تحقیق درمورد تاریخ تصوف، حوزه و دانشگاه، مجمع عمومی، منازل السائرین

دانلود پایان نامه ارشد

چاپ اول، تهران، بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، 1375ش.
20. دایرة المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، ج15، چاپ اول، تهران، مرکز دایرة المعارف اسلامی، 1373ش.
21. دایرة المعارف تشیع ، زیر نظر صدر حاج سید جوادی، بهاءالدین خرمشاهی، کامران فانی، جلد4، چاپ اول، قم، نشر شهید سعید محبی، 1378ش.
22. دایره المعارف جهان نوین اسلام، سرویراستار جان ل.اسپوزیتو، ترجمه و تحقیق زیر نظر حسن طارمی راد، محمد دشتی، مهدی دشتی، ج3، ج4، ج2، تهران، نشر کتاب مرجع و نشر کنگره، 1388ش.
23. الدسوقی، ابراهیم، الجوهرة المضیئة، تحقیق ابراهیم الرفاعی، چاپ اول، قاهره، مکتبة الرفاعی، 1998م
24. دی یونگ، Turuq and Turuq-linked institutions in nineteenth century Egypt، Leiden، 1978م.
25. راغب الاصفهانی، مفردات الفاظ القران، تحقیق صفوان عدنان داوودی، چاپ اول، تهران، الحوراء، 1379ش.
26. رزق، عاصم محمد، خانقاوات الصوفیة فی مصر فی العصرین الایوبی و المملوکی، جلد اول، چاپ اول، قاهره، مکتبه محبولی، 1997م.
27. السامرائی، ابراهیم، مناقب الاقطاب الاربعة، چاپ دوم، بیجا، 1988م.
28. سجادی، جعفر، فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، چاپ دوم، تهران، علامه طباطبایی، 1373ش.
29. سجادی، سید ضیاالدین، مقدمه ای بر مبانی عرفان و تصوف، چاپ اول، قم، سمت،1372ش.
30. سراج، ابونصر، اللمع فی التصوف، تصحیح رینولد آلن نیکلسون، ترجمه مهدی محبتی، چاپ اول، تهران، اساطیر،1382ش.
31. طباطبایی، محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، ج18،چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1367ش.
32. طقوش، محمد سهیل، دولت ایوبیان، مترجم دکتر عبدالله ناصری طاهری، چاپ دوم، قم، پژوهشگاه حوزه دانشگاه، 1390‌ش.
33. طقوش، محمد سهیل، دولت ایوبیان، مترجم دکتر عبدالله ناصری طاهری، چاپ دوم، قم، پژوهشگاه حوزه دانشگاه، 1390‌ش.
34. عبادی، اردشیر، مناقب الصوفیه، تصحیح نجیب مایل هروی، چاپ اول، تهران، مولی، 1362ش.
35. عبدالطيف، كمال، اسئله النهضه العربيه، بيروت، 2005م.
36. العجم، رفیق، موسوعة مصطلحات التصوف الاسلامی، چاپ اول، لبنان، مکتبة لبنان ناشرون، 1999م
37. عصام محمد شبارو، دولت ممالیک و نقش سیاسی و تمدنی آنان در تاریخ اسلام، ترجمه شهلا بختیاری، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،1380ش.
38. عصمتی بایگی، حسن، محمدصدر هاشمی، پروانه عروج نیا، سعید هاشمی نسب، تصوف در شمال آفریقا، تهران،1390ش.
39. غنی، قاسم، تاریخ تصوف در اسلام، تهران، 1388ش.
40. فروهر، نصرت الله، کارنامه تصوف، چاپ اول، تهران، نشر افکار، 1387ش.
41. فیرحی، داوود، تاریخ تحول دولت در اسلام، قم، مفید، 1385ش.
42. فیرحی، داوود، دین و دولت در عصر مدرن، تهران، رخدادنو، ج2، 1388ش.
43. فیرحی، داوود، نظام سیاسی و دولت در اسلام، قم، دانشگاه باقر العلوم، 1382ش.
44. قادری، حاتم، اندیشههای سیاسی در اسلام و ایران، تهران، سمت، 1387ش.
45. قاسانی، عبدالرزاق، شرح منازل السائرین، تحقیق: محسن بیدارفر، چاپ سوم، قم، انتشارات بیدار، 1385ش
46. القشیری، عبدالکریم بن هوازن، رساله قشیریه، مترجم ابوعلی حسن بن احمد عثمانی، تصحیح مهدی محبتی، تهران، انتشارات هرمس، 1390ش.
47. قیصری، داوود، شرح قیصری بر فصوص الحکم ابن عربی، ترجمه محمد خواجوی، چاپ اول، تهران، مولی،ج1، 1387ش.
48. کاشانی، عبدالرزاق، اصطلاحات الصوفیة، ترجمه محمد علی مودود لاری، چاپ اول، تهران، سوره، 1376ش.
49. کدیور، جمیله، مصر از زاویه‌ای دیگر، چاپ اول، چاپ موسسه اطلاعات.
50. کلابادی، ابوبکرمحمد، تعرف، به کوشش محمدجواد شریعت، چاپ اول، تهران، اساطیر، 1371ش.
51. کیاوند، محمدحسین، تصوف و مکتب صوفی در اسلام و عرفان، چاپ اول، تهران، انتشارات عطار،1366ش.
52. الكركي، جلال الدين أحمد، لسان التعريف بحال الولي الشريف سيدي إبراهيم الدسوقي، المنصوره، مکتبة الرحمة المهراة، 2003.
53. گوهرین، صادق، شرح اصطلاحات تصوف، ج7، چاپ اول، تهران، زوار، 1382ش.
54. لاپیدوس، ایرام، تاریخ جوامع اسلامی، ترجمه علی بختیاری زاده، چاپ اول تهران، اطلاعات، 1381ه ش.
55. لوين، ز. ا ، انديشهها و جنبشهاي نوين سياسي اجتماعي در جهان عرب، مترجم يوسف عزيزي بني طرف، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1378ش.
56. محمد، سعاد ماهر، مساجد مصر و اولیاوها الصالحون، جلد دوم، اخراج و اشراف عبدالسلام الشریف.
57. مشکور، محمد جواد، فرهنگ فرق اسلامی، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد، 1372ش.
58. مطهری، مرتضی، کلیات علوم اسلامی، ج2، چاپ سی ام، قم، صدرا، 1371ش.
59. معروف الحسنی، هاشم، تصوف و تشیع، مشهد،1369ش.
60. مقدم پور، فاطمه، فنا فی الله و بقاء بالله، چاپ اول، تهران، مدحت، 1383ش.
61. المقریزی، تقی الدین ابی العباس احمد بن علی بن عبد القادر البعید، السلوک لمعرفة دول الملوک،تحقیق محمد عبد القادر عطا، ج2، چاپ اول، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1997م.
62. المناوي، زین الدین محمد عبدالرووف، الکواکب الدریة فی تراجم السادة الصوفیة الطبقات الکبری، تحقیق محمد ادیب الجادر، ج2، بیروت، دار صادر، بیتا.
63. موثقي، احمد، جنبشهاي اسلامي معاصر، تهران، سمت، 1389ش.
64. مهدی، شفیق، ممالیک مصر و الشام ـ نقودهم ـ نقوشهم ـ مسکوکاتهم ـ القابهم ـ سلاطینهم، چاپ اول، انتشارات دار لاعربیه للموسوعات، 2008م.
65. ميكل، آندره، اسلام و تمدن اسلامي، ترجمه دكتر حسن فروغي، ج 2، تهران، سمت، 1381ش.
66. ناصری طاهری، عبدالله ، فاطمیان در مصر، چاپ اول، قم، نشرپژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1379ش.
67. نتون، ایان ریچارد، Sufi Ritual the parallel Universe، چاپ اول، Curzon، 2000م.
68. النجار،عامر، الطرق الصوفیه فی مصر: الرفاعیه ـ الجیلانیه ـ البدویه ـ الشاذلیه ـ الدسوقیه نشاتها ـ نظمها ـ روادها، چاپ پنجم، دارالمعارف، بیتا.
69. نفیسی، سعید، سرچشمه تصوف در ایران، انتشارات فروغی، 1343ش.
70. وزارة الارشاد القومى، العارف بالله سيدى ابراهيم الدسوقى، قاهره، بیتا.
71. هجویری، ابوالحسن علی بن عثمان، کشف المحجوب، تصحیح محمد عابدی، چاپ اول،تهران، سروش، 1383ش.
72. یثربی، یحیی، عرفان نظری، ج2، قم،1374.

مقالات
1. حزباوي، قاسم، «رفتارشناسي سياسي ـ اجتماعي عرب»، ماهنامه مهرنامه، سال اول، شماره 8، 1389ش.
2. حمدي، مصطفي، «تصوف در مصر»، فصلنامه مطالعات آفریقا، مترجم قاسم ذاکری، شماره13.
3. حمدی، مصطفی، «تاریخ تصوف مصر»، الاهرام الاستراتیجی، مترجم سید قاسم ذاکری، شماره ۱۲۸.
4. درار، إبراهيم محمد، «رمزية الخمر في ديوان شراب الوصل للشيخ محمد عثمان عبده البرهاني» ،مجلة جامعة شندي، شماره9.
5. شاه بیک، حسین، «کشور مصر»، پایگاه اطلاع رسانی مبلغ.
6. بختیاری، شهلا، «خلافت عباسیان در مصر 659-923هق/1261-1517م»، مقالات و بررسیهای دانشکدهی الهیات و معارف اسلامی، ش مسلسل 66.
7. خوشحال دستجردی، طاهره، مرضیه کاظمی، «تاثیر تکامل بخش ذکر در سلوک الی الله»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی ادبیات عرفانی الزهرا، سال دوم، شماره4، بهار و تابستان1390.
8. «A Sudanese Sufi Order in the Digital Age»، نشریه:annual review of islam in africa، شماره 10 سال2008-2009.
9. شارف، مزاري، «الطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلية المواطنة و التأصيل مقاربة توصيفية لتحديد فاعلية التراث الروحي»، از سایت: www.islamic-sufism.com
10. هلنبرگ، هلنا، The theme of light and illumination in stories concerning Ibrahim al-Dasuqi، از کتاب: The middle east unity and diversity، چاپ اول، دانمارک، چاپnoradic society for middle eastern studies ، 1993م.

پایگاههای اینترنتی
1. http://www.burhaniya.org
2. http://www.sia-sufism.org
3. http://www.masress.com
4. http://www.el-balad.com
5. http://www.youm7.com
6. http://www.ahl-alquran.com
7. http://www.almasryalyoum.com
8. http://www.vetogate.com
9. http://www.elmogaz.com
10. http://www.abna.ir
11. http://www.elwatannews.com
12. http://digital.ahram.org.eg
13. http://www.elkonoz.com

پی‌نوشت
* قانون دولتی شماره 118 در سال 1976 م به تصویب رسید. قانون مزبور، ناظر بر کلیه فعالیت‌های مختلف تصوف می‌باشد. مهم‌ترین محور قانون مزبور، تمرکز بخشی به امور صوفیان از فرقه‌های مختلف می‌باشد؛ بنابراین بر اساس این قانون، شورای عالی طریقه‌‌های صوفیه متشکل از 16 عضو، به عنوان عالی‌ترین نهاد نظارت و تصمیم‌گیری در کلیه امور پیروان و مریدان صوفیه در نظر گرفته شده است و در همین رابطه، رئیس شورا که شیخ‌المشایخ صوفیه در مصر تلقی می‌شود، به طور مستقیم از طرف رئیس جمهوری و از میان قطب و شیوخ، یکی از طریقه‌های صوفیه منصوب می‌شود. 10 عضو دیگر از اعضای شورای عالی طریقه‌های صوفیه توسط مجمع عمومی مشایخ صوفیه و از طریق رأی‌گیری در نهاد مزبور انتخاب می‌شوند (مجمع عمومی مشایخ صوفیه شامل نمایندگان تمامی فرقه‌های تصوف از سراسر مصر می‌باشد) و 5 عضو باقی‌مانده شورای عالی طریقه‌های صوفیه، در واقع نمایندگان جهات خاص دولتی در شورا بوده که از طرف الازهر شریف، وزارت کشور، ‌وزارت اوقاف، وزارت فرهنگ و شوراهای محلی تعیین می‌شوند. (منبع الاهرام الاستراتیجی شماره 128 مورخ اوت 2005 از سایت: 12805http://www.bashgah.net/fa/content/show/)

پیوستها
پیوست1
الحزب الكبير:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا، وَجَعَلْنَا عَلَى قلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِى آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذكََرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. يَا مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، رَبِّ لا تَذَرْنِى فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ . الم نَوَوْا فَلَوَوْا عَمَّا نَوَوْا ثُمَّ لَوَوْا عَمَّا نَوَوْا فَعَمُوا وصَمُّوا عَمَّا نَوَوْا فَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لا . أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا . وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا . يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ والإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ والأرْضِ فَانْفُذُوا لا (لا آلاء إِلا آلاؤُكَ يَا اللهُ (سه مرتبه) إِنَّكَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ، وَبِالْحَقِّ أَنْزلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ ، الْتَجَمَ كُلُّ مَارِدٍ وَذَلَّ كُلُّ ذِى بَطْشٍ شَدِيدٍ مُعَانِدٍ، وَتَلا شَتْ مَكَائِدُ الْجِنِّ والإِ نْسِ أَجْمَعِينَ بِأَسْمَائِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ بِالسَّمَوَاتِ الْقَائِمَاتِ فهُنَّ بِالْقُدْرَةِ وَاقِفَاتٌ بِالسَّبْعِ الْمُتَطَابِقَاتِ بِالْحُجُبِ الْمُتَرَادِفَاتِ بِمَوَاقِفِ الأمْلا كِ فِى مَجَارِى الأفْلاكِ بِالْكُرْسِىِّ الْبَسِيطِ بِالْعَرْشِ الْمُحِيطِ بِغَايَةِ الْغَايَاتِ بِمَوَاضِعِ الإِ شَارَاتِ بِمَنْ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى خَضَعَتِ الْمَرَدَةُ فَكُبِتُوا وَدُحِضُوا كُبِتَ الأعْدَاءُ بِأَسْمَاءِ اللهِ فَكُبِتُوا خَسَأَ الْمَارِدُ وَذَلَّ الْحَاسِدُ اسْتَعَنْتُ بِاللهِ عَلَى كُلِّ مَنْ نَوَى لِى سُوءًا كَيْفَ أَخَافُ وَإِلهِى أَمَلِى أَمْ كَيْفَ أُضَامُ وَعَلَى اللهِ مُتَّكَلِى. اللَّهُمَّ احْرُسْنِى مِنْ كَيْدِ الْفَاسِقِ وَمِنْ سَطْوَةِ الْمَارِقِ وَمِنْ لَدْغَةِ الْغَاسِقِ بكهيعص كُفِيْتُ بحمعسق حُمِيْتُ (فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (سه مرتبه) وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد اخوان المسلمین، تعلیم و تربیت، اجتماعی و فرهنگی، چارچوب شریعت Next Entries تحقیق درمورد يَا، إِلا، الأ، اللَّهُمَّ