تحقیق رایگان با موضوع حقوق بین الملل، منشور ملل متحد، انتقال اطلاعات، استفاده از زور

دانلود پایان نامه ارشد

قدرت و فناوري، پيوندي روشن برقرار گردد. حاصل اين تلاش در بحث نخست مفهوم پردازي قدرت ملي و عناصر و تعاريف آن بود. در اين بحث نشان داده شد كه قدرت يك كشور در عين يكپارچگي و تجزيه ناپذيري مي‌تواند شامل چه عناصري باشد. در بحث بعد نشان داد كه چگونه مي‌توان تحولات جاري در حوزه‌ قدرت را در ارتباطي مستقيم با حوزه دانش و فناوري ديد و در اين ميان چگونگي گذار جهان به سوي قدرت مبتني بر دانش و قدرت نرم تبيين و از درون اين تجزيه و تحليل، مفهوم قدرت نرم مورد بازسازي قرار گرفت. با پيوند قدرت نرم با مفاهيم نوين ارائه شده براي معناپردازي قدرت، اين مفهوم به صورت توان گفتمان سازي و گفتمان گستري در عرصه‌ بين‌المللي تعريف و چگونگي اين توان در پيوند با قدرت سخت كشورها نيز به صورت مختصر اشاره گرديد.
می توان گفت که از درون تحولات جاري در جهان معاصر عمده‌ترين مسأله‌اي كه موجب تغيير در درك و عمل به قدرت شده، گسترش دانش و فناوري است. در اين جهان متأثر از دانايي، هر ابزار جديد زاده‌ علم و دانش به ابزاري براي اعمال قدرت بدل مي‌گردد و اين اعمال قدرت نيز از جنبه‌ سخت افزارانه و خشك و خشن خود كم كم عبور كرده و با انطباق با شرايط نوين و در حال دگرگوني عصر دانش و فناوري، به سوي به كارگيري ابزارهاي نرم افزارانه، ترغيبي و اقناعي تمايل بيشتري يافته است.

فصل چهارم
تبلیغات خصمانه در عرصه دیپلماسی عصر نو مغایر با موازین حقوق بین الملل

فصل چهارم
تبلیغات خصمانه در عرصه دیپلماسی عصر نو مغایر با موازین حقوق بین الملل
اگر بخواهیم دو فصل قبل را مرور کنیم باید گفت: امروزه اقتضاء منافع کشورها ایجاب می کند که نه مانند گذشته برای غلبه بر یکدیگر وارد جنگهای سنگین و پرهزینه مالی و جانی شوند. در حوزه سیاست خارجی خود بر اهمیت دیپلماسی عمومی و مجازی افزوده اند و این حوزه به عنوان عرصه ای جدید و با اهمیت به سرعت به ایفای نقش پرداخت. دیپلماسی نیازمند ابزاری بود تا بتواند قدرت خود را بر دیگران استیلاء بخشد. بهره برداری از فضای مجازی عرصه بین المللی، قدرت نرم کشورهای مدعی را به همراه داشت. بنابراین باید گفت: تكنولوژي و توسعه ابزار ارتباطات، با وجود مزايا و منافع آن، دغدغه هاي متعددي را براي كشورها ايجاد كرده كه ضرورت نگاه حقوقي و اعمال محدوديت در چگونگي استفاده از اين فضا را لازم ساخته است . اگر در گذشته اي نه چندان دور، دولتها تنها استفاده از سلاح و نيروي نظامي عليه خود را تجاوز تلقي مي كردند، امروز سخن از جنگ سايبري است. يكي از انواع جنگ سايبري كه به شدت منافع دولتها را متأثر ساخته و اعتراضات گسترده اي را به دنبال مي آورد، تبليغات خصمانه است. در این قسمت به طور خاص محدوديت هاي حقوقي اقدامات رسانه ها عليه منافع ديگر كشورها مورد بررسی قرار می گیرد كه از آن به عنوان تبليغات خصمانه یاد می شود.
1- جایگاه تبلیغات خصمانه در حقوق بین الملل
” اینجا محل سکونت شیرهاست” اين عبارتي است كه سرزمين هاي ناشناخته را نشان مي داد و متضمن اين معنا بود كه در چنين مكانهايي ممكن است خطرات ناشناخته اي وجود داشته باشد.98
اگر فضای سایبر جایگاهی در نقشه هاي جغرافيايي قرون وسطي داشت، حتماً آن را با همين عبارت نشان دار مي كردند. جوامع به طور فزاينده اي به رسانه ها، اينترنت و فضاي مجازي وابسته شده اند. با وجود اين هرچه پيش مي رويم علی رغم مزاياي بي اندازه تكنولوژي، خطراتي نيز دولت ها را تهديد می نمايد، به طوري كه حتي پيشرفته ترين كشورها در مقابل حملات سايبري آسيب پذير مي باشند.99
اين مسأله درسالهاي اخير اهميت بيشتري يافته و در آينده نيز بر اهميت آن افزوده مي شود.
كارشناسان بر اين عقيده هستند كه در آينده هم از نظر شدت و هم گستره افزايش خواهند داشت، چرا كه شيوه ها و ابزار حملات سايبري بيش از پيش در دسترس قرار گرفته و توانايي تكنيكي استفاده كنندگان همچنان در حال افزايش است. تخصص و تكنولوژيهاي سايبر نسبتاً آسان و ارزان بوده و اين امكان را فراهم مي سازد كه دولتهاي ضعيف تر و حتي عوامل غيردولتي بتوانند آسيبهاي جدي به قدرت هاي ديگر وارد نمايند. تبليغات خصمانه از تاریخ باستان تا امروز وجود داشته و جزء لاینفک سیاست امپراطور يها و قدر تهاي بزرگ بوده است. 100
اين اقدامات را در صدر اسلام نيز شاهد بوده ايم؛ به طوري كه می توان به مواردي چون تبليغات شفاهي معاویه علیه امام علی علیه السلام و تبليغات يزيد عليه امام حسين(ع) اشاره نمود كه گوياي جنگ رسانه اي در صدر اسلام تلقي مي شوند. حدود 160 سال قبل با منتشر شدن کاغذ اخبار به مدیریت میرزای شیرازی، ایران وارد جهان رسانه ای شد و این در حالی است که در غرب این تاریخ به (400) سال پیش برمی گردد. آنچه که امروز کیفیت و کمیت مساله را عوض کرده، توسعه زیرساختهای رسانه ای و تکنولوژی در یک قرن اخیر است. به ويژه از جنگ جهانی دوم به بعد، جنگ رسانه ای به یک ابزار علمی و استراتژیک تبدیل شده که از اركان اصلی قدرت نظامی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشورهایی نظير ايالات متحده آمریکا را تشکیل می دهد.
1-1- مفهوم تبليغات خصمانه و عناصر آن
جهت كسب شناخت دربارة یک موضوع، گام اول ارائه تعریف جامع و مانعی از آن است از اینرو در اين مقوله، شناخت مفهوم دقیق تبليغات خصمانه مستلزم آن است كه در ابتدا تعريف مختصري از اين اصطلاح ارائه دهيم . از تبليغات خصمانه در ادبيات رسانه اي تحت عنوان جنگ رسانه اي ياد مي شود، از اينرو شايسته است ابتدا تعريفي از واژگان رسانه و جنگ ارائه دهيم، تا محدوده بحث را کاملا مشخص نماییم.
2-1 – تعريف رسانه
برخي در تعريف رسانه گفته اند، منظور از رسانه های جمعی یا عمومی ، مجموعه ابزاري است که مورد توجه تعداد کثیری می باشد و از تمدن های جدید بوجود آمده است.101 با توجه به ضعف تعريف ذكر شده لازم است به تعريفي ديگر توسل جست. رسانه هر وسیله ای است که انتقال دهنده فرهنگها و افکار افراد باشد، وسیله ای است برای نقل و انتقال اطلاعات، ایده ها و افکار افراد یا جامعه.
اگر این تعریف موسع را بپذيريم، خود زبان نیز نوعي رسانه است بنابراين، رسانه، در مفهوم ارتباطي آن، هر عاملي است كه مي تواند پيامي را به مخاطب انتقال دهد. بزرگان ديگري نيز گفته اند، وسايل ارتباط جمعی به وسايلی گفته مي شود كه مخاطبان آن وسيع، فراوان و نا متجانس اند. اين اجتماعات وسيع و نامتجانس مي توانند توسط اين وسايل ديگر با هم نزديك گرديده و به تبادل آرا و تفاهم بپردازند.
محققان با توجه به نقش ارتباطي رسانه، براي آن تعاريفي ارائه کرده اند، به نظر آنان رسانه ها مهمترین وسایل ارتباطی در جوامع بشري به شمار مي آيند و سبب جهاني شدن و اهميت فوق العاده آن همين بعد ارتباطي است. در فرهنگ الفبايي قياسي زبان فارسي رسانه ها به عنوان مجموع ابزارها و روش ها براي برقراري ارتباط آنچه كه ما از عنوان رسانه مورد نظر داريم، انواع وسايل ارتباط جمعي است كه مي تواند ملتي را به ملت ديگر ارتباط دهد، ابزاري مانند راديو، تلويزيون، ماهواره و اينترنت كه پيامها و ايده هاي فرستاده شده از يك كشور را در سطح گسترده به ساكنان كشور ديگر منتقل نمايند؛ ابزاري كه بتوان آنها را تجهيزات يك كشور در جنگ رسانه اي عليه ديگر دولتها قلمداد نمود.
3-1 – جنگ از منظر حقوق بين الملل
هرکس جنگ را به گونه اي تعريف مي كند كه لزوماً با تعريف » جنگ « هركس و هر انديشه اي ديگري سازگار نيست. اين تعدد آراء، تدوين كنندگان منشور ملل متحد را بر آن داشته كه از كاربرد اين واژه اجتناب نمايند و به جاي آن در بند 4 ماده 2 منشور آن جا كه مي خواهند از ممنوعيت جنگ سخن بگويند بر ممنوعيت توسل به زور اكتفا كنند. آنچه كه از كارهاي مقدماتي و اراده نويسندگان منشور استنباط می شود آن است كه در اينجا منظور از زور، زور فيزيكي است كه منجر به تخريب اموال و منجر به ورود خسارت هاي فيزيكي به يك كشور گردد زور ممنوع به مفهوم مورد نظر منشور را احراز مي نمايد.102
با گذشت اندك مدتي بعد از تصويب منشور، پيشرفت هاي تكنولوژيكي و دستاوردهاي علمي ورود سلاح هايي فراتر از سلاح هاي سنتي را به عرصه نبرد ارمغان آورد و در نتيجه جنگهاي متعارف را با جنگ هاي نوين جايگزين ساخت. امروزه جنگ ابزار و روش هاي متنوعي يافته است كه تهيه كنندگان حقوق بشردوستانه در سا لهاي پس از جنگ جهاني دوم چندان به آن توجهي نداشته اند. 103
سلاح هاي سايبري و رسانه ها به سرعت در حال جايگزيني با سلاحهاي متعارف هستند امروزه، تماميت ارضي و استقلال سياسي كشورها بيش از آ نكه از سوي سلاحهاي بيولوژيكي، شيميايي و هسته اي تهديد گردد از جانب فضاي مجازي ناشي از اينترنت، ماهواره ها و رسانه ها در خطر هستند. سربازان سايبري كه امروزه به اكثر ارتش هاي منظم دنيا ملحق شده اند تنها به تكنولوژي كامپيوتري مسلح هستند و بدون آن كه حتي يك تير شليك كنند وارد جنگ مي شوند علي رغم برقراري صلح عمومي بين الدولي و عدم وقوع مخاصمات بين المللي گسترده در نسل حاضر، هنوز چالش و تعارضات عمده اي بين دولتها وجود دارد كه به انحاء مختلف منصه ظهور مي يابد. چنين دغدغه هايي ضرورت جديدتري از منشور ملل متحد را مي طلبد تا چيستي سلاح و چگونگي روش مخاصمه را با مقتضيات عصر حاضر هماهنگ سازد توانایي حقوق بين الملل در پرداخت به مباحث نوظهور در حوزة جنگ سايبر با وضوح بيشتري قابل رويت است.
جنگهاي متعارف بر استفاده از زور سخت نظامي عليه دولت ديگر تمركز داشته اند در حاليكه در فضاي سايبر با حداقل رساندن خسارتهاي مادي جنگ مي توان به همان اهداف جنگهای نظامی نائل شد.
جنگهاي سايبري، حقوق بين الملل را در ترسيم يك نظام حقوقي جامع با چالشهاي جدي مواجه مي كنند104. به عنوان مثال، در حملات متعارف منشاء حمله كاملاً مشخص بوده و اقدامات نظامي به سادگي قابل انتساب به يك دولت ميباشد، اما در عرصه سايبر انتساب عمل به يك دولت خاص سخت مي شود، به ويژه آن كه بسياري از اشخاص و گروههاي غيردولتي و مستقل در اين حوزه فعال هستند. با وجود رسانه هاي مستقل، وب سايتهاي شخصي و تكنولوژيهايي كه به سادگي در دسترس اشخاص خصوصي قرار دارد، چطور مي توان يك دولت خاص را مسئول اقدامات سايبري عليه دولت ديگر دانست؟ در اين وضعيت يا بايد ممنوعيت مقرر در بند 4 ماده 2 را آن قدر وسعت داد كه حوزة جنگ نرم را پوشش دهد و يا آنكه فصلي مجزاي از حقوق مخاصمات در حقوق بین الملل گشود كه به طور خاص به ابعاد جنگ در فضاي سايبر مي پردازد.105
4-1- تبليغات خصمانه به مثابه جنگ رسانه اي
اصطلاح جنگ رسانه اي با اصطلاحاتي چون جنگ نرم، قدرت نرم، جنگ فرهنگي و جنگ سايبري قرابت معنا داشته و اغلب در متون سياسي و عمومي در كنار يا جايگزين آنها استفاده مي شود. اما آيا اين واژگان در ادبيات تخصصي حقوق بين الملل جايگاهي دارند؟ نگاهي در متون حقوقي موجود حكايت از آن دارد كه هرچند اصطلاح جنگ رسانه هيچگاه در يك متن رسمي حقوقي مورد استفاده قرار نگرفته، اما دو اصطلاح جنگ سايبري و تبليغات خصمانه، كه مورد قانونگذاري هاي متنوع حقوق بين الملل و حقوق داخلي قرار گرفته و به ويژه در دهه هاي اخير موضوع علاقه حقوق دانان واقع شده اند. معرفي اين دو اصطلاح مي تواند ما را در درك مفهوم حقوقي جنگ رسانه اي ياري نمايد.
امروزه هرگونه استفاده خصمانه از فضاي مجازي جنگ سايبر اطلاق می شود. منظور از اقدامات خصمانه این است که اقدامات ارتکابی با عنصر معنوی سوء نیت همراه بوده و در عین حال نتیجه مادی آن ورود خسارت به منافع دولت دیگر باشد. اين اقدامات دامنه گسترده ای را شامل شده و از عملياتهاي رواني، حمله سايبري به شبكه كامپيوتري زيرساختهاي اساسي كشور مانند راكتورها و تأسيسات هسته اي تا تبليغات گسترده رسانه اي را تحت شمول قرار مي دهد. عنصر مشترك تمامي اين اقدامات استفاده از اينترنت و فضاي مجازي حاصل از آن است كه آن را از اختلاط با ديگر مفاهيم نزديك مانند جنگ اطلاعاتي و جنگ الكترونيكي مبرا مي سازد. باید گفت که در حقوق بین الملل

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع روابط قدرت، علم ارتباطات، عامل قدرت Next Entries تحقیق رایگان با موضوع توسل به زور، حقوق بشر، افکار عمومی، اقدام به جنگ