تحقیق درمورد هوش سازمانی، دانش سازمانی، مدیریت دانش، افزایش بهره وری

دانلود پایان نامه ارشد

باعث افزایش بهره وری آموزشی و حفظ دانش سازمان می شود(ابزری،1391).
2-2-13) راه کارهای پیشنهادی جهت استقرار هوش سازمانی:
فراهم کردن زیر ساخت های فنی و مدیریتی ،قدم اول در راه هوشمند سازی سازمان ها است.
نیروی انسانی باهوش وخلاق ودارای قدرت مدیریت،حرف اول رادرهرکاردانش محوری میزند. واستفاده از انسان های باهوش و خلاق و دارای مدیریت بالا درمدیریت ورهبری فکری سازمان میتواند در افزایش هوش سازمانی بسیار موثر باشد.
لذا راه کارهای زیر جهت استقرار هوش سازمانی پیشنهاد می شود.
1-تغیيردیدگاههای رهبران فکری سازمان درجهت توسعه هوش سازمانی.
2- تشکیل یک کمیته یا تیم هوش سازمانی جهت بررسی راه کارهای افزایش هوش سازمانی.
3- ارزیابی مستمر هوش سازمانی سازمان بر اساس ساختار پرسش نامه ای و برنامه ریزی مستمر جهت استقرار زیر سیستم های فنی لازم.
4- استقرار زیر سیستم های فنی لازم مثل crm و erp و سیستم مدیریت دانش و …برنامه ریزی وهدایت درابتدا وانتهای کلیه فرآیند های استقرارسیستم های فنی بسیار مهم است.
5- اطلاعات از پایگاه های اطلاعاتی مختلف سازمان جمع آوری میشود داده های جمع آوری شده داده های خام هستند این داده ها باید پردازش و پالایش شوند تا بتوانند ایجاد دانش و آگاهی کنند در مرحله بعد داده ها در بانک جدیدی مجتمع خواهند شد .
این داده های مجتمع شده ممکن است از سیستم های اطلاعاتی مختلفی و از پلتفرم های مختلف آمده باشند اما در نهایت هنگام مجتمع شدن به صورت اطلاعات واحدی در می آیند که به آن انبار داده ها میگویند. در سازمان ها پراکندگی اطلاعات یکی از بزرگترین معضلات می باشد.انبار داده ها این امکان را فراهم می آورد تا داده های مهم پس از پشت سر گذاشتن مرحله هماهنگی در یک بانک اطلاعاتی متمرکز قرار گیرد .ودر نهایت این اطلاعات آنالیز شده و اطلاعات جدیدی تولید می شود . در این مرحله با استفاده ازتکنیک های پیشرفته ازداده های مجتمع شده هوشمندیایجاد می شود سیستم درانتهای این مرحله پاسخ هوشمندانه ای به سوالات مدیران خواهد داد.
این پاسخ ها در قالب ارائه گزارش ها ،جداول، نمودارها منتشر می شود این مراحل در واقع مراحل ساخت یک گزارش ساز تجمیعی است. که میتواند داده های سیستم های مختلف سازمان اعم از سیستم های مالی ،پشتیبانی ، crm ، مدیریت دانش و غیره را جمع کرده و گزارش های هوشمند تولید کند .این گزارش ساز یکی از ابزارهای کار آمد در صنعت bi است. و نمونه های موفقی از آن توسط شرکت های بزرگ نرم افزاری مثل sap ارائه شده است . یک گزارش موثر باید به خوبی با مخاطبان ارتباط برقرار کرده و نیاز های آنها را مرتفع نماید به این گزارش های مجتمع داشبورد گزارشات میگویند.
6- به کارگیری نرم افزاری مناسب جهت مدیریت اسناد ومدارک و فایلها و داده های تحقیقاتی و دانش سازمانی و فرهنگ سازی و آماده سازی روش های مختلف ثبت دانش سازمانی و در اختیار قرار دادن ابزاری راحت و مناسب جهت ثبت و بازیابی دانش و طراحی فرآیند بررسی تجربیات و دانش کارکنان و تایید آنها و تبدیل آن به دانش سازمانی در قالب چرخه های کاری درون سازمانی(عدلی، 1384).
2-3)استرس و فشار عصبی
برای اين‌كه بدانیم فشار عصبی واقعاً چگونه عمل مي‌كند، بايد ابتدا آن را تعريف كرده و سپس ارتباط آن را با زندگي سازماني بررسي كنيم. هر چند فشار عصبي به شكل‌هاي مختلف تعريف شده است،اما زمينه مشترك همه آن تعاريف اين است كه علت ايجاد فشار عصبي وجود محركي به صورت فيزيكي يا رواني است و فرد به طريقي خاص نسبت به آن عكس‌العمل نشان مي‌دهد(مورهد، 1385).

2-3-1) ماهیت و تعریف استرس
استرس از واژه Estrece فرانسوي اقتباس شده و همين واژه از لاتين Strictus به معني فشرده شده و تحت فشار مشتق شده است. فشار عصبي را عكس‌العمل فرد به عوامل جديد يا تهديد كننده در محيط كاري تعريف نموده‌اند(رمضانی نژاد،1380).
فشار عصبي را پاسخي دانسته‌اند كه فرد براي تطبيق با يك وضعيت خارجي متفاوت يا وضعيت عادي به صورت رفتاري، رواني و يا جسماني از خود بروز مي‌دهد(الوانی ، 1382).
به عبارت ديگر فشارعصبي، وضعيت پويايي است كه فرد در آن وضعيت با يك فرصت، محدوديت يا نيازي مواجه مي‌شود كه مرتبط با آن چيزي است كه وي تمايل به آن دارد و نتايج حاصله براي وي مبهم و نامطمئن و در عين حال با اهميت مي‌باشد.
استرس، نوعي تنش هيجاني است كه از يك حادثه یا مجموعه‌اي از حوادث ايجاد مي‌شود. استرس، فشارهاي عصبي و رواني است كه از عوامل بيروني ( محيطي) و دروني ناشي مي‌شود و مدتي تعادل طبيعي يا معمولي فرد را بر هم مي‌زند و نهايتاً در روند عادي و واكنش‌هاي فيزيولوژيك يا فعاليت‌هاي روزمره كار و زندگي اختلال و محدوديت ايجاد مي‌كند(الیزابت ام،1368).
گاهي اوقات، تنش يا فشار رواني را با نوعي قيد و بند كه با خواستهاي همراه است مي‌دانند. مقصود از قيد و بند، عواملي است كه مانع رسيدن فرد به چيزي مي‌شودكه مورد نظر يا تمناي وي است. مقصود از خواست يا آرزو چيزي است كه از دست رفته است(رابینز،1376).

2-3-2-)ديدگاه‌هاي نظري استرس
هر چند استرس، مفهومي است كه سال‌هاي بسيار مورد توجه روان شناسان بوده است. اما نخستين بررسي‌هاي استرس در حوزه پزشكي، انجام شده است. هانس سليه با تمركز بر پاسخ بدن در برابر خواستهايي ( تقاضا‌ها يا محرك‌ها) كه بر آن وارد مي‌شود، بيان كرد كه اين پاسخ، پاسخ غير اختصاصياست. منظور وي از اصطلاح مذكور اين است که، خواست‌هايي كه بدن با آن روبرو مي‌شود، خواه دروني يا خواه بيروني باشد، پاسخ فردي كه در معرض استرس قرار مي‌گيرد از الگوي عام و يكسان پيروي مي‌كند. وي اين الگوي معين را « سندرم سازگاري عمومي35 » ناميد(فتحی،1378).
طبق نظر وی به سندرم سازگاري عمومي هر يك از انسان‌ها در سطحي معمولي در برابر حوادثي كه فشار عصبي همراه دارند،از خود مقاومت نشان مي‌دهند. بعضي از اشخاص مي‌توانند تا حد زيادي در برابر فشار عصبي بردبار باشند. حال آن‌ كه گروه ديگر فاقداين تحمل و بردباري مي‌باشند. ولي در هر حال هر يك از افراد بشر داراي مرزي هستند كه از آن به بعد فشار عصبي، شروع به اثر گذاري بر آن‌ها مي‌كند. سندرم سازگاري عمومي زماني آغاز مي‌شود كه فرد با يك عامل ايجاد فشار عصبي روبه رو شده باشد. اولين مرحله سندرم را اعلام خطر مي‌نامند(مورهد، 1385).
به اولين مرحله سندرم واكنش خطر هم مي‌نامند. واكنش خطر ( واكنش مبارز يا فرار) تركيبي از واكنش‌هاي تحريك است كه توسط هيپوتالاموس از بخش سمپاتيك36دستگاه عصبي خودكار غده مغزآغاز مي‌شود. درواقع واكنش خطر،مقدارزيادي گلوكز و اكسيژن را به اندام‌ها مي‌رساند كه در مقابل خطر براي دفاع فعال‌تر هستند. مغز،اولين اندام است كه بايد كاملاً آگاه باشد و بعد عضلات اسكلتي هستند كه در مقابل عوامل استرس‌زا فعاليت کنند و نهايتاً قلب است كه بايد به شدت كاركرده تا مواد كافي را به مغز و عقل برساند(صادقی،1387).
اگر عامل ايجاد فشار قوي باشدممكن است فرد در ابتدا قادر به مقابله با آن نباشد. در هر صورت، در اكثر موارد فرد توانايي‌هاي ( فيزيكي و عاطفي) خود را به كار مي‌گيرد تا در برابر اثرات منفي عامل ايجاد فشار عصبي « مقاومت» كند و مرحله دوم سندرم فرد در برابر اثرات فشار عصبي مرحله « مقاومت » است. به عنوان مثال، مديري كه قرار است گزارش طولاني تهيه كند، ممكن است با آرامش به منزل خود تلفن بزند و بگويد كه تا ديروقت در اداره خواهد ماند، آستينهايش را بالا بزند. دستور شام بدهد و شروع به كار كند.
ممكن است در بسياري موارد مرحله مقاومت، به سندرم خاتمه دهد. براي مثال، اگر مدير مورد نظر قادر باشد گزارش خود را زودتر از زمان مورد انتظار به اتمام برساند، آن را در كشوي ميز انداخته با لبخندي بر لب، خسته ولي خوشحال به طرف منزل برود. از طرف ديگر، ممكن است وجود دايمي عامل ايجاد فشار عصبي و فقدان راه‌حل براي آن، باعث ورود فرد به مرحله سوم سندرم يعني واماندگي37 شود. در اين مرحله فرد حقيقتاً تسليم مي‌شود و بيش از آن قادر به جنگيدن با عامل ايجاد فشار عصبي نخواهد بود. به عنوان مثال، ممكن است مدير مورد بحث در ساعت سه صبح در پشت ميزكار، خوابش ببرد و نتواند گزارش درخواستي را تكميل كند(مورهد، 1385).
ديدگاه ديگري كه براساس تئوري سيستم‌هاي عملكردي آنوخين38دانشمند معروف روسي (1968)،ايجاداسترس هيجاني، به قرار گرفتن در شرايط اختشاش كننده39 مربوط مي‌گردد. چنين شرايطي به عوامل و حالاتي اطلاق مي‌گردد كه فرد در معرض آن‌ها قرار مي‌گيرد و در طولاني مدت، نياز بيولوژيك غالب خود را نمي‌تواند ارضا كند و يا به آن دست يابد. نيازهاي بيولوژيك مي‌تواند نيازهاي فيزيكي، جسماني و يا روحي ـ رواني باشد، حاصل چنين شرايطي استرس هيجاني منفي خواهد بود كه در طولاني مدت سبب ايجاد بيماري‌هاي روان ـ تني مي‌گردد(چن،2005).
در سال‌هاي 1860اثري از كلودبرنارد40 چنین منتشر شد: به رغم تغييراتي كه در محيط خارجي فرد رخ مي‌دهد، دستگاه داخلي بايد پيوسته در وضعيت مطلوبي ثابت بماند. سپس والتركانون41در سال‌هاي 1935 اين نظر را كامل كرد و در قالب مفهوم تازه‌اي به نام هموستازي42ارائه داد(چن،2005).
2-3-3)ماهيت دوگانه فشار عصبي
به نظر دكتر سليه منبع ايجاد فشار عصبي حتماً منفي نمي‌باشد. بلكه ميزان مشخّصی از فشار عصبي ( حدبهينه) مي‌تواند براي فرد و سازمان سودآور باشد. دكتر سليه اين نوع فشار عصبي را فشارعصبي خوب43مي‌نامد.
البته فشار عصبي از نوع بد هم وجود دارد. آن‌چه كه بيشتر هنگام شنيدن كلمه فشار عصبي درذهن مردم نقش مي‌بندد، همان فشارعصبي بد44است. فشار ممتد، اتلاف وقت، خبرهاي بد و نظاير آن تماماً در اين گروه از فشارهاي عصبي دسته‌بندي مي‌شوند. و گرفتن ترفيع، دست يافتن به شهرت و ازدواج و نظاير آن در گروه فشار عصبي خوب قرار مي‌گيرند.
فشار عصبي مي‌تواند انسان را تحريك كرده وايجادانگيزه نمايد. و يا مي‌تواند منجر به ايجاد اثرات جانبي خطرناك شود. تفاوت‌هاي فردي و فرهنگي بر ايجاد فشار عصبي نقش مهمي را ايفا مي‌كنند. به عنوان مثال: بر طبق نتايج تحقيقي كه توسط كوپر45(1986)به عمل آمده است: مديران آمريكایی در مقايسه با مديران كشورهاي ژاپن و برزيل تحت فشار كمتري هستند و يا افرادي كه خود را خيلي پيچيده تصور مي‌كنند بيش از افرادي كه ديد ساده‌اي نسبت به خود دارند، در برابر فشار عصبی تاب مي‌آورند(مورهد، 1385).
فشار عصبي خوب
تفاوت های فردی فشار عصبي تفاوت‌هاي فرهنگي
فشار عصبي بد
شكل 2-2:ماهيت دوگانه فشار عصبي(مورهد، 1385).
2-3-4)اجتناب ناپذیر بودن فشار عصبي
غالب افراد با شرايط زندگي و وضعيت‌هاي شغلی درگیر مي‌باشند، به همين دليل فشار عصبي شغلي تقريباً براي اكثر افراد اجتناب ‌ناپذير است. بسياري از جامعه‌شناسان علت افزايش استرس را تغيير سريع زندگي اجتماعي مي‌دانند كه يكي از اين تغييرات، كاهش شبكه‌هاي حمايت اجتماعي است. فرد پس از برخورد با موانع و محدوديت يا هرگونه اختلال عاطفي و فيزيولوژيك و رواني، به صورت آگاهانه يا ناآگاهانه براي رسيدن به وضعيت تعادل يا وضعيت مطلوب مي‌كوشد(جي افرايت ،1377).
درايالات متحده آمريكا بين سال‌هاي 1983و 1993 ، 43 نفر در اثر تيراندازي در اداره‌هاي پست كشته و 20 نفر زخمي شدند. در سراسر آمريكا، بسياري از شركت‌ها در حال كاهش نيروي كار هستند. كساني كه بتوانند از اين هياهو جان سالم بدر برند و بر سر كارهاي خود بمانند، بايد بتوانند بارهاي سنگين كار و كار اضافي را تحمل كنند. در ژاپن در هر سال، ده هزار ژاپني در اثر كاروشي1، ( ايست قلبي يا ضربه‌اي است كه در اثر فشار كار وارد آيد) جان خود را از دست مي‌دهند(رابینز،1376).
پيشامد استرس از واقعيت های اجتناب ناپذير زندگي انسان است و با وجود چنين واقعيتي است كه مداخله امري ضروري نشان میدهد. اين مداخله به افراد ياري مي‌رساند تا عامل يا وضعيت‌هاي استرس‌زا را تحمل كنند(پروا ،1376).
روش‌های مداخله به عنوان فنون شناختي ـ رفتاري طبقه‌بندي

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد هوش سازمانی، مدیریت دانش، یادگیری سازمانی، ارتباطات سازمانی Next Entries تحقیق درمورد عزت نفس، آموزش و پرورش