تحقیق رایگان با موضوع رونق اقتصادی، صنایع دستی، کارشناسی ارشد، هنر ایران

دانلود پایان نامه ارشد

اهمیت فضای خالی، پلانبندی محدود و … میباشد که در پسند فرش ایرانی توسط خریدار موثر واقع میشود.
نتایج به دست آمده در این پایان نامه کمک شایانی به اهدافی خواهد کرد که در رونق اقتصادی مینای نقاشی به دنبال آن خواهیم بود. این پایان نامه مورد توجه قرار گرفت زیرا با موضوع بررسی تحلیلی عوامل زیبایی شناختی و روانشناختی موثر بر انتخاب توسط مصرف کننده با تاکید بر بازار داخلی، کوشید تا عوامل تعیین کننده زیبایی در ایران، عوامل شکل دهنده سلیقه خریداران ایرانی، تمایلات خریداران در بازار داخلی را، از نظر معیارهایی زیبایی بررسی نماید. همچنین روش انجام تحقیق به شیوه کتابخانه ای و میدانی می باشد که همان روش و عملکرد در جمع آوری مطالب این پژوهش است. جهت تجزیه و تحلیل دادهها و اطلاعات از روشهای آماری و همچنین آنالیز استفاده شده است. ذوق و سلیقه، لذت از زیبایی، ارزشمند و مفید بودن زیبایی، تنوع طلبی انسان، گرایش آدمی به زیبایی، معیارهایی که در هنرسنتی ایران همواره در نظر آورده شده است و تفاوتی که میان رشتههای آثار هنری است، موجب نخواهد شد تا اصل زیبایی شناسی اثر کمرنگ گردد.
8- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تأثیرات و پیامدهای انقلاب صنعتی اروپا بر هنر- صنعت نساجی ایران در دوران قاجار (از منظر طراحی و نقش) به پژوهش دانشجو، فریناز فربود و راهنمایی استاد مسعود لطیفی در دانشگاه تربیت مدرس 1388صورت گرفته است.
دوران انقلاب صنعتی اروپا در قرن هجدهم تنها حرکتی اروپایی و بخشی از جهش اروپا برای نوگرایی نیست؛ این انقلاب، سومین جهش بشر برای اعتلای سطح زندگی خود می‌باشد. انقلاب صنعتی به همراه دگرگونی فناوری به ابعاد مختلف زندگی بشر و از جمله فرهنگ بشری و هنر به‌عنوان اصلی‌ترین پیامدآن، شکل جدیدی بخشید. دوره قاجاریه در ایران مقارن با ظهور انقلاب صنعتی اروپا و این دوران آغاز تغییر و تحول صنعت، فرهنگ و جامعه ایرانی برای همگام شدن با بزرگ‌ترین تحول جهان معاصر خود یعنی انقلاب صنعتی محسوب می‌شود. پژوهش حاضر این دگرگونی در هنر و صنعت نساجی ایران دوران قاجار را مورد بررسی قرار داده و تغییر نقوش در این دوره را مورد مطالعه قرار داده است. ابتدا دوره‌های پیش از قاجار در تاریخ نساجی ایران مورد بررسی قرار گرفته تا نوعی خط ‌سیر منسوجات ایرانی تا دوره قاجار مشخص گردد. پس از آن سیر تاریخ اروپا و دگرگونی‌های آن موردتوجه قرار گرفته و تأثیرات انقلاب صنعتی بر اندیشه و هنر این دوران، در نهایت نیز قاجاریه از منظر سیاست، اقتصاد و تجارت و هنر نساجی از طریق مستندات تصویری و نمونه‌‌های عینی به‌جای مانده از آن دوران انجام گرفته و از طریق مطالعه تطبیقی سعی شده تا ارتباط میان ایران و تحولات انقلاب صنعتی در این دوران مشخص گردد. در نهایت مشخص گردید برای مصارفی که پارچه بخشی از هویت ایرانی را معرفی می‌نماید، دوخت پارچه‌های ترمه و زری دارای نقوش ایرانی رونق واحیا شده و علیرغم تطور جزیی نقشمایه‌ها این رسته از منسوجات ایرانی در راستای سنت ایرانی تداوم یافت‌ و پیشرفتی در زمینه ترکیب‌بندی در منسوجات ایرانی محسوب شد. به‌واسطه عدم تناسب شرایط ایران با تحولات دوران صنعتی و عدم توان رقابت با کشورهای صنعتی در عرصه تولید منسوجات، در این دوره بخش مهمی از صنعت نساجی ایران که پارچه‌های متناسب با نیاز توده مردم را تولید می‌کرده، نابود شده و استفاده از پارچه‌های اروپایی وارداتی به الگوی مصرف ایرانی بدل می‌گردند. برخی از تولید‌کنندگان این دوره که غالباً از سوی علما نیز مورد حمایت قرار می‌گیرند؛ به منظور رقابت به الگوبرداری از طرح‌های اروپایی می‌پردازند. اما عدم توان آنها برای رقابت با کیفیت دستبافته‌های خود با تولیدات ماشینی اروپایی، موجب حذف آنها می‌گرد. انقلاب صنعتی به‌واسطه توان تولید خود مجموعه‌ای از پارچه‌های دارای نقش و نگارهای مورد توجه فرهنگ ایرانی و فرهنگ‌های وابسته را تولید و آنها را وارد بازار این کشورها می‌‌نماید. در همین دوره فرهنگ ایرانی از توان تولید دوخته‌دوزی برای افزودن نقوش ایرانی بر روی این لباس‌ها بهره می‌گیرد تا آنها را با زیبایی‌شناسی ایران هماهنگ سازد. در عرصه کاربرد منسوجات برای مصارف طراحی فضاهای داخلی، پیوسته از محصولات وارداتی اروپایی استفاده می‌شود و در این دوره به‌واسطه عدم توان تولید، هیچ تلاشی برای رقابت یا تقلید از این محصولات وارداتی صورت نمی‌گیرد.
از دیگر پژوهشهای مورد بررسی که در راستای رونق صنایع دستی و توسعه بسیار موثر بوده است تأثیرات و پیامدهای انقلاب صنعتی است که در شناخت مؤلفههای تاثیر گذار بر مینای نقاشی نقش به سزایی دارد و به دلیل اینکه تکنولوژی درارتقاء سطح کیفی و بالا بردن روند ساخت آثار صنایع دستی به ویژه مینا نقش بسیار مهمی را بر عهده گرفته است، از این مقاله در پایان نامه مدد خواهیم گرفت.
دوره قاجاریه در ایران مقارن با ظهور انقلاب صنعتی اروپا و این دوران آغاز تغییر و تحول صنعت، فرهنگ و جامعه ایرانی برای همگام شدن با بزرگ‌ترین تحول جهان معاصر خود یعنی انقلاب صنعتی محسوب می‌شود. رساله حاضر این دگرگونی در هنر ایران دوران قاجار را مورد بررسی قرار داده و پژوهش پیرامون تغییر در این دوره را مورد سنجش قرار دهد.

پژوهشهایی نیز در زمینه اقتصاد هنر، در شاخه هنرهای تجسمی، در دوره معاصر وجود دارد، که به آنها اشاره خواهد شد.
10-پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی اقتصاد هنر در نقاشی، پس از انقلاب ایران وتاثیر تحولات اجتماعی بر آن (با تاکید بر دهه 80 ه.ش) به پژوهش، سید مصطفی حسینی و راهنمایی همایون سلیمی و مشاوره ایرج اسکندری تربقان در دانشکده هنرهای تجسمی و کاربردی دانشگاه هنر تهران(1390).
در این پژوهش تاثیر تحولات سیاسی و اجتماعی و عوامل موثر بر بازار هنر نقاشی اجتماعی پس از انقلاب بر نقاشی ایران ، رشد فزاینده بنگاه های خصوصی هنر(گالری ها، جشنواره ها، اکسپوهای هنری، مجموعه داران هنری، دلالان هنری و …) در دهه 80 ه.ش در ایران در این دهه پرداخته شده است. از اهداف این تحقیق، بررسی نقش مراکز هنری(داخلی، منطقه ای و جهانی)، ویژگی های فردی و اجتماعی، ویژگی های بصری و زیباشناختی تابلوهای نقاشی، رسانه های جمعی بر بازار نقاشی میباشد. برای نیل به این اهداف، به دو روش توصیفی و تحلیلی عمل شده و به جمع آوری آمار و اطلاعات و نظرات کارشناسان و دست اندرکاران هنری به صورت آرشیوی (کتب، مجلات، مقالات و …) و مطالعهی میدانی (از طریق تهیه و توزیع پرسشنامه در برخی از نگارخانه های تهران) پرداخته شده و عوامل موثر بررسی شده است. نتایج به دست آمده از بررسی آمار و اطلاعات جمع آوری شده، از وجود رابطه ای پایدار و معنادار میان عوامل مذکور و تاثیر گذاری آن بر بازار هنر، حکایت دارد.
پژوهش فوق، ضمن مروری اجمالی بر تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری، با تاکید بر عوامل موثر بر بازار هنر نقاشی پرداخته شده است. از اهداف این تحقیق، بررسی نقش مراکز هنری(داخلی، منطقه ای و جهانی) ویژگیهای فردی و اجتماعی، ویژگیهای بصری و زیباشناختی، رسانههای جمعی وتحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر بازار می باشد. این عوامل نیز بر رونق اقتصادی مینا تاثیر گذار خواهد بود. همچنین حوزه مطالعاتی و پژوهشی و شیوه گردآوری مطالب و روش تحقیق در راستای اهداف رونق اقتصادی مینا و عوامل تاثیرگذار میباشد.
11-پایان نامه کارشناسی ارشد نقش و اهمیت بنگاه های هنری(گالری،نمایشگاه،…)درعرصه آثار تجسمی به پژوهش میثم اربابون و راهنمایی حسن سلطانی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران (1388). در این پایاننامه سعی شده بعداز عبوراز سوابق تاریخی در عرصه خرید و فروش آثار هنری برخی از مباحث کلی در عرصه مذکور اشاره شود و همچنین به بررسی زوایای مختلف مانند حراجیهای هنری، نمایشگاه فروش آثار هنری، انواع حراجیها، و مباحثی از این دست گرد آوری و تدوین گردد.
اقتصاد هنر در ایران به ابعاد مختلف جریانات موازی با هنر می‌پردازد که با حضور مشاورین اقتصاد فرهنگ و هنر، کارشناسان برجسته هنرهای تجسمی و …صورت میپذیرد. وضعیت اقتصادی هنر ایران در منطقه خاورمیانه، حضور ایران در حراج‌های معتبر خارجی، نقش حراج‌های داخلی بر جریان اقتصادی هنر، وضعیت هنر و نوع اقتصادی شدن آن، با حضور کارشناسان مختلف بررسی شده است. با نگاهی به واکاوی جریانات اقتصادی موازی با هنر که نقش تعیین‌کننده‌ای در وضعیت و جریان هنر دارد. اقدام به برپایی نشست‌ها و انتشار کتاب‌های متعدد، که توانسته است که به اقتصاد در هنر ایران کمک شایانی نماید. پیشینه تاریخی در عرصه خرید و فروش آثار هنری از مباحث کلی در اقتصاد و رونق اقتصادی است که محصولات هنری و صنایع دستی مانند مینا نیز شامل میگردد وهمچنین بررسی حراجیهای هنری، نمایشگاه فروش آثار هنری،انواع حراجیها قابل توجه در توسعه اقتصادی است گرچه هنوز جایگاه صنایع دستی در این حوزه فعال نبوده است، اما میتوان به این موقعیت رسید.
12-پایاننامه کارشناسی ارشد، بررسی اقتصاد هنر و تحلیل وضعیت اقتصادی هنرمندان تجسمی معاصر ایران به پژوهش دانشگاه شاهد محمد هادی عبداللهی و راهنمایی احمد نادعلیان و مشاوره محمد رضا مریدی در دانشگاه شاهد – دانشکده هنر1390.
پایان نامه ی فوق به بررسی اقتصاد هنر و بازار نقاشی ایران طی سالهای (1367) تا (1389) میپردازد. با افزایش تعداد هنرجویان و دانش آموختگان دانشگاهی رشته ی نقاشی در طی این سالها، تولید و عرضه ی آثار نیز به همان نسبت افزایش یافته است. فروش آثار هنرمندان ایران در بازار هنر خاورمیانه از سال 1385 به این سو، منجر به تحولاتی در بازار داخلی نقاشی ایران شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر «توصیفی- تحلیلی» بوده و گردآوری دادهها با شیوههای اسنادی و میدانی صورت گرفته است. بحرانهای اجتماعی و اقتصادی جامعهی بعد از جنگ تحمیلی و همچنین عدم اتخاذ سیاستهای مناسب ازسوی دولتهای بعد ازجنگ در خصوص ایجاد بازارهنر، سبب شد تا فروش آثار هنری در بیش از 17 سال راکد مانده و فقط از سوی بخش خصوصی و به طور ناقص و محدود در نقاطی از تهران جریان داشته باشد. همچنین فروش آثار برخی هنرمندان ایرانی در بازار خارجی از سال 1385 به این سو، بر قیمت آثار هنرمندان فعال در بازار داخلی نقاشی ایران و همچنین بر مضامین و شیوهی ارایهی آثار برخی از آنان تاثیرگذار بوده است. علی رغم این مسئله، در خصوص تغییر ذائقهی خریداران داخلی، برای خرید آثار با همان مضامین و شیوهی آثار فروخته شده در بازار خارجی، تغییر محسوسی مشاهده نمیشود.
روش تحقیق در پژوهش حاضر «توصیفی- تحلیلی» بوده و گردآوری دادهها با شیوههای اسنادی و میدانی صورت گرفتهاست که مشابه جمع آوری اطلاعات در پژوهش رونق اقتصادی است. بحرانهای اجتماعی اقتصادی جامعه و همچنین سیاستهای دولتهای بعد ازجنگ در خصوص ایجاد بازارهنر، سبب شد تا فروش آثار هنری در بیش از راکد مانده و این امر در خصوص صنایع دستی نیز به چشم میخورد و فقط از سوی بخش خصوصی و به طور ناقص جریان داشته باشد. همچنین فروش آثار برخی هنرمندان ایرانی در بازار خارجی، بر قیمت آثار هنرمندان فعال در بازار داخلی نقاشی ایران و همچنین بر مضامین و شیوهی عرضه آثار برخی از آنان، تاثیرگذار بوده است که این تاثیرات اقتصادی بر ساخت و توزیع مینای نقاشی نیز قابل بسط و توسعه نظری است.
13- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی پتانسیل های توریستی در توسعه نواحی روستایی مطالعه موردی : دهستان شاپور به پژوهش جواد درخشان داوری و راهنمایی مهدی قرخلو و مشاوره کرامت اله زیاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده هنر و معماری 1390.
گردشگری و اقتصاد گردشگری در حال حاضر، در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است. افزون بر این بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد میکنند. در این راستا گردشگری روستایی نیز جزئی از صنعت گردشگری به حساب می آید

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع صنایع دستی، فرش دستباف، مصرف کننده، جامعه شناسی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع صنایع دستی، توسعه گردشگری، دوره قاجار، رونق اقتصادی