تحقیق رایگان با موضوع شبکه های اجتماعی، فضای مجازی، سرمایه اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

طریق اینترنت صادر کننده خوبی باشیم یا در جذب توریست موفق شویم . ما می توانیم با هر کس در هر جای دنیا ارتباط بر قرار کنیم و فرد به فرد با او مکاتبه کنیم .
اطلاعات بفرستیم ، اطلاعات بگیریم و مکاتبه کنیم . در حال حاضر تصور انجام یک کار تحقیقی بدون استفاده از اینترنت تقریبا غیر ممکن است از این روی که با استفاده از اینترنت هم سرعت اخذ اطلاعات بالا می رود و هم آخرین اطلاعات کسب می شود .
و ارتباطات الکترونیک به سمتی حرکت می کند که ارتباطات مسطح و افقی شکل گرفته و ارتباط فرد با فرد برقرار می شود ( ارتباطات چهره به چهره ) نه از نوع مستقیم بلکه ابزاری و غیر مستقیم .
استفاده از اینترنت به معنای این است که در محل کامپیوتر شخصی خود بنشینید و برای انجام کار یا منظوری در مسیر جریان اطلاعات قرار بگیرید ، جلسه ممکن است با بررسی صندوق پستی الکترونیکی آغاز شود ، پیام های رسیده را بخوانید و به آنها پاسخ دهید . سپس ممکن است بخشی از گروه خبری را مطالعه کنید ، مجلات و روزنامه های الکترونیکی را ورق بزنید یا بر روی کامپیوتری در کشوری دیگر به دنبال اطلاعات بگردید . پرونده های مطلوب را پیدا کرده و برای کامپیوتر خود ارسال نمایید .
اینترنت شبکه ای گسترده و بی حدو مرز است . این شبکه گسترده مجموعه ای از شبکه های کوچک متعدد است ، که به واسطه لینک های فعال بین کامپیوترها ایجاد می شود .
اینترنت در حال تولید فرم های جدید انسان اجتماعی و عملکرد های جدید فرهنگی و نیز متحول ساختن جهت گیری ها و عملکرد های قدیمی است . سرعت این تحول آن چنان بالاست که اغلب بررسی کلی تحولات ناشی ازآن دشوار است .
بررسی های انجام شده و آمار های موجود نشان می دهد که در دهه 1990 افراد تنها از ایمیل استفاده می کردند ، یعنی از چت استفاده نکرده و در وب هم جستجو نمی کردند به تعبیری آنها در عصر حجر زندگی میکردند . یکی از تحولات مهم در اینترنت تغییر کاربرد های کاملاً ابزاری4 آن به کاربرد های بیانی 5 بوده است. 3این تحول تولید رسانه های جدید ، توسعه روابط اجتماعی ، بیان احساسات و بروز خلاقیت های بسیاری را
4آسان کرده است دانشمندان علوم اجتماعی بسیار دیرمتوجه ابعاد بیانی نو ظهور این فن آوری شدند ؛ زیرا آنها
نیز گرایش ابزاری نسبت به کامپیوتر داشتند . این وسیله ورای کاربردهای نظامی اش ، اساساً در حوزه های کاری به کار می رود . پژوهش های اولیه ایی که در فاصله ی سال های 1975و 1990 صورت گرفته است ، تاثیر چشمگیر پست الکترونیکی ” ایمیل 6 ” بر ارتباط کاری و غیره را کاملاً نشان داده است .
پژوهشگران در اوایل دهه ی 1980 این وسیله را سرد ، بی هویت و فاقد حضور اجتماعی دیدند ، چرا که فاقد امکان استفاده از نشانه های ارتباط شفاهی نظیر گفتگوی رو در ور بود . امروز می دانیم که فضای مجاری به همان میزان که به افراد و فعالیت های آنان مربوط است ، با انتقال اطلاعات نیز در ارتباط است .
گروهی از محققان نسبت به این فناوری دیدگاههایی متفاوت دارند . به عنوان نمونه شری ترکل 7 کامپیوترها را امتداد خود و یا حتی خود دوم محسوب می کند و می گوید : ” کاربران اینترنت احساس در جریان بودن و بی زمانی می کنند و حالت سحر آمیز تعامل با کامپیوتر ، حتی زمانی که به تنهایی و بدون مخاطب انسانی باشند ، این حس در جریان بودن را برای آنها تقویت می کند .
اینترنت از نگاه ویکتور ترنر8 ، مردم شناس این طور تعریف شده است : فضایی است متفاوت از زندگی عادی و غیر عادی . او این فضا را یک فضای آستانه ای 9 تعریف می کند. لذا این فضا یک فضای بینا بین 10 و فاقد قوانین و انتظارتی است که عموماً بر زندگی روزانه حاکمند . به همین دلیل این امر فضایی جدید و به لحاظ فرهنگی بدون چهارچوب است . دست کم در فرم های نوشتاری آن غالباً هویت فردی را پنهان می کند و مسئولیت در برابر کنش ها را کاهش می دهد . (http://www.hccmr.com)
در نهایت شبکه ای ایجاد شد که نمی توان آن را از هیچ مرکزی کنترل کرد ، سانسور و کنترل این سیستم بسیار مشکل است و تنها راه کنترل آن ، وارد نشدن به شبکه است ، البته این شبکه در سراسر جهان گسترش یافته است و کاربران زیادی دارد .
وانواع اطلاعات را در تمام دنیا انتقال می دهد . این شبکه از هزاران شبکه کامپیوتری مستقل تشکیل شده است که راه های بسیاری برای برقرارای ارتباط دارد . شبکه ای که در سراسر جهان ، افراد میتوانند از آن به راحتی استفاده کنند و بایک دیگر ارتباط برقرار کنند . اینترنت ثانیه به ثانیه و لحظه به لحظه در حال گسترش است و تمدنی جدید را در سراسر جهان ایجاد می کند . این تمدن تنها به منطقه و جامعه ای خاص5
محدود نمی شود بلکه تمام تمدن ها و همه انسان ها را در بر می گیرد .اینترنت این وسیله ارتباطی عظیم و این رسانه قدرتمند که در بیست و پنج سال گذشته در کنار لیزر و دوربین های دیجیتالی ، یکی از بهترین اختراعات بوده است ، جهان را به جامعه ای شبکه ای تبدیل کرده و با از بین بردن فاصله های زمانی و مکانی به افراد و گروه ها این توانایی را داده است که از اطلاعات استفاده کنند و با انسان های سر تا سر کره زمین ارتباط برقرار کنند . اینترنت ، نه تنها فاصله مکانی و زمانی را کاهش داد ، حتی محدودیت زبان را ، با توجه به اینکه زبان انگلیسی به یک زبان بین المللی تبدیل شده از بین برده است . (www.bashgah.net)
” شبکه اینترنت ، ستون فقرات ارتباطات کامپیوتری جهانی در دهه 1990 است . چرا که بتدریج بیشتر شبکه ها را به یکدیگر متصل ساخت ، صاحب نظران اعتقاد دارند که این شبکه می تواند در اوایل قرن بیست و یک ،
صد ها میلیون کاربر را به خود جذب کند . ” (کاستلز،1380،407)
اینترنت تنها یک بانک اطلاعاتی نیست ، بلکه گسترده ترین و با اهمیت ترین شبکه کامپیوتری جهان است و شاید نمونه ای اولیه از بزرگراه های اطلاعاتی ربع قرن بیست و یکم باشد . اینترنت در حکم مخزنی از اطلاعات خوب و بد ، زشت وزیبا ، اخلاقی و غیر اخلاقی تلقی می شود. ” (محسنی،1380،72)
با اتصال به شبکه اینترنت می توان با افرادی که فر سنگ ها دورتر از ما هستند ، ارتباط برقرار کرد ؛ از هر نقطه در دنیا اطلاعات سیاسی ، اقتصادی و هنری مورد نیاز را بدست آورد ؛ از فعالیت های علمی آگاه شده ؛ وارد کتابخانه شد و کتاب مورد نظر را مطالعه کرد و ده ها و صد ها کار دیگر می توان انجام داد که در گذشته امکان پذیر نبوده است ؛ هر چه که اینترنت آمیزه ای از رسانه هایی از قبیل تلویزیون و تلفن است ؛ اما شاید خصلت تعاملی بودنش این وسیله ارتباطی را از بقیه رسانه ها جدا می سازد . شاید در گذشته دور ، انسان نمی توانست باور کند که آدم های شرق و غرب جهان در قرن بیستم بتوانند در آن واحد ، با یکدیگر گفت وگو کنند و پیام ها ی خود را با سرعت سرسام آور برای یک دیگر بفرستند ؛ پیامی که در آن دوره ، زمان زیادی می برد تا از یک نقطه به نقطه ای دیگر منتقل شود . (هفته نامه پگاه حوزه،1386ش 213)
زندگی روزمره انسانها همیشه با خود دگرگونی های را به همراه داشته است، دگرگونی های که حاصل آن بهره برداری از امکانات با ساده ترین روش ها را سبب می شود . تا آنجا که اگر در سالهای نه چندان دور برای جویا شدن از احوال دوست واقوام خود دو روش نامه نگاری که به روش سنتی در خوشبینا نه ترین حالت ها بیش از یک ماه زمان سپری می شد یا روش تماس تلفنی که بسیار هزینه بر بود امروزه به مدد تکنولوژی نوین ارتباطی همچون اینترنت می توان در کمتر از چند ثانیه به اقصی نقاط دنیا ارتباط برقرار کرد و این ارتباط همیشه و همه جا امکان پذیر است . (http://iranictnews.ir)
اینترنت همبستگی « درون گروهی » را کاهش میدهد ، گفتگو با اعضای بیگانه را آسان می کند ودر نتیجه ارتباطات « برون گروهی » را تسهیل می نماید . اینترنت به عنوان رسانه ای که می تواند به کار تامین مقاصد سیاسی بیاید یا عاملی برای رشد اقتصادی باشد ، می تواند موجبات تغییر فرهنگ جوامع را فراهم کند . از این جهات اینترنت به افراد میدان می دهد تا عقاید ، نظریات و ارزش هایشان را به دیگری عرضه کنند و به این ترتیب به آنها امکان می دهد که بهترین بهره را از این ابزار ببرند اینترنت به دو شیوه موجب تغییر فرهنگی می شود ؛ نخست فرهنگ خودش را عرضه می کند و دوم اینکه گذر گاهی برای سایر فرهنگ ها تدارک می کند . اینترنت ، علاوه بر آنکه محیطی برای تبادل فرهنگی مهیا و گذرگاهی برای دسترسی کاربران به فرهنگ های دیگر تدارک می کند ، خود نوعی فرهنگ یا خرده فرهنگ است که همه فرهنگ ها را در بر می گیرد. “
)http://www.aftab.ir/ articles (
” اینترنت یک شاهراه اطلاعاتی است که در سراسر جهان پخش است . شما از هر جای این شاهراه می توانید وارد اینترنت شوید ، اطلاعاتی بگیرید و اطلاعاتی به آن ارائه کنید . از طرف دیگر ، اینترنت مردم را به هم نزدیک کرده است . از طریق اینترنت شما می توانید با اقتصادی ترین روش با دوستان و بستگان خودتان ارتباط صوتی داشته باشید و مهم تر از آن ، ارتباط تصویری که از طریق تصویر می توانید احساستتان را هم منتقل کنید یا بحث تجارت اینترنتی که موجب صرفه جویی در وقت و هزینه شما می شود و می توانید سود اقتصادی چشمگیری برای شما در پی داشته باشد . ویژگی ممتاز اینترنت نسبت به سایر رسانه ها را دو سویه بودن آن معرفی کردند . ارتباط دو سویه با اینترنت یکی از ابعاد مثبت این رسانه است . ” ( ماهنامه پرسمان ، 1381،4)

شبکه های اجتماعی:
تا کنون تعریف گوناگونی از شبکه های اجتماعی اینترنتی یا مجازی ارائه شده است . آخرین تعریفی که دقیق تر به نظر میرسدمیگوید ، شبکه های اجتماعی اینترنتی عموما سرویس های مبتنی بر وب هستند . سرویس آنلاین ، پلتفرم یا سایتی محسوب می شوند که مردم در آنها می توانند ، نظرات ، علاقه مندی ها و در یک کلام محتوا ایجاد و با دوستان و سایرین به اشتراک بگذارند .
در دنیای ارتباطات علمی ، شبکههای اجتماعی را می‌توان از بسترهای مؤثر در تولید علم ، اشتراک عقاید و رشد فردی و اجتماعی دانست . هدف شبکه اجتماعی این است که با فراهم آوردن امکان ارتباط بین سرمایه‌های فردی و تشکیل سرمایه اجتماعی ، به رشد و ارتقای سطح علم کمک کند .
هدف کلی هر شبکه اجتماعی ، ایجاد سرمایه اجتماعی و تسهیل ارتباط بین متخصصان ، هنرمندان و صاحبان حرفههای متعدد است . تبدیل سرمایه فردی به سرمایه اجتماعی ، از مسائل مهم و مورد توجه تمامی حوزه‌های علمی است . از این طریق، دانش فردی به دانش جمعی تبدیل و در واقع از دانایی جمعی برای حل مسائل و مشکلات دنیای علم بهره‌برداری می‌شود .
فضای مجازی مجال شکل گیری اجتماعات جدید از کاربران را فراهم می کند . از زمان تونیس (Tonnies) و تلاش او برای تعریف دو گونه تجمع انسانی یعنی « اجتماع » در مقابل « جامعه » به بعد همه متفکران علوم اجتماعی و فرهنگی « رو در رو بودن » « محدودیت تعداد » و « ابتناء بر روابط عاطفی و نه روابط عقلانی را از خصائص بینا بینی » اجتماع عنوان کرده اند .
هر چند روابط کاربران فضای مجازی رابطه ای با واسطه است و نه رو در رو ، بسیاری از مطالعه کنندگان اینترنت تمایل دارند از اصطلاح « اجتماع » برای اشاره به جمع کاربران استفاده کنند . در این میان تلاش های متعددی در حال انجام است تا حوزه و دامنه معنایی کاربرد های جدید این اصطلاح را برای اشاره به تجمعات کاربران فضای مجازی ، روشن سازد . از جمله می توان به تلاش های خانم شلینی ونچرلی اشاره کرد. نظرات ونچرلی در سایت usinfoارائه شده است او به شبکه ها و سازمان های رسمی که به سامان بخشیدن به روابط و مقررات ارتباطاتی در فضای مجازی اشتغال دارند می پردازند و در ادامه به موضوع اجتماعات کاربران و خصوصیت های آنها اشاره می کند . شبکه های اجتماعی بر پایه اینترنت از قبیل www.facebook.com,www.myspace.com در بین جوانان آمریکایی محبوبیت بسزایی کسب کرده اند . این شبکه های اجتماعی در عین حال که فضاهایی هستند که در آنها افراد دوستان جدیدی پیدا می کنند و یا دوستان قدیمی خود را در جریان تغییرات زندگی شان قرار

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع فضای مجازی، رسانه های گروهی، فناوری اطلاعات Next Entries تحقیق رایگان با موضوع شبکه های اجتماعی، تلفن همراه، فضای سایبری