تحقیق رایگان با موضوع فرهنگ عامه، کارشناسی ارشد، صدا و سیما، فارسی زبان

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهش چندانی صورت نپذیرفته است اما پیرامون فرهنگ عامه مردم و نقش رسانه ها در در فرهنگ عامه و حضور فرهنگ عامه در فیلم ها و داستان ها پژوهش هایی انجام گرفته است .
پایان نامه هایی که در این زمینه بدست آمده است :
1- مطالعه نقش رسانه در هنر عامه پسند ؛دانشگاه هنراصفهان؛ کارشناسی ارشد ؛دانشجو: محمد رضا شیروانی ؛مشاور: امیر عباس محمدی راد؛راهنما: مرضیه پیراوی ونک ؛ 1389
رسانه های هنری جدید ؛شیوه های ارتباط جدیدی را در تعامل هنر و فرهنگ ایجاد کرده اند .در هنر عامه شکاف بین عینیت و ذهنیت مطرح نیست .تجربه روزمره و طبیعی مردم ؛نقش بنیادین در هنر عامه درد .اوج نخبه گرایی و نادیده گرفتن قشر عامه مردم ؛منجر به شکست جریان های سیاسی ؛اجتماعی و هنری می شود .در این نگرش؛که توجه به عام کردن هنر دارد ؛تجربه هنری فقط در اختیار قشر خاصی نیست و افراد عامی نیز می توانند تجربه ی هنری داشته باشند.تجربه هنر عامه ؛نیاز به رسانه هایی دارد که سهولت ارتباط میان هنرمند و مخاطب را فراهم آورد .بر این اساس ؛اثر هنری فقط در گالری و موزه یافت نمی شود ؛بلکه در زندگی روزمره مردم نیز می توان آن را یافت .حوزه هنر اسلامی نیز که ساحتی درآمیخته با زندگی مردم است .زمانی به نحو شایسته ایفاگر نقش بنیادین خویش است که به لایه های زندگی عامه مردم داخل گردد .بدین منظور استفاده از پتانسیل بالقوه رسانه های هنر عامه پسند می تواند در ترویج و گسترش حوزه پیام رسانی هنر اسلامی بسیار موثر باشد.
2- فرهنگ عامه در آثار هنرمندان معاصر آمریکا(گرایشات عامه پسند در هنر معاصر) ؛دانشگاه الزهرا؛کارشناسی ارشد؛دانشجو: غزل خطیبی ؛مشاور:منصور حامی ؛راهنما: محمد معمارزاده؛1390
در نیمه دوم قرن بیستم ؛هنر با تغییرات فراوانی همراه بود.به عنوان مثال زیبایی اثر هنری؛مهارت هنرمند و عواطف رمانتیک نفی شد.نقاشی ارتجاعی قلمداد گردید؛با کالایی شدن هنر مقابله شد و تعریف جدیدتر و رادیکال تری از هنر ارائه گردید.اگر چه پس از دو دههبسیاری از این دیدگاه ها مورد تجدید نظر قرار گرفتند.اما هنچنان هنرمند هنرهای تجسمی به خلق آثاری می پردازد که در گذشته در حیطه فیلم ؛تئاتر و یا صنایع دستی قرار می گرفت .
عده ای از بدن خود و گروهی از زمین برای خلق آثار استفاده می کنند .استفاده از مواد و تکنیک حدی نمی شناسد و آگاهانه مرز میان هنرها مخدوش گردیده است .از سوی دیگر گسترش فرهنگ توده ای در قرن بیستم و پس از آن ؛از طریق رسانه های همگانی واکنش های گوناگونی برانگیخته است ؛به طوری که گروه های ممتاز و قدرتمند معمولا به فرهنگ توده با دید تحقیر می نگریستند و اغلب در پی اعلام کنترل فرهنگی بر می آمدند. با این تفاسیر ؛در دهه های اخیر به دلایل مختلف از قبیل شهر نشینی فزاینده ؛صنعتی شدن ؛مهاجرت ؛نوسازی و ..که به ظهور جامعه ی توده ای مدرن انجامید.اعمال کنترل بر فرهنگ در همه جا موفقیت آمیز نبوده است و فرهنگ های رسانه ای به یکی از نیروهای غالب در فرایند اجتماعی شدن تبدیل شده اند.تصاویر و چهره های پرآوازه در مقام داوران سلیقه ؛ارزش و تفکر جایگزین خانواده ؛مدارس و کلیساها شده اند و سرمشق تازه ای برای هویت یابی و الگوهای هماهنگ سبک ؛مد و رفتار ایجاد می کند .رسانه های عامه پسند؛یعنی وسایل ارتباطی مانند تلوزیون ؛روزنامه ها و مجله ها ؛از وجوه اصلی زندگی روزمره در مدرنیته اخیر به شمار می رود .
3-میزان پزداختن به فرهنگ بومی و محلی در برنامه های عصرگاهی شبکه های استانی صدای جمهوری اسلامی ایران و رابطه آن با میزان آشنایی و علاقه مندی در برنامه سازان ؛دانشگاه صدا و سیما ؛کارشناسی ارشد ،رشته ارتباطات گرایش تحقیق؛دانشجو:مهسا حق پناه ؛راهنما :دکتر محمد علی هرمزی زاده ؛تابستان 88
در این پایان نامه آمده است : امروزه رسانه های عملی در نظام ارتباط کشورها از جایگاه ویژه ای برخوردارند و کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست با توجه به این که کشورما ایران دارای تنوع فرهنگی و قومی قابل توجهی است بی شک رسانه های محلی با پرداختن به مظاهر فرهنگ های محلی و بومی عامل مهمی در تقویت ؛حفظ و انتقال این فرهنگ های محلی به نسل های آینده به شمار می روند.بنابراین شبکه های استانی صدا هم که از رسانه های محلی به شمار می روند یکی از وظایف مهم شان پرداختن به فرهنگ بومی و محلی است .
تاسیس و راه اندازی شبکه های محلی در همه کشورهای دنیا معمول است و به طبع در این زمینه کشورهای توسعه یافته گوی سبقت را از دیگران ربوده اند حفظ خرده فرهنگ ها و بسیاری از لهجه ها و زبان های محلی در این کشورها موید موفقیت این شبکه هاست .
بدیهی است مردمی که از فرهنگ خود دور شوند و یا از انتساب به فرهنگ و تمدن و تاریخ خود احساس حقارت کنند در پذیرش و قبول هویت فرهنگی جدید آمادگی بسیار دارند.در این هنگام است که مهاجم فرهنگی فرهنگ دلخواه خود را با وسایل گوناگون و به وسیله تبلیغات فراوان و ظاهری آراسته در بین مردم می گستراند .این فرهنگ جدید به تدریج جانشین فرهنگ محلی جوامع می شود دراین میان ابزار مختلفی برای جلوگیری از این امر وجود دارد که رسانه های گروهی مخصوصا رادیو و تلوزیون یکی از ابزار مهم آن است .
4- جلوه های فولکولور و ادبیات عامیانه در برنامه های سیمای مرکز کرمانشاه ؛دانشگاه صدا و سیما ؛کارشناسی ارشد ؛رشته تولید گرایش کارگردانی ؛دانشجو: منوچهر نظری ایلخانی آبادی ؛راهنما :دکتر اصغر فهمیمی فر ؛مشاور؛احمد ضابطی جهرمی ؛زمستان 83
آن چیزی که به حیات امروزین ما قوام می دهد و ریشه و اصالت دیرینه ما را می نمایاند و در ابعاد کلانتر هویت ما را می سازد همین فرهنگ عامه ماست .سرمایه عظیمی که ما را در برابر هجوم فرهنگ بیگانه می تواند نگهداری کند و از بسیاری آفات فرهنگ بیگانه ایمن سازد.فرهنگ عامه با تمام جنبه های آن گذشته از ارزش فرهنگی که دارند یادگار حیات کادی و معنوی گذشتگان ما و پیشینه تاریخ و فرهنگ ما هستند در کشور ایران با تنوع فرهنگ های مختلف که در جای جای ایران پراکنده شده اند .در هر منطقه از ایران هر گروه و طایفه ای واجد بسیاری ویژگی ها و آداب و رسوم خاص منطقه ای می باشند و همین ویژگی آن ها را از دیگر خرده فرهنگ ها و طوایف جدا می سازد.تلوزیون باید علاوه بر ثبت و ضبط این جلوه های فرهنگی و استفاده مناسب از آن ها در چارچوب برنامه های تلوزیونی ضمن جلب مخاطب بیشتر ؛جلوه های فرهنگ عامه هر منطقه و استان را در راستای تقویت فرهنگ ملی ؛گرداوری و تحت نظارت هدفمند خود قرار دهند .امروزه که شبکه های استانی به همین منظور طراحی شده اند این منابع ذخایر ارزشمند فرهنگی را باید مورد علاقه ی بیشتری قرار دهند و از قابلیت های ارزشمند آن بهره گیرند.البته ذکر این نکته ضروری است که توجه تلوزیون به فرهنگ عامه نه تنها یک ضرورت از دیدگاه رسانه ای به عنوان یک منبع غنی و زنده است که می تواند خوراک برنامه های آن را آماده سازد.بلکه مهم تر آن است که پرداختن به این موضوع یک نیاز ضروری از سوی اعضای جامعه به صورت کل و اعضای گروه های کوچکتر جامعه به صورت جزء(که به شکل خرده فرهنگ ها نمود پیدا می کند ) محسوب می شود.
تلوزیون به واسطه ویژگی با ارزش ؛زنده بودن و سرعت در مخابره اخبار و اطلاعات باید این نیاز بیننده را پاسخگو باشد و بتواند به موقع و آن گونه که مورد خطر است و توجه بیننده آن است عمل کند.بیننده به عنوان یک عضو در یک گروه خاص اجتماعی و به جبر موقعیت خاص یک منطقه که در آن به سر می برد زندگی می کند و بدان تعلق دارد ؛دوست دارد ارزش های نهفته در آداب و رسوم خود را در آیینه ببیند و به آن مباهات کند.مخاطب با دیدن ویژگی ها و جلوه های فرهنگی که در آن به سر می برد و زندگی می کند(جلوه های فرهنگ مادی و فرهنگ معنوی منطقه و گروه خود)زندگی و نشاط و طراوتی را از تلوزیون باز پس می گیرد که پیش از آن نیز خود با آن روبه رو بودبه صورت ملموسی با آن ها سروکار داشته است و هنر موجب می شود تا آن رابطه تاثیر و تاثری که خصوصیت رسانه ی زنده ای چون تلوزیون می باشد جامه عمل بپوشاند .
از دیگر سو مخاطب خارج از حیطه خرده فرهنگی و طایفه ای خود دوست دارد از دیگر هم وطنان خود و آداب و رسوم و افکار و عقاید و شیوه ی زندگی آن ها نیز آگاهی یابد و اشتراکات و افتراقات آن ها را مورد توجه قرار دهد .او با این عمل علاقه ی بین فرهنگی خود و دیگر هموطنان را می یابد و به رمز مشترکی که در میان آن هاست دست می یابد و در سطح گسترده تری نیاز و تعلق خود را تحت یک فرهنگ حاکم که هردوی آن ها را در لوای خود قرار داده و چون حفاظی از آن ها حمایت می کند برجسته می بیند و آن هویت ملی را می یابد و به آن فخر می ورزد.
5- بازتولید ظرفیت های روایتی داستان های فولکولور بخشی ها در قالب های مناسب برنامه سازی تلوزیونی ؛دانشگاه صدا و سیما ؛کارشناسی ارشد رشته تهیه کنندگی تلوزیون گرایش نمایش ؛دانشجو: علی کشوری دوغابی ؛راهنما : شهرام گیل آبادی ؛زمستان 92
از آن جا که تا کنون داستان های فولکلور بخشی های شمال خراسان ؛دستمایه بررسی و پژوهش برای بکار گیری در نگارش روایی برای تلوزیون قرار نگرفته بود .محقق بران شد تا با توجه به دغدغه های شخصی خویش و اهمیت موضوع از جهت غنای این فولکلور و به تبع آن مقام ها و داستان ها و تاثیر مستقیم آن بر فرهنگ گذشته ؛حال ؛آینده شمال خراسان ؛ایران و حتی جهان ؛پژوهش حاصل را با توجه به بضاعت خویش به نتیجه برساند .داستان ها و قصه های عامیانه همواره شالوده و بنیان الگوهای موفق ترین آثار سینمایی و تلوزیون بوده و خواهند بود .طوری که ما شاهد الگوهای آشنا از قصه هایی که خوانده ایم در آثار سینمایی و تلوزیون جهان بوده و هستیم و در موارد بسیاری قصه یا داستانی مورد اقتباس مستقیم برای نگارش متن روایی برای قالب مورد نظر بوده است .مثال ها در این زمینه کم نیستند.از نمونه های ایرانی مثل “دمرل” ؛قصه های شاهنامه ؛حکایت سعدی و..گرفته تا نمونه های خارجی مثل جک لوبیای سحرآمیز ؛هری پاتر؛قصه های تالکین .
6-آسیب شناسی سریال های عامه پسند ماهواره ای در جامعه امروز ایران از دید صاحب نظران ؛دانشگاه صدا و سیما ؛کارشناسی ارشد ؛رشته علوم ارتباطات گرایش تحقیق در ارتباطات ؛دانشجو:سیروان عبدی ؛راهنما : محمد علی هرمزی زاده ؛مشاور:عبدلله گیویان؛ تابستان 92
تکنولوژی های نوین ارتباطی دنیای کنونی را هر چه بیشتر به یک دهکده جهانی تبدیل کرده اند .از جمله این تکنولوژی های نوین می توان به تلوزیون های ماهواره ای اشاره کرد .در چند سال اخیر برخی از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان مبادرت به پخش فیلم ها و سریال های خانوادگی کرده اند .این سریال ها که به سریال های آبکی مشهور هستند ؛در بیشتر مواقع با ارزش های اسلامی ایرانی ما ایرانیان در تضاد هستند .
اصلی ترین تهدید و آسیب این سریال ها شامل ترویج فرهنگ غربی ؛مخدوش کردن ارزش های خاوادگی ؛روی آوردن به فرهنگ غرب و سر خورده شدن از فرهنگ بومی و تغییر در معیارهای همسر گزینی به سمت معیارهای غربی است .همچنین اصلی ترین دلایل جذابیت سریال های ماهواره ای داشتن موضوعات جذاب و ارائه مسائل عشقی؛خانوادگی ؛عاطفی؛زرق و برق دار بودن ؛نوع پوشش بازیگران و داستان های عشق و عاشقی؛رعایت مولفه های جذب زنان و زنانه بودن موضوعات این سریال ها ؛استفاده از جذایت های جنسی و جذابیت های بصری مانند لوکیشن ها ی زیبا ؛استفاده از تنوع رنگ و رنگ بندی است .این سریال ها همچنین به سه طریق در حال نقش افرینی در جامعه ایرانی داشتند : الف )تغییر و درگونی فرهنگی ب)هنجار شکنی و عادی سازی ارزش ها مغایربا فرهنگ ایرانی ج)ترویج سبک زندگی غربی
7- آرایش رسانه ای ناتو فرهنگی در تضعیف فرهنگ ملی و دینی و تاکید به شبکه های فارسی زبان ؛دانشکده صدا و سیما قم ؛کارشناسی ارشد رشته تولید سیما ؛دانشجو:احسان آذرکمند؛راهنما :دکتر سید حسین شرف الدین ؛بهار 88
این پژوهش به منظور بررسی آرایش رسانه ای ناتو فرهنگی در تضعیف فرهنگی ملی و دینی با تاکید بر شبکه های فارسی زبان با اتکا به روش تحلیلی و تبیینی به انجام رسیده است .بررس

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع فرهنگ عامه، روش تحقیق، گروه اجتماعی، نظام اجتماعی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع برنامه های تلویزیون، قرن نوزدهم، فرهنگ عامه، ناتوی فرهنگی