تحقیق رایگان با موضوع تجسم اعمال، قرآن کریم

دانلود پایان نامه ارشد

روز، از پروردگارشان سخت محجوبند.
النساء/160
محروم شدن از غذا های حلال (2)
محروم شدن یهودیان از موارد حلال
پس به سزای ستمی که از یهودیان سر زَد و به سبب آنکه [مردم را] بسیار از راه خدا باز داشتند، چیزهای پاکیزه‌ای را که بر آنان حلال شده بود حرام گردانیدیم
الشعراء/57
محروم شدن از نعمت اعطایی (3)
محروم شدن آدم و حوا از نعمت اعطایی
سرانجام، ما آنان را از باغستانها و چشمه‌سارها؛ و گنجینه‌ها و جایگاه‌های پرناز و نعمت بیرون کردیم.(57-58)
الجاثيه/23
محرومیت از استفاده از ابزار شناخت(5)
عدم توانایی استفاده مناسب از ابزار شناخت مجازات کسی که هوس خویش را معبود خود قرار دهد
پس آیا دیدی کسی را که هوس خویش را معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه گردانیده و بر گوش او و دلش مُهر زده و بر دیده‌اش پرده نهاده است؟ آیا پس از خدا چه کسی او را هدایت خواهد کرد؟ آیا پند نمی‌گیرید
محمّد/34
محرومیت از بخشش خداوند
محروم شدن کافران و مانعان از راه خداوند از بخشش خداوند بعد از مرگ
آنان که کفر ورزیدند و مانع راه خدا شدند، سپس در حال کفر مردند، هرگز خدا از آنان درنخواهد گذشت.‏
الاعراف/50
محرومیت از بهشت (3)
محروم شدن کافران از بهشت
و دوزخیان، بهشتیان را آواز می‌دهند که: «از آن آب یا از آنچه خدا روزىِ شما کرده، بر ما فرو ریزید.می‌گویند: «خدا آنها را بر کافران حرام کرده است
محمّد/23
محرومیت از بینش صحیح (5)
محرومیت منافقان و ترک کننده گان صله رحم از بینش صحیح
اینان همان کسانند که خدا آنان را لعنت نموده و [گوش دل] ایشان را ناشنوا و چشمهایشان را نابینا کرده است.‏
البقرة/102
محرومیت از پاداش اخروی
محرومیت کافران از پاداش آخرت
… و [خلاصه] چیزی می‌آموختند که برایشان زیان داشت، و سودی بدیشان نمی‌رسانید. و قطعاً [یهودیان] دریافته بودند که هر کس خریدار این [متاع] باشد، در آخرت بهره‌ای ندارد. وه که چه بد بود آنچه به جان خریدند- اگر می‌دانستند.
يونس/81
محرومیت از تأیید خداوند
محروم شدن مفسدان از تأیید خداوند
پس چون افکندند، موسی گفت: «آنچه را شما به میان آوردید سحر است. به زودی خدا آن را باطل خواهد کرد. آرى، خدا کار مفسدان را تأیید نمی‌کند.
محمّد/38
محرومیت از توفیق «حمایت کردن از دین»
سلب توفیق و واگذاری حمایت از دین به گروه دیگر مجازات بخیلان
شما همان [مردمی] هستید که برای انفاق در راه خدا فرا خوانده شده‌اید. پس برخی از شما بخل می‌ورزند، و هر کس بخل ورزد تنها به زیان خود بخل ورزیده، و [گرنه] خدا بی‌نیاز است و شما نیازمندید و اگر روی برتابید [خدا] جای شما را به مردمی غیر از شما خواهد داد که مانند شما نخواهند بود.
البقرة/120
محرومیت از حمایت خداوند
تبعیت کننده گان از خواسته های کافران سروری و حمایت خداوند را از دست می دهد
و هرگز یهودیان و ترسایان از تو راضی نمی‌شوند، مگر آنکه از کیش آنان پیروی کنى. بگو: «در حقیقت، تنها هدایتِ خداست که هدایت [واقعی] است.و چنانچه پس از آن علمی که تو را حاصل شد، باز از هوسهای آنان پیروی کنى، در برابر خدا سرور و یاوری نخواهی داشت.
المؤمنون/44
محرومیت از رحمت خداوند (2)
دور بودن اشخاص بی ایمان از رحمت خداوند
باز فرستادگان خود را پیاپی روانه کردیم. هر بار برای [هدایت] امتی پیامبرش آمد، او را تکذیب کردند پس [ما امتهای سرکش را] یکی پس از دیگری آوردیم و آنها را مایه عبرت [و زبانزد مردم]گردانیدیم. دور باد [از رحمت خدا] مردمی که ایمان نمی‌آورند
يونس/17
محرومیت از رستگاری (8)
محروم شدن مجرمان از رستگاری
پس کیست ستمکارتر از آن کس که دروغی بر خدای بندد یا آیات او را تکذیب کند؟ به راستی مجرمان رستگار نمی‌شوند.
آل‌عمران/77
محرومیت از نعمت های اخروی (3)
محرومیت کسانی که پیمان های الهی و سوگند های خود را به بهای ناچیز می فروشند، از نعمت های آخرت
کسانی که پیمان خدا و سوگندهای خود را به بهای ناچیزی می‌فروشند، آنان را در آخرت بهره‌ای نیست و خدا روز قیامت با آنان سخن نمی‌گوید، و به ایشان نمی‌نگرد، و پاکشان نمی‌گرداند، و عذابی دردناک خواهند داشت.
المنافقون/6
محرومیت از هدایت خداوند(38)
محرومیت فاسقان از هدایت خداوند
برای آنان یکسان است: چه بر ایشان آمرزش بخواهی یا بر ایشان آمرزش نخواهى، خدا هرگز بر ایشان نخواهد بخشود. خدا فاسقان را راهنمایی نمی‌کند.
البقرة/65
مسخ شدن(2)
تبدیل شدن اصحاب سبت به میمون طرد شده
و کسانی از شما را که در روز شنبه [از فرمان خدا] تجاوز کردند نیک شناختید، پس ایشان را گفتیم: «بوزینگانی باشید طردشده.
البقرة/257
مسلط شدن شیطان بر کجروان(2)
تحت سرپرستی شیطان قرار گرفتن و وارد تاریکی شدن کافران
خداوند سرور کسانی است که ایمان آورده‌اند. آنان را از تاریکیها به سوی روشنایی به در می‌برد. و [لی] کسانی که کفر ورزیده‌اند، سرورانشان [همان عصیانگران] طاغوتند، که آنان را از روشنایی به سوی تاریکیها به در می‌برند. آنان اهل آتشند که خود، در آن جاودانند.
البقرة/88
مورد لعنت خداوند قرار گرفتن(3)
لعنت خدا سزای کفر کافران
و گفتند: «دلهای ما در غلاف است.[نه، چنین نیست]بلکه خدا به سزای کفرشان، لعنتشان کرده است. پس آنان که ایمان می‌آورند چه اندک شماره‌اند.
القصص/81
نابودی اموال کجروان (2)
فرو بردن خانه قارون در زمین
آن گاه [قارون]را با خانه‌اش در زمین فرو بردیم، و گروهی نداشت که در برابر [عذابِ] خدا او را یاری کنند و [خود نیز] نتوانست از خود دفاع کند.‏
طه/124
نابینا محشور شدن
نابینا محشور شدن رویگردانان از یاد خدا
و هر کس از یاد من دل بگرداند، در حقیقت، زندگىِ تنگ [و سختی] خواهد داشت، و روز رستاخیز او را نابینا محشور می‌کنیم.
الانفال/33
وجود پیامبر مانع مجازات همگانی
برداشتن عذاب بر اثر وجود پیامبر
و [لی] تا تو در میان آنان هستى، خدا بر آن نیست که ایشان را عذاب کند، و تا آنان طلب آمرزش می‌کنند، خدا عذاب‌کننده ایشان نخواهد بود.
4-6-2-کد گذاری محوری
پس از انجام كدگذاري باز، در مرحله كدگذاري محوري، مفاهيم مشابه و همجنس از نظر معنايي در قالب مقولات عمده طبقه بندي مي‌شوند. اين مقولات از سطح بالاتري از انتزاع برخوردارند و دومين مرحله در جهت«رويش نظريه» هستند. در جدول زير اين مقولات عمده و مؤلفه هاي تشكيل دهنده آنها آورده شده است:
جدول شماره 2 (کد گذاری محوری)
مؤلفه ها
کد محوری
تباهی اعمال؛ افزایش کوری باطن؛ افزایش گمراهی؛ خوشایند شدن کجروی برای کجروان؛ رها شدن در گمراهی؛ سرانجام بد؛ محرومیت از استفاده از ابزار شناخت؛ محرومیت از بخشش خداوند؛ محرومیت از بهشت؛ محرومیت از بینش صحیح؛ محرومیت از پاداش اخروی؛ محرومیت از توفیق «حمایت کردن از دین»؛ محرومیت از رستگاری؛ محرومیت از هدایت خداوند
محروم از نیاز خودشکوفایی
بی ارزش شدن در دنیا؛ بی ارزش شدن در قیامت؛ تهدید به تجسم اعمال بد در قیامت؛ خوار شدن؛ خوار و ذلیل شدن در دنیا؛ دچار خواری و ذلت شدن؛ دچار ذلت شدن در دنیا؛ زشت رو شدن در قیامت؛ شیطان زده شدن؛ کبود چشم محشور شدن در قیامت؛ مسخ شدن ؛ مسلط شدن شیطان بر کجروان؛ مورد لعنت خداوند قرار گرفتن؛ نابینا محشور شدن
محروم از نیاز احترام
ترس از تنبیه در قیامت عامل بازدارنده؛ تنبیه تدریجی غیر قابل فهم برای کجروان؛ تهدید به آتش جهنم؛ تهدید به تنبیه بزرگ؛ تهدید به تنبیه دردناک؛ تهدید به تنبیه سخت در دنیا؛ تهدید به تنبیه شدید؛ تهدید به سختی جان دادن؛ تهدید به عذاب آخرت؛ تهدید به مجازات؛ تهدید به مجازات غیر قابل جبران؛ تهدید به نتایج سخت اعمال بد؛ حذف کجروان از جامعه ؛ دچار اختلاف و دشمنی شدن ؛ دچار ترس شدن؛ دچار خشم خدا شدن؛ دچار سختی و رنج شدن؛ دچار عذاب آسمانی شدن؛ دچار غم و اندوه شدن؛ سرگردانی در بیابان؛ سست شدن نیرنگ کجروان؛ گرفتار حاکم ظالم شدن؛ گرفتاری دنیوی
محروم از نیاز امنیت
دچار شدن به خشکسالی و کمبود محصولات؛ دچار گرسنگی و ترس شدن؛ سخت شدن انجام دادن کارها؛ سختی معیشت؛ گرفته شدن برکت از زندگی؛ محروم شدن از غذا های حلال؛ محروم شدن از نعمت اعطایی؛ محرومیت از نعمت های اخروی؛ نابودی اموال کجروان
محروم از نیاز جسمی
محجوب بودن از خداونددر قیامت؛ محرومیت از تأیید خداوند؛ محرومیت از حمایت خداوند؛ محرومیت از رحمت خداوند؛ محروم از دوستی خداوند
محروم از نیاز دوستی
4-6-2-1- تنبیه کجروان
يکي از ويژگي‌هاي اساسي در نظامهاي کنترلي ديني، به‌ويژه نظام کنترل اجتماعي مورد نظر در اسلام، حضور و کارکرد چشمگير تنبيه‌هاي آن‌جهاني است. براي مثال، آموزه‌هاي اسلامي در همان‌حال که تأکيد دارند حقيقت اين تنبيه‌ها چيزي جز اعمال فرد در اين جهان نيست، آنها را آنچنان شدید، دردناک، سترگ و گريزناپذير مي‌دانند که تنبيه‌هاي اين جهان در برابرشان هيچ‌اند. اين واقعيت در نظام جزايي اسلام نيز خود را آشکارا نشان مي‌دهد. تا آنجا که مثلاً در اين نظام، در بخش عمده‌اي از جرمها، عجله‌اي براي اثبات جرم و وارد کردن فرد در فرايند برخورد جزايي ديده نمي‌شود341.
موارد جزئی و تفصیلی مجازاتها در کد گذاری محوری و نمودارها نشان داده شده است. تحقیق تفصیلی در بارة تنبیه های مابعدالطبیعی و مکانیزم های تأثیر گذاری آن، نیازمند تحقیقی مستقل است که نیازمند مجال دیگری است.
نمودار شماره 5: تنبیه کجروان
نتایج
مؤلفه ها
زمینه ها
پیشگیری از کجروی
بازگشتن کجرو از کجروی
عبرت گرفتن همنوایان
محروم از نیاز خودشکوفایی
محروم از نیاز احترام
محروم از نیاز امنیت
محروم از نیاز جسمی
محروم از نیاز دوستی
تنبیه کجروان

4-7- نشان دادن قدرت ناظران و حاکمان بر مجازات
در مراجعه به تمام آیات قرآن کریم، سعي شد، آیاتی را که در آنها به قطعی نشان دادن مجازات اشاره شده است، استخراج و مورد توجه و بررسی قرار گیرد. در نهايت مجموعة «آیات مرتبط با این موضوع»، برای آگاهی از دیدگاه قرآن در این باره، مطالعه و كدگذاري شد و عنوان گزینشی « نشان دادن قدرت ناظران و حاکمان بر مجازات» برای مجموع کدها انتخاب گردید.
4-7-1-کد گذاری اولیه
از بررسي داده‌ها در مرحله كدگذاري اوليه يا كدگذاري باز با استفاده از 211 آیة قرآن، تعداد 2مفهوم به دست آمد. اين مفاهيم بيانگر ديدگاه قرآن در رابطه با نشان دادن قطعی بودن مجازات است. نتايج كدگذاري باز در جدول شماره يك ارائه مي‌شود.
جدول شماره 1( گد گذاری محوری)
سوره و آیه
تعداد
کد محوری
کد اولیه
متن انتخابی
آیه
البقرة/66
6
لزوم عبرت گرفتن از مجازات اقوام گذشته
پند گرفتن از مجازات اقوام گذشته
ما آن [عقوبت] را برای حاضران، و [نسلهای] پس از آن، عبرتى، و برای پرهیزگاران پندی قرار دادیم.
و ما آن [عقوبت] را برای حاضران، و [نسلهای] پس از آن، عبرتى، و برای پرهیزگاران پندی قرار دادیم.342
يونس/13
205
لزوم عبرت گرفتن از مجازات اقوام گذشته
مجازات اقوام کجرو در گذشته

قطعاً نسلهای پیش از شما را هنگامی که ستم کردند به هلاکت رساندیم، و پیامبرانشان دلایل آشکار برایشان آوردند و [لی] بر آن نبودند که ایمان بیاورند. این گونه مردم بزهکار را جزا می‌دهیم.
و قطعاً نسلهای پیش از شما را هنگامی که ستم کردند به هلاکت رساندیم، و پیامبرانشان دلایل آشکار برایشان آوردند و [لی] بر آن نبودند که ایمان بیاورند. این گونه مردم بزهکار را جزا می‌دهیم.343
4-7-1-1- عبرت گرفتن از مجازات اقوام گذشته
آموزه‌هاي قرآنی، تحقق تنبيه‌هاي ماورای‌طبيعي را منحصر به جهان آخرت نمي‌دانند. براساس اين آموزه‌ها يکي از واقعيتهاي انکارناپذير در جهان هستي، وجود انواعي از نيروها و سازوکارهاي ماوراء‌طبيعي است که سبب مي‌شوند اشخاص حتي در همين جهان نيز در ازاي رفتارهاي خود، تنبيه شوند. قران کریم با بیان تفصیلی این مجازات ها، که اقوام گذشته به آن دچار شده اند، سعی در قطعی نشان دادن مجازات در همین دنیا و کم کردن انگیزة کجروان برای ارتکاب کجروی دارد. علاوه بر این، با اعلام مجازاتهای همگانی که برای این

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع نعمت الهی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع کنترل اجتماعی، مسجد الحرام، قرآن کریم