تحقیق رایگان درباره بررسی تطبیقی، کتاب مقدس، فضایل اخلاقی، دین شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

از خداوند در عهد جدید 220
4-3-3-5- آثار خوف از خداوند در عهد جدید 220
– نتایج 222
4-4- بررسی رجاء(امید) در قرآن و عهدین 225
عنوان صفحه

4-4-1- امید در قرآن 225
4-4-1-1- متعلق های امید در قرآن 226
4-4-1-2- اقسام امید در قرآن 228
الف) امید ممدوح 228
ب) امید مذموم 228
4-4-1-3- آثار امید به خداوند در قرآن 229
4-4-1-4- راههای کسب امید در قرآن 229
4-4-2- امید در عهد عتیق 234
4-4-2-1- متعلق های امید در عهد عتیق 234
4-4-2-2- اقسام امید در عهد عتیق 237
الف) امید ممدوح 237
ب) امید مذموم 238
4-4-2-3- آثار امید به خداوند در عهد عتیق 239
4-4-2-4- راههای کسب امید در عهد عتیق 241
4-4-3- امید در عهد جدید 243
4-4-3-1- متعلق های امید در عهد جدید 245
4-4-3-2- اقسام امید در عهد جدید 247
الف) امید ممدوح 247
ب) امید مذموم 247
4-4-3-3- امید در عهد جدید و آثار آن 247
الف) امید در اناجیل سه گانه همسو و آثار آن 247
ب) تعالیم یوحنا پیرامون امید و آثار آن 249
ج) تعالیم پولس پیرامون امید و آثار آن 249
4-4-3-4- راههای کسب امید در عهد جدید 251
– نتایج 253
4-5- بررسی شکرگزاری در قرآن و عهدین 256
4-5-1- شکرگزاری در قرآن 258
4-5-1-1- شیوههای شکرگزاری از خداوند در قرآن 261
4-5-1-2- دلایل شکرگزاری از خداوند در قرآن 262
4-5-1-3- آثار شکرگزاری از خداوند در قرآن 263
4-5-2- شکرگزاری در عهد عتیق 264
عنوان صفحه

4-5-2-1- شیوههای شکرگزاری از خداوند در عهد عتیق 267
4-5-2-2- دلایل شکرگزاری از خداوند در عهد عتیق 268
4-5-2-3- آثار شکرگزاری از خداوند در عهد عتیق 269
4-5-3- شکرگزاری در عهد جدید 270
4-5-3-1- شیوههای شکرگزاری از خداوند در عهد جدید 272
4-5-3-2- دلایل شکرگزاری از خداوند در عهد جدید 273
4-5-3-3- آثار شکرگزاری از خداوند در عهد جدید 273
– نتایج 275
فصل پنجم: نتیجه گیری 277
– پیشنهادها 300
– اصطلاح نامه 301
– تصاویری از کتاب مقدس (عهد عتیق و عهد جدید) 306
– منابع و مآخذ 322

پيشگفتار :
در نیم قرن گذشته بیشتر متفکران ادیان بزرگ از ضرورت گفتگوی ادیان سخن میگویند و برای بسط و گسترش آن تلاش میکنند. طرح این گفتگو و تبادل نظر جهت ابهامزدایی از پیامهای اصلی ادیان و تقویت زمینههای صلح و همزیستی میان پیروان آنها نقش حیاتی دارد. از این رو، بر هر صاحب اندیشهای فرض است با پشتوانهی علمی در قلمرو وسیع این اندیشهی فراخ گام بردارد اگر چه نضج و قوام این تفکر زمانی میسر است که زمینههای علمی لازم و به دور از عصبیتهای قومی-نژادی متکی بر مبناهای کلامی دقیق فراهم آید که نتیجهی آن تجلّی و به بار نشستن مشترک های ادیان الهی است. گفت وگو اگر بر محور تفاوتها و مخالفتها بنا شود، نتیجه ای جز خصومت و لجاج ندارد، بنابراین هرگاه گفت وگو در جهت یافتن نقطههای مشترك باشد به تعامل میانجامد. مصاديقي از مطالعات تطبيقي را نيز در ميان آموزه‌هاي قرآن کریم رديابي كرد، چنان كه در آيه 64 از سوره مباركه آل عمران مي‌فرمايد: «قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلىَ‏ كَلِمَةٍ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكمُ‏ْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَ لَا نُشرِْكَ بِهِ شَيًْا وَ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُون‏» (آلعمران، 3/ 64)، «وَ لَا تجَُدِلُواْ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتىِ هِىَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ وَ قُولُواْ ءَامَنَّا بِالَّذِى أُنزِلَ إِلَيْنَا وَ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَ إِلَاهُنَا وَ إِلَاهُكُمْ وَاحِدٌ وَ نحَْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» (عنکبوت، 46/ 29)، «وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّه‏» (مائده، 5/ 48). البته این گفت و گوها، هرگز در صدد نادیده انگاشتن تفاوتها و اصول فقهی ادیان نیست اما باید درصدد این باشد که سوءتفاهم های و رقابتهای گذشته را که اکثراً مطابق با آموختههای تاریخی غیرواقعی و بر اثر منافع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ملی بیاساس بوده از سرراه بردارد (مجموعه مقالات سومین سمپوزیوم بین المللی اسلام و مسیحیت ارتودکس، 1374، ص34). بنابراین، بررسی و تحقیقی به منظور فراهم ساختن زمینههای علمی لازم و فراهم آوردن مبناهای اعتقادی و اصولی دقیق از ادیان الهی، و ارائه نظرهای مشترک آنان ضروری و راهگشاست.
علاوه بر روشن شدن مزایای گفتگوی ادیان، مهمترین بخش آموزههای ادیان آسمانی، تعالیم اخلاقی آن است و پیامبران، مربیان و مراقبان تزکیه و پاکی نفس پیروان خویش میباشند (ر.ک: جمعه، 62/ 2) و آمدهاند تا شخصیت اخلاقی انسانها را سامان دهند: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق» (مجلسی، بی تا، ج68، ص382). فضیلتهای اخلاقی مبتنی بر دین است که تمدن‌ها را حرکت بخشیده و تضمینی برای اجرای قوانین و احکام ایجاد می‌نماید. این صفتها می‌تواند و باید در ابعاد مختلف زندگی جاری گشته تا ناهنجاری‌ها را از چهره جامعه و جهان بزداید، و توجه به آنها زمینهساز همزیستی مسالمتآمیز بین انسانها میباشد.
از این رو، نگارنده این رساله درصدد پیدا نمودن مفهومهای مشترک و همچنین موارد اختلاف میان قرآن و عهدین در موضوع فضایل اخلاقی-ایمانی است و بر این باور است که در این زمینه، نقاط مشترک بیش از نقاط اختلاف است و این موارد مشترک جنبه بنیادین دارد به نحوی که میتواند اساس گفتوگوی شرایع الهی باشد و در نتیجه بسط حقایق دینی، روشن دلی و روشن بینی انسانها حاصل شود.
این رساله با چنین هدفی سعی دارد تا فضایل اخلاقی- ایمانی، هدف، مبانی و جایگاه آنها را به استناد قرآن و عهدین و همچنین مراجعه به منابعی که در این زمینه وجود داشته بالاخص تفسیرهای مربوط به آن کتب، مورد بررسی قرار دهد و پس از شناخت این فضایل در این کتب آسمانی، قصد دارد موراد اشتراک و اختلاف این دو دین را در موضوع مورد نظر تجزیه و تحلیل و مورد ارزیابی قرار دهد.
از اين رو، اين پژوهش، در پنج فصل تنظيم گرديده است:
فصل اول : کلياتي پيرامون موضوع مطرح در اين رساله را به خود اختصاص داده است.
فصل دوم: به معرفی کوتاهی از عهد عتیق، عهد جدید و قرآن میپردازد.
فصل سوم : به بررسی تطبیقی مبانی فضایل اخلاقی-ایمانی در قرآن و عهدین پرداخته است.
در فصل سوم، مباحث زير بيان ميشود:
– بررسی «اخلاق» در قرآن، عهد عتیق و عهد جدید
– بررسی «ایمان» در قرآن، عهد عتیق و عهد جدید
– بررسی «مبانی اخلاق» در قرآن، عهد عتیق و عهد جدید
فصل چهارم : در اين فصل به ترتيب زير عمل ميشود:
– بررسی تطبیقی «محبت» در قرآن، عهد عتیق و عهد جدید
– بررسی تطبیقی «صبر» در قرآن، عهد عتیق و عهد جدید
– بررسی تطبیقی «خوف» در قرآن، عهد عتیق و عهد جدید
– بررسی تطبیقی «امید» در قرآن، عهد عتیق و عهد جدید
– بررسی تطبیقی «شکرگزاری» در قرآن، عهد عتیق و عهد جدید
لازم به ذکر است که: مطالب بخشهای عهدین با استناد به آیات کتاب مقدس و منابعی چون قاموس کتاب مقدس، معجم اللاهوت الکتابی، دایره المعارف الکتابیه، دایرهالمعارف کتاب مقدس، دایرهالمعارف یهود، دایرهالمعارف اخلاق، تلمود و تفاسیر عهدین جمعآوری گردیده و در آخر هر بخش نتیجههای به دست آمده به صورتی منظم ارائه گردیده است. یادآور میشود که در بخشهای عهدین به خاطر قلّت منابع، تلاش گستردهای برای یافتن کتب مربوطه به عمل آمد و از منابع موجود در کنیسههای یهودیان و کلیساهای مسیحیان نیز استفاده گردید. همچنین به دلیل قلّت منابع فارسی در زمینهی عهدین، برای توضیح مطالب به دایره المعارفهای انگلیسی نظیر: الیاده، هستینگ، دایره المعارف جوادییکا، کتب و مقالات لاتین بسیاری در زمینه اخلاق یهودی و مسیحی که جناب آقای دکتر قربان علمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران– مشاور این رساله- و جناب آقای مهدی حبیب اللهی از دانشجویان دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان و عضو گروه پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیهی اصفهان، برای استفاده در این تحقیق در اختیار اینجانب گذاردند، مراجعه گردید. در این بخشها نیز به برخی از نظریههای مهم متکلمان یهودی و مسیحی اشاره گردیده ولی از ارائه نظریات فرق مختلف مسیحی خودداری و برای ترجمه آیات کتاب مقدس، از ترجمههای موجود در نرم افزار مژده استفاده شده است.

فصل اول
کليات تحقيق

1-1- شرح موضوع تحقيق
اصطلاح «دین شناسی تطبیقی» که صورت مختصر شدهی «مطالعهی تطبیقی دین» (Comparative religion) است، در اواخر قرن نوزدهم مترادف با اصطلاح آلمانی «علم دین» (religions wissen schaft) رایج شد (شارپ، 1373: 34). این رشتهی علمی همچون بسیاری از دانشهای دیگر، از فرزندان عصر روشنفکری به شمار میآید. بنیانگذار این علم و نخستین مورخ ادیان مارکس مولر (1823-1900) محقق آلمانی است. وی برای اولین بار تلاش کرد تا به گونهای علمی و منسجم به بررسی و مطالعهی ماهیت دین بپردازد (همان). وظیفهی دین شناسی تطبیقی عبارت است از کنار هم نهادن دینهای متعدد به منظور مطالعهی علمی و سنجیدهی آنها با یکدیگر تا در نتیجه ارزیابی قابل اعتمادی در مورد مدعیان و ارزشهای آنها حاصل شود (همان).
هدف دين شناسي تطبيقي تنها بررسي و تطبيق غير مغرضانة اديان در كنار يكديگر است تا هر چه بيشتر پيروان اديان را به يكديگر نزديك نمايد، نه آنكه بر نقاط ضعف يا قوت هر دين تأكيد نمايد. بدون آشنايي كامل نسبت به اديان مورد بحث نمي‌توان به اين هدف نايل شد؛ بنابراين گام نخست، شناخت كامل هر دين و گام بعدي در كنار هم قرار دادن نقاط مشترك و گام سوم توجه به نقاط افتراق اديان است تا بتوان از بسياري از اختلافات و منازعات ميان پيروان اين اديان جلوگيري نمود تا آنان بتوانند در محيطي توأم با آرامش و صفا در كنار يكديگر زندگي كنند.
انسان موجودی است که از آغاز تا پایان زندگی خویش، به طور فطری به اخلاق و ارزشهای اخلاقی گرایش دارد و کمال و سعادت او، همواره با معیار فضایل و رذایل اخلاقی محک میخورد. خداوند خالق و آفریننده انسان است که بیتردید، بیش از هر کس دیگری، از این گرایش و نیاز مهم و اساسی او آگاه است. از این رو برای پاسخگویی به این نیاز عالی انسان، اساس همه کتابهای آسمانی و از جمله قرآن کریم را بر پایه ارزشهای اصیل اخلاقی در همۀ ابعاد و زمینهها قرار داده است.
علمای اخلاق در يک تقسيم بندي اخلاق را به سه بخش نظري، تطبيقي و عملي تقسيم کردهاند:
الف- اخلاق نظري: در اين بخش از اخلاق از فلسفه اخلاق يعني از مباني و زير بناي اخلاق و معيار خوبي ها و بدي ها بحث مي شود. به عنوان نمونه آيا اخلاق از امور نسبي است يا مطلق؟ آيا زير بناي اخلاق، حسن و قبح ذاتي يا مصالح و مفاسد است؟ و … از زير مجموعه هاي اخلاق نظري است پس اخلاق نظري از معرفت فلسفي نشأت مي گيرد.
ب- اخلاق تطبيقي: در اين بخش از اخلاق از مقايسه بين مکاتب و مقارنه ديدگاه هاي گوناگون بحث مي شود. به عنوان نمونه آيا ذاتاً امکان دارد که بگوئيم اخلاق نظري وجود دارد يا نه؟ آيا مبناي نظريه ارسطو و افلاطو

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره فضایل اخلاقی، ترس از خدا، ادیان الهی، بررسی تطبیقی Next Entries تحقیق رایگان درباره کتاب مقدس، فضایل اخلاقی، ادیان توحیدی، نقد تاریخی