تحقیق رایگان با موضوع دارایی ها، سودآوری، سود سهام، سود آتی

دانلود پایان نامه ارشد

دارایی های به مورد می باشند،با عدم اطمینان بیشتری در رابطه با طرح ریزی جریانات نقدی آتی مواجه می شوند.بنابراین آنها در جستجوی اطلاعاتی هستند که آنها را در تخمین ارزش این فرصت های سرمایه گذاری یاری دهد.سودهای حسابداری ارائه دهنده اطلاعات مرتبط با ارزش به سرمایه گذاران درباره فرصت های سرمایه گذاری می باشند. سود های جاری از دو طریق عدم اطمینان سرمایه گذاران را راجع به فرصت های سرمایه گذاری کاهش می دهند.
اولا ، بازده طرح های سرمایه گذاری فعلی می تواند نشان دهنده بازده مورد انتظار طرح های آتی باشد.کالینز و کوثاری (1989) بیان می کنند که سودهای جاری یک شرکت دارای رشد،احتمالا منعکس کننده نتایج طرح های فعلی است که درقالب سرمایه گذاریهای با ارزش فعلی خالص مثبت آغاز شده بودند. بنابراین ، سودهای جاری درباره بازده تحقق یافته آن طرح ها و رابطه آن با نرخ بازده متعارف بازخورد می دهند، که این رابطه ممکن است حاکی از تحقق بازده فراتر ازانتظار از فرصتهای سرمایه گذاری مرتبط باشد .
ثانیاٌ احتمال راجع به کیفیت بالای اطلاعات سود در حضور فرصت های رشد این است که امکان دارد مدیران از سودها برای نشان دادن اطلاعات خصوصی خود استفاده کنند. اگر مدیران به دنبال کاهش عدم تقارن اطلاعاتی درباره ارزش فرصت های سرمایه گذاری باشند ،آنگاه سرمایه گذاران می توانند از سودهای متعلقه به عنوان یک علامت معتبر استفاده کنند.همچنین همانطور که توسط بارث و همکاران (1998) بیان شده است ،سودها از طریق افشای فرصتهای با سودآوری غیرعادی و به تبع آن دارایی های خالص تشخیص داده نشده، اطلاعاتی را برای ارزش گذاری حقوق صاحبان سهام فراهم می آورند . همه این احتمالات اظهار می دارند که سودها ممکن است عدم اطمینان مربوط به فرصتهای سرمایه گذاری را رفع کنند که با از بین رفتن آن باید واکنش شدیدتری از سوی سهام نسبت به هر واحد اطلاعات مرتبط با ارزش مشاهده شود.
فرصت های سرمایه گذاری، وضعیت رشد شرکت است، که بستگی به تصمیم های مدیریت ، نوسانات بازار و سیاست های محیط و شرایط دارد.(مایرز ،1997) فرصت هاي سرمايه گذاري، انتخاب پروژه هاي سرمايه گذاري با ارزش فعلي خالص مثبت است، كه منجر به افزايش ارزش براي سهامداران ودر مجموع افزايش ارزش بازار شركت مي شود.
2-4-3-2 مجموعه فرصتهای سرمایه گذاری
چندین روش برای اندازه گیری مجموعه فرصتهای سرمایه گذاری وجود دارد:
1-ارزش دفتری به ارزش بازار دارائیها 2- ارزش دفتری به بازار حقوق صاحبان سهام 3- نسبت E/P 4- نسبت کیو توبین
بر اساس یافته های آدام و گویال (2001) ارزش دفتری به ارزش بازار دارائیها اطلاعات مفیدتری را ارائه می کند.
نسبت کیو توبین خود به عنوان معادلی برای ارزش دفتری به ارزش بازار دارائیها محسوب می شود و این به دلیل همبستگی بسیار بالای اندازه گیری های این دو می باشد ( زمانی که با احتمال 96% محاسبه می شوند ) (پرفکت و والیز21، 1994)
مجموعه فرصتهای سرمایه گذاری ، مجموعه ای از فرصتهای سرمایه گذاری هستند که توابعی برای پیش بینی فرصتهای رشد می باشند.
فرصتهای رشد به پروژه های جدیدی که به وسیله تحقیقات و تجربیات و تجربه حمایت و به منظور فعالیتهای توسعه طلبانه مورد نیاز می باشند ، مربوط است .بیشتر فرصتهای سرمایه گذاری با تعیین و شناخت ویژگی های گروه ها با شرکتها حاصل می شوند که با اشتباه در این شناخت امکان وجود اشتباه در فرصتهای سرمایه گذاری وجود دارد ( می یرز22، 1977).در ادامه برخی از معیارهای ارزیابی رشد شرکتها ارائه خواهد شد:
2-4-4 سود
آدام اسمیت، اقتصاد دان مشهور اسکاتلندی ، نخستین شخصی بود که سود را این گونه تعریف کرد:
سود مبلغی است که مصرف آن آسیبی برسرمایه وارد نمی‌کند(هندریکسون،1992،ص81). سرجان هیکس،اقتصاد دان انگلیسی وبرنده جایزنوبل با بیانی دقیق ترسود را این گونه تعریف کرد : سود مبلغی است که شخص طی یک دوره زمانی مصرف کند وثروتش درپایان دوره همانند اول دوره باشد (همان منبع،ص282)2.
هر چند حسابداران از تعاریف اقتصادی سود پشتیبانی می کنند اما برای اندازه گیری سود به تعاریفی روی آورند که بیشتر جنبه ی عملیاتی دارد تا جنبه نظری. ذیلاً تعاریف ارائه شده ازسود به وسیله مراجع رسمی و دوتعریف از فرهنگ حسابداری کوهلر به ترتیب بیان شده اند : .« سود … مبلغی است که از کسر بهای تمام شده کالای فروش رفته ، سایر هزینه ها، زیانهای غیر عملیاتی از درآمدها یا درآمدهای عملیاتی حاصل می شود …» ( کمیته ترمینولوژی، 1955) .
«سود (زیان) خالص مازاد(کسر) درآمد برهزینه دریک دوره حسابداری است… » (هیأت اصول حسابداری)
« سود جامع تغییر در خالص دارائی های یک واحد انتفاعی طی یک دوره بر اساس معاملات و سایر رویدادها و شرایطی است که منشأ آن مالکان نباشند (هیئت استانداردهای حسابداری مالی،1980)4 پول یا معادل پول تحصیل شده یا تحقق یافته طی یک دوره حسابداری است که جمع خالص دارائی ها را در پایان دوره حسابداری در مقایسه با آغاز دوره افزایش می دهد و حاصل از فروش و ارائه هر نوع کالا یا خدمات ، کمیسیون ها ، بهره ، هدایا ، بازیافت خسارتها است ».
« باقی مانده درآمد پس از کسر هزینه فروش و عملیات و سایرهزینه ها (= سود خالص ) » .
2-4-4-1 کاربردهای سود پیش‌بینی شده
سود پیش بینی شده کاربرد فراوانی دارد.هندریکسون در کتاب خود ضمن بیان مفاهیم گوناگونی از سود آن را به عنوان ابزاری برای پیش بینی می داند وی به بیانیه مفاهیم مالی شماره‌ی یک هیئت تدوین استانداردهای مالی مبنی بر این که «سرمایه‌گذاران و تأمین‌ کنند‌گان اعتبارات مالی و دیگران به ارزیابی دورنمای خالص جریان نقدی واحد تجاری علاقه‌مند می‌باشد » اشاره کرده و می‌گوید استفاده‌کنندگان از گزارشات مالی، سود حاصل از فرایند حسابداری را در موارد زیر مورد استفاده قرار می‌دهند:
ـ کمک به ارزیابی قدرت سودآوری واحد تجاری
ـ تعیین ارزشی یک دارایی
ـ برآورد ریسک سرمایه گذاری در واحد تجاری
ـ برآورد ریسک وام دادن به واحد تجاری

1) کمک به ارزیابی توان سودآوری واحد تجاری
سود آوری نتیجه یک سلسله خط مشی ها و تصمیمات از سوی واحد تجاری است از مقایسه صورت های سود و زیان هر شرکت می توان اطلاعات جالبی را در مورد کارایی مدیریت آن کسب نمود . پیش تر کسانی که در امور مؤسسه از لحاظ سرمایه گذاری اعتبار و یا بازده فعالیت آن ذینفع هستند، به میزان سود شرکت نسبت به فروش و مبلغ سرمایه گذاری شده توجه می‌نمایند.
در مباحث مالی به منظور ارزیابی این که مدیریت تا چه حد توانسته منابع موجود را به نحو مطلوب و موثر بکارگیرد از شاخص هایی چون بازده فروش ( فروش / سود خالص )، بازده ارزش ویژه ( ارزش ویژه / سود خالص )، بازده دارایی ( جمع دارایی ها / سود خالص ) و بازده سرمایه در گردش (سرمایه در گردش / سود خالص ) استفاده کنیم کفایت و کارایی مدیریت در تحصیل سود از طریق تحلیل نسبت های چهارگانه فوق تعیین می‌گردد.
حال چنانچه بخواهیم از وضعیت سودآوری مؤسسه در آینده مطلع و از آن به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری امروز استفاده کنیم ناچار هستیم مقادیر نسبت های فوق را برای یک دوره زمانی مورد نظر برآورد نماییم . برای نیل به این منظور می بایست ارقام صورت و مخرج کسرها را پیش بینی کنیم در تمامی لیست های فوق صورت کسر سود خالص بعد از کسر مالیات است، که پیش بینی آن ضروری است . بدیهی است هر قدر میزان دقت در پیش بینی بیش تر باشد ارزیابی از وضعیت آتی شرکت به مراتب به واقعیت نزدیکتر خواهد بود .
2) تعیین ارزش یک دارایی
اغلب مدل های ارزش گذاری یک دارایی برحسب جریانهای نقدی آتی توسعه یافته اند . نمونه ای از این مدل ها در مدل های ارزش گذاری دارایی های سرمایه‌ی23 می باشد. براساس این مدل برای محاسبه ارزش یک دارایی کلیه دریافتی های نقدی آتی را تنزیل می کنند اما به دلیل این که غالباً این دریافتها در دسترس نمی‌باشند از جانشینی برای این منظور استفاده می شود. یکی از معمول ترین جانشین ها پیش بینی سود آتی حاصل از بکارگیری دارایی می باشد. در این مدل ، گراهام داد و کوتل 1962 میگویند: « در حال حاضر مهمترین عامل برای تعیین ارزش سهام در آینده این است که بتوانیم متوسط سودآوری آتی را محاسبه کنیم یعنی متوسط سود پیش بینی را برای دوره آتی بدست آوریم . ارزش سهام از پیش بینی قدرت سود آوری و سپس تقسیم این پیش بینی بر عامل سرمایه گذاری بدست می آید » (وات و همکاران24،1986،ص131).
3) بررسی ریسک سرمایه‌گذاری در واحد تجاری(خرید سهام تجاری)
بهای واحد تجاری و قیمت هر سهم عادی آن به جریان نقدی سود سهام مورد انتظار سهامداران بستگی دارد. بنابراین انتظارات مربوط توزیع آتی در تصمیمات سرمایه گذاری منجر به نگهداری سهام فعلی، سرمایه گذاری اضافی در سهام فعلی و یا فروش سهام فعلی می‌گردد. مشخص می‌شوند که انتظارات مربوط به توزیع های نقدی آتی چه نقش برجسته ای را در تصمیمات سرمایه گذاری ایفا می کند . حال چنانچه ارتباطی بین سود گزارش شده و توزیع سود سهام وجود داشته باشد . توجه سرمایه گذاران بیش تر به انتظارات آینده سود ( سود پیش بینی شده ) واحد تجاری معطوف خواهد گردید. برای پیش بینی قیمت بازار سهام در بسیاری از واحدهای تجاری پیش بینی سود مهم تر از پیش بینی توزیع سود سهام در کوتاه مدت فرض می شود. همچنین فرض می شود که توزیع سود سهام در بلند مدت به سود انباشته و عامل رشد مؤسسه بستگی دارد . بنابراین پیش بینی سود آتی به عنوان عامل تعیین کننده ای در پیش بینی توزیع سود آتی سهام توسط بسیاری از سرمایه گذاران به کارگرفته می شود و سود سهام مورد انتظار نیز به نوبه خود نقش تعیین کننده ای در قیمت گذاری ارزش جاری سهام یا کل واحد تجاری دارا می‌باشد.
4) برآورد ریسک وام اعطایی به واحد تجاری
دارندگان اوراق قرضه و اعتبار دهندگان کوتاه مدت (تأمین کنندگان بدهی‌های جاری) نیز به سود آتی (سود پیش‌بینی شده) علاقه‌مند می‌باشند. این افراد در صورتی که انتظار مطلوبی از سود آتی داشته باشند ازدریافت بازده سالانه (بهره) و همچنین اصل وام (بدهی) در موعد مقرر اطمینان بیش‌تری خواهند یافت. علاوه بر موارد فوق از سود پیش بینی شده می توان در موارد زیر استفاده کرد:
1. به عنوان جانشینی برای جریانات نقدی در محاسبه ارزش یک دارایی ( سهام ).
2. کمک به امر تصمیم گیری برای فروش ، نگهداری یا خرید سهام اضافی موجود.
3. معیاری برای ارزیابی عملکرد کارایی مدیریت.
4. ارزیابی توان ایجاد جریانات نقدی در آینده و توسط واحد تجاری.
5. بررسی پیرامون امکان تداوم فعالیت واحد تجاری در آینده.
6. استفاده از سود پیش بینی شده در تهیه بودجه جامع ومحاسبه نرخ فروش آتی محصولات.
2-4-5 درجه اتكاء شركت به منابع مالي خارج از شركت (نسبت اهرمي)
استقراض يكي از منابع اصلي براي تامين واحد انتفاعي است. منابع تامين وجه دراستقراض، خارج از واحد انتفاعي و محدوده عمليات آن قرار دارد. بدهي هاي مالي از طريق استقراض برای تامین مالی ايجاد مي شوند و داراي بهره نيز مي باشند. اینگونه بدهی ها برگرفته از فعالیت های مالی بوده و معمولا در بازار سرمایه مبادله می شوند، درصورتی که بدهی های عملیاتی از فعالیت های عملیاتی ناشی می شدند. درواقع بدهی های مالی تعهداتی قراردادی برای بازپرداخت وجوه وام می باشند (نيسيم و پنمن25، 2003، 531).
بدهي هاي مالي را مي توان به دو دسته كوتاه مدت و بلندمدت تقسيم كرد. در بیشتر مواقع هر چقدر مدت سررسید کوتاه تر باشد، هزینه ی بهره نیز پایین تر محاسبه می شود.
2-4-5-1 بدهي هاي مالي كوتاه مدت
بدهي هاي مالي كوتاه مدت برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در دارایی های جاری مورد استفاده قرار می گیرند.
معمولا مدیر مالی پس از برنامه ریزی سرمایه گذاری در دارایی های جاری و پیش بینی منابع مورد نیاز واحد اقتصادی در سال آینده باید به فکر تامین مالی برنامه خود باشد و در مورد شیوه تامین مالی تصمیم گیری

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع گزارشهای مالی، اطلاعات مالی، صاحبان سهام، بازار اوراق بهادار Next Entries تحقیق رایگان با موضوع دارایی ها، اوراق قرضه، ارزش بازار، ارزش دفتری