تحقیق رایگان با موضوع اجرای برنامه، فراشناختی

دانلود پایان نامه ارشد

اعتماد به نفس، جدی نبودن در مطالعه، آشنا نبودن با روش‌های صحیح مطالعه و نظایر آنها همگی نشانه نبودن آمادگی روانی در فرد می‌باشد. بههمین جهت توجه و دقت به وضعیت روانی دانش‌آموزان و دانشجویان، اجرای برنامه‌های آموزشی و فرآیند یادگیری را آسان‌تر و مطلوب‌تر می‌کند(ناعمی،1377).
2-12 روش‌های جدید مطالعه
برای رسیدن به هر هدفی،عبور از مراحلی که وجود هر یک از آنها در کنار سایر مراحل معنا می‌یابد و امکان رسیدن به مقصود را فراهم می‌سازد، ضروری است. حفظ ترتیب مراحل الزامی است فرد مجاز به جابجایی یا حذف برخی از مراحل نیست. مراحل نظام مطالعه برتر در سه بخش پیوسته و ناگسستنی انجام می‌گیرد: الف) بخش پیش مطالعه؛ ب) بخش حین مطالعه؛ ج) بخش پس از مطالعه. هر یک از بخش‌های این نظام مطالعه، مراحلی را دربردارد که مکمل یکدیگر بوده و بخشی از برنامه حرکت بهسوی کسب بیشترین بازدهی را برعهده دارد. در زیر بهتشریح روش SQ3R و همچین سایر روش‌ها پرداخته شده است(دشتبان1380؛ به نقل از سیف1379)

2-12-1 روش SQ3R:
روش SQ3R یک روش خواندن اطلاعات دانشگاهی از قبیل کتاب‌های درسی،مکالمات، مطالعه‌های تحقیقاتی یا جزوات است که می‌تواند درک دانشجویان از مطلب را افزایش دهد و توانایی آنها را در
یادآوری مطالب را بیشتر کند. در روش SQ3R لازم است دانشجو در فرایند خواندن فعالانه درگیر شود. خواندن کتاب‌های درسی کار سختی است، اما روش SQ3R می‌تواند باعث شود سختی کار کمتر و شاید حتی قدری جالب‌تر شود. SQ3R مخفف پنج کلمه‌ای است که امروزه در اکثر دانشگاه‌های جهان شناخته شده است، دانشجو باید براساس همین مراحلی که تنظیم شده است برای مطالعه برتر تمرین کند. پژوهش‌ها حاکی از آن است که روش SQ3R روش بسیار مفیدی است و مسلما” کارآمدتر از روش
روخوانی ساده مطلب است (توماس و رابینسون 1982). در این روش به خود پس دادن مطالب، نقش بسیار مهمی دارد. اختصاص بخش عمده زمان مطالعه به یادآوری فعال مطالب بهتر از آن است که تمام وقت خود را صرف خواندن و بازخوانی مطالب کند (گیتس 1917). بررسی‌ها موید این نکته‌اند که
اثربخشی خواندن چکیده فصل بیش از مطالعه سراسرفصل است (دیدر و اندرسون 1980). خواندن چکیده پیش از خواندن مطالب، چشم‌اندازی کلی از فصل فراهم می‌کند که خواننده را در سازماندهی مطالب در حین خواندن مطالب فصل یاری می‌دهد. این روش پس از چند هفته تلاش و تمرین مصمم، عادی می‌شود، اما این بار خواندن با ذهنی فعال انجام می‌گیرد (دشتبان 1380؛ به نقل از سیف 1379).
مرحله S یا مرور پیش‌خوانی64، دانشجو باید به مرور کلی فصل معینی از کتاب بپردازد تا با موضوعات کلی مورد بحث آشنا شود بهاین منظور باید فهرست مطالب فصل را بخواند. سپس مطالب را مرور کرده و طی آن، عناوین بخشهای اصلی و فرعی فصل را مورد توجه قرار دهد. تصویرها و نمودارها را از نظر بگذراند. مهم‌ترین نکته در مرحله پیش‌خوانی این است که مرور مطالب فصل، چکیده پایانی فصل را با دقت مطالعه کرده و روی هر یک از نکاتی که در آن آمده تامل کند.
مرحلهQ یا سوال کردن65، دانشجو قبل از خواندن مطالب هر بخش، ابتدا باید عنوان اصلی آن بخش و همچنین عنوان‌های فرعی آن را بخواند. سپس در حین خواندن مطالب هر بخش، موضوعات مهم آن را به صورت یک یا چند سوال در نظر بگیرد و بعدا” باید به آنها پاسخ دهد و در نظر داشته باشد که کدام مفاهیم از نظر مولف مهم بوده‌اند؟ اینکار کنجکاوی او را تحریک کرده و او را با بحث درگیر می‌کند و باعث بالا رفتن درک مطلب او می‌شود.
مرحله R یا خواندن دقیق66، در این مرحله دانشجو باید مطالب هر بخش از فصل را برای آگاهی از معنی آن بهدقت بخواند و ضمن خواندن، سعی کند به سوال‌هایی که در مرحله سوال کردن مطرح نموده است، پاسخ دهد. درباره مطالبی که خوانده شده است تامل کند و بکوشد بین آن مطالب و اطلاعات قبلی خود ارتباط برقرار کند.
مرحلهR یا به خودپس دادن67، دانشجو پس از خواندن هر بخش باید سعی کند که مفاهیم اصلی را بهخاطر آورد، اطلاعات را از حفظ با خود بازگو کند واطلاعات را ترجیحا” با صدای بلند تکرار کند و آنها را به زبان ساده قابل فهم خود تغییر دهد. مطالب بهیادآورده شده را با متن کتاب تطبیق دهد تا مطمئن شود که آنها بهطور کامل و درست حفظ شده‌اند (دشتبان 1380؛ به نقل از سیف 1379).
مرحلهR یا مرور68، دانشجو باید پس از خواندن مطالب فصل به آزمون و مرور مطالب بپردازد. بهتر است در حین مرور کتاب بسته باشد. با مراجعه به یادداشت‌ها،می‌توان فهیمد که چه مقدار از مفاهیم اصلی به یاد مانده است؟ سپس باید دید که چه پیوندی بین مطالب مختلف وجود دارد؟ و این مطالب چگونه در فصل سازمان‌بندی شده‌اند؟ دراین مرحله ممکن است دانشجو مجبور شود فصل را ورق زده و صحت مفاهیم و مطالب کلیدی حفظ شده را بررسی کند (دشتبان1380؛ بهنقل از سیف 1379).

2-12-2 روش SQ6R
خواندن متون ریاضی برای یادگیری مفاهیم و اصول آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در حقیقت شما فنون ریاضی را آهسته‌تر اما به طور مکرر می‌خوانید تا مفاهیم آن را بفهمید. اگر شما در یادگیری مفاهیم ریاضی در کلاس درس مشکل دارید و می‌خواهید آنها را خوب یاد بگیرید لازم است که به کتاب‌ها و یا جزوات دروس مربوطه دقت بیشتری کرده و آنها را طوری بخوانید که مفاهیم مهم و یاد نگرفته شده را یاد بگیرید و می‌توانید از روش SQ6R استفاده کنید که برای خواندن فنون علمی مسئله‌دار طراحی است (جانبزرگی، 1389؛ به نقل از سیف 1383). برای یادگیری از طریق خواندن متون به شیوه SQ6R مراحل زیر پیشنهاد شده‌اند: مرحله S یا خواندن اجمالی و مرور بر متن69، در این مرحله به خلاصه، مقدمه، و مفاهیم اصلی و کلیدی نظری بیندازید. سوالات آخر فصل را مرور کنید. تمام فصل مورد نظر را مرور کنید تا به این مفهوم برسید که قرار است چه چیزی را یاد بگیرید؛ مرحلهQیا سوال کردن70، از خود سوال کنید مفاهیم اصلی مورد نظردرمتن کدامند؟ آنها با مفاهیم قبل چه ارتباطی دارند اگرمفهومی برای شما روشن نشده است، آنرا با استفاده از کتاب دیگر یا کتاب لغت برای خود روشن کنید؛ مرحلهR یا خواندن71، مطالب مورد نظر را بدون توقف بخوانید تا یک دید کلی درباره موضوع پیدا کنید. سعی کنید روی موضوعات بحث شده تمرکز کنید و به نمودارها و تصاویر هرقدر می‌توانید بیشتر توجه کنید؛ مرحله Rیا بهخودپاسخ دادن72، شما دراین مرحله به سوالات و مسائل مطرح شده باید پاسخ دهید؛ مرحله Rیا
دوبارهخوانی73، در این مرحله با استفاده از مداد یادداشت‌برداری کنید. می‌توانید از مطالب و مفاهیم برای خود نمودار و یا اشکالی را ترسیم کنید؛ مرحله Rیا ثبت مفاهیم74، از مطالب و مفاهیم متن یادداشت‌هایی را استخراج کنید بهطوری که بهزبان خود رابطه بین مفاهیم ، اصول و مسائل را به روشنی بیان کنید. این
یادداشت‌ها را مرتب کرده و نگهداری کنید؛ مرحله Rپس دادن بهخود75، مطالب خواندهشده را به خود پس دهید. بهعبارت دیگر مفاهیم و فرمول‌های مهم را برای خود تکرار کنید. اگر واقعا” مفاهیم را درک کرده باشید، می‌توانید برای آنها مثال‌هایی بیاورید، یا مسائلی را طرح کنید؛ مرحله R یا مرور76، مطالب خوانده شده را مجددا” با استفاده از یادداشت‌های خود یا کتاب‌های عملی دیگر مرور کنید
(جان بزرگی 1389؛ به نقل از سیف 1383).
2-12-3 روش SQ4R
این روش مانند شیوه SQ3R است و چهارم شامل انعکاس77 است که در آن دانشجو تلاش می‌کند تا با فکر کردن در مورد مطالبی که خوانده است آنها را بفهمد و به آنها معنا بدهد. او برای این کار از راهبردهای زیر استفاده می‌کند:نکات فرعی را به مطالب اصلی پیوند می‌دهد، می‌کوشد تا به حل تناقضات موجود بپردازد، او با استفاده از اطلاعاتی که از خواندن مطالب به دست آورده تلاش می‌کند تا به مسائل مطرح شده پاسخ دهد (طالبی 1389، 69).
2-12-4 روش SQ5R
این روش، شیوهای جدید است که امروزه خیلی زیاد به آن توجه می‌شود. این روش چندان سریع نیست و برای مطالبی مفید است که برای اولین بار مورد مطالعه قرار می‌گیرند. استفاده از این روش برای مطالعه مطالب جدید و تازه باعث صرفه‌جویی درزمان مطالعه می‌شود. این روش شامل مراحل زیراست: 1) مرحله Sیا مرور و پیش‌خوانی78، 2) مرحله Qیا سوال کردن79، 3) مرحله Rیا خواندن دقیق80، 4) مرحله Rیا به خود پسدادن81، 5) مرحله R یا ثبت82 و یادداشت مطالب انتخابی، دراین مرحله فرد به یادداشت کردن مطالب مهم می‌پردازد و با استفاده از کلمات و بهزبان خود به سوالات مطرح شده پاسخ می‌دهد. او دراین مرحله موارد مهم را از موارد فرعی با برجسته‌سازی متمایز می‌کند، 6) مرحله Rیا بازخوانی83، دراین مرحله دانشجو باید توجه بیشتری را معطوفبه جزئیات متن کند و با گام‌هایی آهسته مطالب متن را برای خود روشن‌تر می‌کند، 7) مرحله Rیا وارسی84 مجدد متن، دراین مرحله دانشجو به مرور و وارسی مجدد متن و نوشته‌های خود و یادداشت‌هایی که برجسته کرده است می‌پردازد. اینکار در زمان‌های بین جلسات یادگیری و یا اوقات نزدیکبه امتحان کمک زیادی به یادگیری می‌کند. درصورت استفاده از روش SQ5Rسرعت خواندن افزایش می‌یابد ، دقت دانشجو زیاد می‌شود و مطالب به خوبی در حافظه درازمدت ثبت میشود و فرد از عهده امتحانات خود برمی‌آید (جان بزرگی 1389؛ به نقل از سیف1383).

2-12-5 روش مردر(MURDER)
روش جدیدتر مطالعه و یادگیری روش مردر نام دارد (دانسر، 1985). مردر از حروف اول شش مرحله آن تشکیل یافته استM یا حال و هوا85،U یا درک و فهم86، R یا یادآوری (بازخوانی87)، Dیا کشف و هضم88، Eیا بسط و گسترش89، Rیا مرور90 و پاسخ دادن91.
M یا حال و هوا، منظور این است که پیش از شروع مطالعه و یادگیری باید حال و هوای آن را پیدا کنید. بدین معنی که یادگیرنده باید سرحال باشد و آماده یادگرفتن باشد و تا پایان مطالعه این حال و هوا را حفظ کند. به این منظور، دانشجو باید سعی کند با ایجاد حالت آرمیدگی عضلانی بر اضطراب خود غلبه و افکار مثبت را جانشین افکار منفی کند.
U یا درک و فهم، در این مرحله دانشجو باید تلاش کند تا آنجا که ممکن است مطالبی ر اکه خوانده می‌شود به طورعمیق درک کند و از کم و کیف درک و فهم خود آگاه باشد.
Rیا یادآوری (بازخوانی) ، دانشجو آنچه را که در مرحله قبل خوانده و فهمیده است، به یاد آورده و در این مرحله از راهبردهای تغییر، خیال‌پردازی تحلیل مفاهیم استفاده کند.
D یا کشف و هضم، دانشجو باید دراین مرحله به قسمت‌هایی که در مرحله 1 خوانده شده و درک نشده است مراجعه کند و به یادگیری آنها و نیز کشف و سازماندهی مطالب بپردازد.
E یا بسط و گسترش، دانشجو دراین مرحله باید مطالب خوانده شده را بسط و گسترش دهد، یعنی به آنها شاخ و برگ داده و آنها را به مطالب قبلی ربط دهد.
R یا مرور و پاسخدادن، مرور و پاسخدادن آخرین مرحله روش مردر است. مرور مطالب خوانده شده
بهقصد تعیین کم و کسری‌های احتمالی یادگیری و کوشش درجهت رفع نواقص است که از مراحل مهم همه روش‌های یادگیری از جمله روش حاضر محسوب می‌شود. فعالیت اصلی مرور کردن به یادآوردن آموخته‌ها، توجه به نکات مهم و سعی در پاسخدادن به سوالات مطرح شده قبلی و تمرکز کردن روی هدف‌های یادگیری است. هدف عمده این مرحله از یادگیری باید رفع نواقص راهبردهای مطالعه برای کاربردهای آتی باشد و معمولا” پس از آنکه دانشجو در امتحان یا آزمون مطلبی که خوانده است شرکت می‌کند، انجام می‌شود (بدیعچراغی1380 به نقل از سیف83،1379) .

2-12-6 روش آموزش دوجانبه92
روش آموزش دوجانبه یا روش آموزش تقابلی که برای کسب مهارت‌های فراشناختی مربوط به خواندن و فهمیدن طراحی شده است توسط پالینسکار و براون (1984) معرفی شد. ایندو براین باور بودند که
بهکمک این روش میتوان به دانشجویانی که در خواندن و فهمیدن مشکل دارند، کمک کرد تا بر مشکلات خود فائق آیند. به کمک روش آموزش دوجانبه می‌توان پنج راهبرد را آموزش داد. سوال کردن، خلاصهکردن، توضیحدادن، روشن ساختن نکات پیچیده و پیش‌بینی رویدادهای آینده. روش دوجانبه
بهصورت گروهی اجرا می‌شود نخست استاد و

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع انگیزش بیرونی، انگیزش درونی، موفقیت تحصیلی، راهبردهای یادگیری Next Entries تحقیق رایگان با موضوع وضعیت تأهل، علوم پزشکی، هنجار ذهنی، دانش آموزان دختر