تحقیق رایگان با موضوع پوشش گیاهی، رشد جمعیت، کاربری اراضی، مناطق روستایی

دانلود پایان نامه ارشد

بعضی از دره ها و دامنه های کم شیب، محل مناسب برای کشاورزی وجود دارد.خاکهای بخش شاندرمن، اسیدی بوده و PH خاک معمولاً 5/4 تا 5/6 است(طاهری، 1377، ص22).
نقشه 3 – 7- نقشه خاک بخش شاندرمن

3-1-7- پوشش گیاهی
شرایط طبیعی مناسب ( موقعیت جغرافیایی ، آب و هوا ، منابع آب غنی ، خاک و ….)در بخش شاندرمن باعث گردیده تا رویش گیاهان دراین محدوده بصورت متراکم و انبوه صورت گیرد. براساس نقشه
کاربری اراضی نوع پوشش گیاهی با توجه به کد ارتفاعی در قسمتهای مختلف این محدوده متفاوت می باشد بنحوی که نواحی پست جلگه ای با توجه به شیب ملایم و برخورداری از استعداد کشاورزی، دارای اراضی زراعی بدون محدودیت کم هستند. در همین قسمت ( بخش جلگه ای ) که در برگیرنده ارتفاع کمتر از 100 متر می باشد، اراضی کشاورزی ( مخلوط زراعت و باغ ، مخلوط باغ وزراعت ) گسترده شده و مجتمع های درختی و باغات نیز بصورت لکه هایی در این قسمت وجود دارند علاوه بر موارد عنوان شده اراضی مخلوط جنگل و باغ نیز در مرز بخش جلگه ای و پایکوهی (تقریباً جنوب محدوده) مشاهده می گردد. بخشهای پایکوهی یعنی ارتفاع 100 تا 500 شروع اراضی جنگلی می باشد و ارتفاع 500 متر به بالا که جزء منطقه کوهستانی است در ارتفاعات اولیه از اراضی جنگلی در ارتفاعات بالا نیز اراضی پوشیده گونه های مرتعی شکل گرفته است.
علاوه بر آن در قسمتهایی ازاین محدوده اراضی نیمه جنگلی نیمه متراکم و مخلوط جنگل و باغ (خصوصاً در ارتفاع بالای 2000 متر) مشاهده می گردد. گونه های درختی تا ارتفاع 500 متر اغلب شامل ممرز، بلوط، راش، انجیلی، آزاد و لیلکی می باشد در ارتفاع 500 متر به بالا در کنار درختان بلوط، ممرز، انجیلی، راش وللکی درختان افرا نیز رشد می نمایند. قابل توجه اینکه درختان راش ازارتفاع 1500 تا 2000 متر بصورت انبوه و یکپارچه مشاهده می گردند .بطور کلی حوضه رودخانه خالکائی از لحاظ پوشش گیاهی به بخشهای زیر تقسیم می شود:
تصویر 3-2 نمایی از پوشش گیاهی محدوده مورد مطالعه
اراضی فاقد پوشش گیاهی:
این اراضی در جنوب غربی حوضه واقع شده است و سطح بسیار کمی از حوضه را اشغال کرده ودر ارتفاع 2800 متری از سطح آبهای آزاد قرار دارد.
مراتع:
این اراضی نیز در جنوب غربی حوضه واقع است که البته شامل ارتفاعات بالای 2000 متر است و حدود 40 کیلو متر مربع از حوضه را اشغال کرده است.
اراضی جنگلی:
که بیشترین سطح حوضه را در بر می گیرد شامل پوشش جنگلی متراکم ، با وسعت زیاد که از درختان ممرز، انجیلی، بلوط، لیلکی، افرا، توسکا، آزاد تشکیل ش.ده است و پوشش جنگلی نیمه متراکم، که در ارتفاعات بالای 1500 متر قرار داشته و حدود 70 کیلومتر مربع از حوضه را پوشانده است.

تصویر 3-3 نمایی از مراتع ییلاقی محدوده مورد مطالعه

نقشه 3 – 8- کاربری اراضی بخش شاندرمن

3-1-8-شبکه ارتباطی و دسترسی
بخش شاندرمن دارای 57روستا براساس آمار1385 می باشد. این روستاها باهمدیگر از راه جاده ای ارتباط دارند.این روستاها تعدادی به صورت خطی، تعدادی بصورت دایره ای و گروهی ازروستاها نیز شکل متفرقه وپراکنده دارند. اگربخواهیم روستاهای این بخش را طبق نقشه راه ها درنظر بگیریم می بینیم که راهای ارتباطی همه روستاها به یکدیگرختم می شود. همه روستاهای این بخش به مرکزبخش دسترسی کامل دارند وبه راحتی با آن درارتباط هستند بعضی از این روستاها فاصله نزدیکی با هم دارندکه این فاصله بین روستاها در نقاط جلگه ای کمتر ودر نقاط کوهستانی زیادتر است مثلا روستای اولم،گسکمینجان،معاف،وزمتر،بی تم نزدیک هم وبه فاصله یک الی دوکیلومتر از هم می باشند. این در حالیست که روستاهای مذکور در جلگه قرار دارند وروستاهای قسمت کوهستانی مثل انگولش،اورما،لتشت، از هم فاصله بیشتری دارند هردو روستا علاوه بر راه اصلی دارای یک یا چند راه فرعی نیز بوده که به راهای میانبر معروف است. ارتباط بین روستاها با همدیگر باعث می شود که هر روستا در صورت نداشتن خدمات روبنایی از روستاهای همجوار خود استفاده کند.مثلا روستایی که فاقد خانه بهداشت است از امکانات خانه بهداشت دیگر روستا استفاده نماید.ویا باروستایی که فاقد امکانات دیگر مثل مخابرات،صندوق پست ویا غیره است از روستای همجوار خود امکانات دریافت دارند.

تصویر 3-4 نمایی از راه ارتباطی مناطق جنگلی محدوده مورد مطالعه
نقشه 3 – 9- نقشه شبکه ارتباطی و دسترسی بخش شاندرمن

3-2- ویژگیهای انساني
3-2-1 – ويژگي هاي جمعيتي و اجتماعي
3-2-1-1-تاریخچه شاندرمن
شاندرمن درگذشته نام ایل بزرگی بوده که دراین منطقه زندگی می کرده است. به طوری که وقتی در سال ۱۹۰۶ میلادی ، رابینو، جهانگرد ایتالیایی از این منطقه دیدن کر،ایل شاندرمن از ۱۲ طایفه تشکیل شده بودند شاندرمن در گذشته جزء گسکر بوده است بطوریکه در سال ۱۳۸۷طی کاوشهای باستان شناسی در بایه زاد محله شیخ نشین قسمتهایی از این شهر قدیمی کشف شد. در دوره سلطنت فتحعلی شاه از وسعت حاکم نشین گسکر به تدریج کاسته و به خان نشین های کوچکتر شاندرمن، ماسال و تالشدولاب تقسیم شده واین سه خان نشین به اضافه خان نشین های اسالم و کرگانرود خمسه توالش خوانده می شدند. طبق نظر رابینو در سال ۱۹۰۶ میلادی شاندرمن سه هزار نفرجعیت ودارای ۶۰۰خانوار بود درحالی که در حال حاضر شاندرمن دارای ۲۱۵۸۵ نفر جمعیت است که ۴۴۴۵ خانوار در نقاط روستایی با ۱۷۷۱۹ نفر جمعیت و ۹۹۷ خانوار با ۳۸۶۶ نفر جمعیت در نقطه شهری بازار جمعه شاندرمن زندگی می کنند( رابینو ص98 )
در عهد رابینو حکمران شاندرمن نصراله خان پسر رحیم خان پسر نصرت اله خان پسر ابراهیم بوده‌است. (رابینو، ص ۶) خوانین شاندرمن برای تحکیم بیشتر قدرت خود در منطقه با خوانین ماسال و تالشدولاب وصلت نمودند.
یادآوری می شود در تاریخ گیلان ضمن شرح دهکده های شاندرمن از خرابه ای موسوم به چله خانه نام برده شده است که سابقاً مرکز نجفقلی بیگ شاندرمنی بوده  که گویا حکومت پنج ناحیه تالش را داشته است. (رابینو،ص132 ) بازار شاندرمن که روزهای پنج شنبه برپا می شود به جمعه بازار نیز معروف است .رابینو پس از وصف دکانهای گالی پوش ان این بازار را یکی از بازارهای اولیه گیلان می داند. اهالی شاندرمن تالش اندزبانشان تالشی است و قادرندبه زبان فارسی وگیلکی و…نیز سخن بگویند.
3-2-1-2- وجه تسمیه شاندرمن
شاندرمن در بین معمرین و قدما بصورت شاندرمین šānd∂rmin تلفظ می‌شود ولی در بعضی از کتب قدیمی بصورت شاندربین، شاندرمند و در مهر حکومت شاندرمن و ماسال بصورت شاندارمَن حک شده‌است.
آگاهان محلی که شاندرمن را از نظر قدمت از ماسال جلوتر می‌دانندواژه شاندرمن راچنین تشریح کرده اند که در زبان تالشی گویش شاندرمن(شو šo) معادل رفتن، ( شو منَه šo m∂na ) معادل رفتن با من است. بطوری که بعضی معتقدند بخاطر این که شاندرمن درگذشته دارای کاروانسراهایی بوده و در واقع محل عبور و اتراق کاروانهایی به سمت تالش شمالی و خلخال بوده‌است به این نام نامگذاری شده ‌است. برخی دیگر نیز نیز معتقدند دردوران قدیم این منطقه شاه نشین بوده ‌است و به همین دلیل آن را شاندرمن (شاه در من) نامیده‌اند. عبدالحسین خان مرزبانی یکی از خوانین شاندرمن، این واژه را بصورت شندرمَن š∂nd∂rman بیان می‌نمودندکه(شندرš∂nd∂r) درزبان تالشی به معنی پاره پاره می‌باشد. میرزا لطف الله وزیری یکی از معمرین شاندرمن می‌گوید از فرانسوی‌هایی که در سال۱۳۱۶برای خریدن درختهای گردو( کهربایی، جمشید ،۱۳۸۰، ص۳۸) به منطقه آمده بودند پرسیدمآن راخوش آواز یا خوش آباد معنی کرده‌اند. برخی نیز شاندرمن را دیاری که راه و معبر آن بسیار شیرین و دلنواز است معنی کرده‌اند و برخی دیگر نیز علت نامگذاری آن را آمدن فردی از کشور شام(سوریه فعلی)می‌دانند که درست بنظر نمی‌رسد.
3-2-1- 3- تعداد جمعیت و خانوار
از میان مسایل مربوط به جمعیت، تعداد و توزیع آن نه تنها بخاطر اینکه در سایر ویژگیهای جمعیت تاثیر می گذارد، بلکه از جهت وابستگی مهمی که به کل اختصاصات محل مورد مطالعه دارد، در درجه اول اهمیت قرار می گیرد. بنابراین مطالعه الگوهای توزیع و تعداد جمعیت، اساسی ترین نکته در درک جغرافیای هر سرزمین است. این مسئله روشن می سازد که انسان چگونه خود را در متن محیط طبیعی پخش نموده، نمونه اقتصادش چگونه است، بنیان فرهنگی اش چه می باشد و تاریخ آن سرزمین در یک موقع خاص از زمان چه کیفیتی را دارا است(نظری، 1368، ص32).توزیع جمعیت در روستاهای ایران به هیچ وجه یکسان نیست و عوامل متعدد جغرافیایی چون توپوگرافی، اقلیم، نوع خاک، میزان آب، نوع معیشت، فرهنگ و …، در پراکندگی آن مؤثر است (مهدوی، 1381، ص 129 و 130).در بررسی خصوصیات جمعیتی هر گروه انسانی ، داده های آماری در دسترس درباره آن گروه، نقش اساسی دارد(سعیدی، 1384، ص 87).
بنابراین با توجه به اهمیت جمعیت به عنوان یک پارامتر اصلی در این پژوهش به بررسی جمعیت بخش شاندرمن می پردازیم .بر اساس سر شماری های عمومی نفوس و مسکن سالهای 65، 75 و 85و90 تعداد جمعیت مناطق روستای بخش شاندرمن شهرستان ماسال به ترتیب برابر 19590، 21474 و 17772و19190 نفر گزارش شده است. نرخ رشد جمعیت نیز طی دهه های 75-65 و 85-75 به ترتیب 92/0 و 8/1- درصد به دست آمده است. نرخ رشد 20 ساله (85-65) جمعیت مناطق روستایی بخش مورد مطالعه 44/0-درصد می باشد.
تحولات جمعیتی هر یک از دهستانهای بخش مورد مطالعه بدین شرح است :دهستان شاندرمن در سالهای 65،75و 85و90 به ترتیب دارای جمعیتی معادل 12910، 13915 و 11227و12496 نفر و دهستان شیخ نشین نیز به ترتیب از 6680، 6911 و 6545 و6694 نفر جمعیت برخوردار بوده است.

جدول 3-5، جمعیت و درصد نرخ رشد جمعیت دهستانهای بخش شاندرمن در سالهای 65 تا 90
ردیف
نام دهستان
جمعیت
65
جمعیت
75
جمعیت 85
جمعیت
90
نرخ رشد
75-65
نرخ رشد
85-75
نرخ رشد 85-65
نرخ رشد
90-65
نرخ رشد
90-75
نرخ رشد 90-85
1
شاندرمن
12910
13915
11227
12496
75/0
12/2-
38/1-
32/0-
06/1-
07/1
2
شیخ نشین
6680
6911
6545
6694
34/0
5/0-
20/0-
02/0
31/0-
22/0
3
جمع
19590
21474
17772
19190
92/0
8/1-
9/0-
20/0-
11/1-
7/0
مآخذ : مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای 65، 75 و 85و90

نمودار 3-5، تعداد جمعیت مناطق روستایی بخش شاندرمن، 90-85

براساس جدول(3-6)جمعیت بخش شاندرمن در دوره آماری 1375 بیشترین جمعیت دارد ودرسال85 کمترین جمعیت وهمچنین نرخ رشد جمعیت براساس این جدول دربخش شاندرمن دردوره آماری 65-75 مثبت یعنی جمعیت نسبت به سال 75 در حال افزایش واین دهستان درسال 75-85 دارای نرخ رشد منفی می باشد که نشان دهنده کاهش چشمگیر جمعیت درسال 85 می باشذد که یکی ازدلایل آنرا به افزایش مهاجرت به مرکز بخش ومرکز شهرستان به علت امکانات رفاهی وآموزشی وافزایش ساخت وسازها رامی توان ذکر نمود دردهستان شیخ نشین به صورت می توان ذکرنمود واگرنرخ رشد 20ساله آن دقت شود می بینیم که درسال75 نذرخ رشد مثبت داشته ایم ودلیل آنرا می توان به پایان جنگ تحمیلی و آرامش نسببی درروستاهای کشور ومنطقه مورد مطالعه وهمچنین به رویکرد دولتها دراین سال به توسعه وبازسازی روستاهای کشور اشاره نمود.

جدول 3-6، تعدادجمعیت روستاهای دهستان شاندرمن (90- 1365)
ردیف
نام روستا
جمعیت 65
جمعیت 75
جمعیت85
جمعیت 90
1
ارنجپا
51
25


2
امامزاده شفیع
437
601
435
368
3
انجیلان
205
234
207
208
4
بنه سرا
325
592
90
155
5
اولم
336

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع رطوبت نسبی، استان گیلان، دریای خزر، میانگین دما Next Entries تحقیق رایگان با موضوع مناطق روستایی، نهاد خانواده، مدارس متوسطه، توسعه روستا