تحقیق درمورد ابزارهای مالی، منابع مالی، عوامل اقتصادی، عرضه و تقاضا

دانلود پایان نامه ارشد

پذیرش ارائه نماید.
5)در صورتی که هیأت پذیرش تداوم تعلیق را تصویب نماید، کالا کماکان در بازار فرعی معامله خواهد شد، لیکن ضروری است به ازای هر نوبت عرضه فرآیند پذیرش کالا در بازار فرعی حسب ضوابط این دستورالعمل انجام شود.
6) حداکثر زمان تداوم پذیرش و معامله کالاهای موضوع این ماده در بازار فرعی 6 ماه از زمان تعلیق کالا و در بازار معاملات کالای فیزیکی خواهد بود و پس از پایان مدت مذکور پذیرش کالا به صورت خودکار در بازار فرعی لغو می گردد.
1-10 اثرات بورس های کالا در بهبود عملکرد و توسعه اقتصاد
بورس کالا و ابزارهای مالی مشتقه به طرق مختلف عملکرد اقتصادی را بهبود داده و فرآیند توسعه آن را تسهیل می کنند. (شرکت بورس کالای ایران، ص 14-20) مهمترین اثرات بورس های کالا در بهبود عملکرد و توسعه اقتصاد به شرح زیر می باشند:
1-10-1 مدیریت ریسک قیمت
یکی از کارکردهای مهم بورس های کالا فراهم ساختن امکان پوشش ریسک می باشد که شاید دلیل اولیه ایجاد و گسترش بورس های کالا به شمار می رود. همانطور که بیان شد، نوسان های پیش بینی نشده در قیمت، اثرات مخربی در اقتصاد بر جای می گذارند و متأسفانه روش های سنتی در کنترل اثرات منفی ناشی از این نوسانات عمدتاً ناموفق بوده اند. در بورس های کالا با استفاده از ابزارهای نوین معاملاتی از قبیل قراردادهای آتی و اختیار امکان ایجاد اطمینان نسبت به قیمت های آینده برای معامله گران فراهم می شود. مثلاً یک تولیدکننده که در خطوط تولید خود به شمش مس نیاز دارد می تواند با خرید مس در قالب قراردادهای آتی قیمت مواد اولیه مورد نیاز خود برای ماه ها و یا حتی سال های آینده را با اطمینان تعیین نماید و با خاطری آسوده به برنامه ریزی تولید بپردازد.
با توجه به اینکه در فرآیند پوشش ریسک، این سایر معامله گران حاضر در بازار (یعنی سفته بازان) هستند که ریسک متقاضیان پوشش ریسک را می پذیرند، بنابراین در عمل فشاری از جهت تأمین منابع مالی آنگونه که در سیاست های سنتی از قبیل نگهداری ذخایر احتیاطی و سیستم جبران زیان های مالی وجود داشت، به دولت وارد نمی شود. به عبارت دیگر، در روش های سنتی دولت ریسک فعالان اقتصادی را پذیرفته و تمامی زیان های احتمالی را در صورت تحقق متحمل می شود، در حالی که در روش های مبتنی بر بازار (با استفاده از ابزارهای مالی مشتقه) این عوامل اقتصادی هستند که ریسک یکدیگر را پوشش می دهند. بدین ترتیب بورس های کالا روش های کارآ و پایداری برای پوشش ریسک فراهم می کنند.
1-10-2 کشف قیمت
کشف قیمت فرآیندی است که از طریق آن قیمت های صحیح و عادلانه کالاها از برآیند تقابل نیروهای عرضه و تقاضا تعیین می گردد و یکی دیگر از رسالت های مهم بورس های کالا به شمار می رود. منافع اصلی حاصل از کشف قیمت در بورس های کالا عبارتند از:
1-10-2-1 تولید اطلاعات لازم در خصوص قیمت ها
از آنجایی که قیمت کالاها از برآیند رویارویی عرضه و تقاضا تعیین می شود، لذا قیمت بازار نشانگر تمامی اطلاعات در خصوص میزان عرضه و تقاضای موجود در بازار بوده و با حاکم شدن این قیمت ها در بازار، امکان انجام معامله برای تعداد بیشتری از خریداران و فروشندگان فراهم می شود و تعداد کمتری از آن ها ناگزیر به انجام معامله با قیمت های غیرمتعارف خواهند شد. مضاف بر اینکه با شکل گیری و اعلام قیمت در بورس ها، تمامی بخش ها و صنایع از این قیمت ها به عنوان قیمت مرجع منتفع می شوند. همچنین با توجه به اینکه قیمت کالاهای پایه و اساسی در بورس ها کشف می شود، این کار مقدمه تعیین قیمت زنجیره ای از سایر کالاها را فراهم می کند. (شرکت بورس کالاي ايران، 1387، ص 11–13)
1-10-2-2 عرضه گسترده اطلاعات بازار
عوامل اقتصادی تنها در صورتی می توانند تصمیمات صحیح و کارآمدی در خصوص تولید، سرمایه گذاری و مصرف اتخاذ کنند که با قیمت هایی مواجه باشند که معرف ارزش و وضعیت واقعی بازار کالاها هستند. در غیر این صورت قیمت هایی که تحت تأثیر نیروهای مختل کننده ی شرایط رقابتی قرار می گیرند، علائم نادرستی را به عوامل اقتصادی ارسال کرده و موجب اتخاذ تصمیمات ناکارآمدی در حوزه های تولید و سرمایه گذاری می شوند. مثلاً اگر در یکی از صنایع به دلیل وجود بازارهای منطقه ای و عدم شفافیت اطلاعات، خریداران در موضعی قرار بگیرند که بتوانند قیمت یک کالا را به طور مصنوعی پایین نگه دارند، برنامه های تولیدکنندگان با مشکل مواجه شده و اثرات منفی بر طرح های سرمایه گذاری و تولید بر جای خواهد گذاشت. برعکس اگر قیمت ها توسط تولیدکنندگان به طور مصنوعی بالا نگه داشته شود، استفاده کنندگان منطقه ای کالا متضرر خواهند شد. به علاوه بورس ها نه تنها قیمت های مربوط به زمان حال را کشف و منتشر می کنند، بلکه قیمت های مربوط به زمان آینده را نیز در اختیار عوامل اقتصادی قرار می دهند که در نتیجه آن، تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری ها – که به تولید آینده مربوط می شود – با کارآیی بیشتری صورت می پذیرد. به علاوه، عرضه گسترده اطلاعات نه تنها عوامل اقتصادی را منتفع می نماید، بلکه این امکان را برای دولت ها فراهم می سازد تا با در اختیار داشتن اطلاعات صحیح و به موقع از شرایط اقتصادی و بازار کالاهای اساسی، در اتخاذ و پیگیری سیاست های اقتصادی به نحو کاراتری عمل نماید. کمبود اطلاعات موثق از شرایط اقتصاد همواره یکی از محدودیت های اصلی دولت ها در تشخیص مشکلات و تنگناهای اقتصادی و اتخاذ سیاست های صحیح و به موقع محسوب می شود و بورس های کالا با تولید و انتشار اطلاعات شفاف از بازارها، نقش مهمی در رفع این محدودیت ها ایفا می کند.
1-10-3 بورس های کالا به عنوان مکانی برای سرمایه گذاری
بورس های کالا با ایجاد بستری مناسب برای انجام معاملات، مکانی مناسب و گزینه ای جذاب برای سرمایه گذاران بازارهای مالی محسوب می شوند. این بورس ها با فراهم کردن امکان استفاده از ابزارهای مالی مشتق کالایی، موجب افزایش تنوع و کاهش ریسک سبد دارایی های سرمایه گذاران می شوند. از آنجایی که تغییرات ارزش دارایی پایه موضوع ابزارهای مالی مشتق کالایی، همبستگی ضعیفی با تغییرات قیمت سایر دارایی های مالی مانند اوراق بهادار دارند، با ورود ابزارهای مالی مشتق کالایی، ریسک کل سبد دارایی کاهش می یابد. لذا سرمایه گذاران بازارهای مالی تمایل زیادی به اختصاص بخشی از دارایی های خود به بورس های کالا نشان می دهند.
همچنین بورس های کالا به دلایلی مانند ریسک بسیار پایین نکول قراردادها، امکان نقد شوندگی زیاد اوراق بهادار مبتنی بر کالا و وجود قوانین و مقررات مصوب دولت و آیین نامه های داخلی بورس که محیطی بسیار نظام مند برای سرمایه گذاری به وجود می آورد، محل مطمئنی برای سرمایه گذاران به حساب می آید. لذا، بورس کالا با فراهم کردن گزینه های جذاب برای سرمایه گذاری می تواند بخش قابل توجهی از نقدینگی های سرگردان در جامعه را جذب نموده و در مسیری که خدمات ارزنده ای را به اقتصاد ارایه می کند، هدایت نماید.
1-10-4 توسعه بازارهای نقدی کالا
بورس های کالا علاوه بر انجام وظیفه پوشش ریسک قیمت ها، محل مناسبی برای انجام معاملات کالا به شمار می رود و به لحاظ وجود استانداردهای مدون و نظارت مستمر و دقیق بر آن ها، فعالیت این بورس ها به افزایش کیفیت کالاها و توان رقابت تولیدکنندگان در بازارهای جهانی منجر می شود. همچنین بورس های کالا با فراهم ساختن مکانی برای تجمع و تقابل عرضه و تقاضا در یک چارچوب نظام مند، موجب ساماندهی مبادلات، ایجاد صرفه جویی های ناشی از مقیاس، تقویت اطلاع رسانی در خصوص قیمت و کیفیت کالاها و توسعه بازارها و مبادلات نقدی می گردند.
1-10-5 تسهیل تأمین منابع مالی، تقویت سرمایه گذاری و تولید
یکی از عوامل اصلی تعیین کننده توان یک واحد تولیدی در استفاده از منابع مالی در بازارهای پول و سرمایه، وضعیت مالی بنگاه و اطمینان از سودآوری طرح های تولیدی آن می باشد. فعالیت واحدهای تولیدی در بورس های کالا، افزایش اطمینان صاحبان منابع مالی نسبت به سودآوری طرح های سرمایه گذاری را به دنبال دارد که خود منجر به کاهش هزینه های استقراض بنگاه ها می شود. به عبارت دیگر، تمایل بانک ها و دیگر نهادهای مالی در اعطای اعتبارات به بنگاه های اقتصادی، به میزان اطمینان آن ها نسبت به توانایی بنگاه ها در بازپرداخت تسهیلات دریافتی، بستگی دارد.
یکی از عوامل اصلی در تعیین سودآوری بنگاه ها، وجود اطمینان نسبت به قیمت نهاده های مورد نیاز برای تولید و قیمت محصولات تولید شده در آینده می باشد. با اطمینان نسبت به این قیمتها، امکلن برآورد هزینه ها و پیش بینی درآمدها با درصد احتمال وقوع بالا وجود دارد که این موضوع خود می تواند موجب حصول اطمینان از حسن عملکرد و سودآوری بنگاه ها و طرح های سرمایه گذاری شود. لذا تأمین کنندگان منابع مالی برای اعطای تسهیلات به بنگاه هایی که نهاده های مورد نیاز تولید خود را از بورس های کالا و با قیمت های از پیش تعیین شده خریداری کرده و یا محصولات تولیدی خود را در این بورس ها و با قیمت مشخص می فروشند، تمایل بیشتری دارند. بدین ترتیب، بنگاه های تولیدی می توانند با فعالیت در بورس های کالا وضعیت خود در بازار اعتبارات را بهبود داده و هزینه های تأمین مالی طرههای تولیدی خود کاهش دهند.
1-10-6 کاهش فقر و نابرابری
بورس های کالا به طور مستقیم و غیرمستقیم در بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر مؤثرند. امکان دسترسی تولیدکنندگان و کشاورزان خرد به بورس ها به عنوان بازار مستقیم مبادله محصولات، سهم تولیدکنندگان و کشاورزان خرد از ارزش تولیدات را افزایش و توزیع درآمد بین سطوح مختلف جامعه بهبود دهد. اهمیت نقش بورس های کالا در کاهش نابرابری های اقتصادی تا آنجاست که اذعان شده است این بورها می توانند کشاورزان و تولیدکنندگان کوچکی را که در خلال قرن بیستم با کمک های دولتی و بین المللی فراوان حمایت شده اند، تنها در طول عمر یک نسل از فقر رهایی بخشند. (Patrik L. Young 2007)(کار مشترک کنفرانس تجارت و توسعه ی سازمان ملل متحد، 1392، ص 64)
گذشته از اثرات مستقیم فعالیت بورس های کالا بر کاهش فقر و نابرابری، اثرات مثبت این فعالیت بر تولید و سرمایه گذاری، جلوگیری از ورود زیان های غیرمنتظره در تولید با فراهم ساختن ابزارهای مدیریت ریسک و به طور کلی کمک به افزایش امنیت و ثبات اقتصادی، منجر به تسریع در فرآیند رشد اقتصادی شده و توان اقتصاد در کاهش نابرابری ها و بهبود توزیع درآمد را افزایش می دهد.
1-10-7 کمک به توسعه فن آوری های نوین
برای استقرار انواع معاملات در بورس های کالایی به ایجاد و توسعه زیرساخت ها و فن آوری های مختلف نیاز است که از آن جمله می توان به توسعه شبکه ارتباطات و مخابرات، گسترش شبکه معاملات الکترونیکی، بهبود سیستم های انبارداری، توسعه فن آوری های اطلاعات و ارتباطات و… اشاره کرد. لذا توسعه فعالیت بورس های کالا با ایجاد پیشرفت های قابل ملاحظه در فن آوری های نوین همراه است که این امر به نوبه خود ارتقای کارایی سیستم های اقتصادی را به دنبال دارد.
1-11 آینده و ایجاد بورس های نوظهور
پاتریک ال. یانگ می نویسد بورس های کوچک به نحو روزافزونی در خط مقدم بازارهای نوظهور ومعاملات انواع جدیدی از دارایی ها قرار می گیرند. بسیاری از فعالان، سال گذشته را در جهان بورس، سال بحث درباره ادغام بازارهای عمده به منظور ایجاد بازارهای منطقه ای یا حتی بورس های ابرقدرت سرتاسر اقیانوس اطلس می دانند. البته این شرایط بیشتر برای سرمایه گذاران بورس های عمده سهام و کالا در اروپا و امریکا صادق است، در حالیکه در سایر مناطق جهان، معجزه ی کوچک تجارت الکترونیک همچنین پیشتاز است و این مسئله سبب گردیده است تا معاملات بورسی به دو بخش بورس های بسیار بزرگ و بورس های بسیار کوچک منشعی شود و هر روزه تعداد بیشتری از بورس هایی که در میانه ی این دو طیف قرار دارند از میدان رقابت خارج شوند. سال ها قبل برای بیان مفهوم بورس جدید که با اتکا به فن آوری

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد بورس کالای ایران، عرضه کننده، قرارداد آتی، هیئت مدیره Next Entries تحقیق درمورد عرضه و تقاضا، معاملات بورس، بازارهای مالی، قیمت سهام