تحقیق رایگان با موضوع جهانی شدن، مطالعات فرهنگی، فرهنگ گرایی، ایدئولوژی

دانلود پایان نامه ارشد

؟ما نمی توانیم جواب این جور سوال ها را بدهیم ،چون توی این فضا پیش رفته ایم ،آدم هایی را دیده ایم که عکس را می شکنند .نمی توانیم از این فضا بیرون بیاییم ،ما جزئی از این فضاییم.ما این جاییم ،ما در حال ایم”
حالا او به نظر خیلی راضی می آید.(والاس،1393 )
3-3-5- نقش استوارت هال در توسعه مطالعات فرهنگی
استوارت هال در مرکز مطالعات فرهنگی بیرمنگام در فضایی به کار پرداخت که جریان فکری اجتماعی جدیدی به عنوان” چپ جدید ” مطرح شد که به طور خاص با مارکسیسم لویی آلتوسر مرتبط بود.
استوارت هال و دیگرافراد مرکز مطالعات فرهنگی بیرمنگام با ایده مارکسیسم آلتوسری و معنی شناسی رونالد بارت معرفی شدند که اثر اصلی رونالد بارت با عنوان اسطوره شناسی در 1957 و سپس عناصر معنی شناسی در سال 1964 در فرانسه به چاپ رسید.سوال اصلی هال این بود که کتاب شناسی مطالعات فرهنگی در دوره معاصر چیست ؟ او با توجه به تجربه خود در مرکز مطالعات فرهنگی معاصر پاسخ می دهد که کسی از آن اطلاعی ندارد .استوارت هال مدعی است که مطالعات فرهنگی راه و روش مشخص؛تحلیل آماری مشخص و تحلیل متنی که خاص خود باشد ندارد .مالعات فرهنگی از همان ابتدا مبهم بوده است و در بیرمنگام هدف اصلی آن این بوده است که مردم را قادر سازند درباره آن چه در اطرافشان می گذرد فکر کنند برای اینکه استراتژی زندگی را بفهمند.
در آغاز استوارت هال در دوره ریاست هوگارت از سال 1966 به عنوان معاون در مرکز کار می کرد و در مرحله دوم از سال 1969 تا 1979 طی یک دهه به عنوان رئیس مرکز مشغول به کار شد .حضور استوارت هال به مدت ده سال با این موقعیت موجب شده مطالعات فرهنگی به لحاظ نظری ؛تحقیق تجربی و اثر ملی و بین المللی رشد عمده ای کند .هال این معنی را در مقاله ای با عنوان “مطالعات فرهنگی دو پارادایم ” نشان داده است که در مجله فرهنگ ؛ایدئولوژی و کنش اجتماعی در سال 1981 به چاپ رسید .او در این مقاله به وجود دو پارادایم مسلط بر مرکز فرهنگی اشاره کرده است 1- پارادایم ” فرهنگ گرایی” که هوگارت ؛ویلیامزو تامپسون آن را مطرح کرده اند .در اینارادایم بر برداشت فرهنگی به عنوان راهی تاکید می کند که در آن به شیوه زندگی توجه می‌کند (بهارص122).
2- در مقابل پارادایم از نیمه دهه 1960 با عنوان ساختار گرایی شروع شد .در پارادایم ساختار گرایی بر خلاف پارادایم فرهنگ گرایی تاکید اصلی بر شکل ساختار ها و ایدئولوژی شده است و موفقیت آن را عمل انسانی تضمین می کند .در این پارادایم انسان به عنوان یک محصول ایدئولوژیک با توجه به شرایط ساختاری او در نظر گرفته می شود .بکر معتقد است که در نتیجه می باید فکر کنیم که جامعه و شکل اجتماعی از یک سری اعمال پیچیده تشکیل شده است (هال 1997؛237 به نقل از بکر 2003؛74)
توجه به ساختار ها از نظر استوارت هال در مرکز مطالعات فرهنگی به نقد فرهنگ گرایی موسسان این مرکز منجر شد بر خلاف نگاه فوق که مردم را آزاد دانسته و فرهنگ را تجربه و انتخاب فردی و گروهی میداند .نگاه ساختاری ذهنیت انسانی از طریق ساختارها تعیین می شوند که اقتصادی ایدئولوژیک و معنا شناختی اند.
با وجود اینکه در این دو پارادایم از نگاه ارتدکسی — مارکسی به فرهنگ که استقلاال فرهنگ در دو پارادایم به یک معنی نبوده است .زیرا در پارادایم ساختارگرایی به فرهنگ در سطح نمادین ؛زبان و طبقه بندی آن تاکید می شود تابرآن چه در نگاه فرهنگ گرایی به فرهنگ در نظر است که بیشتر معطوف به تجربه افراد در زندگی روزمره است .بدین معنی هر یک به صورتی متفاوت از فرهنگ و استقلال آن سخن گفته اند .
از نظر هال دیدگاه ساختار گرایی مدافع متعددی در مقایسه با فرهنگ گرایی دارد .تاکید که بر “شرایط قطعی ” تحت آن چه فرهنگ تولید می کند و برداشت او از ساختار گرایی این واقعیت را اثبات می کند که عمل انسانی به ویژه در سرمایه داری مدرن فقط در مجموعه روابط معینی شکل می گیرد که محدودیت هایی را برای تفکر و مجازات فراهم می کنند . در این معنی تاکید فرهنگ گرایی نسبت به کارگزار انسانی را نادیده می گیرد .این مطالعات تحت نظر استوارت هال و بیشتر بر روی اثار سلطه رسانه های متععد صورت گرفته است که تدریجا بر تحلیل خرده فرهنگ ها (به طور خاص جوانان شهری و زنان )و مقاومت در مقابل فرهنگ سلطه ؛مطالعات تاریخی و اتنوگرافی که از کارهای تامپسون گرفته شده بود متمرکز شد.
3-3-6- جهانی شدن به منزله ی رواج فرهنگ آمریکایی
یکی از دیدگاه اهی غالب درباره ی جهانی شدن در بحث های مربوط به جهانی شدن و فرهنگ عامه عبارت است از فرو کاستن دنیا به یک دهکده ی جهانی آمریکایی “دهکده جهانی که همه در آن با لهجه آمریکاییو به زبان انگلیسی تکلم می کنند .شلوارهای جین “لوی” و پیراهن های “رنگلر”می پوشند. کوکاکولا می نوشند ،ساندویچ های مک دونالد می خورند ،با رایانه های مجهز به انواع نرم افزارهای شرکت مایکروسافت از اینترنت استفاده می کنند .به موسیقی راک یا موسیقی محلی آمریکایی گوش می دهند.مجموعه ای از برنامه های خبری شبکه های ام تی وی و سی ان ان و فیلم های هالیوود و اجرای مجدد سریال دالاس را تماشا می طبق این دیدگاه جهانی شدن عبارت است از توفیق در تحمیل فرهنگ آمریکایی به جهان به بیان دیگر کالاهای آمریکایی عملا فرهنگ های بومی را نابود می کنند و شیوه زندگی آمریکاییان را به ساکنان محلی می قبولانند .این کارکرد فرهنگی کالاهای آمریکایی موجب تحکیم موفقیت اقتصادی نظام سرمایه داری آمریکامی شود.البته باید افزود که دست کم چهار ایراد به دیدگاه یاد شده وارد است:
نخستین ایراد به نظریه جهانی شدن به منزله گسترش فرهنگ آمریکایی این است که طبق این نظریه گویا موفقیت اقتصادی یعنی تحمیل فرهنگ،ب هسخن دیگر موفقیت انکار ناپذیر شرکت های آمریکایی در عرصه ی کالا در اکثر بازارهای جهان ؛نوعی نوفیق فرهنگی مبرهن و مجادله ناپذیر محسوب می گردد.موفقیت در حوزه اقتصاد با موفقیت در حوزه فرهنگ یکسان است .بدین ترتیب امر فرهنگی به زور ذیل امر اقتصادی قرار داده می شود .گویی که فرهنگ صرفا تجلی پیامدی است که مطمئنا همواره رخ می دهد .برای مثال جامه شناس آمریکایی هربرت شیلر34(1979)کنند.
ادعا می کند که توفیق شرکت آمریکایی به سرازیر کردن انواع کالا دراطراف و اکناف جهان باعث پیدایش نوعی فرهنگ آمریکایی ملهم از سرمایه داری در جهان شده است .وی همچنین مدعی است که نقش موسسات ارتباط جمعی درست کردن برنامه هایی است که با تصاویر و پیام شان اعتقادات و چشم اندازهایی را فراهم می آورند تا دلبستگی مخاطبان شان را به وضع کلی امور در این نظام برآفریده و تقویت می شود .
بر دیدگاه شیلر دو اشکال می توان گرفت که در وجوهی مشترک هستند .اولا شیلر بی هیچ استدلال فرض می کند که کالا را می توان مرداف فرهنگ دانست و از عرضه شدن کالایی معین در جایی می شود درباره ی چند و چون فرهنگ در آن جا داوری کرد .اما همان گونه که جان تاملیسن35
متذکر شده است “چنان چه فرض کنیم که صرف حضور این کالا ها در جهان فی نفسه نشانه ی هم گرایی در خصوص نوعی تک فرهنگی سرمایه داررانه است آنگاه باید گفت ادراک بسیار ضعیفی از فرهنگ داریم ادراکی که فرهنگ را به اجناس مادی فرو می کاهد. “
البته چه بسا نحوه استفاده ما از برخی کالاها یا نحوه معنا بخشیدن یا ارزش گذاری ما به برخی کالاها موجب ترویج سرمایه داری به منزله روشی از زندگی کردن باشد.لیکن این موضوع را نمی توان صرفا با این فرض ثابت کرد که نفوذ یک کالا به بازار برابر است با نفوذ یک ایدئولوژی به مصرف کنندگان آن کالا گفته ی فوق به معنای انکار این حقیقت نیست که سرمایه داری آمریکا نظامی کارآمد است (کالای آمریکایی در بازار خوب به فروش می روند و سودآورند)ولی به معنای انکار این ادعاهست که موفقیت این نظام نتیجه ی حماقت بیش از اندازه ی کسانی است که درک نمی کنند نوشیدن کوکا کولا یا پوشیدن لباس های جین “لوی” فرهنگ بومی شان را نابود می کند و آنان را به افرادی پیرو فرهنگ آمریکایی تبدیل می سازد
دومین ایراد دیدگاه شیلر اتکای استدلاال او بر این ادعاست که کالاها از ارزش هایی ذاتی و معانی منحصر به فرد برخوردارند و این ارزش ها و معانی را می توان به مصرف کنندگان تحمیل کرد به عبارت دیگر استدلال وی با اسناد به شرحی کاملا بی اعتبار شده از جریان تاثیر گذاری (کالا در مصرف کننده )صادق است .بنا بر فرض ساده انگارانه ی این استدلال فرهنگ جهانی کننده مسلط را می توان به فرهنگ ضعیف تر محلی تزریق کرد .به بیان دیگر شیلر چنین فرض می کند که مردم معانی فرهنگی را منفعلانه مصرف می کنند و این معانی نیز به طور مستقیم و سر راست از کالاهای مورد مصرف نشئت می گیرند.دومین ایراد را به نظریه جهانی شدن به منزله ی گستر فرهنگ آمریکایی این است که مفهوم امر بیگانه در آن مفهومی بسته است .اولا این نظریه بر این فرض استوار است که امر بیگانه همواره با امر ملی تفاوت دارد .اما بیگانگی آن چه بیگانه است را ایضا می توان بر حسب مقولاتی مانند طبقه ی اجتماعی ،قومیت ،جنبه های فرهنگی ,جنسیت؛جنبه های جسمانی ,نسل یا سایر شاخص های تفاوت اجتماعی تبیین کرد .وانگهی آن چه به سبب وارد شدن از کشوری دیگر بیگانه محسوب می شود ممکن است کمتر از آن چیزی بیگانه باشد –که به دلایل مثلا طبقاتی یا نسلی – پیشاپیش متفاوت تلقی می گردد.همچنین چه بسا امر بیگانه ی وارد شده از خارج به منظور مخالفت با روابط غالب قدرت در امر محلی مورد استفاده قرار می گیرد .این احتمالا همان اتفاقی است که امروزه با صدور موسیقی موسوم به هیپ هاپ رخ می دهد .
رواج موسیقی هیپ هاپ36 در سطح جهانی را چگونه می توان تبیین کرد ؟ آیا اجرا کنندگان موسیقی رپ و همین طور هیپ هاپ در آفریقای جنوبی یا فرانسه یا بریتانیا قربانیان امپریالیسم فرهنگی آمریکا هستند ؟ آیا ایشان را می توان از منظری فرهنگی فریب خوردگان یک صنعت موسیقی فراملی دانست ؟یک رهیافت جالب تر این است که ببینیم جوانان آفریقایی چه جرح و تعدیل هایی در هیپ هاپ کرده اند و چگونه این نوع موسیقی را برای ارضاء نیازها و امیال محلی خویش مورد استفاده قرار داده اند ؟ به بیان دیگر این رهیافت بیشتر به این موضوع توجه می شودکه مصرف کنندگان این موسیقی چه تغییری در آن به وجود می آورند تا صرفا این که این نوع موسیقی متصورا چه تصویری در مصرف کنندگانش باقی می گذارد .می توان گفت با این شکل از مصرف در فرهنگ آمریکایی دخل و ترف صورت می گیرد و منظور از استفاده از آن ایجاد فضایی جدید در فرهنگی است که فرهنگ غالب ملی تلقی می گردد اشکال دیگری که در خصوص این برداشت بسیار بسته از امر بیگانه می توان مطرح کرد این است که امر محلی همیشه با امر ملی یکسان تصور می شود حال آنکه در محدوده امر ملی ممکن است چندین امر محلی وجود داشته باشد ؛علاوه بر این چه بسا بین آن ها و نیز بین آن ها و فرهنگ غالب (یعنی امر ملی )تعارض فراوانی وجود داشته باشد همان گونه که آنابل سربرنی – محمدی37 (1991) وضیح می دهد ” دستور کار ملی با دستور کار حقیقتا “محلی” مطابقت نمی کند و این نگرانی جدی پیش می آید که آیا فرهنگ های رسانه های ملی تنوع قومی و دینی و سیاسی و غیره را به نحوی مکفی باز می نمایانند در روابط بین الملل ،خود امر ملی محل منازعه است و انواع و اقسام هویت ها و صداهای محلی مورد مجادله قرار دارند لذا جهانی شدن هم می تواند صحه گذاشتن بر فرهنگ های محلی را تقویت کند و هم اینکه می تواند به بی اثر شدن آن فرهنگ ها یاری رساند .به عبارتی فرهنگ های ملی بر اثر جهانی دن ممکن است تثبیت شوند و یا اینکه ناگهان ناسازگار تلقی گردند جهانی شدن پدیده ای بسیار پیچیده تر و پر تناقض تر از تحمیل ساده ی فرهنگی مانند فرهنگ آمریکا است .البته این موضوع یقینا صحت دارد که به هر جای دنیا سفر کنیم نشانه های کالاهای آمریکایی را می توانیم در اطراف خود مشاهده کنیم .اما این اصلا صحت ندارد که کالا برابر است با فرهنگ ؛جهانی شدن موجب نوسان نیروهای همگون کننده و هم متفاوت کننده است به گونه ای که امر محلی و جهانی با یکدیگر تلاقی می کنند و امتزاج می یابند رولند

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع زیبایی شناسی، ناخودآگاه، پست مدرنیسم، ارزش واقعی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع جهانی شدن، امپریالیسم، ملی گرایی، زندگی روزمره