلیه یا قسمتی از تشریفات اداری ( اعم از گمرکی یا غیرگمرکی مانند تشریفات بانک، اخذ مجوزهای لازم از سازمانها و . . . ) که به موجب آن ها، اجازه خروج کالا از اماکن گمرکی صادر می گردد.
2-10) بیمه ( INSURANCE )
تاکنون در مورد تاریخ پیدایش بیمه تحقیقات زیادی صورت گرفته است. از مجموع این تحقیقات چنین نتیجه می شود که قدیمی ترین نوع بیمه، بیمه دریايی است که در اواسط قرون وسطی ( از قرن پنجم تا پانزدهم میلادی) پا به عرصه وجود نهاده است. سایر انواع بیمه مانند بیمه آتش سوزی، بیمه حوادث و غیره، به مراتب جدیدتر بوده و سالها پس از پیدایش بیمه دریايی بوجود آمده است.
در واقع می توان گفت اولین بار، صاحبان کشتی و بازرگانان که مال التجاره خود را از طریق دریا حمل و نقل می کردند، با توجه به حوادث و اتفاقات موجود، مانند غرق شدن کشتی، طوفان یا راه زنی های دریايی و نظایر آن به این فکر افتادند که برای حفظ اموال خود چاره اندیشی کنند و راه هایی برای جبران زیان های ناشی از این مخاطرات بیابند. پدیده هایی مانند خسارت مشترک یا زیان همگانی و وام دریايی که می توان آن ها را سرآغاز پیدایش بیمه محسوب نمود در حقیقت مولود وجود این قبیل خطرات و کوشش جهت یافتن راهی برای مقابله با زیان های احتمالی آن ها بوده است.
– بیمه در عصر حاضر
امروزه بیمه را می توان یکی از ارکان مهم حیات اقتصادی و اجتماعی جامعه بشری به حساب آورد. در حال حاضر گروه های یک جامعه از کارگر روستایی گرفته تا کارفرمای شهرنشین، بازرگانان، صنعتگران، سرمایه داران، کارمندان، دانشجویان و بطور کلی تمامی اقشار جامعه به نحوی با بیمه سروکار دارند.
گسترش معاملات بازرگانی بین المللی در قرن های هفدهم، هجدهم، و نوزدهم موجب گردید که بیمه حمل و نقل نیز به موازات آن معاملات توسعه یابد، توسعه یابد بطوری که بیمه یکی از عوامل مهم و مورد توجه در دادوستدهایی که با کشورهای دور دست صورت می گرفت محسوب می شد. امروزه معاملات تجاری بین المللی، بدون پوشش بیمه ای مناسب صورت نمی گیرد. چه پذیرش خطرات ناشی از آن ممکن است عوارض بسیار نامطلوب به بار آورد.
– تعریف بیمه ( Insurance )
بیمه عقدی است که موجب آن یک طرف تعهد می کند درازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. ( ماده 1 قانون بیمه ایران 1316) متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آن چه را که بیمه می شود موضوع بیمه می نامند.
– تعریف بیمه گر ( Insurer )
بیمه گر شخصی است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار تعهد جبران خسارت با پرداخت وجه معینی را در صورت وقوع حادثه به عهده می گیرد. بیمه گر شخصی حقوقی است که جهت انجام حرفه بیمه گری باید شرایط خاصی را که قانون تعیین می کند دارا باشد.
– تعریف بیمه گذار ( Insured )
بیمه گذار طرف تعهد بیمه گر است. شخصی است که با پرداخت حق بیمه جان یا مال یا مسئوليت خود یا دیگری را تحت پوشش بیمه قرار می دهد، ضمنا به خلاف بیمه گر که الزاما باید شخص حقوقی باشد بیمه گذار می تواند هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی ( شرکت ، مؤسسه ، انجمن و غیره ) باشد.
– مورد بیمه ( Subject matter of the insurance )
مورد بیمه چیزی است که تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. مورد بیمه می تواند شخص یا شیء یا مسئوليت باشد. در صورتی که مورد بیمه شخص باشد، بیمه گر در مقابل فوت یا بیماری یا حیات بیمه شده تعهد خواهد داشت، مانند بیمه عمر، بیمه بیماری، بیمه حوادث شخصی و نظایر آن.
منقول یا غیرمنقول، بیمه حمل و نقل کالا، بیمه مرگ و میر حوادث بیمه محصولات کشاورزی و غیره.
مورد بیمه ممکن است نه شخص باشد و نه شیء، بلکه

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره حمل و نقل، نامه نامی، متصدی حمل، صحت معامله Next Entries تحقیق رایگان درباره بیمه گذار، حمل و نقل، بیمه ایران، مقررات بین المللی