تحقیق درباره مزیت رقابتی، صنایع وابسته، نیروی انسانی، مزیت رقابتی پایدار

دانلود پایان نامه ارشد

این معنی که مزیت در یکی از عوامل تعیین کننده می تواند در دیگر عوامل مزیت ایجاد کند و یا مزیت های آنها را بهبود بخشد.
پورتر به منظور کامل کردن تئوری خود، دو متغیر دیگر که باید در ارزشیابی مزیت ملی مورد توجه قرار گیرند، معرفی کرد که شامل:
5- شانس: پیشرفت هایی که خارج از کنترل شرکت ها و معمولاً دولت ها است. مثل: اختراعات ناب، پیشرفتهای بزرگ در تکنولوژی، جنگ ها و …
این اتفاقات می تواند روی شرکت ها و عملکرد آنها اثرات عمیق و متفاوتی داشته باشد.
6-دولت: نفوذ دولت روی عوامل تعیین کننده اقتصادی عاملی است که می تواند مزیت رقابت ملی را در هر کشوری تحت تاثیر قرار دهد. (71، 1990، Porter) بنابراین این عامل را نیز به عنوان یکی از عوامل مهم در ارزشیابی مزیت رقابت ملی برشمرد و مدل به شکل کاملتری مطابق نمايشگر 2-4 عرضه شد.
نمايشگر 2-4- مدل کامل الماس ملی

(Porter,2003)
در قسمت بعدی به تفضیل به بررسی هر یک از عوامل تاثیرگذار در الماس می پردازیم.
شرایط عوامل تولید
عوامل تولید در تعریف ساده عبارتند از: زمین، کار، منابع طبیعی، سرمایه و زیرساختارها. این عوامل ورودی هایی هستند که در هر صنعتی برای بقا لازم و ضروری محسوب می شوند. عواملی که در داخل کشور ایجاد می شوند نسبت به عواملی که به صورت طبیعی وجود دارند از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.
پورتر پنج عامل را به عنوان تولید حیاتی برای هر کشور معرفی می کند. (Porter,2003)
منابع انسانی23 :
کیفیت نیروی انسانی موجود و مهارت هایی که در اختیار دارند، سطح حقوق و دستمزد و اخلاق حرفه ای مجموعاً عوامل مربوط به نیروی انسانی یک ملت را تشکیل می دهند. مهارت های کارگران برای کشوری که در تولید محصولات تخصصی فعالیت می کند می تواند یک مزیت منحصر به فرد محسوب شود. در مقابل در کشوری که به تولید عمده یک محصول می پردازد و به تعداد کارگران زیاد با دستمزد پایین نیاز دارد، وجود کارگران ارزان قیمت، مزیت محسوب می شود.
Garelli, Stephane. 2003)) (Porter, Michael E. 2003)
منابع فیزیکی24
وجود، کیفیت، کیمیت، و هزینه استفاده از زمین، آب، منابع معدنی و سایر منابع طبیعی جزء منابع فیزیکی یک کشور محسوب می شوند. در صنایعی که به منابع وابستگی زیادی دارند، وجود این عامل تولید مزیت بزرگی محسوب می شود. این گروه از عوامل شامل محل جغرافیایی یک کشور هم می شود، چرا که می تواند نزدیکی به مواد اولیه، بازارها و کانالهای توزیع را به همراه داشته باشد که هزینه های تجارت را تا حد زیادی کاهش می دهد. ( Porter, Michael E.1985)
منابع فنی و علمی25:
منابع علمی و فنی شامل دانشگاه ها، موسسات تحقیقاتی دولتی و تجهیزات تحقیقاتی خصوصی، آژانس های آماری دولتی، پایگاه های داده و مراکز تجاری است. این عوامل برای موفقیت در صنایع پیچیده با تکنولوژی پیشرفته بسیار مهم و ضروری هستند. (Garelli, Stephane. 2003) (Porter,Michael E. 2003)
منابع سرمایه ای26:
میزان منابع در دسترس جهت توسعه فعالیت های شرکت ها در یک کشور می تواند در موفقیت آنها نقش مهمی داشته باشد. هزینه و نوع تأمین این سرمایه ها در هر کشور متفاوت است. نرخ بهره های بانکی و قوانین مالیاتی از جمله عواملی هستند که می توانند در تأمین سرمایه اثرگذار باشند.
شرکت هایی که هزینه بالایی را می پردازند اغلب قادر نیستند در بازارهایی که رقبای آنها می توانند قیمت های خود را در سطح پایینی نگه دارند به فعالیت ادامه دهند.
(Garelli, Stephane. 2003) (Porter,Michael E. 2003)
زیرساخت ها27:
انواع کیفیت و هزینه استفاده از زیر ساخت های موجود و در دسترس بودن آنها می تواند بررقابت اثر عمیقی داشته باشد. زیر ساخت ها شامل نظام بانکی ، نظام درمانی، سیستم حمل و نقل و سیستم ارتباطات در یک کشور است.
صنایع پیشرفته تر برای کسب موفقیت بیشتر وابسته به زیر ساخت های پیشرفته هستند. (Porter,2003)

طبقه بندی عوامل تولید
به منظور درک نقش عوامل تولید در مزیت رقابتی باید بین انواع عوامل تفاوت قائل شد. پورتر دو گروه بندی مختلف برای عوامل تولید در نظر گرفته است. Dickson, peter R. 1992))( Porter, Michael E. 2003)
1- عوامل تولید ابتدایی28 در برابر عوامل تولید پیشرفته29
عوامل تولید ابتدایي نظیر منابع منابع طبیعی، آب و هوا، نیروی کار غیر ماهر یا نیمه ماهر و … می باشد. این عوامل ارثی هستند و ایجاد آنها نیاز به سرمایه گذاری اجتماعی و خصوصی پیشرفته ای ندارد. بنابراین وجود عوامل تولید ابتدایی منحصر به ایجاد مزیت رقابتی پایدار بین المللی نمی شود. عوامل تولید پیشرفته مهمترین عوامل در مزیت رقابتی هستند. این عوامل نظیر نیروی انسانی تحصیل کرده و زیر ساخت های ارتباطات پیشرفته کمیاب هستند و منجر به مزیت رقابتی پایدار می شوند و جهت ایجاد آنها نیاز به سرمایه گذاری مداوم است.
2- عوامل تولید عمومی30 در برابر عوامل تولید تخصصی31
عوامل تولید عمومی نظیر جاده های مناسب، پیش نیاز ایجاد مزیت رقابتی هستند با این وجود برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار نیاز به توسعه عوامل تخصصی نظیر سیستم های آموزشی می باشد.
Dickson, peter R. 1992))
شرایط تقاضا
دومین عامل تعیین کننده مزیت رقابت ملی در یک صنعت شرایط تقاضای داخلی برای محصولات و خدمات آن صنعت است. ماهیت تقاضا در یک کشور برای خدمات و کالاهای یک شرکت یا صنعت بسیار اهمیت دارد، چرا که نرخ و ماهیت پیشرفت و نوآوری در آن شرکت ها را تعیین می کند. ماهیت تقاضا می تواند روی نرخ پیشرفت در شرکت ها اثر بگذارد. سه ویژگی تقاضا در یک کشور که برای کسب مزیت رقابتی مهم است که عبارتند از: (Porter, Michael E. 2003)
ترکیب تقاضای داخلی
مهمترین اثر تقاضای داخلی برمزیت رقابتی ناشی از ترکیب و ویژگی نیازهای خریداران داخلی می باشد. ترکیب تقاضا در یک کشور تعیین می کند که شرکت ها چگونه نیازهای خریداران را درک کنند و به آن پاسخ دهند.
مزیت رقابتی وقتی حاصل می شود که تقاضای داخلی به شرکت های محلی( در مقایسه با رقبای خارجی) تصویر بهتری از نیازهای خریداران ارائه دهد، یعنی خریداران داخلی به شرکت های محلی فشار وارد کنند که سریع تر به نوآوری دست یابند.
به این ترتیب شرکت های داخلی زودتر از رقبای خارجی خود نسبت به نیازهای جدید خریداران آگاهی پیدا کرده و به آن پاسخ می دهند و اگر این نیازها انعکاسی از نیازهای جهانی باشد، شرکت به سرعت از رقبای خارجی خود پیشی می گیرد.
در مورد ترکیب تقاضای داخلی دو موضوع مهم وجود دارد.(Garelli, Stephane. 2003)
Dickson, peter R. 1992)) (Porter, Michael E. 2003)
اول:وجود خریداران پیچیده و متقاضی32 اگر خریداران داخلی، پیچیده ترین و پرتوقع ترین خریداران جهان باشند یک پنجره از پیشرفته ترین و جدیدترین نیازهای خریداران به روی شرکت ها باز می کنند.
دوم: نیازهای پیش بینانه خریداران33 اگر نیازهای خریداران داخلی بتواند نیازهای خریداران در دیگر کشورها را پیش بینی کند، شرکت های داخلی نسبت به رقبای خود از مزیت بزرگی برخوردار می شوند. تقاضای پیش بینانه در واقع یکی از مزایای در اختیار داشتن خریداران داخلی پیچیده است.
( Garelli, Stephane. 2003)
اندازه و الگوی رشد بازار داخلی
اگر ترکیب تقاضای داخلی پیچیده و نشاندهنده تقاضای جهانی بین المللی و نه فقط داخلی باشد، اندازه و الگوی رشد تقاضای داخلی می تواند مزیت ملی را در یک صنعت تقویت کند. وجود بازار بزرگ داخلی، فرصت های خوبی را برای دستیابی به تولید انبوه و صرفه جویی های ناشی از آن و یادگیری فراهم می کند.
بازار بزرگ داخلی موجب می شود که شرکت های داخلی به سرمایه گذاری های بزرگ در تجهیزات تولیدی و بهبود تکنولوژی رو بیاورند، بدون اینکه نگران محدودیت بازار فروش محصولات خود باشند.
از طرفی بازار بزرگ داخلی به معنای تعداد خریداران بیشتر است که خود به معنای رقابت بیشتر و نیاز به نوآوری در بازار است.
رشد سریع در بازار داخلی انگیزه سرمایه گذاری بیشتر را در شرکت ها ایجاد می کند و اگر تقاضای داخلی پیش بینی کننده تقاضای بین المللی باشد، شرکت های داخلی با وجود سرمایه گذاری های سنگین و نوآوری می توانند از مزیت رقابتی بهتری نسبت به رقبای خود برخوردار باشند.
علاوه براین، بلوغ زود هنگام بازار داخلی که به اشباع آن منجر می شود شرکت ها را وادار می کند که به بازارهای بین المللی بیندیشند. Dickson, peter R. 1992))
مکانیزم هدایت تقاضای داخلی به خارج از کشور
ترکیب تقاضای داخلی و همچنین الگوی رشد بازار در تقویت مزیت ملی نقش مهمی دارند، اما در کنار اینها مکانیزم هایی که این تقاضای داخلی را بین المللی می کند هم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آیا وقتی افراد و بازرگانان کشور به خارج مسافرت می کنند، در آنجا متقاضی کالاها و خدمات کشور خود هستند؟
اگر خریداران داخلی یک محصول یا خدمت به کشورهای دیگر سفر کنند و یا از شرکت های چند ملیتی باشند، یک مزیت برای شرکت های داخلی ایجاد می شود چرا که خریداران داخلی در عین حال خریداران خارجی هستند.
خریدارانی که از کشوری به کشور دیگر می روند، به مشتریان وفادار برای بازارهای خارجی تبدیل می شوند. از سوی دیگر، روابط حرفه ای، علمی و سیاسی بین کشورها در انتقال تقاضای داخلی به بازارهای بین المللی نقش مهمی دارد. Yaprak, A. 2005))
صنایع وابسته و پشتیبانی کننده
سومین عامل تعیین کننده مزیت ملی در یک صنعت، وجود صنایع وابسته و پشتیبانی است که در سطح بین المللی بتوانند رقابت کنند.
وجود صنایع پشتیبانی کننده ای که در سطح بین المللی قادر به رقابت باشند به شرکت ها فرصت دسترسی سریع، کارا و به هنگام داده هایی که می تواند در فرایند نوآوری و بهبود مورد استفاده قرار گیرد را می دهد. امروزه دسترسی سریع و راحت به ماشین آلات و مواد اولیه یک مزیت محسوب نمی شود.
چرا که در رقابت جهانی، ماشین آلات و ورودی ها را می توان در بازارهای جهانی یافت. اما آنچه مهم است، امکان ایجاد هماهنگی مناسب بین شرکت با صنایع وابسته و پشتیبان است، چنانچه در قسمت قبل در مورد زنجیره ارزش شرکت ها به این مطلب اشاره شد که هماهنگی بین بخش های مختلف این زنجیره یک مزیت رقابتی برای شرکت ها فراهم می آورد.
روابط نزدیک بین شرکت ها در یک زنجیره ارزش موجب می شود که صنایع پشتیبان نظیر عرضه کنندگان مواد اولیه، به شرکت ها در شناخت فرصت های جدید تکنولوژیکی، ایده های جدید و نوآوری کمک می کنند. Dickson, peter R. 1992))
وقتی صنایع وابسته رقابتی در یک کشور وجود داشته باشد، مزیت مشابهی به وجود می آورند. وجود صنایع وابسته که در سطح بین المللی موفق هستند، فرصت هایی را برای جریان یافتن اطلاعات و تعامل تکنیکی با شرکت ها فراهم می کند. درست مثل حالت عرضه کنندگان داخلی، وجود صنایع وابسته رقابتی، احتمال شناسایی فرصت های جدید در صنعت را بیشتر می کند. (همان منبع)
استراتژی، ساختار و وضعیت رقابتی شرکت ها
عامل مهم دیگری که برای صنایع مزیت رقابتی ایجاد می کند شرایطی است که شرکت ها در آن ایجاد می شوند، سازمان پیدا می کنند و مدیریت می شوند. اهداف، استراتژی ها و روش های سازماندهی شرکت ها و صنایع در کشورهای مختلف، متفاوت است. مزیت ملی نتیجه تطابق درست بین این انتخاب ها و منابع مزیت رقابتی در یک صنعت است.
اهداف افراد و شرکت ها توسط محیط داخلی شکل می گیرد و روی استراتژی های سازمان اثر عمیقی می گذارد. در حقیقت، بسیاری از جنبه های یک ملت در روش سازماندهی و مدیریت شرکت ها اثر می گذارد. برخی از جنبه های مهم شامل گرایش به اقتدار، هنجارها در روابط فردی، نگرش کارگران به مدیران و به عکس، هنجارهای اجتماعی در مورد رفتارگروهی یا فردگرایی و استانداردهای حرفه ای می باشند. اینها به نوبه خود از سیستم آموزشی، تاریخ مذهبی و اجتماعی، ساختارهای آموزشی، تاریخ مذهبی و اجتماعی، ساختارهای خانواده و بسیاری

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره مزیت رقابتی، مزیت رقابتی پایدار، عرضه کنندگان، شرکت های فعال Next Entries تحقیق درباره مزیت رقابتی، بازار سرمایه، بازارهای مالی، اقتصاد کشور