تحقیق رایگان با موضوع قرآن کریم

دانلود پایان نامه ارشد

کننده گان هنجار
و چون بدان هدایت نیافته‌اند، به زودی خواهند گفت:«این دروغی کهنه است.»
و کسانی که کافر شدند، به آنان که گرویده‌اند گفتند:«اگر [این دین] خوب بود، بر ما بِدان پیشی نمی‌گرفتند.»و چون بدان هدایت نیافته‌اند، به زودی خواهند گفت:«این دروغی کهنه است.» 803
ریشخند کردن راست روان
کافران مؤمنان را ریشخند می کردند
‏[آرى، در دنیا] کسانی که گناه می‌کردند، آنان را که ایمان آورده بودند به ریشخند می‌گرفتند. 804
زیانکار شمردن راست روان
سران قومش که کافر بودند گفتند:«اگر از شعیب پیروی کنید، در این صورت قطعاً زیانکارید
و سران قومش که کافر بودند گفتند:«اگر از شعیب پیروی کنید، در این صورت قطعاً زیانکارید.» 805
ساحر خواندن پیامبران
هیچ پیامبری نیامد جز اینکه گفتند:«ساحر یا دیوانه‌ای است
بدین سان بر کسانی که پیش از آنها بودند هیچ پیامبری نیامد جز اینکه گفتند:«ساحر یا دیوانه‌ای است.» 806
سحر دانستن آیات قرآن
هنگامی که آیات روشنگر ما به سویشان آمد گفتند:«این سحری آشکار است.»
و هنگامی که آیات روشنگر ما به سویشان آمد گفتند:«این سحری آشکار است.» 807
شاعر خواندن پيامبران 2
می‌گویند:«شاعری است که انتظار مرگش را می‌بریم
یا می‌گویند:«شاعری است که انتظار مرگش را می‌بریم [و چشم به راهِ بَدِ زمانه بر اوییم].» 808
عاقلانه نشان دادن کنش های کجروانه
منافقان، کنش های خود را عاقلانه می دانند
و چون به آنان گفته شود:«همان گونه که مردم ایمان آوردند، شما هم ایمان بیاورید»، می‌گویند:«آیا همان گونه که کم‌خردان ایمان آورده‌اند، ایمان بیاوریم؟»هشدار که آنان همان کم‌خردانند ولی نمی‌دانند 809
غیر عاقلانه شمردن کنش های بهنجار اشخاص
سرانِ قومش که کافر بودند گفتند:«در حقیقت، ما تو را در [نوعی] سفاهت می‌بینیم و جداً تو را از دروغگویان می‌پنداریم
سرانِ قومش که کافر بودند گفتند:«در حقیقت، ما تو را در [نوعی] سفاهت می‌بینیم و جداً تو را از دروغگویان می‌پنداریم.» 810
فاسدشمردن راست روان
سران قوم فرعون گفتند:«آیا موسی و قومش را رها می‌کنی تا در این سرزمین فساد کنند
و سران قوم فرعون گفتند:«آیا موسی و قومش را رها می‌کنی تا در این سرزمین فساد کنند و [موسی] تو و خدایانت را رها کند؟»[فرعون] گفت:«بزودی پسرانشان را می‌کُشیم و زنانشان را زنده نگاه می‌داریم، و ما بر آنان مسلطیم.» 811
کجرو شمردن راست روان
کافران مؤمنان را گمراه می شمردند
و چون مؤمنان را می‌دیدند، می‌گفتند: «اینها [جماعتی] گمراهند. 812
کلام بشری دانستن آیات الهی 1
گفت:«این [قرآن] جز سحری که [به برخی] آموخته‌اند نیست. این غیر از سخن بشر نیست
آرى، [آن دشمن حقّ] اندیشید و سنجید. کُشته بادا، چگونه [او] سنجید. ‏[آرى،] کشته بادا، چگونه [او] سنجید. آن گاه نظر انداخت. سپس رو ترش نمود و چهره در هم کشید. آن گاه پشت گردانید و تکبّر ورزید. و گفت:«این [قرآن] جز سحری که [به برخی] آموخته‌اند نیست. این غیر از سخن بشر نیست. 813
گزینشی عمل کردن به هنجارها
چون به آنان گفته شود:«به آنچه خدا نازل کرده ایمان آورید»‏، می‌گویند:«ما به آنچه بر [پیامبر] خودمان نازل شده ایمان می‌آوریم.»
و چون به آنان گفته شود:«به آنچه خدا نازل کرده ایمان آورید»‏، می‌گویند:«ما به آنچه بر [پیامبر] خودمان نازل شده ایمان می‌آوریم.»و غیر آن را- با آنکه [کاملا] حق و مؤید همان چیزی است که با آنان است- انکار می‌کنند. بگو:«اگر مؤمن بودید، پس چرا پیش از این، پیامبران خدا را می‌کشتید؟»814
مجنون خواندن پیامبران
هیچ پیامبری نیامد جز اینکه گفتند:«ساحر یا دیوانه‌ای است
بدین سان بر کسانی که پیش از آنها بودند هیچ پیامبری نیامد جز اینکه گفتند:«ساحر یا دیوانه‌ای است.» 815
محدود و کم اهمیت نشان دادن مجازات
گفتند:«جز روزهایی چند، هرگز آتش به ما نخواهد رسید
و گفتند:«جز روزهایی چند، هرگز آتش به ما نخواهد رسید.»بگو:«مگر پیمانی از خدا گرفته‌اید؟- که خدا پیمان خود را هرگز خلاف نخواهد کرد- یا آنچه را نمی‌دانید به دروغ به خدا نسبت می‌دهید؟»816
معاف دانستن خود از مجازات
آنها گفتند:«ما به آنچه شما بدان فرستاده شده‌اید کافریم.» و گفتند:«ما دارایی و فرزندانمان از همه بیشتر است و ما عذاب نخواهیم شد.»
و [ما] در هیچ شهری هشداردهنده‌ای نفرستادیم جز آنکه خوشگذرانان آنها گفتند:«ما به آنچه شما بدان فرستاده شده‌اید کافریم.» و گفتند:«ما دارایی و فرزندانمان از همه بیشتر است و ما عذاب نخواهیم شد.» 817
معتقد شدن به جبر در انجام دادن کجروی
کسانی که شرک ورزیدند گفتند:«اگر خدا می‌خواست- نه ما و نه پدرانمان- هیچ چیزی را غیر از او نمی‌پرستیدیم و بدون [حکم] او چیزی را حرام نمی‌شمردیم.»
و کسانی که شرک ورزیدند گفتند:«اگر خدا می‌خواست- نه ما و نه پدرانمان- هیچ چیزی را غیر از او نمی‌پرستیدیم و بدون [حکم] او چیزی را حرام نمی‌شمردیم.»کسانی که پیش از آنان بودند [نیز] چنین رفتار کردند، و [لی] آیا جز ابلاغ آشکار بر پیامبران [وظیفه‌ای] است818
نادان معرفی کردن اشخاص بهنجار جامعه
منافقان راست روان را سفیه معرفی می کنند
و چون به آنان گفته شود:«همان گونه که مردم ایمان آوردند، شما هم ایمان بیاورید»، می‌گویند:«آیا همان گونه که کم‌خردان ایمان آورده‌اند، ایمان بیاوریم؟»هشدار که آنان همان کم‌خردانند ولی نمی‌دانند819
نداشتن دستبند های طلا یا نیامدن فرشتگان با پیامبران
پس چرا بر او دستبندهایی زرّین آویخته نشده؟ یا با او فرشتگانی همراه نیامده‌اند
پس چرا بر او دستبندهایی زرّین آویخته نشده؟ یا با او فرشتگانی همراه نیامده‌اند 820
نشان دادن چهره منفی از پیامبران 2
من می‌ترسم آیین شما را تغییر دهد یا در این سرزمین فساد کند.»
و فرعون گفت:«مرا بگذارید موسی را بکشم تا پروردگارش را بخواند. من می‌ترسم آیین شما را تغییر دهد یا در این سرزمین فساد کند.» 821
4-13-2-کد گذاری محوری
پس از انجام كدگذاري باز، در مرحله كدگذاري محوري، مفاهيم مشابه و همجنس از نظر معنايي در قالب مقولات عمده طبقه بندي مي‌شوند. اين مقولات از سطح بالاتري از انتزاع برخوردارند و دومين مرحله در جهت«رويش نظريه» هستند. در جدول زير اين مقولات عمده و مؤلفه هاي تشكيل دهنده آنها آورده شده است:
مؤلفه ها
کد محوری
ادعای بخشیده شدن؛ ادعای نفهمیدن؛ ادعای نفهمیدن هنجارها؛ ادعای نیکو کاری؛ مغرور شدن به احتمال پذیرش توبه و جبران کجروی ؛ افرادی از طبقات پایین تابعان پیامبر هستند؛ افسون شده خواندن پیامبران؛ انفاق نکردن به بهانه اینکه با علم و زحمت خود بدست آورده اند؛ انکار معجزات و دلایل روشن پیامبران؛ بهانه اینکه چرا پیامبر مثل ما انسان است؛ شاعر خواندن پیامبران؛ مجنون خواندن پیامبران؛ بهانه نداشتن دستبند های طلا یا نیامدن فرشتگان با پیامبران؛ ایجاد تردید در وجود داشتن جهان پس از مرگ؛ باقی ماندن بر سنت پیشینیان؛ به گردن گرفتن تخلفات دیگران؛ بهانه جویی برای تبعیت نکردن از هنجارها؛ بهشتی معرفی کردن خود؛ پایین آوردن شخصیت هنجارگذار؛ تبعیت از پیشینیان؛ تصور خوب بودن؛ تکذیب پیامبران و نفی ارتباط آنها با خداوند؛ جدال و اشکال تراشی؛ چرا قرآن بر مردی بزرگ نازل نشده است؛ خود را هدايت يافته معرفي كردن؛ خود را هم ردیف تعیین کننده گان هنجار دانستن؛ خیالی دانستن هنجارهای مرسوم؛ درخواست های غیر منطقی؛ دروغگو شمردن تعیین کننده گان هنجار؛ ریشخند کردن راست روان؛ زیانکار شمردن راست روان؛ ساحر خواندن پیامبران؛ سحر دانستن آیات الهی؛ عاقلانه نشان دادن کنش های کجروانه؛ غیر عاقلانه شمردن کنش های بهنجار اشخاص؛ فاسدشمردن راست روان؛ کجرو شمردن راست روان؛ کجروان کارهای خود را بهنجار معرفی می کنند؛ کلام بشری و سحر دانستن آیات الهی؛ گزینشی عمل کردن به هنجارها؛ محدود و کم اهمیت نشان دادن مجازات؛ معاف دانستن خود از مجازات؛ معتقد شدن به جبر در انجام دادن کجروی؛ مقاومت در برابر درخواست پایبندی به هنجارها؛ نادان معرفی کردن اشخاص بهنجار جامعه؛ نشان دادن چهره منفی از پیامبران
بهانه های کجروان
آگاهی از حیله و مکر کجروان در توجیه رفتار کجروانه؛ پاسخ به این تردیدها؛ پاسخ به توجیه کجروان ؛ پاسخ تردید در وجود داشتن جهان پس از مرگ؛ تلاش برای بی اثرکردن مکانیسم خنثی سازی کجروان؛ گرفتن بهانه های کجروی از دست کجروان؛ جلوگیری از تفسیر هنجارهای دینی طبق میل اشخاص
پاسخ به بهانه جویی کجروان

4-13-2-1- بهانه های کجروان
قران کریم با بیانهای مختلف به نقل از کجروان، بهانه های مختلف آنان برای تبعیت نکردن از هنجارها و رها نکردن کنش های کجروانه را ذکر کرده است. کجروان در مرحله اول با ایجاد تردید در دستورات هنجارگذار، بهانه تخلف از هنجارها را، غیر قابل اعتماد بودن آنها می دانند. در مراحل بعد خود را عاقل و سایر انسانهای بهنجار جامعه را نادان معرفی می کنند. و در نهایت با معاف دانستن خود از مجازات در جهان دیگر و یا با تردید در وجود جهان پس از مرگ، سعی در رها ساختن خود از عذاب وجدان و اثر ترس از مجازات ماورای طبیعی دارند.
4-13-2-2- پاسخ به بهانه جویی کجروان
قرآن کریم در موارد متعدد در چهت پاسخ به توجیه های کجروان برآمده و در صدد اثبات حقانیت هنجارگذار و پاسخ به تردیدهای در بارة قیامت برآمده است. موارد جزئی در کد گذاری محوری و نمودار نشان داده شده است.
نمودار شماره 12: پاسخ به بهانه های کجروان
نتایج
مؤلفه ها
زمینه ها
کنترل کجروی
بازگرداندن کجرو از کجروی
آگاهی از بهانه های کجروان در ادامه دادن به کجروی
تلاش برای بی اثرکردن مکانیسم خنثی سازی کجروان
پاسخ به بهانه های کجروان

4-14-کنترل ارزشی
در مراجعه به تمام آیات قرآن کریم، سعي شد، آیاتی را که در آنها کنش های اشخاص با استفاده از مواجه ساختن آنها با عدم ارضای «نيازهاى احترام» کنترل می شود، استخراج و مورد توجه و بررسی قرار گیرد. در نهايت مجموعة «آیات مرتبط با این موضوع»، برای آگاهی از دیدگاه قرآن در این باره، مطالعه و كدگذاري شد و عنوان گزینشی «کنترلی ارزشی» برای مجموع کدها انتخاب گردید.
4-14-1- کد گذاری اولیه
از بررسي داده‌ها در مرحله كدگذاري اوليه يا كدگذاري باز با استفاده از 274 آیة قرآن، تعداد 32 مفهوم به دست آمد. اين مفاهيم بيانگر ديدگاه قرآن در رابطه با کنترل ارزشی است. نتايج كدگذاري باز در جدول شماره يك ارائه مي‌شود.
جدول شماره 1 (کد گذاری اولیه)
کد اولیه
ویرایش 1
متن انتخابی
بد بودن کنش های کجروانه
بد بودن اعمال کجروان
و بسیاری از آنان را می‌بینی که در گناه و تعدّی و حرامخواری خود شتاب می‌کنند. واقعاً چه اعمال بدی انجام می‌دادند (المائده/62).
بدترین مخلوقات بودن کجروان
برخی کجروان بدترین مخلوقات هستند
کسانی از اهل کتاب که کفر ورزیده‌اند و [نیز] مشرکان در آتش دوزخند، [و] در آن همواره می‌مانند اینانند که بدترین آفریدگانند(البینه/6).
بر لب پرتگاه بودن کجروان
بنای کجروان در لبه پرتگاه است
آیا کسی که بنیاد [کار] خود را بر پایه تقوا و خشنودی خدا نهاده بهتر است یا کسی که بنای خود را بر لب پرتگاهی مشرف به سقوط پی‌ریزی کرده و با آن در آتش دوزخ فرو می‌افتد… (التوبه/109)
بیمار دل خطاب کردن کجروان
کجروان بیماری باطن دارند
در دلهایشان مرضی است و خدا بر مرضشان افزود (البقره/10).
بی ارزش بودن اعمال کجروان
باطل بودن آنچه کجروان انجام می دهند
در حقیقت، آنچه ایشان در آنند نابود [و زایل] و آنچه انجام می‌دادند باطل است(الاعراف -139).
تعقل نداشتن کجروان
بی فکر معرفی کردن کجروان
… ولی کسانی که کفر ورزیدند، بر خدا دروغ می‌بندند و بیشترشان تعقّل نمی‌کنند. (المائده-103).
تیره بخت شدن
تیره بخت شدن کجروان
پس گفتیم: «ای آدم، در حقیقت، این [ابلیس] برای تو و همسرت دشمنی [خطرناک] است، زنهار تا شما را از بهشت به در نکند تا تیره‌بخت گردى(طه-117).
خطای بزرگ
کشتن فرزندان کجروی بزرگ
و از بیم تنگدستی فرزندان خود را مکشید. ماییم که به آنها و شما روزی می‌بخشیم.

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع قرآن کریم Next Entries تحقیق رایگان با موضوع قرآن کریم، کنترل اجتماعی، انتخاب همسر، نظام قضایی