تحقیق درمورد فرازبان، رخدادهای، مثلث‌‌‌بودن، نومینالیسم

دانلود پایان نامه ارشد

می‌‌‌گوید در ذهن خود یک گستره کاملی از کاربردهای انواع را دارد که کاملاً نامشابه هستند با آنچه که سلرز بر آنها تمرکز کرده است.
در مورد اظهاراتی که با «-بودگی»، «-اییّت» و «-بودن» یا «آن-» همراه می‌‌‌شوند باید تکرار کرد که همه ابزار نقل قول هستد مثل ’و‘ و به نظر می آیدکه آنها اسامی وجودهای غیرزبانی هستند چون آنچه که آنها نقل می‌‌‌کنند این است که آنها یک کارکرد فرازبان را اجرا می‌کنند به شیوه‌‌‌ای که از تفاوت‌‌‌های بین زبانهای خاص انگلیسی و فرانسوی و غیره انتزاع شده است. این اشتباه فلاسفه است که فکر می‌‌‌کنند اینها فرازبان نیستند بلکه آنها از این حیث که با خانواده کاملی از زبان‌‌‌ها سرو‌‌‌کار دارند که می‌‌‌توان آن را سیستم مفهومی292 نامید، فرازبان هستند. (همان،ص104)
سیستم مفهومی در همه زبان‌‌‌ها وجود دارد و با قواعد سمنتیکی مشخص شده است. وقتی از مثلث بودن صحبت می‌‌‌کنیم درباره موارد مفهومی و موارد زبانی صحبت کرده‌‌‌ایم. وقتی از مثلث بودن صحبت می‌‌‌کنیم درواقع درباره مثلث حرف می‌‌‌زنیم. دو تحلیل درباره«-بودگی» وجود دارد اول اینکه واژه‌‌‌ای فرازبانی می‌‌‌سازد که بطور محض کارکردی است و دوم اینکه ازکلمه دارای «-بودگی» یک واژه مفرد بسازد مثل اینکه مثلث‌‌‌بودن یک واژه مفرد توزیعی است یعنی مثلث و بنابراین صحبت درباره مثلث‌‌‌بودن به معنی صحبت درباره مثلث‌‌‌ها است.
هم‌‌‌چنین صحبت از مثلث‌‌‌بودن صحبت درباره محسوسات است نه صحبت از محسوسِ مثلث بلکه صحبت درباره محسوساتِ مفهومی یا زبانی است. و به این دلیل یک نومینالیسم است چون مطابق با آن حتی ارجاع به واژگان مفرد انتزاعی نیز محسوس است.
کواین لغات حاوی -بودگی را به‌عنوان نام‌‌‌های گزارشاتی شرح می‌دهد که باید آن‌‌‌ها را کنار گذاشت اما سلرز می‌‌‌گوید می‌توان آنها را نگه داشت زیرا آنها اصلاً اسمی برای غیرمحسوسات نیستند بلکه آنها شیوه‌‌‌های خاصی از ارجاع به محسوسات مفهومی هستند و این تفاوت بین نومینالیسم کواین و سلرز است. چون کواین می خواست این کلمات را به محسوسات ارجاع دهد هر چند که علاقه او در ارجاع به کلاس‌‌‌ها بود و برای او محسوس‌‌‌ترین مورد کلاس‌‌‌ها بودند.(همان،صص104-106)
6. رخدادهای زبانی
رخدادهای زبانی در دو معنای مقدماتی و اشتقاقی وجود دارند. کاربرد مقدماتی از واژه سالم با افراد سروکار دارد، اینکه جونز سالم است. اما ما می‌‌‌توانیم جور دیگری نیز صحبت کنیم مثلاً درباره سالم بودن آب و هوا یا سالم بودن قرصها یا سالم بودن یک فعالیت. بنابراین اظهارات زبانی در معنای مقدماتی کاربردهای عملی از زبان بوسیله افراد هستند. گفتگو کردن افراد، نوشتن افراد، خواندن افراد همه حالت‌‌‌های مقدماتی زبان است. اما مقداری جوهر روی یک صفحه کاغذ اظهارات زبانی در معنای اشتقاقی است چون آنها در شیوه‌‌‌های فرهنگی و متعارف با رخدادهای زبانی در معنای مقدماتیِ اظهارات زبانی مرتبط شده‌‌‌اند. فرض کنید کسی بگوید که به صحرا رفته و ناگهان بادی وزیده و واژه «بهشت» روی شن‌‌‌ها نقش بسته شده است. حال آیا این یک کلمه است؟ آیا این یک اظهار زبانی است؟ می‌‌‌توان دو جور پاسخ داد. عده‌‌‌ای می‌‌‌گویند «به‌‌‌وضوح این یک اظهار زبانی است چون شما می‌تو

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد بین الاذهانی، ویتگنشتاین، دستور زبان، وجودشناسی Next Entries منبع پایان نامه درباره صنایع دستی، توزیع فراوانی، آزمون فریدمن، رتبه بندی