تحقیق رایگان با موضوع نهی از منکر، امر به معروف، کدگذاری محوری، ارزش اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

کرده‌اند، نیکی خواهد بود، و زمین خدا فراخ است. بی‌تردید، شکیبایان پاداش خود را بی‌حساب [و] به تمام خواهند یافت. 218
بدکار معرفی کردن کجروان
و اما کسانی که کافر شدند [بدانها می‌گویند:] «پس مگر آیات من بر شما خوانده نمی‌شد؟ و [لی] تکبّر نمودید و مردمی بدکار بودید.»‏
و اما کسانی که کافر شدند [بدانها می‌گویند:] «پس مگر آیات من بر شما خوانده نمی‌شد؟ و [لی] تکبّر نمودید و مردمی بدکار بودید.»‏ 219
جلوگیری از تغییر ارزشها
مردان و زنان دو چهره، [همانند] یکدیگرند. به کار ناپسند وامی‌دارند و از کار پسندیده باز می‌دارند
مردان و زنان دو چهره، [همانند] یکدیگرند. به کار ناپسند وامی‌دارند و از کار پسندیده باز می‌دارند، و دستهای خود را [از انفاق] فرو می‌بندند. خدا را فراموش کردند، پس [خدا هم] فراموششان کرد. در حقیقت، این منافقانند که فاسقند. 220
حمایت نکردن از کجروان
موسی] گفت: «پروردگارا به [پاس] نعمتی که بر من ارزانی داشتی هرگز پشتیبان مجرمان نخواهم بود
‏[موسی] گفت: «پروردگارا به [پاس] نعمتی که بر من ارزانی داشتی هرگز پشتیبان مجرمان نخواهم بود.» 221
سکوت نکردن در برابر کجروی
[موسی] گفت: «آیا کشتی را سوراخ کردی تا سرنشینانش را غرق کنى؟ واقعاً به کار ناروایی مبادرت ورزیدى.
پس رهسپار گردیدند، تا وقتی که سوار کشتی شدند، [وی] آن را سوراخ کرد. [موسی] گفت: «آیا کشتی را سوراخ کردی تا سرنشینانش را غرق کنى؟ واقعاً به کار ناروایی مبادرت ورزیدى.» 222
لزوم بی توجهی به برخی از کجروان حتی پس از مرگ
هرگز بر هیچ مرده‌ای از آنان نماز مگزار و بر سر قبرش نایست، چرا که آنان به خدا و پیامبر او کافر شدند و در حال فسق مُردند
و هرگز بر هیچ مرده‌ای از آنان نماز مگزار و بر سر قبرش نایست، چرا که آنان به خدا و پیامبر او کافر شدند و در حال فسق مُردند223.
بد دانستن کجروی
بسیاری از آنان را می‌بینی که در گناه و تعدّی و حرامخواری خود شتاب می‌کنند. واقعاً چه اعمال بدی انجام می‌دادند.
و بسیاری از آنان را می‌بینی که در گناه و تعدّی و حرامخواری خود شتاب می‌کنند. واقعاً چه اعمال بدی انجام می‌دادند224.
بی توجهی به کجروان
خودشان دشمنند از آنان بپرهیز خدا بکشدشان تا کجا [از حقیقت] انحراف یافته‌اند
و چون آنان را ببینى، هیکلهایشان تو را به تعجّب وامی‌دارد، و چون سخن گویند به گفتارشان گوش فرا می‌دهی گویی آنان شمعک‌هایی پشت بر دیوارند [که پوک شده و درخور اعتماد نیستند]: هر فریادی را به زیان خویش می‌پندارند. خودشان دشمنند از آنان بپرهیز خدا بکشدشان تا کجا [از حقیقت] انحراف یافته‌اند225.
توبیخ و مجازات سخت برای دوستی کردن با کافران
بسیاری از آنان را می‌بینی که با کسانی که کفر ورزیده‌اند دوستی می‌کنند. راستی چه زشت است آنچه برای خود پیش فرستادند،
بسیاری از آنان را می‌بینی که با کسانی که کفر ورزیده‌اند دوستی می‌کنند. راستی چه زشت است آنچه برای خود پیش فرستادند، [در نتیجه] خدا بر ایشان خشم گرفت، و پیوسته در عذاب می‌مانند. 226
درخواست نابودی کجروان
آگاه باشید که ثمودیان به پروردگارشان کفر ورزیدند. هان، مرگ بر ثمود.
گویا هرگز در آن [خانه‌ها] نبوده‌اند. آگاه باشید که ثمودیان به پروردگارشان کفر ورزیدند. هان، مرگ بر ثمود227.
دلسوزی نکردن نسبت به کجروان مستحق مجازات
به هر زن زناکار و مرد زناکاری صد تازیانه بزنید، و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، در [کار] دین خدا، نسبت به آن دو دلسوزی نکنید،
به هر زن زناکار و مرد زناکاری صد تازیانه بزنید، و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، در [کار] دین خدا، نسبت به آن دو دلسوزی نکنید، و باید گروهی از مؤمنان در کیفر آن دو حضور یابند228.
دوست نگرفتن کجروان
هر کس شیطان را به دوستی گیرد، قطعاً او وی را گمراه می‌سازد
بر [شیطان] مقرر شده است که هر کس او را به دوستی گیرد، قطعاً او وی را گمراه می‌سازد و به عذاب آتشش می‌کشاند. 229
فریقته نشدن در برابر شوکت ظاهری کجروان
مبادا کالای ناچیز و برخوردارىِ اندک کجروان تو را دستخوش فریب کند.
مبادا رفت و آمد [و جنب و جوش] کافران در شهرها تو را دستخوش فریب کند. ‏[این] کالای ناچیز [و برخوردارىِ اندکی] است سپس جایگاهشان دوزخ است، و چه بد قرارگاهی است. 230
لزوم جدا شدن از کجروان
چون از آنها و از آنچه که جز خدا می‌پرستند کناره گرفتید، پس به غار پناه جویید، تا پروردگارتان از رحمت خود بر شما بگستراند
و چون از آنها و از آنچه که جز خدا می‌پرستند کناره گرفتید، پس به غار پناه جویید، تا پروردگارتان از رحمت خود بر شما بگستراند و برای شما در کارتان گشایشی فراهم سازد. 231
فرمان نبردن از کجروان
پس در برابر فرمان پروردگارت شکیبایی کن، و از آنان گناهکار یا ناسپاسگزار را فرمان مَبَر.
پس در برابر فرمان پروردگارت شکیبایی کن، و از آنان گناهکار یا ناسپاسگزار را فرمان مَبَر. 232
توبیخ نخبگان فرهنگی ترک کنندة نهی از منکر و بد دانستن کار آنان
چرا الهیّون و دانشمندان، آنان را از گفتار گناه [آلود] و حرامخوارگی‌شان باز نمی‌دارند؟ راستی چه بد است آنچه انجام می‌دادند.
چرا الهیّون و دانشمندان، آنان را از گفتار گناه [آلود] و حرامخوارگی‌شان باز نمی‌دارند؟ راستی چه بد است آنچه انجام می‌دادند. 233
آموزش امر به معروف و نهی از منکر به فرزندان
ای پسرک من، نماز را برپا دار و به کار پسندیده وادار و از کار ناپسند باز دار
ای پسرک من، نماز را برپا دار و به کار پسندیده وادار و از کار ناپسند باز دار، و بر آسیبی که بر تو وارد آمده است شکیبا باش. این [حاکی] از عزم [و اراده تو در] امور است234.
وادار کردن بستگان به پایبندی به هنجارهای دینی
کسان خود را به نماز فرمان ده و خود بر آن شکیبا باش
و کسان خود را به نماز فرمان ده و خود بر آن شکیبا باش. ما از تو جویای روزی نیستیم، ما به تو روزی می‌دهیم، و فرجام [نیک] برای پرهیزگاری است235.
ضرورت آمیخته شدن نصیحت با محبت و تحریک عاطفه و احساسات
ای پسرک من، به خدا شرک میاور که به راستی شرک ستمی بزرگ است
و [یاد کن] هنگامی را که لقمان به پسر خویش- در حالی که وی او را اندرز می‌داد- گفت: «ای پسرک من، به خدا شرک میاور که به راستی شرک ستمی بزرگ است236.
حفظ ايمان و نگهداري فرزندان و وابستگان از مجازات آخرت
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، خودتان و کسانتان را از آتشی که سوخت آن، مردم و سنگهاست حفظ کنید
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، خودتان و کسانتان را از آتشی که سوخت آن، مردم و سنگهاست حفظ کنید: بر آن [آتش] فرشتگانی خشن [و] سختگیر [گمارده شده] اند. از آنچه خدا به آنان دستور داده سرپیچی نمی‌کنند و آنچه را که مأمورند انجام می‌دهند237.
وادار ساختن همسر و فرزندان به نماز و انفاق
خاندان خود را به نماز و زکات فرمان می‌داد
و خاندان خود را به نماز و زکات فرمان می‌داد و همواره نزد پروردگارش پسندیده [رفتار] بود238.
4-4-2- کد گذاری محوری
پس از انجام كدگذاري باز، در مرحله كدگذاري محوري، مفاهيم مشابه و همجنس از نظر معنايي در قالب مقولات عمده طبقه بندي مي‌شوند. اين مقولات از سطح بالاتري از انتزاع برخوردارند و دومين مرحله در جهت «رويش نظريه» هستند. در جدول شماره دو، اين مقولات عمده و مؤلفه هاي تشكيل دهنده آنها آورده شده است.
جدول شماره 2 : کدگذاری محوری نظارت همگانی
مؤلفه ها
کد محوری
نفی کجروی؛ اعلام انزجار از کجروی؛ بد دانستن کجروی؛ انجام ندادن هیچ کاری که به نوعی تأیید کجروی باشد؛ بی توجهی به کجروان؛ پایین آوردن شخصیت کجروان؛ تشویق به هجرت از سرزمین نامساعد برای حفظ ایمان؛ توبیخ و مجازات سخت برای دوستی کردن با کافران؛ لزوم جدا شدن از کجروان؛ درخواست نابودی کجروان؛ دلسوزی نکردن نسبت به کجروان مستحق مجازات؛ دوست نگرفتن کجروان؛ فریقته نشدن در برابر شوکت ظاهری کجروان؛ سکوت نکردن در برابر کجروی؛ لزوم بی توجهی به برخی از کجروان حتی پس از مرگ؛ لزوم پرهیز از هر گونه تمایل و همدلی با ناراضیان از دین؛ همکاری نکردن با کجروان؛ حمایت نکردن از کجروان؛ جلوگیری از تغییر ارزشها
ممانعت از تبدیل شدن کجروی به ارزش اجتماعی
اتمام حجت با کجروان؛ زمینه سازی برای بازگشت از کجروی؛ جلوگیری از کجروی
اهداف
اجرای امر به معروف و نهی از منکر، شرط رستگاری؛ امر به معروف و نهی از منکر، شرط ایمان؛ امر به معروف و نهی از منکر، شرط صالح و بهنجار بودن؛ امر به معروف و نهی از منکر، یکی از رسالت های پیامبر(ص)؛ بد بودن رها کردن نهی از منکر؛ لزوم توجه به ناهی از منکر؛ تلاش برای اصلاح جامعه و نهی از منکر وظیفه ای همگانی؛ نهی از منکر وظیفه ای الهی؛ مجوز ترک نهی از منکر نبودن حق ناپذیری کجروان؛ آمر به معروف و ناهی از منکر بودن خداوند؛ لزوم اجرای امر به معروف و نهی از منکر در شهر های بزرگ؛ لزوم ارائه پیام دین در هر شرایط؛ لزوم امر به معروف و نهی از منکر؛ لزوم سفارش به خوبی ها؛ لزوم مبارزه با کجروان؛ ترک نشدن امر و نهی در جامعه به هیچ دلیلی؛ امر و نهی ، زمينه‌ساز توسعه شخصيت اعضاي جامعه (بهترین امت بودن)؛ امر و نهی دیگران، یکی از نقشهاي عام هر عضو جامعه؛ امر و نهی، زمينه برقراری رابطه حمايتي اجتماعي با ساير جوامع؛ نهی از منکر یکی از ضروریات هر جامعه؛ توبیخ بی توجهی به نقش ناهی از منکر بودن؛ هجرت از جامعه کجرو؛ لزوم احساس تکلیف در برابر کجروی دیگران؛ در زیان نبودن آمران به معروف و ناهیان از منکر؛ نهی از منکر، مانع نابودی جامعه؛ نجات یافتن ناهیان از منکر از عذاب همگانی؛ نهی از منکر عامل رهایی از عذاب های تعیین شده؛ نهی از منکر عامل نجات یافتن؛ رها کردن کجروان در ادامه دادن به کجروی، سبب نابودی جامعه؛ در معرض اضمحلال بودن راست روانی که پایبند به نظارت اجتماعی نیستند؛ مجازات راست روان تارک نهی از منکر به همراه سایر کجروان؛ اعتقاد به حمایت خداوند؛ اعتقاد به موفقیت حق در جامعه؛ اعتماد به حمایت خداوند در پیشگیری از کجروی؛ کم بودن ناهیان از منکر در هر دوره
اهمیت
احساس برانگیز بودن بیان آمرانه یا ناهیانه ؛ استدلال برای قانع کردن کجروان؛ استدلال برای قانع کردن کجروان؛ استفاده از الفاظ مناسب برای خطاب دیگران؛ استفاده از الفاظ و معانی قابل فهم برای کجرو؛ استفاده از موقعیت های بوجود آمده برای امر به معروف و نهی از منکر؛ استفاده همزمان از تهدید و تشویق؛ اعلام شدید بودن کجروی با ذکر مثال؛ تذکر زبانی؛ استفاده از الفاظ تشویقی برای اثرگذاری؛ امید راست روان به تسلط بر زمین؛ امید زمینه پایبندی به هنجارها؛ انذار نزدیکان و خویشان؛ انذار و ترساندن پس از ملایمت در گفتار؛ برخود مناسب و با محبت در برابر کجرو؛ برخورد منطقی و استدلالی با کجرو؛ بزرگوارانه نادیده گرفتن کحروی؛ به کار گیری روش نیکو؛ توبیخ زبانی کجروان؛ توجه دادن به پیامد عمومی برخی کجروی ها؛ توجیه زبانی کجرو و آگاه کردن او از نادرست بودن اعتقاد یا عملش؛تهدید و ترساندن مخاطبان در صورت عدم تأثیر سایر راه ها؛ تهدید و ترساندن مخاطبان در صورت عدم تأثیر سایر راه ها؛ حکمت، موعظه، جدال احسن؛ دفع بدی با خوبی برای جلب محبت؛ رعایت ادب و فروتنی در گفتار؛ طرد کجرو با حالت احترام؛ طرد کجروان؛ طرد و بی توجهی به کجروان؛ مجادله نیکو و تأکید بر موارد وفاق در شروع موعظه؛ ملاطفت در گفتار و صراحت و قاطعیت در بیان؛ نرم سخن گفتن
روش
عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر در صورت احتمال عدم تأثیر؛ آکاهی از کجرو بودن شخصی که مورد امر و نهی واقع می شود؛ بد معرفی کردن گفتار بدون عمل؛ بیان رسا و فابل فهم داشتن؛ پایداری در امر به معروف و نهی از منکر و نهی از منکر؛ پایداری در تبلیغ؛ تقاضای کمک از خداوند کردن برای موفقیت؛ توانایی داشتن در انتقال پیام؛ توبیخ فراموش کردن پایبندی شخص به معروف قبل از امر به معروف و نهی از منکر کردن دیگران؛ خواندن کتاب خدا و تعقل، عامل فهم نیاز به خودسازی قبل از امر دیگران به پایبندی به هنجارها؛ سستی نکردن در اجرای مأموریت؛ صبر در برابر کجروان؛ صبر کردن بر کجروی

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع توبیخ، کجروان، «آیا، نیکو Next Entries تحقیق رایگان با موضوع نهی از منکر، امر به معروف، مشارکت عمومی، قرآن کریم