تحقیق رایگان با موضوع قرآن کریم، کنترل اجتماعی، حمایت اجتماعی، جامعه شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

بر کدهای اخذ شده در جدولی مستقل قرار داده شدند. مؤلفه های شکل دهندة کد های محوری و یاداداشت ها بر اساس این جدول تنظیم گردید.
3-4-10- مرحله دهم: با توجه به اینکه در نوشتن یاداداشت ها در کدهای محوری، نیازی به تکرار کد محوری و کد گزینشی نبود، در این مرحله دو ستون «کد محوری» و «گزینشی» از جدول حذف و برای کد های محوری و مؤلفه های آن جدول مستقل آماده شد.
3-4-10- مرحله یازدهم : تنظیم جدول کد های محوری و مؤلفه های آن.
برای آگاهی بیشتر از این مراحل و به منظور نشان دادن جداول مورد نظر، این مراحل به عنوان ملحقات به انتهای تحقیق افزوده شده اند.

فصل چهارم
یافته‌های تحقیق

قبل از ورود به مباحث تفصیلی بحث این نکته قابل ذکر است که تدوین مباحث کنترل اجتماعی از دیدگاه آموزه های قرآن کریم، بر این اساس بوده است که خداوند به عنوان حاکمِ جهان، برنامه ای را برای هدایت انسانها و رسیدن آنان به کمال در دنیا تنظیم کرده است؛ تخلف از این دستورها و برنامه ها که اعم از باورها، ارزشها و هنجارها، است می تواند مانع رسیدن اشخاص به این اهداف باشد؛ بدین سبب می توان مدعی شد که قرآن برای کنترل این کنش های کجروانة انسانها، الگویی را ارائه کرده است که با استخراج و الهام از آن، می توان به الگویی دست یافت که برای جامعة بشری نیز قابل استفاده باشد. در این تحقیق با توجه به این پیش فرض، سعی شده است الگویی را که خداوند به عنوان حاکم مطلق برای کنترل کنش های کجروانة انسانها ارائه کرده است، از آموزه های قران کریم استخراج و به شکل منسجم تدوین و در اختیار جامعه علمی قرار گیرد. البته با الهام از این الگو می توان راهکارهای کنترل کجروی برای نظام جمهوری اسلامی نیز تدوین نمود.
با توجه به مباحث فوق و پرسش های تحقيق و با استفاده از روشِ كيفي گرانددتئوری، و توضيحات ارائه شده در فصول قبل، در اين فصل، نتايج به دست آمده از مراجعه به تمام آیات قرآن در بارة کنترل کجروی ارائه مي‌شود. پرسش های تحقیق که برای یافتن پاسخ به آنها به قرآن مراجعه شد، عبارتند از: 1. انواع کنترل و راهکارهای اجرایی آنها از دیدگاه آموزه های قرآن، کدام است؟2. دیدگاه آموزه های قرآن دربارة مجازات و تنبیه کجروان چیست؟
برای یافتن پاسخ پرسش های فوق، از دیدگاه آموزه های قرآن، همة آیات قرآن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و با استفاده از دانش جامعه شناسی و دقت های ابداعی محقق، کدهای اولیه در این باره، انتخاب و همانطور که در فصل سوم نشان داده شد در جدولی در مقابل هر آیه نوشته شد و پس از کنار هم قرار دادن کدهای مشابه از نظر معنایی، کد گذاری محوری و سپس گزینشی انجام گرفت.
آنچه در این فصل تحت عنوان کلی به عنوان زیر بخش معرف می شود در واقع کد گزینشی است که حاصل کدگذاریهای اولیه و محوری است که بر اساس آیات مختلف انجام گرفته است. به بیان دیگر هر یک از کدهای گزینشی مطرح شده در این فصل، پس از مطالعه تمام قرآن و استخراج و کدگذاری اولیه و محوری تمام آیات مربوط به آن، حاصل شده است. برای مثال «نظارت خداوند بر کنش های اشخاص» پس از مطالعه تمام قرآن و انتخاب 347 آیه و نوشتن 45 کد اولیه و 4 کد محوری حاصل شده است. اما در مرحلة ارائه مطالب، ابتدا کد گزینشی به عنوان زیربخش ذکر می شود و سپس جدول کدهای اولیه و کدهای محوری بعد از آن می آید و سپس به یاداداشت نویسی کدهای محوری پرداخته می شود و در نهایت در فصل پنچم، نتیجه گیری از کل مباحث ارائه خواهد شد.
ترتيب ارائه مطالب بدين صورت است كه با توجه با پرسش های تحقيق و موضوعات مرتبط با آن، يافته ها تحت چند عنوان، مرتب مي‌شوند و نتايج مربوط به هر عنوان در ذيل همان عنوان ارائه مي‌گردد. مطالب ذيل هر عنوان، در سه «زير بخش» با عناوين كدگذاري باز، كدگذاري محوري و كدگذاري گزینشی به ترتيب مطرح مي‌شوند. بنابر این، بر اساس نظریة زمینه ای که بر پایة استقراء مبتنی است، ابتدا کدهای اولیه پس از چند مرحله ویرایش، شناسایی شدند و سپس به کد گذاری محوری و سرانجام گزینش، پرداخته شد. مجموعه عناوینی که در بارة کنترل کجروی از دیدگاه آموزه های قرآم کریم بدست آمد، عبارتنداز :
1. حکیمانه بودن هنجارها
2. نظارت خداوند بر کنش های انسان؛
3. نظارت انسانها بر کنش های همدیگر؛
4. مقبولیت ناظران و حاکمان و قدرت آنان بر تنبیه کجروان؛
5. تنبیه کجروان؛
از آنجا که نظارت بر اجرای برخی از فرایندهای فوق و نیز حمایت های لازم از اشخاص در جامعه معمولاً توسط کارگزاران حکومت انجام می گیرد، تعداد زیادی از کدها، به صلاحیت مدیران و کارگزاران حکومتی و وظایف آنان و نیز آحاد جامعه در حمایت از اقشار آسیب پذیر اشاره داشت که این موارد نیز ذیل عناوین زیر قرار گرفتند: 1- انتخاب کارگزاران و مدیران کاردان و شایسته» 2- حمایت اجتماعی و حمایت از قربانی کجروی
همچنین برخی از آیات به بازگرداندن کجرو از کجروی بدون مجازات و نیز با مجازات اشاره دارد؛ مجموع عناوین در این باره نیز عبارتند از: 1- بازگرداندن کجرو از کجروی بدون مجازات (جامعه پذیری مجدد)2- پاسخ به توجیه های کجروان در ادامه دادن به کجروی(خنثی سازی)3- کنترل ارزشی 4- کنترل عاطفی 5- مجازات اقتصادی 6- مجازات فیزیکی (تنبیه بدنی)
در ادامه ابتدا به اختصار به مفهوم و مصادیق کجروی از دیگاه آموزه های قرآن کریم اشاره می شود و سپس راهکارهای کنترلی آن در ادامه خواهد آمد.

4-1- مفاهیم و مصادیق کجروی در قرآن
قران کریم، برای اشاره به کجروی از مفاهیم و مصادیق متنوع و مختلف استفاده کرده است. با توجه به گستردگی این مفاهیم و مصادیق، برخی از این عناوین به شرح مندرج در جدول زیر، کد گذاری شد. قابل ذکر اینکه بیان تفصیلی مفاهیم و مصادیق ناظر به کجروی از دیدگاه آموزه های قرآن و توضیح کامل آنها، نیازمند تحقیقی مستقل است که باید در جای خود بدان پرداخته شود. در این قسمت به صورت گذرا و به منظور آشنایی اولیه با این عناوین و مصادیق به برخی از عناوین ذکر شده در آیات، اشاره شده است.
سوره و آیه

سوره و آیه
الفاتحه/7
گمراهی
غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ
همانان که نه درخور خشم‌اند و نه گمگشتگان
البقره/ 217
ارتداد: برگشت از دین
… وَ مَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
… و کسانی از شما که از دین خود برگردند و در حال کفر بمیرند، آنان کردارهایشان در دنیا و آخرت تباه می‌شود، و ایشان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود.
البقره/ 190
اعتداء: (از حد گذراندن)
وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ
و در راه خدا، با کسانی که با شما می‌جنگند، بجنگید، و [لی] از اندازه درنگذرید، زیرا خداوند تجاوزکاران را دوست نمی‌دار
البقره/ 188
رشوه
وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ
و اموالتان را میان خودتان به ناروا مخورید، و [به عنوان رشوه قسمتی از] آن را به قضات مدهید تا بخشی از اموال مردم را به گناه بخورید، در حالی که خودتان [هم خوب] می‌دانید.
البقره/ 61
تعدی: (از حد گذراندن)
… وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ
… و [داغ] خواری و ناداری بر [پیشانی] آنان زده شد، و به خشم خدا گرفتار آمدند چرا که آنان به نشانه‌های خدا کفر ورزیده بودند، و پیامبران را بناحق می‌کشتند این، از آن روی بود که سرکشی نموده، و از حد درگذرانیده بودند.
البقره/ 39
تکذیب کننده آیات خدا
وَالَّذِينَ كَفَرواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
و [لی] کسانی که کفر ورزیدند و نشانه‌های ما را دروغ انگاشتند، آنانند که اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود.
البقره/267
خبیث
.. وَلَا تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ …
و در پی ناپاکِ آن نروید که [از آن] انفاق نمایید،
البقره/58
خطیئه: گناه
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ
و [نیز به یاد آرید] هنگامی را که گفتیم: «بدین شهر درآیید، و از هر کجای آن خواستید، فراوان بخورید، و سجده‌کنان از در [بزرگ] درآیید، و بگویید: [خداوندا،] گناهان ما را بریز. تا خطاهای شما را ببخشاییم، و [پاداش] نیکوکاران را خواهیم افزود.»
البقره/195
خودکشی
وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
و در راه خدا انفاق کنید، و خود را با دست خود به هلاکت میفکنید، و نیکی کنید که خدا نیکوکاران را دوست می‌دارد.
البقره/187
خیانت به خود
.. عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ … خدا می‌دانست که شما با خودتان ناراستی می‌کردید، پس توبه شما را پذیرفت و از شما درگذشت. …
البقره/ 276
ربا خواری
يَمْحَقُ اللهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ
خدا از [برکتِ] ربا می‌کاهد، و بر صدقات می‌افزاید، و خداوند هیچ ناسپاسِ گناهکاری را دوست نمی‌دارد.
البقره/264
ریا کاری
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ ..
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، صدقه‌های خود را با منّت و آزار، باطل مکنید، مانند کسی که مالش را برای خودنمایی به مردم، انفاق می‌کند و به خدا و روز بازپسین ایمان ندارد. به دست آورده‌اند، بهره‌ای نمی‌برند و خداوند، گروه کافران را هدایت نمی‌کن
البقره/169
سوء: بدی
فحشاء: زشتی
إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
‏[او] شما را فقط به بدی و زشتی فرمان می‌دهد، و [وامی‌دارد] تا بر خدا، چیزی را که نمی‌دانید بربندید.
البقره/81
سیئه: بدی
بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
آرى، کسی که بدی به دست آورد، و گناهش او را در میان گیرد، پس چنین کسانی اهل آتشند، و در آن ماندگار خواهند بود.
البقره/16
ضلالت: گمراهی
أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوُاْ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ
همین کسانند که گمراهی را به [بهای] هدایت خریدند، در نتیجه داد و ستدشان سود [ی به بار] نیاورد و هدایت‌یافته نبودند.
البقره/191
فتنه ؛ قتل
.. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ..
.. [چرا که] فتنه [شرک] از قتل بدتر است، ..
البقره/268
فحشاء: زشتی
الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
شیطان شما را از تهیدستی بیم می‌دهد و شما را به زشتی وامی‌دارد و [لی] خداوند از جانب خود به شما وعده آمرزش و بخشش می‌دهد، و خداوند گشایشگر داناست.
البقره/27
فساد
الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع کدگذاری محوری، گراندد تئوری، کدگذاری انتخابی، یافته های پژوهش Next Entries تحقیق رایگان با موضوع اکل مال به باطل، قتل عمد