تحقیق رایگان با موضوع اجتماعی و سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

فهم دین
مراجعه به متخصص برای فهم دین
رحمتگر عام [اوست]. در باره وی از خبره‌ای بپرس [که می‌داند]
همان کسی که آسمانها و زمین، و آنچه را که میان آن دو است، در شش روز آفرید. آن گاه بر عرش استیلا یافت. رحمتگر عام [اوست]. در باره وی از خبره‌ای بپرس [که می‌داند].‏ 542
وظایف
مراحعه به افراد خبره در مسائل اجتماعی و سیاسی
پیامبر و اولی الامر می توانند درست از نادرست تشخیص دهند
چون خبری [حاکی] از ایمنی یا وحشت به آنان برسد، انتشارش دهند و اگر آن را به پیامبر و اولیای امر خود ارجاع کنند، قطعاً از میان آنان کسانی‌اند که [می‌توانند درست و نادرست] آن را دریابند،
و چون خبری [حاکی] از ایمنی یا وحشت به آنان برسد، انتشارش دهند و اگر آن را به پیامبر و اولیای امر خود ارجاع کنند، قطعاً از میان آنان کسانی‌اند که [می‌توانند درست و نادرست] آن را دریابند، و اگر فضل خدا و رحمتِ او بر شما نبود، مسلّماً جز [شمارِ] اندکى، از شیطان پیروی می‌کردید. 543
وظایف
مشورت کردن با افراد متخصص
مشورت کردن با افراد متخصص
اگر نمی‌دانید از پژوهندگان کتابهای آسمانی بپرسید
و پیش از تو [نیز] جز مردانی را که به آنان وحی می‌کردیم گسیل نداشتیم. اگر نمی‌دانید از پژوهندگان کتابهای آسمانی بپرسید. 544
وظایف
مشورت کردن با دیگران
مشورت کردن با دیگران
کسانی که [ندای] پروردگارشان را پاسخ [مثبت] داده و نماز برپا کرده‌اند و کارشان در میانشان مشورت است
و کسانی که [ندای] پروردگارشان را پاسخ [مثبت] داده و نماز برپا کرده‌اند و کارشان در میانشان مشورت است و از آنچه روزیشان داده‌ایم انفاق می‌کنند.‏ 545
وظایف
مشورت کردن با مردم
مأموریت پیامبر در مشورت با مردم
و در کار [ها] با آنان مشورت کن
پس به [برکتِ] رحمت الهى، با آنان نرمخو [و پُر مِهر] شدى، … و در کار [ها] با آنان مشورت کن، و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن، …. 546
وظایف
مشورت نگرفتن از افراد نادان
تبیعیت نکردن از نادانان
سپس تو را در طریقه آیینی [که ناشی] از امر [خداست] نهادیم. پس آن را پیروی کن، و هوسهای کسانی را که نمی‌دانند پیروی مکن.
سپس تو را در طریقه آیینی [که ناشی] از امر [خداست] نهادیم. پس آن را پیروی کن، و هوسهای کسانی را که نمی‌دانند پیروی مکن. 547
وظایف
ممانعت از تبدیل شدن ثروت به ارزشی برای رسیدن به قدرت
نفی شرط برتری مالی در انتخاب کارگزار و تأکید بر شروط برتری در دانش و نیروی بدنی
گفتند: «چگونه او را بر ما پادشاهی باشد با آنکه ما به پادشاهی از وی سزاوارتریم و به او از حیث مال، گشایشی داده نشده است؟پیامبرشان گفت: «در حقیقت، خدا او را بر شما برتری داده، و او را در دانش و [نیروی] بدن بر شما برتری بخشیده است
و پیامبرشان به آنان گفت: «در حقیقت، خداوند، طالوت را بر شما به پادشاهی گماشته است.گفتند: «چگونه او را بر ما پادشاهی باشد با آنکه ما به پادشاهی از وی سزاوارتریم و به او از حیث مال، گشایشی داده نشده است؟پیامبرشان گفت: «در حقیقت، خدا او را بر شما برتری داده، و او را در دانش و [نیروی] بدن بر شما برتری بخشیده است، و خداوند پادشاهی خود را به هر کس که بخواهد می‌دهد، و خدا گشایشگر داناست. 548
وظایف
ممانعت از ارضای نابهنجار نیازهای جنسی
ممانعت از ارضای نابهنجار نیازهای جنسی
. [لوط] گفت: «ای قوم من، اینان دختران منند. آنان برای شما پاکیزه‌ترند. پس از خدا بترسید و مرا در کار مهمانانم رسوا مکنید
و قوم او شتابان به سویش آمدند، و پیش از آن کارهای زشت می‌کردند. [لوط] گفت: «ای قوم من، اینان دختران منند. آنان برای شما پاکیزه‌ترند. پس از خدا بترسید و مرا در کار مهمانانم رسوا مکنید. آیا در میان شما آدمی عقل‌رس پیدا نمی‌شود؟» 549
وظایف
ممانعت از ایجاد مکانهایی برای کجروی
ممانعت از ایجاد مکانهایی برای کجروی
آیا بر هر تپّه‌ای بنایی می‌سازید که [در آن] دست به بیهوده‌کاری زنید
آیا بر هر تپّه‌ای بنایی می‌سازید که [در آن] دست به بیهوده‌کاری زنید550
وظایف
ممانعت از به قدرت رسیدن کجروان ظاهر ساز
خطر افراد ظاهر ساز برای جامعه
چون برگردد [یا ریاستی یابد] کوشش می‌کند که در زمین فساد نماید و کشت و نسل را نابود سازد،
و از میان مردم کسی است که در زندگی این دنیا سخنش تو را به تعجّب وامی‌دارد، و خدا را بر آنچه در دل دارد گواه می‌گیرد، و حال آنکه او سخت‌ترین دشمنان است. و چون برگردد [یا ریاستی یابد] کوشش می‌کند که در زمین فساد نماید و کشت و نسل را نابود سازد، و خداوند تباهکاری را دوست ندارد. 551
وظایف
ممانعت از تخريب فرهنگي
عدم تغییر معارف قرآن به درخواست عدم معتقدین به قیامت
بگو: «مرا نرسد که آن را از پیش خود عوض کنم. جز آنچه را که به من وحی می‌شود پیروی نمی‌کنم. اگر پروردگارم را نافرمانی کنم، از عذاب روزی بزرگ می‌ترسم
و چون آیات روشنِ ما بر آنان خوانده شود، آنان که به دیدار ما امید ندارند می‌گویند: «قرآن دیگری جز این بیاور، یا آن را عوض کن.»‏ بگو: «مرا نرسد که آن را از پیش خود عوض کنم. جز آنچه را که به من وحی می‌شود پیروی نمی‌کنم. اگر پروردگارم را نافرمانی کنم، از عذاب روزی بزرگ می‌ترسم.» 552

وظایف
ممانعت از تفسیر نادرست معارف دینی

منحرفان با تفسیر غلط از متشابه از آیات قرآن در جهت فتنه استفاده می کنند
اما کسانی که در دلهایشان انحراف است برای فتنه‌جویی و طلب تأویل آن [به دلخواه خود،] از متشابه آن پیروی می‌کنند
اوست کسی که این کتاب [قرآن] را بر تو فرو فرستاد. پاره‌ای از آن، آیات محکم [صریح و روشن] است. آنها اساس کتابند و [پاره‌ای] دیگر متشابهاتند [که تأویل‌پذیرند]. اما کسانی که در دلهایشان انحراف است برای فتنه‌جویی و طلب تأویل آن [به دلخواه خود،] از متشابه آن پیروی می‌کنند، با آنکه تأویلش را جز خدا و ریشه‌داران در دانش کسی نمی‌داند. … 553
وظایف
ممانعت از ریاست کجروان بر مردم
ممانعت از ریاست منافقان بر مردم
پس [ای منافقان،] آیا امید بستید که چون [از خدا] برگشتید [یا سرپرست مردم شدید] در [روی] زمین فساد کنید و خویشاوندیهای خود را از هم بگسلید؟
پس [ای منافقان،] آیا امید بستید که چون [از خدا] برگشتید [یا سرپرست مردم شدید] در [روی] زمین فساد کنید و خویشاوندیهای خود را از هم بگسلید؟ 554
وظایف
نظارت بر عملکرد زیر دستان
نظارت بر عملکرد زیر دستان
جویای [حالِ] پرندگان شد و گفت: «مرا چه شده است که هدهد را نمی‌بینم؟ یا شاید از غایبان است؟
و جویای [حالِ] پرندگان شد و گفت: «مرا چه شده است که هدهد را نمی‌بینم؟ یا شاید از غایبان است؟
وظایف
نظارت بر کار کارگزاران و متخصصان
نظارت بر کار کارگزاران و متخصصان
برخی از شیاطین بودند که برای او غواصی و کارهایی غیر از آن می‌کردند، و ما مراقب [حال] آنها بودیم.‏
وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ
و برخی از شیاطین بودند که برای او غواصی و کارهایی غیر از آن می‌کردند، و ما مراقب [حال] آنها بودیم.‏ 555
وظایف
نظارت بر کارکنان
لزوم نظارت بیشتر بر اشخاص مستعد کجروی
علم به اینکه ناظر نمی تواند تأثیر منفی بر شخص بگذارد احتمال کجروی را افزایش می دهد.
و از اهل کتاب، کسی است که اگر او را بر مال فراوانی امین شمرى، آن را به تو برگرداند و از آنان کسی است که اگر او را بر دیناری امین شمرى، آن را به تو نمی‌پردازد، مگر آنکه دایماً بر [سرِ] وی به پا ایستى. این بدان سبب است که آنان [به پندار خود] گفتند: «در مورد کسانی که کتاب آسمانی ندارند، بر زیان ما راهی نیست.» و بر خدا دروغ می‌بندند با اینکه خودشان [هم] می‌دانند. 556
وظایف
نظارت بر کارکنان
نظارت بر افراد، سبب درست انجام دادن وظایف می شود
و از آنان کسی است که اگر او را بر دیناری امین شمرى، آن را به تو نمی‌پردازد، مگر آنکه دایماً بر [سرِ] وی به پا ایستى.
و از اهل کتاب، کسی است که اگر او را بر مال فراوانی امین شمرى، آن را به تو برگرداند و از آنان کسی است که اگر او را بر دیناری امین شمرى، آن را به تو نمی‌پردازد، مگر آنکه دایماً بر [سرِ] وی به پا ایستى. این بدان سبب است که آنان [به پندار خود] گفتند: «در مورد کسانی که کتاب آسمانی ندارند، بر زیان ما راهی نیست.» و بر خدا دروغ می‌بندند با اینکه خودشان [هم] می‌دانند557
وظایف
نفی اشرافی گری
نفی اشرافی گری
کاخهای استوار می‌گیرید به امید آنکه جاودانه بمانید؟
و کاخهای استوار می‌گیرید به امید آنکه جاودانه بمانید؟ 558
وظایف
نفی تشویق بیجا
کسانی که توقع پاداش در برابر عمل انجام نداده دارند، نجات از عذاب ندارند
آنان که دوست دارند برای کارهای انجام نداده، تشویق شوند، نجاتی از عذاب ندارند
البته گمان مبر کسانی که بدانچه کرده‌اند شادمانی می‌کنند و دوست دارند به آنچه نکرده‌اند مورد ستایش قرار گیرند، قطعاً گمان مَبَر که برای آنان نجاتی از عذاب است، [که] عذابی دردناک خواهند داشت. 559
وظایف
واگذار نکردن مسئولیت به افراد به سبب تمکن مالی شخص
توجه نکردن به شرط برخورداری مالی فرد در واگذاری مسئولیت به او
اعتراض قوم طالوت به پیشنهاد ریاست او به دلیل نداشتن ثروت او
و پیامبرشان به آنان گفت: «در حقیقت، خداوند، طالوت را بر شما به پادشاهی گماشته است.»‏ گفتند: «چگونه او را بر ما پادشاهی باشد با آنکه ما به پادشاهی از وی سزاوارتریم و به او از حیث مال، گشایشی داده نشده است؟»‏ پیامبرشان گفت: «در حقیقت، خدا او را بر شما برتری داده، و او را در دانش و [نیروی] بدن بر شما برتری بخشیده است، و خداوند پادشاهی خود را به هر کس که بخواهد می‌دهد، و خدا گشایشگر داناست. 560
وظایف
واگذار نكردن امكانات به يك گروه خاص
واگذاری امکانات به گروه خاص با عقیده مشخص سبب گرایش به آن عقیده می شود
و اگر نه آن بود که [همه] مردم [در انکار خدا] امّتی واحد گردند، قطعاً برای خانه‌های آنان که به [خدای] رحمان کفر می‌ورزیدند، سقفها و نردبانهایی از نقره که بر آنها بالا روند قرار می‌دادیم.
و اگر نه آن بود که [همه] مردم [در انکار خدا] امّتی واحد گردند، قطعاً برای خانه‌های آنان که به [خدای] رحمان کفر می‌ورزیدند، سقفها و نردبانهایی از نقره که بر آنها بالا روند قرار می‌دادیم. 561
وظایف
وظایف
ممانعت از تخريب فرهنگي
یا می‌گویند: «آن را به دروغ ساخته است؟»‏ بگو: «اگر راست می‌گویید، سوره‌ای مانند آن بیاورید
یا می‌گویند: «آن را به دروغ ساخته است؟»‏ بگو: «اگر راست می‌گویید، سوره‌ای مانند آن بیاورید، و هر که را جز خدا می‌توانید، فرا خوانید.» 562
وظایف
هنجارگذاری
پیامبر چیزهای پاک را بر آنان حلال و ناپاک را حرام میکند
همان پیامبری که برای آنان چیزهای پاکیزه را حلال و چیزهای ناپاک را بر ایشان حرام می‌گرداند
.. پیامبر درس نخوانده-که… برای آنان چیزهای پاکیزه را حلال و چیزهای ناپاک را بر ایشان حرام می‌گرداند 563
وظایف
یاد دادن و آموزش برای یافتن شغل
یاد دادن و آموزش برای یافتن شغل
به [داوود] فن زره [سازی] آموختیم، تا شما را از [خطرات] جنگتان حفظ کند
و به [داوود] فن زره [سازی] آموختیم، تا شما را از [خطرات] جنگتان حفظ کند. پس آیا شما سپاس گزارید564
وظایف 3
برقراری امنیت
دور نگه داشتن کجروان از جامعه
ایجاد مانع از ورود افراد خطرناک به جامعه
برای من قطعات آهن بیاورید، تا آن گاه که میان دو کوه برابر شد، گفت: «بدمید»‏ تا وقتی که آن [قطعات] را آتش گردانید، گفت: «مس گداخته برایم بیاورید تا روی آن بریزم. ‏[در نتیجه، اقوام وحشی] نتوانستند از آن [مانع] بالا روند و نتوانستند آن را سوراخ کنند565
وظایف 3
جلوگیری از کجروی
جلوگیری از کجروی
‏[موسی] گفت: «ای هارون، وقتی دیدی آنها گمراه شدند چه چیز مانع تو شد
قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ‏[موسی] گفت: «ای هارون، وقتی دیدی آنها گمراه شدند چه چیز مانع تو شد 566
4-9-2-کد گذاری محوری
پس از انجام كدگذاري باز، در مرحله كدگذاري محوري، مفاهيم مشابه و همجنس از

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع آرامش خاطر، امر به معروف، نماز جماعت Next Entries تحقیق رایگان با موضوع حمایت اجتماعی، تهاجم فرهنگی، اجرای عدالت، کنترل اجتماعی