تحقیق درمورد مواد مخدر، هزینه های جاری

دانلود پایان نامه ارشد

با تصويب اين قانون به زودي زندانیان با دستبندها و پابندهای الکترونیکی که مجهز به سیستم موقعیت یاب133 می باشد به مرخصی می روند. این قانون به محاسن این سیستم گفته :از جمله اینکه این سیستم در تمام فضاهای بسته و متروها قابل ردیابی بوده و با ارسال پیام در هر 30ثانیه و یا یک دقیقه می توان از موقعیت افراد اطلاع دهد و دیگر اینکه در صورتی که فرد این دستگاه را از خود جدا سازد سریعا مرکز کنترل پیام مطلع و اقدامات لازم صورت میپذیرد، اشاره میکند.اين تكنولوژي مي تواند تا حد بسيار زياد و قابل قبولي در ورود و خروج مواد به زندان نظارت داشته باشد و از فروش و ورود مواد مخدر به داخل زندانها جلوگيري كند.به طور كلي دو گروه از محکومان جامعه ی این هدف تحت مراقبت های الکترونیکی هستند.1. کسانی که به جای معرفی و اقامت در زندان با تشخیص قضات می توانند در خارج از زندان تحت مراقبت قرار گیرند.2. زندانیاني که به مرخصی یا مراکز اشتغال و فنی حرفه ایی اعزام می شوند.در حال حاضر 8کشور از جمله هلند، فرانسه، تایلند، آمریکا و ترکیه از این وسیله استفاده میکنند. هزینه های برآوردی برای این دستگاه از 300هزار تا 1 میلیون تومان می باشد که این هزینه از محل هزینه های جاری و صرفه جویی سازمان، تامین مي شود و قابل تأمين است در حال حاضر در كشور ما به 30 تا 50 هزار دستگاه برای زندانیانی که به مرخصی می روند و حدود 50هزار دستگاه برای محکومان نیاز مي باشد.
مبحث دوم:را ه هاي ورود و عرضه مواد مخدر به زندان و راهكارهاي مقابله و جلوگيري آن
هرگونه ورود مواد مخدر اعم از ممنوعه و غيرممنوعه بستگي به تقاضا در سطح زندان داشته و همين تقاضا، زمينه مساعدي را جهت عرضه فراهم مي‌سازد.زندانهاي كنوني بدليل دارا بودن سيستم باز ورود و خروج به منظور انجام امورات زندان از قبيل مصالح، خوار و بار و… همچنين مراجعه جهت ملاقات،‌نمي‌تواند داراي ضريب بالاي مراقبت و جلوگيري از ورود مواد مخدر باشند و علاوه بر آن روشها و راههاي ورود مواد به داخل زندانها هميشه چندقدم جلوتر از راههاي برخورد و جلوگيري از ورود آن مي‌باشد، زيرا علل گوناگون از جمله نداشتن نيروي انساني متعهد، تعداد آمار بالاي زنداني، استفاده از پرسنل وظيفه يا كادر غيرمتعهد(كه باعث بروز مشكلات عديده‌اي گشته) و… باعث مواردي شده است.134
گفتار اول:ورود مواد مخدر به داخل زندان توسط زندانيان جديدالورود و راههاي پیشگيري
زندانيان جديدالورود به داخل زندان، يا مواد را در بدن خود جاسازي مي‌كنند و يا اينكه در داخل وسائل همراه، بنابراين جداگانه به توضيح هريك مي‌پردازيم:
بند اول:جاسازي در داخل موي سر
يكي از راههاي ورود مواد به داخل زندان مخفي نمودن مواد لابلاي موي سر(بخصوص در خانمها) است. در اين روش مواد را در لايه‌اي پلاستيكي آب‌بندي مي‌نمايند(به رنگ موي سر) و سپس آن را در لابلاي موهاي سر خود مخفي مي‌نمايند.
پيشگيري:
در اين مورد بهتر است كليه زندانيان ورودي سر آنها با ماشين نمره 4 اصلاح گردد و در مورد خانمها سر آنها بدقت توسط بازرس بازرسي گردد.135
بند دوم:جاسازي در داخل دهان
جاسازي در داخل دهان يا از طريق چسباندن مواد به سقف دهان و يا از طريق مخفي كردن مواد زير زبان يا جاسازي در لابلاي دندانهاي طبيعي و همچنين دندانهاي مصنوعي صورت مي‌گيرد.
پيشگيري:
داخل دهان زنداني بخصوص سقف دهان و زيرزبان را بدقت بررسي كرده و اگر زنداني داراي دندان مصنوعي باشد، با خارج كردن آنها از دهان، زير آنها(و روي لثه) را بخوبي كنترل نمائيم:

بند سوم: جاسازي زير بيضه‌ها و اندام تناسلي
در اين طريق مواد را به صورت لايه آب‌بندي شده درمي‌آورند و در زير بيضه‌هاي خود از طريق چسابندن آنها بوسيله چسب و يا بستن توسط نخ، جاسازي مي‌نمايند تا كسي متوجه آنها نشود.همچنين استفاده از كاندوم و پلاستيكهاي نرم كه آقايان بدور آلت تناسلي و خانمها با فرو بردن در اندام تناسلي اين جاسازي را انجام مي‌دهند.136
پيشگيري:
بهتر است تمام قسمتها مثل زيربيضه‌ها و يا آلت تناسلي را به دقت كنترل و بررسي نمود و تمامي زندانيان را به مدت 10 روز در محل قرنطينه نگهداري كرد تا اگر مواردي از اين نوع(جاسازي داخل بدن) وجود دارد، مشخص گردد، بخصوص كنترل در مورد خانمها.
بند چهارم:جاسازي در سوراخهاي بدن
در اين روش بعد از آب‌بندي نمودن مواد مخدر در داخل بسته‌هاي كوچك آنها را درون سوراخهاي بيني و يا گوش مخفي نموده بطوريكه از بيرون مشخص نگردد(در مواردي استفاده از سمعك يا جاسازي در سوراخ مقعد صورت مي‌گيرد).
پيشگيري:

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد مواد مخدر، مصرف مواد، سوء مصرف مواد، آیین دادرسی Next Entries پایان نامه درمورد باورهای دینی، جرم شناسی، بهداشت روان، بهداشت روانی