تحقیق درمورد صلح مسلح، حقوق بین الملل، امنیت بین المللی، مخاصمات مسلحانه

دانلود پایان نامه ارشد

دکترین « جنگ عادلانه» را در قالب نظریه های علمی توجیه کنند. اما سخن بر سر این است که چگونه می توان دولتها را بدون توجه به ارزشهای اخلاقی و اجتماعی مشترک که قاعدتاً مبنای نظم عمومی است،صرفاً بر پایه منافع عالی ملی به زیستن در صلح ترغیب کرد و محیط برآشفته جهانی را برای همکاری و همدلی دولتها مهیا نمود؟
دبیر کل سازمان ملل متحد با توجه به همین مسئله، در بیست فوریه2007 خطاب به شورای امنیت اعلام کرد: ملل متحد باید از تجارب شصت ساله خود درس بگیرد و اشتباهات گذشته را تکرار نکند، بدین صورتکه:
_ امنیت را شرایط لازم تحکیم صلح بداند؛
_ بپذیرد که امنیت در خلأ ایجاد و حفظ نمی گردد؛
_ به این نتیجه برسد که امنیت فراتر از اقدامات نظامی است؛
_ اذعان کند که بدون نهادهای لازم و مؤثر حفظ صلح امکانپذیر نیست؛
مسلم است که غرض دبیر کل از نهادهای لازم و مؤثر نهادهایی است که بر مبنای ارزشهای مشترک بین المللی بوجود آمده باشد، و نه نهادهایی که بر پایه اراده های معطوف به قدرت پدیدار گردد.
حال آیا همه اقدامات برای صلح و همه تحلیلهای انجام شده و همه نظرات ذکر شده در جهت برقراری صلح تا به حال کار آمد بوده اند؟ و آیا چگونه دولتها با در دست داشتن و مجهز بودن به انواع مختلف ابزار و فناوریهای نظامی مقتدر می توانند وسوسه قدرتطلبی حاصله از تجهیزات را نادیده انگاشته و قدم در راه صلح و آرامش گذارند؟

بیان مسئله
ضرورت تش‍‍کل و همانندی (صلح) از واکنش منطقی روح انسان در قبال هرج و مرج، عدم ثبات و پراکندگی، و کوشش وی برای بارور ساختن استعداد های طبیعی همنوعان و محیط اطراف خود پدید می آید. بنیان گذاران جوامع مختلف انسانی یا معماران اجتماعی که بر اثر فراهم آوردن اوضاع احوال مناسب، در قبال این ضرورت از خود واکنش نشان داده اند، در وهله نخست و با نشان دادن وجوه مختلف اشتراکات اجتماعی وجدان خفته ی مردم را بیدار کرده و سپس میان آنان وحدتی را که لازمه ی صلح است پدید آورده اند. (دکتر فلسفی ،1389)
آنچه که مورد بررسی قرار می گیرد دلایل و عدم توجه به جنگ خواهی یا میل به ایجاد جنگ، در طول قرنها و بخصوص قرن اخیر، در ضمن اعلام همیشگی کشور های مختلف به جنگ ستیزی، صلح خواهی و عدالت گستری می باشد.
با نگاهی واقع بینانه و موشکافانه به قوانین مختلف بین المللی تصویب شده توسط اجتماع کشورها در زمینه های منع جنگ، ایجاد صلح و امنیت و یا قوانین بین المللی بشر دوستانه، می توان توجه ذهنی و میل به برهم زدن صلح را در وجدان عدالت خواه مصوبان این قوانین کشف کرد.
حقوق بین الملل بشر دوستانه که زیر مجموعه ی حقوق بین الملل می باشد، با محدود کردن صدمات و لطمات ناشی از مخاصمات مسلحانه و ممنوع کردن استفاده از برخی سلاح ها، از افراد نظامی و غیر نظامی و نیز اهداف غیر نظامی در مخاصمات مسلحانه حمایت می کند. حقوق بین الملل بشر دوستانه در اساس شامل حقوق لاهه و حقوق ژنو می باشد. حقوق لاهه مشتمل بر عهد نامه های 1899 و 1907 و حقوق ژنو مشتمل بر عهد نامه های چهار گانه 1949 و پروتکل های 1977 الحاقی به آن عهدنامه هاست.(ضیائی بیگدلی، 1381)
آیا ظاهر صلح جویانه این قوانین که اشاره شد قادر به ایجاد صلح پایدار بوده اند؟
جهت بیان بیشتر مسئله اشاره دارم به این نکته که:
عهد نامه ژنو در مورد سلاح های متعارف که در سال 1981 جهت امضای کشورها مفتوح شد و از 2 دسامبر 1983 لازم الاجرا گردید، مشتمل بر یک یادداشت مقدماتی، متن و سه پروتکل ضمیمه می باشد.
1. پروتکل شماره یک در مورد…..علت ممنوعیت استفاده……
2. پروتکل شماره دو در مورد ممنوعیت کاربرد……..
3. پروتکل شماره سه در مورد ممنوعیت استفاده از…… (ضیائی بیگدلی، 1381)
آنچه مد نظر است که در این موضوع پایان نامه مورد بحث قرار گیرد این مطلب می باشد که آیا به جای نگارش ممنوعیت استفاده، ممنوعیت کاربرد و…که در قوانین مصوبه ی بین المللی اکثراً به چشم می خورد، اگر ممنوعیت تولید، ممنوعیت ساخت و… در قوانین بین المللی وجود داشت برای ایجاد صلح و جلوگیری از مسلح شدن کشورها برای جنگ های احتمالی آینده در مقابل یکدیگر مناسب تر نبود؟
به نظر می رسد تولید و ساختن سلاح های نظامی برای هدفی جز استفاده کردن از آنها علیه بشریت(حال به هر دلیل) درآینده و برهم زدن صلح نمی باشد.

سابقه و پیشینه تحقیق:
با عنایت به اینکه سوابق تاریخی بویژه مسائل قبل از جنگ های جهانی اول و دوم و تسابق تسلیحاتی بین پاره ای از دول، منجر به ظهور قدرت های نظامی مخربی مانند آلمان گردید و این رهگذر جهان را با دو جنگ خانمان سوز روبرو ساخت، لذا ضرورت توجه به زمان صلح و اقدامات دولتها جهت گسترش و تولید سلاح های گوناگون که وضعیت را به حالت صلح مسلح تغییر می دهد بسیار لازم می نماید و اما خلاء شدید راهکار هایی برای طرح مسئولیت دولت ها در جهت منع تولید و دامن زدن به مسابقه تسلیحاتی که مورد توجه این رساله است و از جنبه های نو آوری آن نیز می باشد عینی به نظر می رسد که سوابق و پیشینه در ارتباط با موضوع تحقیق به طور مستقیم را منفی می سازد. ذیلاً سوابق تحقیقاتی بنده در مورد صلح و صلح مسلح بیان می شود.
در مورد صلح باید بیان کرد این موضوع (صلح) بدلیل فطری بودن آن همیشه مورد توجه محققان و نویسندگان زیادی بوده و کتاب ها و مقالات متعددی در مورد صلح به نگارش آمده چنانکه در کتاب صلح مسلح (رفیعی، 1388) به انواع صلح و کاربرد صلح مسلح پرداخته می شود. در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: «واژه صلح به تنهایی در معنای لغوی به منظور آشتی، دوستی، ….و سازش به کار می رود، ولی به صورت مرکب دارای مفاهیم مترادف بوده و نظریه های گوناگونی در خصوص صلح وجود داشته که در مقابل اندیشه نزاع و جنگ قرار گرفته است.
همچنین در مقاله ای (شفیعی،1389) در مورد صلح اینگونه بیان می شود که صلح از قدیمی ترین آرمان های بشری است و به دلیل اینکه از هر ارزش دیگری در معرض تهدید و مخاطره بوده است همواره تلاش انسان ها چه به لحاظ تئوریکی و چه به لحاظ عملی و راه حل های مقطعی، نمایانگر گوشه ای از فعالیت های انسان ها برای رسیدن به صلح بوده است. در حال حاضر علیرغم اینکه جنگی بین کشورها وجود ندارد ولی ممکن است روابط صلح آمیز بین کشورها وجود نداشته باشد و این به معنای این است که معنای صلح در روابط بین الملل دچار تغییر و تحول شده است.
و نیز در روزنامه (رسالت، 6270) مطلبی در مورد صلح مسلح به چاپ رسیده که چند سطر اول آن اینگونه بیان می شود: در قرن 21 و درست در زمانی که رسانه به عنوان عامل قدرت در اجرای سیاست های یک سیستم فکری یا نظامی به میدان مبارزه با مخالفان خود می تازد به وضوح خواهیم دید که از تمام رقبای در ظاهر با قدرت خود به آهستگی پیشی گرفته و جهان را به یک جنگ خاموش فرا می خواند…
ولی در مورد موضوع انتخاب شده، یعنی صلح مسلح در حقوق بین الملل متاسفانه (چرا که از نظر منابع و روشن شدن ذهن این جانب) و یا شاید خوشبختانه (به دلیل کاملاً جدید بودن موضوع) تا آنجا که بررسی شده هیچ گونه پیشینه ای در این مورد مشاهده و یافت نشده و حقیقتاً می توان با اطمینان گفت که موضوع مفهوم صلح مسلح در حقوق بین الملل دارای سابقه و پیشینه تاریخی نمی باشد.
بیان سوالات تحقیق:
1. آیا صلح مسلح فی نفسه می تواند امنیت بین المللی را به مخاطره اندازد؟
2. چه راهکارهای حقوقی برای مقابله و منع کشورها از تسابق تسلیحاتی وجود دارد؟
3. آیا فرض بلا استفاده ماندن ابزار و تجهیزات نظامی تولید شده در یک کشور قابل قبول است؟

فرضیه ها:
1. بله، بر اساس سوابق تاریخی، صلح مسلح می تواند امنیت بین المللی را با مخاطره روبرو سازد.
2. از جمله راهکارهای مناسب حقوقی جهت مقابله با تسابق تسلیحاتی که مورد نظر می باشد؛ ممنوعیت تولید و ساخت تجهیزات نظامی و همچنین مجرم و مسئول شناختن اولین کشورهای استفاده کننده از تکنولوژی برای مقاصد نظامی و مسلح کردن کشور خود در زمان صلح می باشد.
3. خیر، استفاده از وسائل و تجهیزات تولید شده قابل پیش بینی است. چرا که اگر استفاده از آنها ضرورت نداشت تولید آن ها امری ضایع می نمود.

ضرورت انجام تحقیق:
آنچه انجام این تحقیق را ضروری کرده، مسابقات تسلیحاتی کشورها و مسلح شدن آنها در زمان صلح بدون در نظر گرفتن تهدیدات در آینده با توجه به وجود این سلاح ها می باشد. و اینکه هیچ توجهی از سوی مجامع بین المللی به این مهم نشده که مسلح شدن کشورها در زمان صلح به یقین جز در پی داشتن جنگ و بر هم زدن امنیت و صلح بین المللی را در پی نخواهد داشت چرا که تجهیزات و تسلیحات به وجود آمده این خطر را بهمراه خواهد داشت که روزی مورد استفاده قرار گیرند و تهدیدی جدی برای بر هم زدن صلح و امنیت بین المللی می باشند.

هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق:
هدف از انجام تحقیق پیش رو جهت آشنایی دانشجویان و محافل علمی حقوقی به اهمیت بحث و همچنین متوجه کردن کشورها و سازمانهای خواهان صلح بین المللی به مسئله ی صلح پیشگیرانه و جلوگیری از حالت صلح مسلح جهانی می باشد. در طول زمانهای مختلف اقدامات زیادی برای بر قراری صلح صورت گرفت ولی این اقدامات کلاً یا بعد از جنگ ها بوده و یا برای رفع جدال و پایان دادن به درگیری صورت گرفته و اگر قوانین یا موافقت نامه هایی برای جلوگیری از جنگ و برپا کردن صلح و آرامش به تصویب رسیده بعضاً تلاشهای جدی نتیجه دار در مورد آنها انجام نشده و یا اینکه از طرق اشتباه و نامناسب برای رسیدن به هدف درست و عالی استفاده شده که این خود رسیدن به هدف مطلوب را ممکن نمی سازد.

روش و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه:
برای بررسی این موضوع از روش کتابخانه ای استفاده و علاوه بر کتب و مقالات مرتبط، رویه ی قضایی بین المللی و اسناد بین المللی و سایتهای معتبر تخصصی نیز به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تلاش شد بدلیل به روز بودن موضوع کاربردی ترین مسائل مرتبط مطرح و تحلیل شود.

ساماندهی تحقیق:
این مجموعه در سه فصل جمع آوری گردیده که ابتداً با توضیحات و تعاریف حقوقی از جنگ و صلح و سپس بیان موانع جهانی بر سر راه صلح ذهن خواننده را به سمت جدال خاموش جنگ و صلح سوق می دهد که فصل اول آن به تبیین تعاریف و مفاهیم می پردازد. در فصل دوم حرکتهای تاریخی در دورانهای مختلف جهت برقراری صلح، که مسلماً برای صلح داخلی بوده، بیان شده است و در فصل آخر اقدامات عملی کشورها و سازمانهای بین المللی در زمان صلح مسلح جهانی مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل اول
تبیین مفاهیم جنگ و صلح
انسانها از دورترین زمان ها با یکدیگر سر ستیز داشته اند و تغییر و تحولات ژرفی که در بخشهای مختلف زندگی آدمی صورت گرفته، در این وضع تغییری به وجود نیاورده است. هیچ دوره ای از تاریخ را نمی توان یافت که در آن اثری از خشونت و جنگ نباشد و شاید به این دلیل به باور بسیاری از دانشمندان، صلح حالتی موقت دارد و حال آنکه جنگ امری دایمی و همیشگی است. تکامل شیوه تولیدی و تغییر در ساختار سیاسی جامعه صرفاً به تغییر در سازمان های نظامی و دگرگونی در شکل و شیوه جنگ ها و ستیزه ها انجامیده است، ولی این دگرگونی ها و حتی تکامل جامعه از مرحله فئودالی به مرحله سرمایه داری و نیز گذار به نظام کمونیستی به هیچ وجه نتوانسته مانع از بروز جنگ شود. و اما در نظام حقوقی به خصوص نظام حقوقی بین المللی که می توان در پایه دو رکن عالی به تصویر کشید:
اول، بشریت محوری به این معنا که فردیت انسان به همان اندازه فارغ از حصارهای مختلفی چون تابعیت، زمان و مکان باید مورد توجه قرار گیرد که اصالت اجتماع باید لحاظ شود.
دوم، صلح مداری در این مفهوم که جامعه انسانی با تکیه بر غایت پاسداری از صلح و امنیت به راه خود جهت دهد.
آرمان صلح جامعه بین المللی همواره در طول تاریخ تکامل حقوق بین الملل، ذهن اندیشمندان را متوجه خود ساخته و رویکردهای گوناگونی را از سوی صاحبنظران ب

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد صلح مسلح، حقوق بین الملل، سازمان ملل متحد، امنیت بین المللی Next Entries تحقیق درمورد قرون وسطی، جامعه شناسی، جامعه شناختی، ساختار اقتصادی