تحقیق درمورد مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر، افغانستان، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

نقاط آلوده از وجود توزيع كنند گان و مصرف كنندگان؛
– عكسبرداري و راديوگرافي از عناصر مشكوك به حمل مواد به روش بلع و انباري؛
– استفاده از دستگاه هاي اشعه ايكس براي تشخيص جاسازي؛
– استفاده از سگ هاي مواد ياب در كشف جاسازي هاي مواد مخدر؛
– اجراي عمليات گشت در حوزه استحفاظي هر منطقه به ويژه در نقاط آلوده.
2. عمليات اطلاعاتي: هر نوع اقدام عليه قاچاقچيان، بدون بهره گيري از اخبار موثق و اطلاعات دقيق ، كوركورانه به دام حريف افتادن است . بنابراين يكي از مهم ترين اقدامات در مبارزه با مواد مخدر ، فعاليت هاي اطلاعا تي است . با بهره گيري از اين اقدامات مي توان بدون دادن كوچك ترين تلفات انساني، در شبكه هاي تهيه ، حمل و ترانزيت مواد مخدر نفوذ كرد. اهم اقدامات اطلاعاتي به شرح زير است :
– شناسايي باندهاي تهيه و توزيع مواد مخدر؛
– عامل يا مخبرگيري از عناصر تهيه و توزيع نفوذ در باندها و شبكه ها؛
– نفوذ در شبكه هاي حمل و توزيع مواد مخدر؛
– اجراي عمليات تعقيب و مراقبت؛
– رد زني و رديابي؛
– تهيه شناسنامه اطلاعاتي از بيوگرافي قاچاقچيان مواد مخدر ، سر كرده قاچاقچيان و محل هاي عبور و ترانزيت مواد مخدر.
3-عمليات تاكتيكي ( شبه نظامي): اين عمليات بيشتر در برخورد با عناصر ورود مواد مخدر در شرق كشور و با استفاده از سلاح هاي نيمه سنگين در مناطق كويري يا دركوهستاني مورد استفاده قاچاقچيان صورت مي گيرد. در اين شيوه ، نيروها با شناخت و رد زني مسيرهاي تردد كاروا ن ها و گروه هاي قاچاق مواد مخدر با اجراي كمين با قاچاقچيان مبارزه مي كنند. نمونه هاي اين عمليات به شرح زير است:
– اجراي گشت و كمين در مناطق مشكوك به تردد گروه هاي قاچاق مواد؛
– درگير شدن با قاچاقچيان و كاروان هاي مسلح مواد مخدر؛
-پاكسازي مناطق آلوده از حيث ترد قاچاقچيان براي تهيه آذوقه و دريافت طلب هاي ناشي از معامله مواد مخدر. بسيار روشن است كه آگاهي از نحوة انجام عمليات تاكتيكي بسيار حساس و مهم است و متقابلا عدم آشنايي در برخورد مناسب با عناصر قاچاق در صحنه هاي درگيري به وارد آمدن خسارت هاي انساني و مالي به نيروهاي خودي منجر خواهد شد71

بند دوم:وضعيت مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدرو عملكرد دستگاه انتظامي
جمهوري اسلامي ايران به علت قرار گرفتن در مجاورت بزرگ ترين كانون توليد ترياك (افغانستان) در مسير ترازيت مواد مخدر به كشورهاي اروپايي و كشورهاي حوزه خليج فارس واقع شده و همواره تلاش كرده است با كمك كشورهاي منطقه و جوامع بين المللي از ورود مواد مخدر از افغانستان جلوگيري كند. براساس بررسي ها حدود 2 درصد جمعيت حدوداً 70 ميليوني كشور ما معتاد به مواد مخدر هستند. 60 درصد از مبتلايان به ايدز در ايران از معتادان مواد مخدر هستند . تنها در 15 سال بيش از 3700 تن از مأموران مبارزه با مواد مخدر كه اغلب از ناجا بودند به شهادت رسيدند و سالا نه بيش از 800 ميليون دلار براي مقابله با عرضه و تقاضا و درمان و پيشگيري از مواد مخدر هزينه مي شود . ناجا براي مقابله با ناامني هاي ناشي از موادمخدر در شرق كشور بيش از 40 هزار نيروي خود را در قالب قرارگاه هاي رزمي ، تاكتيكي و هنگ هاي مرزی در مناطق شرقي مستقر كرده است . اقدامات مهندسي ايران در پيشگيري از ورود گروه ها و كاروان هاي قاچاق مواد مخدر در انسداد مرز شرقي عبارتند از : ساخت بيش از 250 پاسگاه مرزي ، بيش از 85 برجك ديده مرزباني، مانع و ديوار بتوني ، حفر صدها كيلومتر كانال به عمق و عرض 4 متر ، 600 كيلومتر خاكريز، تعبيه 78 كيلومتر سيم خاردار ، احداث 2645 كيلومتر جاده شوسه و آسفالته و جابجايي روستاهاي مرز نشين به مكان هاي در عمق مرز72 در حال حاضر محموله هاي مواد مخدر از افغانستان و پاكستان به وسيله خودروهاي كوچك مانند وانت، موتور سيكلت،كوله بار توسط افراد كوله كش، دواب (شتر و الاغ و يا توسط افراد بلوچ و يا افغاني به ايران وارد مي شود . محموله هاي بزرگ در بدو ورود به ايران يا در ميان بار خودروهاي سنگين و يا به محموله هاي كوچك تر تقسيم مي شود . اقدامات پيشگيرانه ايران در مبارزه با مواد مخدر باعث شناسايي و انهدام بسياري از كاروان ها شد و در نتيجه موجب تغيير تاكتيك قاچاقچيان در انتخاب مسير و پيچيده شدن جاسازي و حمل و نقل مواد شده است. بر اساس برآورد ناجا حدود 50 درصد مواد توليدي افغانستان وارد ايران مي شود كه يك دوم آن ترانزيت و از يك دوم ديگر دو سوم آن به مصرف داخلي مي رسد و يك سوم كشف مي شود73
بند سوم:شيوه هاي جهاني مبارزه با مواد مخدر
براي اين كه يك كالا از دست توليد كننده به دست مصرف كننده برسد ، بايد مراحلي را پشت سر بگذارد . در فرايند توليد و مصرف يك كالا ، بايد مراحل حمل و نقل، نگهداري و فروش طي شود. مواد مخدر نيز به عنوان يك كالا ممنوعه و سود آور ناگزير به طي اين مراحل است ، اما ممنوعيت خريد، فروش، نگهداري و حمل و نقل مواد مخدر از يك سو و ضرورت حمل و نگهداري و فروش آن براي قاچاقچيان از سوي ديگر سبب گرديده است74 كه جاسازي و حمل و نقل مواد مخدر براي سوداگران مرگ حايز اهميت بسياري باشد شيوه هاي جهاني مبارزه با قاچاق مواد مخدر عبارت اند از:
الف. شيوه بازرسي انتظامي يا عمليات آشكار
اين شيوه گسترده ترين ، متداول ترين و مجرب ترين شيوه پليس دنيا در كشف مواد مخدر است. بازرسي در اصطلاح انتظامي عبارت است از : كاوش و جست وجو براي به دست آوردن مواد مخدر يا هر نوع اشياي غير مجاز. كالاي قاچاق مي تواند در وسيله نقليه، نفر ، محموله، مكان قرار گيرد كه بازرسي هر يك از آن ها معمولاٌ با مجوز قضايي يا بنابه مأموريت ذاتي پليس هر كشور و برابر دستورالعمل ها و بخش نامه هاي صادره انجام مي شود.
-1 وسيله نقليه : بيشترين جا به جايي و كشف مواد مخدر عمدتا از طريق وسيله نقليه است.
-2 نفر : قاچاقچيان، توزيع كنندگان خرده پا و معتادان مواد مخدر براي جابه جايي مقادير كم و جزيي ، به دو روش مواد را در بدن خود جاسازي مي نمايند:
الف . روش بلع :مواد را داخل نايلون ، بادكنك و … در بسته هاي كوچك بسته بندي و آب بندي كرده و مي بلعند و پس از رسيدن به مقصد دفع مي كنند
. ب. روش انبار كردن : ابتدا مواد را به شكل شياف د ر آورده سپس با بادكنك يا نايلون ، انگشتانه و …. آب بندي كرده سپس آن را با مواد لغزنده كننده در درون مقعد يا رحم قرار مي دهند.ئ جاسازي و حمل در روي بدن نيز شايع است . در اين روش با استفاده از حفره ها،برآمدگي ها يا تو رفتگ ي هاي بدن به حمل مواد اقدام مي نمايند . رايج ترين اين محل ها عبارت اند از: بستن مواد به مچ دست، دور كمر، روي شكم، زير پا، زير سينه، دور كمر اطفال، زير گچ گرفتگيها و…75
3.محموله: اين روش فوق العاده پيچيده ، متنوع و متعدد بوده و محدوديت ندارد . محموله هايي كه بيشترين سهم را در جابه جايي دارند عبارت اند از : لوازم خانگي ، ميوه و تره بار و مواد غذايي ، صنايع چوبي و بهداشتي، مصالح ساختماني، ابزار صنعتي، محموله هاي پست براي داخل يا خارج از كشور.
4. مكان : همانند ساختمان محل سكونت كف ، سقف، ديوارها و…

ب. شيوه عمليات اطلاعاتي يا پنهان
در مقابل عمليات انتظامي يا آشكار، عمليات اطلاعاتي يا پنهان به شيوة ديگري در كشف مواد مخدر اطلاق مي شود . در اين روش ، مأموران اجرايي با رعايت كلية مقرارت و ضوابط و در قالب دستورالعمل ها و بخشنامه هاي اداري و تخصصي سازماني و با اخذ مجوز قضايي از محاكم و معمولا با لباس غير نظامي در شناسايي و كشف عناصر فعال در امر قاچاق مواد مخدر مبادرت مي نمايند. روش هايي كه در اين
شيوه از آن استفاده مي شوند عبارت اند از :
1. روش معامله صوري : اين معامله به منظور به دام انداختن عناصر و گروه هاي قاچاق مواد مخدر و حتماً با مجوز قضايي انجام مي گيرد76
2. روش اطلاعاتي: مهم ترين اصل در اين روش ، جمع آوري اطلاعات و شناسايي محل فعاليت سران عناصر وابسته، مسيرهاي تردد، بارندازها، پاتوق ها، نحوه ارتباطات، شبكه ها و باندهاي مواد مخدر است . اين امر با استفاده از روش هاي خاص اطلاعاتي و پوششي، همانند سازي از قبيل تعقيب و مراقبت، شنود، استراق سمع، به كارگيري تجهزات الكترونيك و استخدام منابع صورت مي گيرد . بازجويي هاي فني و تخليه اطلاعات متهمان مواد مخدر هم از نمونه هاي ديگر اين روش محسوب مي شوند.
3. روش نفوذي: در اين روش يك يا چند مأمور به تدريج به باندها و شبكه هاي مواد مخدر نفوذ مي كنند و ظاهرا به صورت يكي از عوامل قاچاق و باند در مي آيند به نحوي كه در آن تشكيلات جا افتاده و اعتماد و اطمينان سران باند را به دست مي آورند و به طور نا محسوس اطلاعات و اخبار شناسايي انجام شده را به ساير ررده هاي ذي ربط در خارج باند منتقل مي كنند77
ج- شيوه رزمي – تاكتيكي
اين شيوه در همه كشورهاي جهان عموميت ندارد . كاروان ها و گروه هاي قاچاق مواد مخدر كه از افغانستان و پاكستان به داخل كشور ما مي آيند ، به انواع سلاح هاي سبك و نيمه سنگين روز ، تجهيزات مخابراتي و خودروهاي تندرو مجهزند و براي ررسيدن به اهداف خود با آمادگي كامل وارد سرزمين ما مي شوند و حتي مرتكب جرايمي مانند راه بندي، گروگانگيري، گروكشي، آدم ربايي، اخاذي ، آزار و اذيت رروستاييان و مرزنشينان مي شوند. روش هاي مختلف مبارزه با اين شيوه، گشت رزمي، اجراي كمين ، رد زني، تعبيه تله هاي انفجاري در مسير عبور قاچاقچيان، درگير رشدن و انجام عمليات رزمي – تاكتيكي ، پاكسازي مناطق آلوده از حيث ترددقاچاقچيان و… است
د-شيوه حمل و تحويل تحت نظارت يا تحويل كنترل شده (نفوذ در شبكه حمل و نقل مواد مخدر يا باركشي)
اين شيوه به استناد ماده 11 كنوانسيون 1998 مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل جنبه بين المللي به خود گرفته است. در اين روش، مأموران ويژه مبارزه با مواد مخدر در مبادي ورودي كشورها مستقر مي شوند و پس از آگاهي از وجود محموله هاي مواد مخدر، روان گردان يا پيش سازها با اطلاع و تحت نظارت مقام صلاحيت دار قضايي ،در حالي كه امكان كشف و توقيف محموله و دستگيري حاملان را دارند ، اجازه مي دهند محموله مذكور وارد كشور شده يا از آن خارج شود . از اين زمان مأموران انتظامي اطلاعات خود را به مأموران كشورهاي مسير و مقصد و جلب همكاري آن ها،محموله مواد مخدر را تا منطقه تحويل رهگيري و به منظور شناسايي همه كساني كه در شبكه هاي درون و برون مرزي كشور دست اندكار قاچاق مواد هستند ، نقاط بارگيري و بار انداز و شگردهاي گوناگون قاچاق را در تهيه حمل و اختفاي موادمخدر كشف كنند78
ه- ابزارهاي كشف مواد مخدر
-1 انسان :علي رغم پيشرفت هاي علمي بسيار در ساخت دستگاه هاي مختلف كشف مواد، تاكنون هيچ ابزاري نتوانست جاي انسان را در اين زمينه بگيرد.
-2 استفاده از دستگاه اشعه ايكس.
-3 دستگاه هاي تجزيه و تحليل نوترون حرارتي: كه با تابش اشعه گاما روي شیء مورد نظر و تجزيه و تحليل بازتاب هاي اشعه تابانده شده قادر به شناسايي مواد مخدر جاسازي شده در چمدان است.
-4 استفاده از سگ هاي مواد ياب.
-5 دستگاه الكترومغناطيسي براي كساني كه بلع مواد داشتند.
-6 سيستم هاي كشف بخار و ذرات مواد مخدر : بر اساس روش هاي كروماتوگرافيگازي ، طيف سنج جرمي و …. عمل مي كند
گفتار دوم:مراجع قضائی و تحلیل مجازات های مصادره ، اعدام ، حبس و شلاق
دادگاه‌های انقلاب در زمینه اجرایی سیاست جنایی،به صور مختلف ایفای نقش می‌نمایند.داشتن روشی هماهنگ در برخورد با معضلات ناشی از جرایم مواد مخدر،آشنایی آنان با آخرین‌ دستاوردهای حقوقی و همسو شدن نقطه نظرات مراجع قضایی در جهت تحقق اهداف سیاست جنایی دارای جایگاهی ویژه در امر مبارزه با مواد مخدر می‌باشد.اعمال نظرهای سلیقه‌ای و پیروی از گرایش‌های مختلف در اجرای قوانین و مقررات،موجب دور افتادن‌ از سیاست جنایی مطلوب خواهد شد.در این راستا،قوانین باید به‌ گونه‌ای تهیه و تصویب بشوند که امکان اعمال‌نظر شخصی تا حد امکان محدود گردد.قانون مبارزه با مواد مخدر در مواردی به‌گونه‌ای تدوین شده‌ که امکان تفسیر موسع و برداشت دو یا چندگانه را از مواد قانونی‌

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر، مصرف مواد، روانگردان Next Entries تحقیق درمورد مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر، مجازات اعدام، سیاست جنایی