تحقیق رایگان با موضوع عملکرد شرکت، سرمایه انسانی، اطلاعات بازار، عرضه و تقاضا

دانلود پایان نامه ارشد

مورد استفاده قرار می گیرد. بدین معنی که سرمایه گذارانی که قصد خرید سهام شرکتی را دارند، قبل از مبادرت به انجام این کار ابتدا ضریب Q را برای آن شرکت محاسبه می کنند، ضریب Q توبین بالاتر نشان دهنده این است که ارزش جایگزینی تأسیسات وماشین آلات آن شرکت پایین بوده و بالعکس. لذا در شرایط مساوی شرکت هایی که از ضریب Q بالاتری برخوردارند مناسب تر می باشند . وی معتقد بود که این نسبت می تواند برای برآورد وجوه سرمایه گذاری آتی و به تبع آن به عنوان یک شاخص خوب برای شرایط کلی اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد. در واقع هدف وی برقراری یک رابطه علت و معلولی بین شاخص Q توبین ومیزان سرمایه گذاری انجام شده توسط شرکت بوده به طوریکه اگر شاخص Q توبین محاسبه شده برای شرکت بزرگتر از عدد یک باشد ، شرکت انگیزه زیادی برای سرمایه گذاری ورشد دارد و اگر این نسبت کوچکتر از یک باشد، نشان دهنده آن است که شرکت وضعیت مطلوبی ندارد و سرمایه گذاری در آن متوقف خواهد شد بنابراین بدیهی است اگر از تمامی فرصت های سرمایه گذاری به طور مطلوب بهره برداری شود ارزش نهایی Q توبین به سمت عدد یک تمایل پیدا می کند. سپس توبین عنوان کرد که با استفاده از این نسبت می توان عملکرد شرکت ها را بطور مطلوبتری اندازه گیری کرد. مدل Q توبین در واقع توسط جیمز توبین و ویلیام برنارد در سال 1968 ارائه شد. آنها سعی می کردند تا توضیح دهند که چگونه بازارهای مالی، سرمایه گذاری را نظم بخشیده و اینکه چگونه می توان به یک سرمایه گذار برای یافتن بازارهای جذاب و غیرجذاب ، از نقطه نظر ارزش یاری رساند. براساس این مدل ، یک شرکت در صورتیکه ارزشش در بازار بالا رود اقدام به سرمایه گذاری بیشتر خواهد کرد ودر حالتی که ارزش آن کاهش یابد، از سرمایه گذاری خود خواهد کاست.
تسنگ وتانگ بیان کردند که باید به این نکته توجه کرد که از نسبت Q توبین در بررسی های سرمایه گذاری غیر پولی و عملکرد شرکت استفاده وسیعی شده است ولی تلاش کمی برای بکارگیری این نظریه در ارزیابی سرمایه انسانی انجام گرفته است، چون ارزش بازار وارزش جایگزینی سرمایه انسانی به طور مستقیم قابل اندازه گیری نیست.
ميلرو موديلياني در سال 1985 با ارائه نظرياتي ابراز كردند كه با وجود مفروضات خاصي از جمله وجود بازار رقابت كامل نبود ماليات بردرآمد، نبود هزينه هاي ورشكستگي، نبود هزينه هاي نمايندگي و وجود تقارن اطلاعاتي در بين فعالان بازار سرمايه و جايگزيني منابع تأمين مالي داخلي با خارجي، مديران نمي توانند صرفاً به واسطه ايجاد تغيير در تركيب منابع تأمين مالي، ارزش شركت را تغيير دهند. به عبارت ديگر ارزش شركت، مستقل از ساختار سرمايه آن است.
مزایای نسبت Q توبین:
الف) سادگی محاسبه برای استفاده کنندگان وتحلیلگران مالی.
ب) سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه آن «در مدل ساده Q».
ج) در ایران به علت عدم وجود اوراق قرضه وسهام ممتاز منتشره توسط شرکت ها ، محاسبه آن ساده است.
د) معیاری است که بیشتر مبتنی بر اطلاعات بازار است بنابراین نقاط ضعف معیارهای مبتنی بر سود حسابداری را ندارد.(صالحی، 1380)
2-5 فرضيه كارآيي بازار27
اولين بار فاما، در سال 1971 با طرح فرضيه كارآيي بازار بيان داشت: قيمت منعكس كننده تمامي عناصري است كه براي يك دارايي سرمايه اي درك مي شود. طبق این فرضیه قیمت اوراق بهادار به سرعت کلیه اطلاعات موجود را در خود منعکس می کند(بیانگر اثر و ارزش اطلاعات است). بدین ترتیب قیمت اوراق بهادار برحسب عرضه و تقاضا تغییر می کند و به نقطه دیگری میل می کند.
در این بازار ارزش سهام منصفانه تعیین می گردد زیرا تمامی اطلاعات مربوط به آن در قیمت بازار منعکس شده است. هر اطلاعات جدیدی که می آید سریعاٌ قیمت اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار می دهد چون تعداد زیادی خریدار و فروشنده وجود دارد، امکان دستیابی به بازده غیر عادی وجود ندارد.
فاما در تحقیق خود کارایی را به انواع و سطوح مختلفی تقسیم بندی می نمایید که در ادامه به بررسی می پردازیم:
2-5-1 انواع كارايي:
الف: كارائي تخصيصي: زماني بازار به كارائي تخصيصي خواهد رسيد كه تخصيص منابع مالي به بهترين موقعيتهاي سرمايه گذاري اختصاص يابد به عبارت ديگر منابع محدود مالي كه از طريق پس اندازكنندگان ايجاد ميگردد، به طرحهايي اختصاص يابد كه بالاترين سطح درآمد مورد انتظار را در آينده خواهند داشت.
ب: كارآئي عملياتي: كارائي عملياتي زماني حاصل مي شود كه عمليات واسطه گري با حداقل هزينه ممكن انجام شود. اين موضوع بايد در سطح بازار بطور كلي ودر هر معامله بطوراخص صادق باشد .
ج: كارآئي اطلاعاتي: كارايي اطلاعاتي زماني حاصل ميشود كه قيمت اوراق بهادار منعكس كننده كامل اطلاعات موجود در دسترس باشد اگر در بازاري به كارايي اطلاعاتي برسيم سرمايه گذاران نميتوانند با داشتن اطلاعاتي خاص به سود غيرعادي و غير معمول دسترسي داشته باشند.
2-5-2 سطوح مختلف كارايي
سطوح مختلف كارايي را مي توان به سه سطح زير طبقه بندي نمود :
كارايي ضعيف)دایره داخلی)28
كارايي نيمه قوي (دایره میانی)29
كارايي قوي (دایره بیرونی)30

2-5-3 مفروضات بازار كامل سرمايه
1- در بازار سرمايه رقابت كاملا آزاد حاكم است.
2- تمام دارايي ها به طور نامحدود تنوع پذير هستند.
3- تعداد بسيار زيادي فروشنده و خريدار براي هر دارايي وجود دارد.
4- هيچ سرمايه گذاري آن قدر توان مالي ندارد كه بتواند بر قيمت بازار يك دارايي اثر بگذارد.
5- هيچ شخص وام دهنده يا وام گيرنده آن قدر توان مالي ندارد كه بتواند نرخ هاي بهرة بازار را تحت تأثير قرار دهد.
6- هر شخصي بسته به ميزان منابع خود، مي تواند بر مبناي نرخ بهره بازار وام داده يا وام بگيرد.
7- اطلاعات بدون هزينه در دسترس عموم مي باشد.
8- هيچ گونه هزينة ماليات وجود ندارد.
9- هيچ گونه هزينة معاملات وجود ندارد.
به اين ترتيب تمام دارایيها بدون ريسك است و نرخ بازده مشابهي كسب مي كنند.پس همه جريانهاي نقدی فعلي و آتي توسط همه افراد به طوركامل قابل پيش بيني است. چنانچه همه پيش فر ضها صادق باشد

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع دارایی ها، اوراق قرضه، ارزش بازار، ارزش دفتری Next Entries مقاله رایگان درمورد ارزش بازار، ارزش افزوده، بورس اوراق بهادار، هزینه سرمایه