تحقیق رایگان با موضوع نهج البلاغه

دانلود پایان نامه ارشد

و محبت او را در دل دارد تبعيت از فرامين خداوند و پيروى از دستورات اولياى دين را يگانه راه رسيدن به مقصد خود مى داند.
« ابن ابى الحديد » كه از عالمان مشهور علماى سنى است در شرح نهج البلاغه ج 20 ، ص 316 آورده است كه حضرت فرمود :
وَلاََقُولَنَّ ما لَمْ اَقُلْهُ لاَِحَد قَبْلَ هذا الْيَوْمِ :
هم اينك مطلبى را مى گويم كه تا بحال به كسى نگفته ام :

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع اينكه، وسيله، ايمان، مشركين Next Entries منابع پایان نامه درمورد برنامه های فرهنگی، علامه مجلسی، عدل و داد، امام زمان