تحقیق رایگان با موضوع جهت گیری ارزشی

دانلود پایان نامه ارشد

گمراه نمی‌کنند و نمی‌فهمند370.
آگاه سازی به اثرگذاری همنشین بد
توجه به اثرگذاری همنشین

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اگر از فرقه‌ای از اهل کتاب فرمان برید، شما را پس از ایمانتان به حال کفر برمی‌گردانند.‏ 371
آگاه سازی به اثرگذاری همنشین بد
توجه به اثرگذاری همنشین
همراز نگرفتن از غیر خودی
اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد از غير خودتان [دوست و] همراز مگيريد [آنان] از هيچ نابكارى در حق شما كوتاهى نمى‏ورزند …در حقيقت ما نشانه‏ها[ى دشمنى آنان] را براى شما بيان كرديم اگر تعقل كنيد372
آگاه سازی به اثرگذاری همنشین بد
توجه به اثرگذاری همنشین
[آن گاه] پیروانشان درباره پیشوایانشان می‌گویند: «پروردگارا، اینان ما را گمراه کردند
می‌فرماید: «در میان امّتهایی از جنّ و انس، که پیش از شما بوده‌اند، داخل آتش شوید.»هر بار که امّتی [در آتش] درآید، همکیشان خود را لعنت کند، تا وقتی که همگی در آن به هم پیوندند [آن گاه] پیروانشان درباره پیشوایانشان می‌گویند: «پروردگارا، اینان ما را گمراه کردند، پس دو برابر عذاب آتش به آنان بده.»[خدا] می‌فرماید: «برای هر کدام [عذاب] دو چندان است ولی شما نمی‌دانید. 373
آگاه سازی به اثرگذاری همنشین بد
توجه به اثرگذاری همنشین
چیزی نمانده بود که تو را از آنچه به سوی تو وحی کرده‌ایم گمراه کنند
و چیزی نمانده بود که تو را از آنچه به سوی تو وحی کرده‌ایم گمراه کنند تا غیر از آن را بر ما ببندی و در آن صورت تو را به دوستی خود بگیرند. 374
آگاه سازی به پیامد منفی همنشینی با کجروان قیامت
پشیمانی در قیامت
روزی است که ستمکار دستهای خود را می‌گَزد [و] می‌گوید: ای واى، کاش فلانی را دوست [خود] نگرفته بودم. او [بود که] مرا به گمراهی کشانید
و روزی است که ستمکار دستهای خود را می‌گَزد [و] می‌گوید: «ای کاش با پیامبر راهی برمی‌گرفتم.» ای واى، کاش فلانی را دوست [خود] نگرفته بودم. او [بود که] مرا به گمراهی کشانید پس از آنکه قرآن به من رسیده بود.»و شیطان همواره فروگذارنده انسان است. 375
آگاه سازی به پیامد منفی همنشینی با کجروان قیامت
توجه به اثرگذاری همنشین
پس برخی‌شان به برخی روی نموده و از همدیگر پرس‌وجو می‌کنند. گوینده‌ای از آنان می‌گوید: «راستی من [در دنیا] همنشینی داشتم.. . ‏[و] می‌گوید: «به خدا سوگند، چیزی نمانده بود که تو مرا به هلاکت اندازى. و اگر رحمت پروردگارم نبود، هرآینه من [نیز] از احضارشدگان بودم.»
پس برخی‌شان به برخی روی نموده و از همدیگر پرس‌وجو می‌کنند. گوینده‌ای از آنان می‌گوید: «راستی من [در دنیا] همنشینی داشتم. که به من] می‌گفت: «آیا واقعاً تو از باوردارندگانى. آیا وقتی مردیم و خاک و [مشتی] استخوان شدیم، آیا واقعاً جزا می‌یابیم؟»‏[مؤمن] می‌پرسد: «آیا شما اطلاع دارید [کجاست]؟» پس اطّلاع حاصل می‌کند، و او را در میان آتش می‌بیند. ‏[و] می‌گوید: «به خدا سوگند، چیزی نمانده بود که تو مرا به هلاکت اندازى. و اگر رحمت پروردگارم نبود، هرآینه من [نیز] از احضارشدگان بودم.» 376
آگاه سازی به پیامد منفی همنشینی با کجروان قیامت
دشمنی همنشینان بد با هم در قیامت
در آن روز، یاران- جز پرهیزگاران- بعضی‌شان دشمن بعضی دیگرند.‏
در آن روز، یاران- جز پرهیزگاران- بعضی‌شان دشمن بعضی دیگرند.‏ 377
آگاه سازی به پیامد منفی همنشینی با کجروان در قیامت
آگاه سازی به پیامد منفی همنشینی با کجروان در قیامت
آن گاه که پیشوایان از پیروان بیزاری جویند و عذاب را مشاهده کنند، و میانشان پیوندها بریده گردد.
آن گاه که پیشوایان از پیروان بیزاری جویند و عذاب را مشاهده کنند، و میانشان پیوندها بریده گردد. 378
آگاه سازی به خطرات همنشین کجرو
زن و مرد مشرک همسر خود را به سوی آتش دعوت می کنند
با زنانِ و یا مردان مشرک ازدواج مکنید، تا ایمان بیاورند.
و با زنانِ مشرک ازدواج مکنید، تا ایمان بیاورند. قطعاً کنیزِ با ایمان بهتر از زنِ مشرک است، هر چند [زیبایی] او شما را به شگفت آوَرَد. و به مردانِ مشرک زن مدهید تا ایمان بیاورند. قطعاً برده با ایمان بهتر از مردِ آزاد مشرک است، هر چند شما را به شگفت آوَرَد. آنان [شما را] به سوی آتش فرا می‌خوانند، و خدا به فرمان خود، [شما را] به سوی بهشت و آمرزش می‌خواند، و آیات خود را برای مردم روشن می‌گرداند، باشد که متذکّر شوند. 379
تعیین پاداش برای کناره گیری از کجروان
برخورداری از فرزندان صالح پس از گناره گیری از کجروان
چون از آنها و [از] آنچه به جای خدا می‌پرستیدند کناره گرفت، اسحاق و یعقوب را به او عطا کردیم
و چون از آنها و [از] آنچه به جای خدا می‌پرستیدند کناره گرفت، اسحاق و یعقوب را به او عطا کردیم و همه را پیامبر گردانیدیم. 380
تعیین پاداش برای کناره گیری از کجروان
خوش نامی و بلند آوازگی
ذکر خیر بلندی برایشان قرار دادیم.
و از رحمت خویش به آنان ارزانی داشتیم، و ذکر خیر بلندی برایشان قرار دادیم. 381
توبیخ دوستی و همنشینی با کجروان
توبیخ دوستی با اشخاص مورد غضب خداوند
آیا ندیده‌ای کسانی را که قومی را که مورد خشم خدایند به دوستی گرفته‌اند؟
آیا ندیده‌ای کسانی را که قومی را که مورد خشم خدایند به دوستی گرفته‌اند؟ آنها نه از شمایند و نه از ایشان، و به دروغ سوگند یاد می‌کنند و خودشان [هم] می‌دانند. 382
لزوم جدا شدن از همنشین بد
درخواست از خداوند برای جدا شدن و نجات از کافران
تقاضا برای نجات از همنشینی با کافران
«و ما را به رحمت خویش، از گروه کافران نجات ده.« 383
لزوم جهت گیری ارزشی مثبت در انتخاب همنشین
جهت گيري ارزشي مثبت در انتخاب همنشين
در آن روز، یاران- جز پرهیزگاران- بعضی‌شان دشمن بعضی دیگرن
در آن روز، یاران- جز پرهیزگاران- بعضی‌شان دشمن بعضی دیگرن 384
مراقبت برای اثر نپذیرفتن از همنشین بد
توجه به اثرگذاری همنشین بد و لزوم مواظبت بر اثر نپذیرفتن
مؤمنان نباید کافران را- به جای مؤمنان- به دوستی بگیرند و هر که چنین کند، در هیچ چیز [او را] از [دوستىِ] خدا [بهره‌ای] نیست، مگر اینکه از آنان به نوعی تقیّه کنید
مؤمنان نباید کافران را- به جای مؤمنان- به دوستی بگیرند و هر که چنین کند، در هیچ چیز [او را] از [دوستىِ] خدا [بهره‌ای] نیست، مگر اینکه از آنان به نوعی تقیّه کنید و خداوند، شما را از [عقوبت] خود می‌ترساند، و بازگشتِ [همه] به سوی خداست. 385
مراقبت برای اثر نپذیرفتن از همنشین بد
مواظبت هنگام همنشینی با زن مطلقه
قول و قرار پنهانی نگذاشتن با زنان در حالِ عده
و درباره آنچه شما به طور سربسته، از زنان [در عدّه وفات] خواستگاری کرده، یا [آن را] در دل پوشیده داشته‌اید، بر شما گناهی نیست. خدا می‌دانست که [شما] به زودی به یاد آنان خواهید افتاد، ولی با آنان قول و قرار پنهانی مگذارید، مگر آنکه سخنی پسندیده بگویید. … 386
معرفی الگوهای مناسب برای همنشینی
افراد با ایمان
. قطعاً کنیزِ با ایمان بهتر از زنِ مشرک است
و با زنانِ مشرک ازدواج مکنید، تا ایمان بیاورند. قطعاً کنیزِ با ایمان بهتر از زنِ مشرک است، هر چند [زیبایی] او شما را به شگفت آوَرَد. و به مردانِ مشرک زن مدهید تا ایمان بیاورند. قطعاً برده با ایمان بهتر از مردِ آزاد مشرک است، هر چند شما را به شگفت آوَرَد. آنان [شما را] به سوی آتش فرا می‌خوانند، و خدا به فرمان خود، [شما را] به سوی بهشت و آمرزش می‌خواند، و آیات خود را برای مردم روشن می‌گرداند، باشد که متذکّر شوند. 387
معرفی الگوهای مناسب برای همنشینی
متقین
در آن روز، یاران- جز پرهیزگاران- بعضی‌شان دشمن بعضی دیگرن
در آن روز، یاران- جز پرهیزگاران- بعضی‌شان دشمن بعضی دیگرن 388
معرفی الگوهای نامناسب برای همنشینی
اشخاص مورد خشم خداوند
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، مردمی را که خدا بر آنان خشم رانده، به دوستی مگیرید.
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، مردمی را که خدا بر آنان خشم رانده، به دوستی مگیرید. آنها واقعاً از آخرت سلب امید کرده‌اند، همان گونه که کافرانِ اهل گور قطع امید نموده‌اند. 389
معرفی الگوهای نامناسب برای همنشینی
باریچه گرفته گان دین و فریفته شدن به دنیا
کسانی را که دین خود را به بازی و سرگرمی گرفتند و زندگی دنیا آنان را فریفته است، رها کن
و کسانی را که دین خود را به بازی و سرگرمی گرفتند و زندگی دنیا آنان را فریفته است، رها کن … 390
معرفی الگوهای نامناسب برای همنشینی
بی ایمان و تابع خواسته های نفسانی
نباید کسی که به آن ایمان ندارد و از هوس خویش پیروی کرده است، تو را از [ایمان به] آن باز دارد،
پس هرگز نباید کسی که به آن ایمان ندارد و از هوس خویش پیروی کرده است، تو را از [ایمان به] آن باز دارد، که هلاک خواهی شد. 391
معرفی الگوهای نامناسب برای همنشینی
پیشوایان کجرو

بیزاری کجروان در قیامت از پیشوایان کجرو خود و بریده شدن پیوند شان با آنان

آن گاه که پیشوایان از پیروان بیزاری جویند و عذاب را مشاهده کنند، و میانشان پیوندها بریده گردد. 392
معرفی الگوهای نامناسب برای همنشینی
تبهکاران
جز تباهکاران ما را گمراه نکردند
و جز تباهکاران ما را گمراه نکردند 393
معرفی الگوهای نامناسب برای همنشینی
تخطئه کننده گان دین و ظالمان
چون ببینی کسانی [به قصد تخطئه] در آیات ما فرو می‌روند از ایشان روی برتاب
و چون ببینی کسانی [به قصد تخطئه] در آیات ما فرو می‌روند از ایشان روی برتاب، تا در سخنی غیر از آن درآیند و اگر شیطان تو را [در این باره] به فراموشی انداخت، پس از توجّه، [دیگر] با قوم ستمکار منشین. 394
معرفی الگوهای نامناسب برای همنشینی
جنگ کننده گان با مسلمانان
و هر کس آنان را به دوستی گیرد، آنان همان ستمگرانند.
فقط خدا شما را از دوستی با کسانی باز می‌دارد که در [کار] دین با شما جنگ کرده و شما را از خانه‌هایتان بیرون رانده و در بیرون‌راندنتان با یکدیگر همپشتی کرده‌اند. و هر کس آنان را به دوستی گیرد، آنان همان ستمگرانند. 395
معرفی الگوهای نامناسب برای همنشینی
دشمنان خدا و مسلمانان
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی برمگیرید [به طوری] که با آنها اظهار دوستی کنید
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی برمگیرید [به طوری] که با آنها اظهار دوستی کنید، و حال آنکه قطعاً به آن حقیقت که برای شما آمده کافرند [و] پیامبر [خدا] و شما را [از مکّه] بیرون می‌کنند که [چرا] به خدا، پروردگارتان ایمان آورده‌اید، اگر برای جهاد در راه من و طلب خشنودی من بیرون آمده‌اید. [شما] پنهانی با آنان رابطه دوستی برقرار می‌کنید در حالی که من به آنچه پنهان داشتید و آنچه آشکار نمودید داناترم. و هر کس از شما چنین کند، قطعاً از راه درست منحرف گردیده است. 396
معرفی الگوهای نامناسب برای همنشینی
ستمکاران
به کسانی که ستم کرده‌اند متمایل مشوید که آتش [دوزخ] به شما می‌رسد، و در برابر خدا برای شما دوستانی نخواهد بود
و به کسانی که ستم کرده‌اند متمایل مشوید که آتش [دوزخ] به شما می‌رسد، و در برابر خدا برای شما دوستانی نخواهد بود، و سرانجام یاری نخواهید شد. 397
معرفی الگوهای نامناسب برای همنشینی
ظالمین
پروردگارا، پس مرا در میان قوم ستمکار قرار مده.«
پروردگارا، پس مرا در میان قوم ستمکار قرار مده.« 398
معرفی الگوهای نامناسب برای همنشینی
غیر مسلما نان
همراز نگرفتن از غیر خودی
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از غیر خودتان، [دوست و] همراز مگیرید. [آنان] از هیچ نابکاری در حق شما کوتاهی نمی‌ورزند. آرزو دارند که در رنج بیفتید. دشمنی از لحن و سخنشان آشکار است و آنچه سینه‌هایشان نهان می‌دارد، بزرگتر است. در حقیقت، ما نشانه‌ها [ی دشمنی آنان] را برای شما بیان کردیم، اگر تعقل کنید.‏ 399
معرفی الگوهای نامناسب برای همنشینی
کافران
مؤمنان نباید کافران را- به جای مؤمنان- به دوستی بگیرند
مؤمنان نباید کافران را- به جای مؤمنان- به دوستی بگیرند و هر که چنین کند، در هیچ چیز [او را] از [دوستىِ] خدا [بهره‌ای] نیست، مگر اینکه از آنان به نوعی تقیّه کنید و خداوند، شما را از

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع کنترل اجتماعی، مسجد الحرام، قرآن کریم Next Entries تحقیق رایگان با موضوع اجرای عدالت، امر به معروف، نهی از منکر، قرآن کریم