تحقیق رایگان درباره افغانستان، شاخص توسعه، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

1000نفر

نرخ بيکاري

14.6 در بهار 89
جمعيت فعال کشور

24.2 ميليون نفر

جمعيت شهر نشين

53.6 ميليون نفر

جمعيت روستا نشين

21.1 ميليون نفر

نسبت جنسي
در هنگام تولد
????

زير ?? سال
????

?? تا ?? سال
????

بالاي ?? سال
????

کل جمعيت
????

ميانگين مرگ و مير نوزادان
????? براي هر 1000نفر

اميد به زندگي
مردان
????? سال

زنان
????? سال

کل جمعيت
????? سال

سهم باروري در جهان

17.07تولددرهر ???? نفر

(منبع: مرکز آمار ايران:1390)
با توجه به شاخص هاي ملاحظه شده در جدول بالا مشخص مي شود که ايران از لحاظ ساختمان جمعيتي کشوري جوان مي باشد، که با توجه به نرخ رشد کشور در حال تمرکز جمعيت در لايه هاي مياني سن جمعيتي خود مي باشد.
نمودارشماره 3-2.نمودار هرم سني جمعيت جمهوري اسلامي ايران

(منبع مرکز آمار ايران-1390)
همچنين بررسي شاخص هاي توسعه انساني همچون ميزان اميد به زندگي، دسترسي به دانش و معرفت و سطح زندگي مناسب نشان از بهبود شرايط اين شاخص در ايران مي دهد بطوريکه سطح سواد در کشور به 84 درصد و ميزان اميد به زندگي 75.9درصد و سرانه توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس شاخص برابري قدرت خريد 10‌هزار و 31‌دلار اعلام شد که در مقايسه با 7968‌دلار سال گذشته رشد نشان مي‌دهد. اين گزارش با اعلام اين که شاخص توليد ناخالص داخلي ايران در گزارش سال گذشته 731/0 بوده است، اين شاخص را در گزارش سال جاري 769/0 اعلام کرده است که بهبود داشته است. گزارش توسعه انساني 2008 افزود: ميزان فقر در ايران 12‌درصد جمعيت اعلام شد که در مقايسه با 9/12درصد سال گذشته 9/0درصد کاهش نشان مي‌دهد. ايران از نظر فقر بين 135 کشور در حال توسعه رتبه 51 را به خود اختصاص داد که در مقايسه با گزارش سال گذشته با رتبه 30 بين 108 کشور مقايسه ممکن نيست. گزارش توسعه انساني 2008 نرخ باسوادي افراد بالاي 15 سال را در کشور ما 84‌درصد اعلام کرد که در مقايسه با رقم 4/82درصد سال گذشته رشد نشان مي‌دهد. اين گزارش شاخص آموزش در ايران را نيز 804/0اعلام کرد. براساس گزارش سازمان ملل، شاخص توسعه انساني جمهوري اسلامي ايران طي 26 سال گذشته 218/0، طي 16 سال گذشته 107/0 و طي شش سال گذشته 042/0 ارتقا پيدا کرده است. همچنين روند رشد جمعيت در ايران نشان دهنده کاهش رشد جمعيت در سالهاي منتهي به 1390 مي باشد. (رجبي:16:1389)
نمودارشماره3-3- نمودار ميانگين رشد سالانه جمعيت ايران

(منبع مرکز آمار ايران1390)
سهم بخش عمده فعاليت در ايران نيز براساس جدول زير مي باشد که بيانگر بيشترين حجم شغل و اشتغال در بخش خدمات مي باشد.
جدول شماره 3-5- سهم بخش هاي عمده فعاليت در اقتصاد ايران

(منبع مرکز آمار ايران 1390)
3-8-پاکستان:
3-8-1-موقعيت- پاكستان‌ در جنوب‌ غربي‌ آسيا در محدوده‌ 23 الي‌ 36 درجه‌ عرض‌ جغرافيايي‌ و 61 الي‌ 75 درجه‌ طول‌ شرقي‌ واقع‌ شده‌است‌. اين‌ كشور بخشي‌ از شبه‌ جزيره‌ هندوستان‌ مي‌باشد كه‌ درسال‌ 1947 از هند جدا شده‌ و استقلال‌ يافت‌. پاكستان‌ از شمال‌ با كشور افغانستان‌ و چين‌ از غرب‌ با هند از شرق‌ با ايران‌ و افغانستان‌ و از جنوب‌ با درياي‌ عرب‌ مجاور مي‌باشد. پايتخت‌ پاكستان‌ شهر اسلام‌آباد است‌ پهناوري پاکستان معادل ???، ??? کيلومتر مربع است. در اين کشور انواع ويژگي‌هاي طبيعي از سواحل شني مردابي و باتلاق‌هاي داراي حرا در ساحل جنوبي گرفته تا جنگل‌هاي معتدل و مرطوب حفاظت شده و قلمروهاي يخي کوه‌ها ي هيماليا قراقوروم، هندوکش در شمال همگي به چشم مي‌خورند. به طور تقريبي ??? قله با بلندي بيش از ???? متر وجود دارد که با برف و يخچال پوشيده شده‌اند (نظيف کار:3:1382)
آب وهوا نيز به همين روال متفاوت است؛ زمستان‌هاي سرد و تابستان‌هاي گرم در شمال و آب و هواي معتدل درجنوب که متأثر از تأثير اقيانوس هند است. (همان:8)
در هنگام قيام گاندي عليه استعمار انگليس، پاکستان به رهبري محمدعلي جناح (از ياران گاندي) پيش از استقلال هند، استقلال خود را بازيافت. پاکستان داراي تمدن آسيايي بود و يکي از تمدن‌ها بزرگ جهان به حساب مي آيد، که پس از ميان‌رودان و مصر، تمدن دوره سِند (???? تا ???? قبل از ميلاد) است. کشور کنوني پاکستان در تاريخ ?? اوت (????) تأسيس شد. اما ناحيه‌اي که دربرمي گيرد تاريخچه گسترده‌اي دارد که با تاريخ هندوستان، اشتراک دارد. اين منطقه محل تقاطع راه‌هاي تجاري تاريخي مانند راه ابريشم بوده‌است و در هزاران سال توسط گروههاي مختلفي به عنوان سرزمين سکونت به کار برده شد. اين گروه‌ها دراويدي ها، هندواروپايي، مصري ها، سکاها، پارت ها، کوشان ها، افغان‌ها، ترک تباران، مغول ها و اعراب بودند. اين منطقه را بيشتر به نام موزه اقوام و نژادها مي‌شناسند. در سال ??? ميلادي، فرمانده عرب به نام محمد بن قاسم، سند و مولتان در جنوب پنجاب (پاکستان) را فتح کرد و بناي حکومتهاي بعدي مسلمانان را که شامل حکومت غزنويان پادشاهي محمد غر پادشاهي (سلطان نشين) دهلي و حکومت موغال مي‌شدند ايجاد کردند. در طول اين دوره مروجان ديني صوفي نقش محوري را در تغيير دين اکثريت جمعيت منطقه به اسلام ايفا نمودند. انحطاط تدريجي حکومت مغول در اوايل سده هيجدهم موقعيت‌هايي را براي جمعيت افغانستان، بلوچها و سيکها براي اعمال قدرت و کنترل خود بر نواحي گسترده‌اي را فراهم نهاد تا زماني که کمپاني هند شرقي بريتانيا سلطه خود را بر جنوب آسيا گسترانيد. جنگ استقلال هند در ???? هجري خورشيدي (????) آخرين نبرد مسلحانه منطقه برضد بريتانيا بود و زمينه‌هاي نبرد آزادي خواهانه غيرمسلحانه که توسط مجلس ملي هند رهبري مي‌شد را بنا نهاد. با اين وجود ليگ مسلمانان هند در نيمه دوم دهه ???? در ميان ارسي از ناديده گرفتن مسلمانان در سياست به محبوبيت رسيد در ?? دسامبر ???? خطابه مربوط به رياست جمهوري، علامه اقبال لاهوري خواهان ايجاد يک کشور مسلمان مجزا در شمال غربي و آسياي جنوب شرقي شد. محمد علي جناح تئوري دو ملت را حمايت کرد و ليگ مسلمانان را به سوي پذيرش “قطعنامه لاهور” مربوط به ???? هدايت کرد که سرانجام به ايجاد کشور پاکستان انجاميد. پاکستان در ?? اوت ???? با دو جناح داراي اکثريت مسلمان در قسمت شرقي و شمال غربي مناطق آسياي جنوبي تشکيل شد که توسط هند که اکثريت آن هندو بودند ازهم جدا شد و از استان‌هاي بلوچستان (پاکستان)، بنگلادش شرقي، استان مرزي شمال غرب، پنجاب غربي و سند تشکيل گرديد. تفرقه‌هاي اقتصادي و سياسي در پاکستان شرقي (بنگلادش امروزي) منجر به سرکوبي‌ها و تنش‌هاي شديد سياسي گرديد، که نهايتاً به جنگ آزادسازي بنگلادش و جنگ ???? هند و پاکستان و نهايتاً جدا شدن پاکستان شرقي به عنوان کشور مستقل بنگلادش انجاميد. حکومت غير نظامي از سال ???? تا ???? توسط ذوالفقار علي بوتو تا زماني که خلع شد و توسط محمد ضياءالحق اعدام شد، از سرگرفته شد. ضياء الحق سومين رئيس جمهور نظامي شد. سياست‌هاي سکولار (غير ديني) پاکستان با ارائه قوانين اسلامي توسط ضياء از بين رفتند و اين روند تأثيرات مذهبي و ديني بر جامعه شهري و همچنين نظامي را افزايش داد. با مرگ ژنرال ضياء در حادثه سقوط هواپيما در سال ???? (????)، بي نظير بوتو دختر ذوالفقار علي بوتو به عنوان اولين نخست‌ وزير زن پاکستاني انتخاب شد. در طول دهه بعد با خراب تر شدن اوضاع سياسي و اقتصادي کشور، او قدرت را به نواز شريف واگذار کرد.(همان:41)
چهار گروه‌ عمده‌ نژادي‌ در ايالات‌ مختلف‌ پاكستان‌ زندگي‌ مي‌كنند: پنجابي‌ها در ايالت‌ پنجاب‌، سندي‌ها در ايالت‌ سند، بلوچها در ايالت‌ بلوچستان‌ و پتانها يا پشتونها در ايالت‌ سرحد شمال‌ غربي‌. در پاكستان‌ چهار زبان‌ عمده‌ رايج‌ مي‌باشد. 64 درصد مردم‌ به‌ پنجابي‌، 16 درصد به‌ پشتو، 15 درصد به‌ اردو و 13 درصد به‌ سندي‌ صحبت‌ مي‌كنند. براساس‌ قانون‌ اساسي‌ 1973 زبان‌ اردو به‌ عنوان‌ زبان‌ رسمي‌ پاكستان‌ اعلام‌ شده‌است‌. اسلام‌ دين‌ رسمي‌ اين‌ كشور است‌ و 98 درصد جمعيت‌ پاكستان‌ پيرو اين‌ دين‌ هستند. اكثريت‌ مسلمانان‌ پاكستان‌ سني‌ حنفي‌ مذهب‌ و گروهي‌ نيز شافعي‌ مسلك‌ مي‌باشند. اقليت‌ قابل‌ توجهي‌ كه‌ حدود 5/2 تا 25 درصد جمعيت‌ پاكستان‌ تخمين‌ زده‌ مي‌شوند، شيعه‌ هستند.
اقتصاد پاكستان‌ بطور عمده‌ كشاورزي‌ است‌ و اكثريت‌ مردم‌ اين‌ كشور يا كشاورز بوده‌ و يا به‌ نوعي‌ باكشاورزي‌ در ارتباط‌ مي‌باشند. صادرات‌ اين‌ كشور نيز به‌ محصولات‌ كشاورزي‌ و منسوجات‌ متكي‌ است‌ كه‌ اهميت‌ بخش‌ كشاورزي‌ را افزايش‌ مي‌دهد. (عارفي:25:1385)
3-8-2- سيستم حکومتي: سيستم حکومتى پاکستان فدرال مى‌باشد. از چهار ايالت تشکيل شده است که هر کدام در امور داخلى خود مستقل مى‌باشند و در امور دفاعى و امور خارجه تابع حکومت مرکزى هستند. قوه مقننه از دو مجلس ملى و مجلس سنا تشکيل شده است و در هر ايالت نيز يک مجلس ايالتى وجود دارد. رئيس جمهور در را?س قوه مجريه قرار گرفته است. نخست وزير از طرف احزاب اکثريت مجلس مشخص مى‌شود. قوه قضائيه مستقل مى‌باشد و در را?س آن شوراى عالى قضائى قرار دارد. از آنجا که در اکثر سال‌هاى تاريخ پاکستان نظاميان بر اين کشور حاکم بوده‌اند، در واقع قدرت اين کشور در رئيس ستاد ارتش، رئيس جمهور و نخست وزير متمرکز است و سه محور اصلى قدرت اينها مى‌باشند. برطبق قانون اساسي، سيستم پارلمانى بر اين کشور حاکم است. (نظيف کار:25) پاکستان بر اساس آمار تخميني ???? (????)، جمعيتي حدود ??????????? تن دارد. پاکستان ششمين جمعيت بزرگ جهان را داراست که بيشتر از روسيه و کمتر از برزيل است. به علت نرخ رشد بالاي جمعيت پاکستان انتظار مي‌رود جمعيت آن در سال ???? از جمعيت برزيل فراتر رود. نشان دادن جمعيت پاکستان نسبتاً مشکل است و اين به علت تفاوت‌هاي آشکار در دقت هر سرشماري و عدم هماهنگي بين بررسي‌هاي گوناگون مربوط به نرخ رشد جمعيت است اما احتمالاً بتوان گفت نرخ رشد جمعيت در دهه ???? به اوج خود رسيد. جمعيت اين کشور تاريخ ? ژوئيه ???? حدود 000 ??? 162 تن و نرخ رشد جمعيت نيز ?? در هزار و نرخ مرگ و مير حدود ?? در هزار و نرخ رشد طبيعي جمعيت حدود 4/2% تخمين زده شد. منابع غير دولتي و بين‌المللي گزارش مي‌دهند که جمعيت کنوني پاکستان حدود ??? تا ??? ميليون تخمين زده مي‌شود. زبان اردو زبان پاکستاني و زبان مشترک اين کشور است، اما زبان انگليسي زبان رسمي است که در قانون اساسي پاکستان و در تجارت و همچنين طبقه خاص و تحصيل کرده و شهري و بسياري از دانشگاه‌ها به کار برده مي‌شود. زبان پنجابي نيز زبان بيش از ?? ميليون نفر است، اما رسميتي از سوي کشور ندارد. پاکستاني‌ها از نژادها و گروه‌هاي قومي متعددي تشکيل يافته‌اند که بيشتر آنها از نوع مردم هندواروپايي هستند و به همين دليل بسيار متفاوت از افراد بومي ساکن اين بخش از شبه قاره هند هستند.
پاکستان کشوري در حال توسعه‌است که در جبهه‌هاي سياسي و اقتصادي با چالش‌هايي روبه‌رو بوده‌است. با وجود اينکه در سال ???? اين کشور بسيار فقير بود نرخ رشد اقتصادي پاکستان در طول ? دهه بعد از آن بهتر از ميانگين جهاني بوده‌است. اما سياست‌هاي ناآگاهانه به پايين آمدن اين نرخ در دهه ???? منجر شد.
اخيراً تغييرات گسترده اقتصادي به اقتصادي قدرتمندتر منجر شده‌اند و به نرخ رشد به‌ويژه در زمينه‌هاي ساخت و توليد و بخش‌هاي خدمات مالي اقتصادي سرعت بخشيده‌اند. پيشرفت‌هاي بزرگي نيز در موقعيت ارز خارجي و رشد سريع در منابع ارز ثابت در سالهاي اخير شاهد بوده‌ايم. تخمين بدهي خارجي در سال ???? در حدود ?? ميليارد دلار آمريکا بود. با اين حال اين بدهي با کمک‌هاي صندوق بين‌المللي پول و بخشودگي بدهي از طرف ايالات متحده آمريکا کاهش يافته‌است. توليد ناخالص داخلي در سال ???? حدود ?/??? ميليارد دلار برآورد شد و توليد سرانه ناخالص ملي آن ???? دلار آمريکا بود.
3-8-4-اقتصاد پاکستان: نرخ‌هاي رشد توليد ناخالص ملي پاکستان در

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره جهان اسلام، افغانستان، انقلاب اسلامى، نفت و گاز Next Entries تحقیق رایگان درباره ترکيه، توليد، تشکيل، جمعيت