تحقیق رایگان با موضوع کتابخوانی، شهر خرم آباد، نیات رفتاری، عادت به مطالعه

دانلود پایان نامه ارشد

ر مهیج است(جانسن 1380، 6) .
از آن جا که نگرش‏ها نسبت به خواندن به طور مستقیم از باورها و ارزش‏گذاری‌های شخصی، احساسات و عواطف فرد و کنشپذیری و نیات رفتاری وی اثر می‏پذیرد و نیز اهداف خوانش را ترسیم نموده و در شناسایی و درک محیط پیرامون کمک نموده و از طرفی مطالعه، نگريستن و دقت نظر در چيزي براي فهميدن و آگاهي يافتن از آن است. از اين‌رو، همواره مطالعه با نگرش، دقت، فهم و آگاهي همراه خواهد بود و عادت مطالعه موجب یادگیری مادامالعمر می شود. پژوهش حاضر، درصددبررسی نگرش‏خواندن و عادت مطالعه مددجویان ندامتگاههای شهر خرمآباد است تا براساس آن تصمیم مناسبی از طرف مدیریت ندامتگاه برای گسترش فرهنگ کتابخوانی اتخاذ شود.

1-2 بیان مسئله
تأثیر خواندن در زندگی مردم به طور گسترده‏ای شیوع دارد. یک خواننده می‏تواند مهارت‏های جدید را فرا بگیرد، با حقایق علمی نوین آشنا شود. او می‏تواند نسبت به جهان دانایی‏های بیشتری را کسب کند. بنابراین خواندن این توانایی را دارد تا خواننده را از حالت منفعل به حالت فعال دگرگون کند(تانوسکدی10 2011،83). نتایج پژوهش‏های متعددی نشان داده‏اند که مشکلات مربوط به مهارت‏های یادگیری و عدم آشنایی دانشجویان با روشهای مؤثر و کارآمد خواندن و در ابعادی گسترده‏تر مطالعه، در شکست تحصیلی آنها دخیل بوده است. نتایج این بررسی‏ها بیانگر این است که تأثیر خواندن در بهبود فرآیندهای شناختی-ادراکی-واکنشی و در نهایت سرنوشت شغلی دانشجویان امری قطعی و مسلم است (کوشان و حیدری 1385 ،189-185). البته در این بین برخی دانشجویان زمان زیادی را صرف خواندن میکنند ولی خیلی کم در مورد بهبود مهارت‏های خواندن فکر می‏کنند و با همان شیوهای که در دبیرستان می‏خوانند در دانشگاه نیز می‏خوانند. آنها به این نکته توجه ندارند که خواندن یک فعالیت پیچیده و یکی از اجزای اساسی زندگی علمی یک دانشجوی باسواد اطلاعاتی است.
کتابخانه‏ها نیز در شکل‌دهی نگرش‏های خواندن و عادت مطالعه نقش دارند. کتابخانه‏ها مکان‏هایی هستند که در آنها عادت به خواندن کسب می‏شود. کتابخانه‏ها موفقیت دانشجویان در دانشگاه را افزایش می‏دهند و به آنها کمک می‏کنند تا دانش ضروری در مقابله با چالشهای متغیر علمی را به دست بیاورند(اردمار11 و دمیرل2009، 2240-2233). بررسی تاریخی فرهنگ انسان در همه زمان‏ها گویای این حقیقت است که بین کتابخانه و اجتماع پیوندی استوار وجود دارد بنابراین کتابداران باید بتوانند مواد خواندنی را در
شکل‏های مختلف آن در زندگی اجتماعی انسان جدید بهعنوان یک وسیله ارتباطی، اطلاع‌رسانی و تعلیماتی مطرح کنند تا از این رهگذر در شکل‌دهی عادات و نگرش‏های خواندن اثرگذار باشند.
( صمدی 1380).
اما فعالیت پیچیده خواندن همان طور که پیشتر ذکر شد دارای مؤلفه‏هایی است که از آنها تأثیر می‏پذیرد و شناخت این مؤلفه‏ها در بهبود یا تضعیف خواندن اثر می‏گذارند. براساس همین مؤلفه‌ها دسته‌بندی‏های مختلفی از اهداف خواندن توسط بسیاری از پژوهشگران انجام گرفته است. یکی از این تقسیم‌بندی‏ها از آن‏وبیکو12 است. وی اهداف خواندن را در 4 بخش طبقه‌بندی کرده است. او اولین هدف خواندن را برای لذت، سرگرمی و آرامش می‏داند. دومین هدف از خواندن در جهت افزایش اطلاعات عمومی انجام می‏گیرد. وبیکو سومین هدف برای خواندن را کسب دانش ذکر می‏کند. او خواندن برای کسب دانش را همان مطالعه کردن می‏داند. در نهایت این پژوهشگر چهارمین هدف از خواندن را ترکیبی از سه هدف بالا عنوان می‏کند( اوگانرومبی و جیبویگا13، 1995).
گروهی که«خواندن آزاد» نامیده می‏شود و در آن لذت بردن و سرگرم شدن هدف اصلی تلقی می‏شود و هرچه از آن حاصل می‏شود برنامه ریزی نشده است و گروه دیگر «خواندن مقید» است که در آن خواننده خود را از ابتدا پایبند اصول خاصی قرار می‏دهد و درپایان نیز نتیجه کار خود را می‏سنجد مثل آموختن کاری یا یافتن پاسخ برای سئوال‏هایی و یا در معرض ارزشیابی قرار دادن خود.(. قزل ایاغ به نقل از توران میرهادی 1386 ،22)
در برخی از متون از این دو نوع کلی خواندن تحت عنوان واحد نگرش‏ها نسبت به خواندن14 بحث شده است. البته نگرش‏ها نسبت به خواندن و علاقه‌مندی‏ها نسبت به خواندن خود دو بازوی مفهوم بزرگتری به نام انگیزش نسبت به خواندن15 می‏باشند. اگرچه این اصطلاحات در متون مختلف بهجای همدیگر به کار رفته‏اند اما دارای تفاوت‏های ساختاری هستند. نگرش‏ها نسبت به خواندن را همانطور که پیشتر ذکر شد می‌توان احساسات و باورهای یک شخص درباره عمل خواندن تعبیر کرد اما علاقه‌مندی‏ها نسبت به خواندن به ترجیحات خواندنی افراد از قبیل گونه‏ها16، موضوعات و زمینه‏هایی مربوط می‏شود که یک فرد عمل خواندن خویش را در قالب آنها شکل می‏دهد و در نهایت انگیزش نسبت به خواندن بیشتر به حالات درونی افراد مربوط می‏شود که آنها را نسبت به خواندن ترغیب می‏نماید بنابراین اگر بپذیریم لازمه زیستن در سده 21 میلادی خواندن و نوشتن بیشتر از هر زمان دیگری در تاریخ بشریت است و مصادیق آن در همه امور زندگانی از جمله داشتن شغل مناسب، رعایت حقوق شهروندی و مدیریت زندگی شخصی قابل مشاهده است و دربرابر هجوم اطلاعاتی که به سمت انسان می‏آید خواندن و نوشتن ابزارهایی برای مقابله هستند پس باید در این دو زمینه پژوهش‏هایی را انجام داد( کلارک و رامبلد17 2006). جامعه، متشکل از افرادی هستند که در کنار یگدیگر زندگی می کنند و بر روی باورها و ارزش های یکدیگر تاثیر می گذارند و اگر یک جامعه از سلامت روحی و روانی برخوردار باشد امنیت اجتماعی برقرار بوده و موجب بالندگی و توسعه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی می شود. ناهنجاری های موجود در جامعه یکی از تصاویر نادرست فرهنگی است. وجود ندامت گاه ها حکایت از وجود ناهنجاری است و انجام انواع بزه کاری، پژوهشگر را به این سوال معطوف کرد که خواندن و مطالعه چه تاثیری در کاهش بزه کاری خواهد داشت. بنابراین، پژوهشگر، در صدد پاسخ به این پرسش که وضعیت نگرش خواندن و عادت مطالعه بین مددجویان ندامتگاه شهر خرم آباد چکونه است؟ ونیز، میزان نگرش خواندن و عادت مطالعه و نیز رابطه معناداری با جنسیت، میزان تحصیلات، سن، مدت حبس و نوع بزه آنها مورد بررسی قرار گرفته است .
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش
خواندن به طور فزاینده‏ای موضوع بسیاری از پژوهشهای عملی و نظری بوده است. این پژوهش‏ها حاصل فعالیت پژوهشگران رشته‏های متفاوتی از قبیل علوم اطلاعات و دانش‏شناسی، تعلیم و تربیت، علوم اجتماعی و نظام‏های اطلاعاتی است. اما علی‏رغم پژوهش‏های بسیاری که در این حوزه انجام گرفته مخصوصاً در ایران نتایج و یافته‏های اکثر آنها در حد نظری باقی مانده و عمدتاً منجر به بهبود امر خواندن نشده است. از همین رو پژوهشگران سعی دارند تا از طریق انجام یک بررسی نظام‏مند به یافتههای دقیقی درباره نگرش خواندن و عادت مطالعه مددجویان ندامتگاههای شهر خرمآباد دست پیدا کنند و آنها را بهصورت کاربردی به سازمان مسئول یعنی امور فرهنگی و کتابخانه ندامتگاه ارائه دهند تا از این طریق هم در اجرای برنامه‏های ترویج کتابخوانی و هم در برنامه‏های مجموعه‏سازی کتابخانه‏های ندامتگاهها بازنگری‏های لازم صورت بگیرد.

1-4 اهداف پژوهش
الف. اهداف اصلی
هدف اصلی این پژوهش نگرش‏ خواندن و عادت مطالعه مددجویان ندامتگاههای شهر خرمآباد است.
ب. اهداف فرعی
1- شناسایی نگرش‏های مددجویان ندامتگاه های شهر خرمآباد به خواندن
2- شناسایی عادت مددجویان ندامتگاههای شهر خرمآباد به مطالعه
1-5 فرضیه‌های پژوهش
1. بین نگرش مددجویان ندامتگاههای شهر خرمآباد به خواندن بر حسب جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد.
2. بین نگرش مددجویان ندامتگاههای شهر خرمآباد به خواندن بر حسب نوع بزهکاری تفاوت معناداری وجود دارد.
3. بین عادت مددجویان ندامتگاههای شهر خرمآباد به مطالعه بر حسب جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد.
4. بین عادت مددجویان ندامتگاههای شهر خرمآباد به مطالعه بر حسب نوع بزهکاری تفاوت معناداری وجود دارد.
5. بین نگرش خواندن و عادت مطالعه مددجویان ندامتگاههای شهر خرم آباد تفاوت معناداری وجود دارد.
1-6 پرسش‌های پژوهش
1- مددجویان ندامتگاههای شهر خرمآباد چه «نگرش‏هایی» به خواندن دارند؟
2- مددجویان ندامتگاههای شهر خرمآباد چه عادتهایی به مطالعه دارند؟

1-7 تعریف مفاهیم پژوهش
الف. تعاریف مفهومی
خواندن: یک فرآیند پیچیده شناختی متشکل از رمزگشایی نمادها به منظور ساخت معنا یا بیرون کشیدن آن از متن است. خواندن یک فرآیند تعاملی پیچیده بین متن و خواننده است که توسط دانش قبلی خواننده، تجربیات، نگرشها و جامعه زبانی که بر اساس محیط و فرهنگ ساخته می‏شود شکل می‏گیرد. این فرآیند نیازمند تمرین مداوم، تقویت و پالایش است (خواندن 2013،136-130).
نگرش نسبت به خواندن : برای این مفهوم نظری تعاریف مختلفی ارائه شده است که وجه اشتراک همه آنها مورد توجه قرار دادن سه بخش شناختی، عاطفی و واکنشی در انسان است. به عبارت دیگر نگرش‏ها نسبت به خواندن بهطور مستقیم از باورها و ارزش‏گذاری‌های شخصی، احساسات و عواطف فرد و –
کنشپذیری و نیات رفتاری وی اثر می‏پذیرد و باعث می‏شود با نگرش‏های مختلفی نسبت به خواندن اقدام کند (یاماشیتا18 2004،19-1).
عادت مطالعه: استیگر19 (2009) معتقد است که عادت مطالعه را مانند خیلی دیگر از عادت‌ها می‌توان کسب کرد. عادت به کتابخوانی از نظر بیشتر افراد تحصیل کرده یک عادت پسندیده محسوب می‌شود که در فرد و جامعه اثر مطلوب دارد. عادت به مطالعه همانند بسیاری از عادت‌های دیگر در دوران کودکی شکل می‌گیرد و عادتی اکتسابی است. البته این بدان معنا نیست که در بزرگسالی نتوان آن را ایجاد یا اصلاح کرد، بلکه با کمی تلاش، تحمل و شناختن روش‌ها و عادت‌های صحیح مطالعه می‌توان عادت‌های نادرست مطالعه را تغییر داد و با توجه به این امر، باید در تغییر عادت‌های غیرمعمول دانشجویان تلاش نمود( اباذری و ریگی 1391، 861)
ب. تعاریف عملیاتی
خواندن: در این پژوهش منظور از خواندن، خوانش متون در هر شکل، با هر اندازه و به هر قصدی است که می‏تواند در هر مکانی انجام بگیرد. شایان ذکر است که در پژوهش حاضر منظور از خواندن مطالعه نیست به دلیل اینکه اساساً مطالعه اعم بر خواندن است و فعالیت‏هایی از قبیل شنیدن، دیدن و حتی لمس کردن نیز مطالعه محسوب می‏شوند. این در حالی است که در بخشی گسترده‏ از پژوهش‏های انجام شده به جای واژه خواندن از واژه مطالعه استفاده شده البته به این معنی هم نیست که پژوهش‌های مربوط به مطالعه اصلا به خواندن نپرداخته باشند.
نگرش خواندن: در این پژوهش منظور از نگرش خواندن، لذت و سرگرمی، نگرانی؛ سختی؛ دشواری، ترغیب و تشویق از سوی دیگران، چگونگی رویارویی با فعالیت خواندن با استفاده از ابزار پرسشنامه ASRA اسمیت 1992 و نیزمنظور از عادت مطالعه، تمرکز، یادآوری، سازماندهی زمان، مطالعه یک فصل، گوش کردن و یادداشت برداری، برگزاری امتحانها، انگیزه با استفاده از ابزار پرسشنامه PSSHI است .

1-8 متغیرهای پژوهش
متغیرمستقل: مددجویان ندامتگاههای شهر خرمآباد
متغیر وابسته: نگرش‌خواندن، عادت مطالعه

فصل دوم
مباني نظري و مرور پيشينههاي پژوهش

2ـ1 مقدمه
در فصل دوم به ادبيات تحقيق و بررسي تعاريف، ديدگاهها و نظرات جمعآوري شده در خصوص
متغيرهاي پژوهش پرداخته شده است . بههمين منظور ابتدا در بخش مباني نظري به تعاريفي چون خواندن، نظريههاي خواندن، اهداف خواندن، نگرش خواندن، مدلهاي خواندن، تعريف مطالعه، انگيزههاو انگیزشهای مطالعه، روشها و راهبردهای مطالعه آمده است. در ادامه، تحقيقات انجام شده داخلي و خارجي مرتبط با پژوهش حاضر، مورد بحث واقع شده است سرانجام، در پايان اين فصل مروري بر
جمعبندي كلي در خصوص ادبيات و استنتاج پژوهش بیان شده است .

2ـ2 تعریف خواندن20
خواندن عملي كه در آن ديدن، شناسايي كردن علائم نوشتاري، تبديل علائم نوشتاري به صوتي، درك مجموعهي علائم و آواها و در نتيجه درك معنا از آن حاصل ميشود؛ اما اين درك

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع تحلیل داده، آزمون فرضیه، مبانی نظری، روش تحقیق Next Entries تحقیق رایگان با موضوع عصر دیجیتال، روانشناسی، روانشناسی اجتماعی، فرآیند ادراکی