تحقیق رایگان با موضوع تهاجم فرهنگی، امنیت اجتماعی، باورهای دینی، افراط گرایی

دانلود پایان نامه ارشد

بازایستید و از خدا پروا بدارید که خدا سخت‌کیفر است483.
وظایف
تلاش مستمر و پیگر برای هدایت افراد جامعه
تلاش مستمر و پیگر برای هدایت افراد جامعه
گفتند: «ای نوح، واقعاً با ما جدال کردی و بسیار [هم] جدال کردى.
گفتند: «ای نوح، واقعاً با ما جدال کردی و بسیار [هم] جدال کردى. پس اگر از راستگویانی آنچه را [از عذاب خدا] به ما وعده می‌دهی برای ما بیاور.» 484
وظایف
توبیخ کارگزارانی که تحت مدیریت آنان کجروی شکل گرفته است
توبیخ شدید هارون توسط حضرت موسی
و الواح را افکند و [موی] سر برادرش را گرفت و او را به طرف خود کشید
و چون موسى، خشمناک و اندوهگین به سوی قوم خود بازگشت، گفت: «پس از من چه بد جانشینی برای من بودید! آیا بر فرمان پروردگارتان پیشی گرفتید؟ و الواح را افکند و [موی] سر برادرش را گرفت و او را به طرف خود کشید485
وظایف
توجه به امنیت اجتماعی
توجه به تأثیر مخرب اخبار نادرست در امنيت جوامع
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اگر فاسقی برایتان خبری آورد، نیک وارسی کنید، مبادا به نادانی گروهی را آسیب برسانید
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اگر فاسقی برایتان خبری آورد، نیک وارسی کنید، مبادا به نادانی گروهی را آسیب برسانید و [بعد،] از آنچه کرده‌اید پشیمان شوید486.
وظایف
توجه به بستگان و اطرافیان
لزوم توقع کم همسران کارگزاران و مبلغان دینی
ای پیامبر، به همسرانت بگو: «اگر خواهان زندگی دنیا و زینت آنید، بیایید تا مَهرتان را بدهم و [خوش و] خُرّم شما را رها کنم.
ای پیامبر، به همسرانت بگو: «اگر خواهان زندگی دنیا و زینت آنید، بیایید تا مَهرتان را بدهم و [خوش و] خُرّم شما را رها کنم. 487
وظایف
توجه به پاداش های معنوی به جای پاداش های دنیوی
توجه کارگزاران به اطرافیان خود

و اگر خواستار خدا و فرستاده وی و سرای آخرتید، پس به راستی خدا برای نیکوکاران شما پاداش بزرگی آماده گردانیده است.
و اگر خواستار خدا و فرستاده وی و سرای آخرتید، پس به راستی خدا برای نیکوکاران شما پاداش بزرگی آماده گردانیده است. 488
وظایف
توجه به تهاجم فرهنگی دشمن
توجه به هزینه کردن دشمنان اسلام برای تضعیف باورهای دینی
بی‌گمان، کسانی که کفر ورزیدند، اموال خود را خرج می‌کنند تا [مردم را] از راه خدا بازدارند
بی‌گمان، کسانی که کفر ورزیدند، اموال خود را خرج می‌کنند تا [مردم را] از راه خدا بازدارند. پس به زودی [همه] آن را خرج می‌کنند، و آن گاه حسرتی بر آنان خواهد گشت سپس مغلوب می‌شوند. و کسانی که کفر ورزیدند، به سوی دوزخ گردآورده خواهند شد489.
وظایف
توجه به خواسته های مردم
توجه به خواسته های مردم
ای ذو القرنین، یأجوج و مأجوج سخت در زمین فساد می‌کنند، آیا [ممکن است] مالی در اختیار تو قرار دهیم تا میان ما و آنان سدّی قرار دهى
گفتند: «ای ذو القرنین، یأجوج و مأجوج سخت در زمین فساد می‌کنند، آیا [ممکن است] مالی در اختیار تو قرار دهیم تا میان ما و آنان سدّی قرار دهى؟»490 ‏
وظایف
توجه به صلاحیت اشخاص در واگذاری مسئولیت به آنها
رعایت شرایط لازم در واگذاری مسئولیت به اشخاص
خدا به شما فرمان می‌دهد که سپرده‌ها را به صاحبان آنها ردّ کنید
خدا به شما فرمان می‌دهد که سپرده‌ها را به صاحبان آنها ردّ کنید … 491
وظایف
توجه کارگزاران به بهنجار بودن اطرافیان خود
مضاعف شدن مجازات زنان پیامبر در آخرت در صورت تخلف
ای همسران پیامبر، هر کس از شما مبادرت به کار زشتِ آشکاری کند، عذابش دو چندان خواهد بود و این بر خدا همواره آسان است.‏
ای همسران پیامبر، هر کس از شما مبادرت به کار زشتِ آشکاری کند، عذابش دو چندان خواهد بود و این بر خدا همواره آسان است492.‏
وظایف
توجه کارگزاران به بهنجار بودن اطرافیان خود
زنان پیامبر در صورت تبعیت از هنجارها پاداش دو برابر خواهند داشت
و هر کس از شما خدا و فرستاده‌اش را فرمان بَرَد و کار شایسته کند، پاداشش را دو چندان می‌دهیم و برایش روزىِ نیکو فراهم خواهیم ساخت.
و هر کس از شما خدا و فرستاده‌اش را فرمان بَرَد و کار شایسته کند، پاداشش را دو چندان می‌دهیم و برایش روزىِ نیکو فراهم خواهیم ساخت. 493
وظایف
توضیح خواستن از کارگزار در موارد تخلف
توضیح خواستن از کارگزار در موارد تخلف
قطعاً او را به عذابی سخت عذاب می‌کنم یا سرش را می‌برم مگر آنکه دلیلی روشن برای من بیاورد.
قطعاً او را به عذابی سخت عذاب می‌کنم یا سرش را می‌برم مگر آنکه دلیلی روشن برای من بیاورد. 494
وظایف
توقع تشویق بی جا نداشتن
کسانی که توقع پاداش در برابر عمل انجام نداده دارند، نجات از عذاب ندارند
گمان مبر کسانی که .. دوست دارند به آنچه نکرده‌اند مورد ستایش قرار گیرند، قطعاً گمان مَبَر که برای آنان نجاتی از عذاب است
البته گمان مبر کسانی که بدانچه کرده‌اند شادمانی می‌کنند و دوست دارند به آنچه نکرده‌اند مورد ستایش قرار گیرند، قطعاً گمان مَبَر که برای آنان نجاتی از عذاب است، [که] عذابی دردناک خواهند داشت. 495
وظایف
جبران خطا و اشتباه
بازگشت از اشتباه و توبه به درگاه خداوند
و داوود دانست که ما او را آزمایش کرده‌ایم. پس، از پروردگارش آمرزش خواست و به رو درافتاد و توبه کرد.
… و داوود دانست که ما او را آزمایش کرده‌ایم. پس، از پروردگارش آمرزش خواست و به رو درافتاد و توبه کرد. 496
وظایف
جلب همکاری مردم در کارهای مهم
همکاری با مسئولان در برقراری امنیت
مرا با نیرویی [انسانی] یاری کنید [تا] میان شما و آنها سدّی استوار قرار دهم.»
گفت: «آنچه پروردگارم به من در آن تمکّن داده، [از کمک مالی شما] بهتر است. مرا با نیرویی [انسانی] یاری کنید [تا] میان شما و آنها سدّی استوار قرار دهم.» 497
وظایف
جلوگیری از افراط گرایی
پیروی نکردن از افراطگرایان
فرمان افراطگران را پیروی مکنید
و فرمان افراطگران را پیروی مکنی ؛ آنان که در زمین فساد می‌کنند و اصلاح نمی‌کنند.»‏ 498 (151-152)
وظایف
جلوگیری از انحراف در ساخت اقتصادی
عدم انحراف در ساخت اقتصادي جامعه
انحراف در ساخت روابط اقتصادي، زمينه رشد و گسترش فساد و انحراف را در ساير خرده نظام‌هاي جامعه فراهم مي‌كند
و از ارزش اموال مردم مکاهید و در زمین سر به فساد برمدارید499.
وظایف
جلوگیری از تهاجم فرهنگی کافران
عدم پذیرش تسلط کافران
خداوند هرگز بر مؤمنان، برای کافران [راه تسلّطی] قرار نداده است
… پس خداوند، روز قیامت میان شما داوری می‌کند و خداوند هرگز بر [زیانِ] مؤمنان، برای کافران راه [تسلّطی] قرار نداده است500.
وظایف
حمایت از راست روان
حمایت از اشخاص بهنجار جامعه
من طردکننده مؤمنان نیستم
و من طردکننده مؤمنان نیستم.‏ 501
وظایف
حمایت نکردن از کارگزاران خائن
جانبدارِ خیانتکاران نبودن
زنهار جانبدارِ خیانتکاران مباش.
ما این کتاب را به حقّ بر تو نازل کردیم، تا میان مردم به [موجب] آنچه خدا به تو آموخته داوری کنى، و زنهار جانبدارِ خیانتکاران مباش502.
وظایف
حمایت نکردن از کجروان
حمایت نکردن از کافران
. پس تو هرگز پشتیبان کافران مباش
و تو امیدوار نبودی که بر تو کتاب القا شود، بلکه این رحمتی از پروردگار تو بود. پس تو هرگز پشتیبان کافران مباش503.‏
وظایف
دفاع از مردم در برابر دشمن
توجه به حیله های دشمنان
البته جانب احتیاط را فرو نگذارند و جنگ‌افزارهای خود را برگیرند. [زیرا] کافران آرزو می‌کنند که شما از جنگ‌افزارها و ساز و برگِ خود غافل شوید تا ناگهان بر شما یورش بَرند.
و گروه دیگری که نماز نکرده‌اند باید بیایند و با تو نماز گزارند و البته جانب احتیاط را فرو نگذارند و جنگ‌افزارهای خود را برگیرند. [زیرا] کافران آرزو می‌کنند که شما از جنگ‌افزارها و ساز و برگِ خود غافل شوید تا ناگهان بر شما یورش بَرند504.
وظایف
دفاع نکردن از کجروان
دفاع نکردن از کسانی که خانتکار هستند
از کسانی که به خویشتن خیانت می‌کنند دفاع مکن
و از کسانی که به خویشتن خیانت می‌کنند دفاع مکن، که خداوند هر کس را که خیانتگر و گناه‌پیشه باشد دوست ندارد505.
وظایف
رابطه عاطفی شدید داشتن با راست روان
رابطه عاطفی شدید داشتن با راست روان
و برای آن مؤمنانی که تو را پیروی کرده‌اند، بال خود را فرو گستر
وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
و برای آن مؤمنانی که تو را پیروی کرده‌اند، بال خود را فرو گستر.
وظایف
راست آزمایی گفتار زیر دستان در دفاع از خود
راست آزمایی گفتار زیر دستان در دفاع از خود
گفت: خواهیم دید آیا راست گفته‌ای یا از دروغگویان بوده‌اى.
گفت: «خواهیم دید آیا راست گفته‌ای یا از دروغگویان بوده‌اى. 506
وظایف
رعایت مصلحت مردم در اطلاع رسانی به آنان
مخفی کردن مواردی که موجب ناراحتی مردم می شود
از چیزهایی که اگر برای شما آشکار گردد شما را اندوهناک می‌کند مپرسید
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از چیزهایی که اگر برای شما آشکار گردد شما را اندوهناک می‌کند مپرسید. و اگر هنگامی که قرآن نازل می‌شود، در باره آنها سؤال کنید، برای شما روشن می‌شود. خدا از آن [پرسشهای بیجا] گذشت، و خداوند آمرزنده بردبار است507.
وظایف
سرعت داشتن در انجام کارها
توجه به توانایی داشتن در سرعت انجام کار در واگذاری مسئولیتها
کسی که نزد او دانشی از کتاب [الهی] بود، گفت: «من آن را پیش از آنکه چشم خود را بر هم زنی برایت می‌آورم
کسی که نزد او دانشی از کتاب [الهی] بود، گفت: «من آن را پیش از آنکه چشم خود را بر هم زنی برایت می‌آورم.»‏ پس چون [سلیمان] آن [تخت] را نزد خود مستقر دید، گفت: «این از فضل پروردگار من است، تا مرا بیازماید که آیا سپاسگزارم یا ناسپاسی می‌کنم. و هر کس سپاس گزارد، تنها به سود خویش سپاس می‌گزارد، و هر کس ناسپاسی کند، بی‌گمان پروردگارم بی‌نیاز و کریم است. 508
وظایف
شناخت دقیق از افراد برای واگذاری مسئولیت به آنان
فریب ظاهر سازی اشخاص را نخوردن
برخی دوستان ظاهری از سخت ترین دشمنان هستند؛ . و چون برگردد [یا ریاستی یابد] کوشش می‌کند که در زمین فساد نماید و کشت و نسل را نابود سازد،
و از میان مردم کسی است که در زندگی این دنیا سخنش تو را به تعجّب وامی‌دارد، و خدا را بر آنچه در دل دارد گواه می‌گیرد، و حال آنکه او سخت‌ترین دشمنان است. و چون برگردد [یا ریاستی یابد] کوشش می‌کند که در زمین فساد نماید و کشت و نسل را نابود سازد، و خداوند تباهکاری را دوست ندارد509.
وظایف
شناسایی عوامل کجروی
شناخت عوامل کجروی
بررسی علل تخلف قوم موسی از دستورات او
پس موسی خشمگین و اندوهناک به سوی قوم خود برگشت [و] گفت: «ای قوم من، آیا پروردگارتان به شما وعده نیکو نداد؟ آیا این مدت بر شما طولانی می‌نمود، یا خواستید خشمی از پروردگارتان بر شما فرود آید که با وعده من مخالفت کردید؟ 510
وظایف
عجله نکردن در اظهار نظر و اقدام
عجله نکردن در اظهار نظر و اقدام
[موسی به او] گفت: «آیا شخص بی‌گناهی را بدون اینکه کسی را به قتل رسانده باشد کشتى؟ واقعاً کار ناپسندی مرتکب شدى
پس رفتند تا به نوجوانی برخوردند. [بنده ما] او را کشت. [موسی به او] گفت: «آیا شخص بی‌گناهی را بدون اینکه کسی را به قتل رسانده باشد کشتى؟ واقعاً کار ناپسندی مرتکب شدى. 511
وظایف
عدم استفاده ابزاري از ارزش هاي ديني
عدم استفاده ابزاري از ارزش هاي ديني
سوگندهای خود را دستاویز تقلب میان خود قرار مدهید
و زنهار، سوگندهای خود را دستاویز تقلب میان خود قرار مدهید، تا گامی بعد از استواریش بلغزد، و شما به [سزای] آنکه [مردم را] از راه خدا باز داشته‌اید دچار شکنجه شوید و برای شما عذابی بزرگ باشد. 512
وظایف
عدم استفاده ابزاري از ارزش هاي ديني
عدم استفاده ابزاري از ارزش هاي ديني
پیمان خدا را به بهای ناچیزی مفروشید
و پیمان خدا را به بهای ناچیزی مفروشید، زیرا آنچه نزد خداست- اگر بدانید- همان برای شما بهتر است. 513
وظایف
عدم انتخاب همکاران از میان گمراه کننده گان
خداوند از میان گمراه کننده گان همکار نمی گیرد
و من آن نیستم که گمراهگران را همکار خود بگیرم.
‏[من] آنان را نه در آفرینش آسمانها و زمین به

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع اجرای عدالت، امر به معروف، نهی از منکر، قرآن کریم Next Entries تحقیق رایگان با موضوع آرامش خاطر، امر به معروف، نماز جماعت