تحقیق رایگان با موضوع دیپلماسی عمومی، سیاست خارجی، ایالات متحده، دیپلماسی عمومی نوین

دانلود پایان نامه ارشد

«قدرت» است. از این نگاه، دیپلماسی عمومی، نفوذ فرهنگی و توان اقناعی کشورها تنها با پشتوانه «قدرت سخت» آنها قابل توسعه خواهد بود، و بدون وجود پشتوانه «سخت»، قدرت «نرم» و دیپلماسی عمومی نیز امکان تأثیرگذاری نخواهند داشت.
اما، جوزف نای تناقض در مفهوم «قدرت نرم» در روسیه را از منظری متفاوت مورد تأکید قرار‌می دهد. به باور او، در این کشور اساساً «قدرت نرم» درست فهم نشده و طرح ‌های کرملین در این زمینه عقیم خواهد بود. یکی از مهم‌ ترین مشکلاتی که نای در این ارتباط اشاره‌ می‌کند این است که اهرم ‌های اجرایی قدرت نرم سازمان‌ ها، نهادها و شرکت‌ های غیردولتی (با حمایت دولت) هستند، حال آنکه، در روسیه وظایف اجرایی در این زمینه به نهادهای دولتی (که بعضاً در پوشش نهادهای غیردولتی فعالند) سپرده شده است.
به هر حال، به‌ رغم انتقادها و چالش ‌های موجود در حوزه «دیپلماسی عمومی» روسیه، برگزاری نشست‌ های مختلف از سوی برخی نهادهای دولتی و غیردولتی این کشور (که مورد حمایت مالی و سیاسی دولت هستند)، نشان‌ می‌دهد که این کشور نسبت به قبل به این موضوع اهتمام بیشتری دارد و آن را ابزاری مهم برای تقویت وجهه بین‌ المللی و مقابله با جنگ نرم و پروژه «روسیه هراسی» غرب ‌می ‌داند که پس از بحران اوکراین با شدت بیشتری تبلیغ و پیگیری‌ می‌شود. برگزاری نشست مشترک با آقای سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در روز پایانی نشست بنیاد گورچاکوف نشان از اهمیت دادن مقامات ارشد دستگاه دیپلماسی روسیه به این مقوله دارد.156

1-4- آمریکا ستیزی معضل دیپلماسی نوین در روسیه
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روسیه در مقام وارث این ابرقدرت کمونیستی تلاش داشت تا به نوعی از همگرایی با غرب برسد ولی با مرور زمان، روسیه از هدف خود برای پیوستن به غرب صرف نظر کرد و تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ مستقل را دنبال نموده و آمریکا ستیزی را به عنوان ابزاری استراتژیک در راستای اهداف داخلی و سیاست خارجی در دستور کار خود قرارداد
جوزف استالین آمریکا را سمبل امپریالیسم دانسته و در تمامی سیاست های خود مخالفت با آمریکا را در اولویت قرار می داد.
آمریکا ” ما شما را دفن خواهیم کرد ” نیکیتا خروشچف همواره با بیان شعار معروف خود امریکا ستیزی را ترویج میکرد. در دهه 1960 و 1970 بوریس گروشین جامعه شناس روسی دریافت که شهروندان طبقه متوسط روسی تصویر بسیار منفی از آمریکا در ذهن دارند پس از پایان جنگ سرد مدتی تبلیغات ضد آمریکایی کاهش یافت. اگرچه هنگام سقوط کمونیسم احساسات عموم مردم روسیه نسبت به آمریکا اغلب مثبت بود، اما خیلی زود نگرش منفی و بدبینی جایگزین آن شد. طی سال های گذار، به ویژه پس از بحران مالی 1998 در آسیا، کمونیستهای سابق، تندروها و ملی گرایان دیدگاه مبتنی برنظریه توطئه شوروی مبنی بر اینکه غرب به رهبری آمریکا تلاش دارد ذخایر روسیه را به غارت برده، این کشور را تجزیه کرده و حوزه نفوذش را نادیده بگیرد را احیا کردند. در دوره یلتسین، آمریکا اعطای کمکهای اقتصادی و فنی به منظور گذار روسیه به دموکراسی و بازارهای آزاد را تصویب کرده و به مرحله اجرا گذاشت. اما ناکامی روسیه در اصلاحات اقتصادی باعث نارضایتی عمومی در روسیه شده و نخبگان و افکار عمومی روسیه این امر را نتیجه رابطه با آمریکا و سیاست های این کشور و بانک جهانی تلقی میکردند این روند در دوره پوتین ادامه یافته و اینگونه عنوان می شد که روسیه قربانی نهادهای مالی بین المللی غربی تحت سلطه آمریکا شده که برای تضعیف این کشور و دسترسی این نگرش حاکی از یک استراتژی در دیپلماسی روسیه برای ایجاد یک ائتلاف جهانی ضد آمریکایی تلقی می شد. استراتژی در این راستا روسیه در داخل، آمریکا را عامل ناکامی سیاست های خود معرفی کرده و به منظور مشروعیت بخشیدن به سیاست های داخلی خود بر شدت تبلیغات ضد آمریکایی خود افزوده است. به نظر می رسید بیگانه هراسی در شکل آمریکا ستیزی به عنصر اصلی ایدئولوژی روسیه تبدیل شد.
این امر حاکی از آن است که آمریکا ستیزی یکی از ارکان اساسی و بلندمدت روسیه با استفاده از دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی روسیه می باشد راهبرد دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی خود با تمسک به ابزارهایی نظیر گسترش رسانه های جمعی به عنوان مثال تلویزیون راشا تودی در جهت مقابله با غرب بالاخص آمریکا گام برداشته است. تبلیغات ضد آمریکایی علاوه بر رسانه های دولتی یا تحت کنترل دولت روسیه از طرق دیگری نظیر جنبش ها و سازمان های جوانان تحت حمایت کرملین، اتاق های فکر، برنامه های مستند، فیلم ها، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی دنبال می شود.
نظرسنجی ها حاکی از موفقیت رهبران روسیه در ارائه تصویری نامطلوب از آمریکا ، می باشد. طبق نظر مؤسسه پیو نظرسنجی در سال 2009را منفی ارزیابی کرده و فقط 15 درصد آن را مثبت ارزیابی کردند همچنین در نظرسنجی مشابهی که توسط بی بی سی صورت گرفت حاکی از آن است که 65 درصد مردم روسیه نگرش منفی نسبت به آمریکا داشته، 7 درصد نگرش مثبت و 28 درصد هم بی تفاوت بوده اند. 157
برنامه ریزی و تأمین هزینه های انقلا ب در » شبکه های نارنجی« این موسسه با عنوان جمهوری های پسا شوروی را متوجه کشورهای غربی بالاخص آمریکا میکند همچنین تلویزیون راشاتودی درسال 2005 تأسیس گردید و شبکه های مجزایی به زبانهای انگلیسی، اسپانیایی و عربی دارد و 24 ساعته به پخش برنامه می پردازد . از جمله سازمان ها و جنبش های جوانان تحت نفوذ دولت می توان جنبش نشی، مارچینگ توگتر و جنبش جوانان گارد روسیه متحد حزب سیاسی حاکم به رهبری پوتین را نام برد . این سازما نها به شدت طرفدار رژیم بوده و غالباً احساسات ضد آمریکایی را ترویج میکنند . دیمیتری مدودف در 3 فوریه 2010 دستور تشکیل دو شورای امور بین الملل روسیه « و » بنیاد دیپلماسی عمومی الکساندر گورباچف « نهادی را در راستای اهداف دیپلماسی عمومی روسیه صادر نمود روسیه با تشکیل این نهادها به دنبال تقویت ساختارهای قدرت نرم در پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود می باشد. 158
2- 4- دیپلماسی نوین روسیه ، تقابل با آمریکا
ایالات متحده که در سال های پس از جنگ سرد فاقد یک دیپلماسی عمومی کارآمد در قبال روسیه بود، در سال های اخیر با موج احساسات ضد آمریکایی هم در سطح نخبگان و هم در سطح افکار عمومی روسیه مواجه شده است. در نظرسنجی که در ماه آگوست 2010 در روسیه انجام شد، پاسخ دهندگان ایالات متحده را به عنوان دشمن اصلی روسیه قلمداد کردند. در حال حاضر به نظر می رسد آمریکا برای مبارزه با آمریکا ستیزی روسی به دنبال تدوین استراتژی جدیدی در چارچوب دیپلماسی عمومی خود می باشد؛ یک استراتژی جامع که نه تنها توانایی های آمریکا را در نظر می گیرد، بلکه دستاوردهای حاصل از همکاری با بخش های خصوصی و غیرانتفاعی را نیز مورد توجه قرار می دهد این استراتژی جدید را می توان در چارچوب دیپلماسی عمومی نوین این کشور تحلیل و ارزیابی کرد.159
اوباما در زمینه بهبود مناسبات با آمریکا و روسیه از طریق گفتگو ” تنظیم مجدد” ، تبادلات فرهنگی، هنری و دانشجویی و ارتباطات غیردولتی تأکید میکندو تعامل متقابل را می توان در این چارچوب ارزیابی کرد به دنبال افزایش احساسات ضد آمریکایی در روسیه و سیاست های ضدآمریکاگرایانه دولت روسیه، همواره از نقض اصول دمکراتیک در روسیه، کنترل رسانه های خبری، عدم وجود آزادی های مدنی، افزایش نفوذ و کنترل دولت در جامعه، دخالت نیروهای امنیتی در همه امور کشور و از همه مهم تر از وضعیت بد و ناسالم انتخابات و نقض حقوق بشر توسط دولت در این کشور انتقاد کرده است.160 پخش برنامه های صدای آمریکا در روسیه نیز قطع شده و این شبکه فقط از طریق اینترنتی و تارنمای آن، در دسترس مخاطبان روسی است.
یکی دیگر از ابزارهای دیپلماسی عمومی آمریکا برنامه های تبادل دانشجو است تا بدین طریق دانشجویان روسی را در معرض شیوه زندگی آمریکایی قرار دهد و آنها را، بافرهنگ سیاسی و جامعه آمریکا آشنا سازد. در سال تحصیلی2009- 2008 دانشجویان روسی با رقم 908 4نفر رتبه بیست و چهارم را در میان دانشجویان خارجی دانشگاه های آمریکا داشتند. ایالا ت متحده تلاش میکند در این حوزه اقدامات مؤثری انجام دهد. کمیسیون مشترک ریاست جمهوری ایالات متحده و روسیه توسط ” اوباما ” دراین راستا در ماه جولای سال 2009 با هدف بهبود مناسبات بین دو کشور، برخورد با دیپلماسی عمومی ایالات متحده در قبال آمر کا ستیزی روسیه چالش های مشترک، جستجوی فرصت های جدید برای مشارکت در حوزه منافع ملی دو کشور و ارتقای گفتگو و تفاهم بین مردم دو کشور بنیان گذاری شد. این کمیسیون در حال حاضر از 18 کارگروه تشکیل شده است.
با تبلیغات منفی روسیه، با تمرکز بر نخبگان و عموم مردم این کشور، باید برنامه های استراتژیکی را تدوین نماید. این تلاشها باید شامل پخش برنامه های تلویزیونی ماهواره ای و رادیویی، شبکه های اجتماعی مجازی، ایجاد کانا لهای ماهوار های روسی زبان برای کشورهای آسیای مرکزی، بهبود برنامه های تبادل تجاری و دانشجویی و افزایش حمایت از مطبوعات باشد؛ همچنین این کشور ارزیابی کامل و همه جانبه از عملیات اطلاعاتی روسیه در آمریکا داشته باشد. در این راستا آمریکا گستره و میزان تأثیر تبلیغات روسیه در رسانه های خود را ارزیابی کرده، پیامدهای استراتژیک آن را تحلیل و در صورت لزوم با اطلاعات نادرست مقابله کند به عبارت دیگر در صورت موفقیت برنامه های اتخاذ شده درچارچوب دیپلماسی عمومی نوین در قبال روسیه، پیش بینی می شود این برنامه ها به طور گسترده در سایر نقاط جهان نیز به کار گرفته شود.
3-4 – جایگاه کنونی دیپلماسی نوین روسیه در عرصه بین الملل
جایگاه روسیه در عرصه بین الملل شاید به آن اندازه که خود رو سها تصور میکنند برجسته نباشد اما به هر صورت نسبت به ده سال گذشته بهبودیافته و ضمن برخورداری از استحکام درونی قدرت این کشور در عرصه بین الملل نیز افزایش یافته است. همچنین حرکت منسجمی از سوی روسیه جهت دستیابی به جایگاه برتر در نظام بین الملل صورت گرفته است در این راستا آمریکا هدف دیپلماسی عمومی خود را معطوف به مردم روسیه و اقمار سابق شوروی نموده است. آمریکا با استفاده از رویکرد نرم تلاش میکند با ایجاد تغییرات برنامه ریز ی شده حکومت های طرفدار روسیه را در جمهوری های پیرامونی روسیه تغییر داده و به سمت استقرار دولت های طرفدار غرب در این کشورها حرکت نماید. در نتیجه این امر روسیه با استفاده از راهبرد آمریکا ستیزی در سیاست خارجی خود در جهت مقابله با آمریکا گام برداشته است. سیاست های سیستماتیک ضدآمریکاگرایانه روسیه چالش اصلی دیپلماسی عمومی آمریکا در سال های اخیر بوده است. باراک اوباما با شعار تغییر روی کار آمده و این تغییر در سیاست خارجی آمریکا در روابط با روسیه باسیاست تنظیم مجدد روابط یا از نوآغاز کردن روابط با روسیه بروز یافت. در دوره اوباما، ایالا ت متحده در چارچوب دیپلماسی عمومی نوین خود سیاست هایی را اتخاذ کرده است. تمهیدات و سیاست های جدید ایالا ت متحده برخلاف دوره جنگ سرد که در چارچوب دیپلماسی سنتی این کشور دنبال می شد در دوره پس از جنگ سرد و خصوصاً در سال های اخیر در چارچوب دیپلماسی نوین این کشور پیگیری شده است.161
5- دیپلماسی ، قدرت ملی و فناوری در ایران
مفهوم قدرت ملی و منافع ملی همواره محوری ترین و بنیادی ترین مفاهیم علم سیاست در عرصه بین المللی بوده است. در قالب قدرت هوشمند، اجزای سخت افزاری و نرم افزاری قدرت در هم آمیخته شده و کارکرد آنها موکول به یکدیگر شده که در این راستا مؤلفه‌هایی چون دیپلماسی که از جلوهای چندوجهی برخوردار است، نقشی محوری را در ارتقای قدرت ملی کشورها و در سلسله مراتب هرم قدرت جهانی ایفا می‌نمایند. در این راستا دیپلماسی در عصر جهانی نقشی مهم در ارتقای قدرت ملی دارد.
دغدغه ای که برای جمهوری اسلامی ایران بسط یافته است آنست که آیا دیپلماسی ما با مقتضیات و تحولات جهانی منطبق می باشد و آیا از ظرفیتهای لازم برای مقابله با قدرتهای جهانی در عرصه نو را دارا می باشد؟ امروزه دیپلماسی نسبت به گذشته

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع دیپلماسی عمومی، مالکیت فکری، سیاست خارجی، حق مالکیت Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سلامت اجتماعی، توزیع جمعیت، اعتماد اجتماعی، حمایت اجتماعی