تحقیق رایگان با موضوع جامعه دینی

دانلود پایان نامه ارشد

دیگران
توجه به احتمال تکرار کجروی پس از مجازات
ما این عذاب را اندکی از شما برمی‌داریم [ولی شما] در حقیقت باز از سر می‌گیرید.
ما این عذاب را اندکی از شما برمی‌داریم [ولی شما] در حقیقت باز از سر می‌گیرید. 674
وظایف دیگران
توصیه به بخشش کجروان در موارد قصاص
جزای بدى، مانند آن، بدی است. پس هر که درگذرد و نیکوکاری کند، پاداش او بر [عهده] خداست
و جزای بدى، مانند آن، بدی است. پس هر که درگذرد و نیکوکاری کند، پاداش او بر [عهده] خداست. به راستی او ستمگران را دوست نمی‌دارد 675
وظایف دیگران
داشتن محبت و روحیه ترحم نسبت به کجروان
اگر بر ایشان ببخشایی تو خود، توانا و حکیمى
اگر عذابشان کنى، آنان بندگان تواند و اگر بر ایشان ببخشایی تو خود، توانا و حکیمى. 676
وظایف دیگران
داشتن محبت و روحیه ترحم نسبت به کجروان
پروردگارتان رحمت را بر خود مقرّر کرده که هر کس از شما به نادانی کار بدی کند و آن گاه به توبه و صلاح آید، پس وی آمرزنده مهربان است
و چون کسانی که به آیات ما ایمان دارند، نزد تو آیند، بگو: «درود بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود مقرّر کرده که هر کس از شما به نادانی کار بدی کند و آن گاه به توبه و صلاح آید، پس وی آمرزنده مهربان است.» 677
وظایف دیگران
در عین مجازات مهربان و رحیم است
یا آنان را در حالی که وحشت‌زده‌اند فرو گیرد؟ همانا پروردگار شما رؤوف و مهربان است.
یا آنان را در حالی که وحشت‌زده‌اند فرو گیرد؟ همانا پروردگار شما رؤوف و مهربان است. 678
وظایف دیگران
درخواست بخشش برای کجروان از خداوند
تو سرور مایی پس ما را بیامرز و به ما رحم کن، و تو بهترین آمرزندگانى
و موسی‌ از میان قوم خود هفتاد مرد برای میعاد ما برگزید، و چون زلزله، آنان را فرو گرفت، گفت: «پروردگارا، اگر می‌خواستى، آنان را و مرا پیش از این هلاک می‌ساختى. آیا ما را به [سزای] آنچه کم‌خردانِ ما کرده‌اند هلاک می‌کنى؟ این جز آزمایش تو نیست هر که را بخواهی به وسیله آن گمراه و هر که را بخواهی هدایت می‌کنی تو سرور مایی پس ما را بیامرز و به ما رحم کن، و تو بهترین آمرزندگانى.» 679
وظایف دیگران
دعوت برای باز گشت از کجروی
اگر [شما دو زن] به درگاه خدا توبه كنيد [بهتر است]
اگر [شما دو زن] به درگاه خدا توبه كنيد [بهتر است] واقعا دلهايتان انحراف پيدا كرده است680
وظایف دیگران
دعوت کجروان به بازگشت از کجروی
پس، از او آمرزش بخواهید، آن گاه به درگاه او توبه کنید
و به سوی [قوم] ثمود، برادرشان صالح را [فرستادیم]. گفت: «ای قوم من! خدا را بپرستید. برای شما هیچ معبودی جز او نیست. او شما را از زمین پدید آورد و در آن شما را استقرار داد. پس، از او آمرزش بخواهید، آن گاه به درگاه او توبه کنید، که پروردگارم نزدیک [و] اجابت‌کننده است.»1 681
وظایف دیگران
دعوت کجروان به بازگشت از کجروی
و از پروردگار خود آمرزش بخواهید، سپس به درگاه او توبه کنید
«و از پروردگار خود آمرزش بخواهید، سپس به درگاه او توبه کنید که پروردگار من مهربان و دوستدار [بندگان] است.»6 682
وظایف دیگران
دعوت کجروان به بازگشت از کجروی
‏[صالح] گفت: «ای قوم من، چرا پیش از [جُستنِ] نیکى، شتابزده خواهان بدی هستید؟ چرا از خدا آمرزش نمی‌خواهید؟ باشد که مورد رحمت قرار گیرید.»
‏[صالح] گفت: «ای قوم من، چرا پیش از [جُستنِ] نیکى، شتابزده خواهان بدی هستید؟ چرا از خدا آمرزش نمی‌خواهید؟ باشد که مورد رحمت قرار گیرید.» 683
وظایف دیگران
رابطه عاطفی جامعه دینی با کجروان برای باز بودن راه بازگشت
قطعاً پروردگار تو پس از آن آمرزنده مهربان خواهد بود
و [لی] کسانی که مرتکب گناهان شدند، آن گاه توبه کردند و ایمان آوردند، قطعاً پروردگار تو پس از آن آمرزنده مهربان خواهد بود. 684
وظایف دیگران
صرف نظر از مجازاتِ بازگشته از کجروی
صرف نظر از مجازات کجروان در صورت توبه کردن و اصلاح شدن
و از میان شما، آن دو تن را که مرتکب زشتکاری می‌شوند، آزارشان دهید پس اگر توبه کردند و درستکار شدند از آنان صرفنظر کنید، زیرا خداوند توبه‌پذیر مهربان است. 685
وظایف دیگران
عفو خطاکاران
گذشت پیشه کن
گذشت پیشه کن، و به [کار] پسندیده فرمان ده، و از نادانان رُخ برتاب. 686
وظایف دیگران
فراهم کردن شرایط بازگشت از کجروی
دریافت کلمات برای بازگشت از تخلف
سپس آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت نمود و [خدا] بر او ببخشود آرى، او [ست که] توبه‌پذیرِ مهربان است. 687
وظایف دیگران
لزوم اصلاح خود قبل از دعوت دیگران به بازگشت از کجروی
آیا مردم را به نیکی فرمان می‌دهید و خود را فراموش می‌کنید
آیا مردم را به نیکی فرمان می‌دهید و خود را فراموش می‌کنید، با اینکه شما کتاب [خدا] را می‌خوانید؟ آیا [هیچ] نمی‌اندیشید 688
وظایف دیگران
لزوم پذیرش کجروان در جمع راست روان پس از توبه
کسانی که توبه کردند با مؤمنان خواهند بود8
مگر کسانی که توبه کردند و [عمل خود را] اصلاح نمودند و به خدا تمسّک جستند و دین خود را برای خدا خالص گردانیدند که [در نتیجه] آنان با مؤمنان خواهند بود، و به زودی خدا مؤمنان را پاداشی بزرگ خواهد بخشید 689
وظایف دیگران
پذیرش کجروان در صورت بازگشت
پس اگر توبه کنند و نماز برپا دارند و زکات دهند، در این صورت برادران دینی شما می‌باشند
پس اگر توبه کنند و نماز برپا دارند و زکات دهند، در این صورت برادران دینی شما می‌باشند، و ما آیات [خود] را برای گروهی که می‌دانند به تفصیل بیان می‌کنیم. 690
وظایف کجرو
یادگیری راه توبه از خداوند
حضرت آدم برای بازگشت از تخلف کلماتی دریافت کرد
سپس آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت نمود و [خدا] بر او ببخشود آرى، او [ست که] توبه‌پذیرِ مهربان است. 691
وظایف کجرو
استفاده از زمانهای تعیین شده برای بازگشت و جبران کجروی
درک اهمیت شب قدر
ما [قرآن را] در شب قدر نازل کردیم. و از شب قدر، چه آگاهت کرد. شبِ قدر از هزار ماه ارجمندتر است. 692
وظایف کجرو
استفاده از مکانهای مقدس برای توبه
در عرفات از خداوند آمرزش خواهید که خدا آمرزنده مهربان است.
پس، از همان جا که [انبوه] مردم روانه می‌شوند، شما نیز روانه شوید و از خداوند آمرزش خواهید که خدا آمرزنده مهربان است. 693
وظایف کجرو
اصلاح شدن و باقی ماندن بر تغییر و مقاومت در برابر مشکلات
گفتند: باکی نیست، ما روی به سوی پروردگار خود می‌آوریم.‏
گفت: « [آیا] پیش از آنکه به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟ قطعاً او همان بزرگ شماست که به شما سحر آموخته است. به زودی خواهید دانست. حتماً دستها و پاهای شما را از چپ و راست خواهم برید و همه‌تان را به دار خواهم آویخت.» گفتند: «باکی نیست، ما روی به سوی پروردگار خود می‌آوریم.‏ 694
وظایف کجرو
اعتراف به خطا کاری
دیگرانی هستند که به گناهان خود اعتراف کرده و کار شایسته را با [کاری] دیگر که بد است درآمیخته‌اند. امید است خدا توبه آنان را بپذیرد
و دیگرانی هستند که به گناهان خود اعتراف کرده و کار شایسته را با [کاری] دیگر که بد است درآمیخته‌اند. امید است خدا توبه آنان را بپذیرد، که خدا آمرزنده مهربان است. 695
وظایف کجرو
اقرار به گناه و درخواست از پدر برای استغفار کردن برای انسان
گفتند: «ای پدر، برای گناهان ما آمرزش خواه که ما خطاکار بودیم.«
گفتند: «ای پدر، برای گناهان ما آمرزش خواه که ما خطاکار بودیم.« 696
وظایف کجرو
امیدواری به بخشش خداوند
ما امیدواریم که پروردگارمان گناهانمان را بر ما ببخشاید، [چرا] که نخستین ایمان‌آورندگان بودیم.»
ما امیدواریم که پروردگارمان گناهانمان را بر ما ببخشاید، [چرا] که نخستین ایمان‌آورندگان بودیم.» 697
وظایف کجرو
به دنبال جبران خطا بودن
متقین اگر کار زشتی انجام دهند، آمرزش می خواهند
و آنان که چون کار زشتی کنند، یا بر خود ستم روا دارند، خدا را به یاد می‌آورند و برای گناهانشان آمرزش می‌خواهند- و چه کسی جز خدا گناهان را می‌آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده‌اند، با آنکه می‌دانند [که گناه است]، پافشاری نمی‌کنند. 698
وظایف کجرو
پافشاری نکردن بر کجروی
متقین چون کار زشتی کنند، یا بر خود ستم روا دارند، خدا را به یاد می‌آورند و برای گناهانشان آمرزش می‌خواهند
و آنان که چون کار زشتی کنند، یا بر خود ستم روا دارند، خدا را به یاد می‌آورند و برای گناهانشان آمرزش می‌خواهند- و چه کسی جز خدا گناهان را می‌آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده‌اند، با آنکه می‌دانند [که گناه است]، پافشاری نمی‌کنند. 699
وظایف کجرو
پایبندی به هنجارها بعد از بازگشت از کجروی
پایبندی به هنجارها بعد از بازگشت از کجروی
مگر کسانی که پس از آن توبه کردند و درستگاری [پیشه] نمودند، که خداوند آمرزنده مهربان است. 700
وظایف کجرو
پایبندی به هنجارها بعد از بازگشت از کجروی
هر کس از شما به نادانی کار بدی کند و آن گاه به توبه و صلاح آید، پس وی آمرزنده مهربان است
و چون کسانی که به آیات ما ایمان دارند، نزد تو آیند، بگو: «درود بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود مقرّر کرده که هر کس از شما به نادانی کار بدی کند و آن گاه به توبه و صلاح آید، پس وی آمرزنده مهربان است.» 701
وظایف کجرو
ناامید نبودن از بخشش خداوند
بگو: «ای بندگان من- که بر خویشتن زیاده‌روی روا داشته‌اید- از رحمت خدا نومید مشوید. در حقیقت، خدا همه گناهان را می‌آمرزد، که او خود آمرزنده مهربان است.‏
بگو: «ای بندگان من- که بر خویشتن زیاده‌روی روا داشته‌اید- از رحمت خدا نومید مشوید. در حقیقت، خدا همه گناهان را می‌آمرزد، که او خود آمرزنده مهربان است.‏ 702
وظایف کجرو
باقی ماندن بر تغییر و مقاومت در برابر مشکلات
پس هر حکمی می‌خواهی بکن که تنها در این زندگی دنیاست که [تو] حکم می‌رانى.‏
گفتند: «ما هرگز تو را بر معجزاتی که به سوی ما آمده و [بر] آن کس که ما را پدید آورده است، ترجیح نخواهیم داد پس هر حکمی می‌خواهی بکن که تنها در این زندگی دنیاست که [تو] حکم می‌رانى.‏ 703
وظایف کجرو
پند گرفتن و توبه کردن
توبیخ افرادی که پند نمی گیرند و توبه نمی کنند
آیا نمی‌بینند که آنان در هر سال، یک یا دو بار آزموده می‌شوند، باز هم توبه نمی‌کنند و عبرت نمی‌گیرند 704
وظایف کجرو
تقاضای بخشش از خداوند
درخواست بخشش از خداوند
پروردگارا، ما شنیدیم که دعوتگری به ایمان فرا می‌خواند که: «به پروردگار خود ایمان آورید»، پس ایمان آوردیم. پروردگارا، گناهان ما را بیامرز، و بدیهای ما را بزدای و ما را در زمره نیکان بمیران705
وظایف کجرو
تقاضای بخشش از خداوند
از خدا آمرزش بخواه
و از خدا آمرزش بخواه، که خدا آمرزنده مهربان است. 706
وظایف کجرو
تقاضای بخشش از خداوند
بگو: «پروردگارا، ببخشای و رحمت کن [که] تو بهترین بخشایندگانى.
و بگو: «پروردگارا، ببخشای و رحمت کن [که] تو بهترین بخشایندگانى. 707
وظایف کجرو
تقاضای بخشش از خداوند
گفت: «پروردگارا، من بر خویشتن ستم کردم، مرا ببخش.»
گفت: «پروردگارا، من بر خویشتن ستم کردم، مرا ببخش.»پس خدا از او درگذشت که وی آمرزنده مهربان است. 708
وظایف کجرو
تقاضای شدید برای قبول توبه
دانستند که پناهی از خدا جز به سوی او نیست. پس [خدا] به آنان [توفیق] توبه داد، تا توبه کنند
و [نیز] بر آن سه تن که بر جای مانده بودند، [و قبول توبه آنان به تعویق افتاد] تا آنجا که زمین با همه فراخی‌اش بر آنان تنگ گردید، و از خود به تنگ آمدند و دانستند که پناهی از خدا جز به سوی او نیست. پس [خدا] به آنان [توفیق] توبه داد، تا توبه کنند. بی تردید خدا همان توبه‌پذیر مهربان است. 709
وظایف کجرو
توجه به هشدارها
و کسانی که کافر شده‌اند، از آنچه هشدار داده شده‌اند رویگردانند.
‏[ما] آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است جز به حقّ و [تا] زمانی معیّن نیافریدیم، و کسانی که کافر شده‌اند، از آنچه هشدار داده شده‌اند رویگردانند. 710
وظایف کجرو
جبران گذشته
مگر کسانی که توبه کردند، و [خود را] اصلاح نمودند
مگر کسانی که توبه کردند، و [خود را] اصلاح نمودند، و [حقیقت را] آشکار کردند، پس بر آنان خواهم بخشود و من توبه‌پذیر

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع تخفیف مجازات، رحمت الهی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع محبت خداوند، قرآن کریم، کنترل اجتماعی، جامعه پذیری