تحقیق درباره مزیت رقابتی، بازار سرمایه، بازارهای مالی، اقتصاد کشور

دانلود پایان نامه ارشد

از دیگر شرایط ملی نامحسوس اما منحصر به فرد ایجاد می شوند.
رقابت داخلی بیشترین اثر را روی مزیت رقابتی می گذارد. رقابت داخلی صنعت را به صورت پویا نگه می دارد و تأثیرات مستمری را بر بهبود و نوآوری شرکت ایجاد می کند.
در حقیقت یکی از نتایج تجربی قوی که در تحقیق پورتر مشخص شد این بود که بین رقابت داخلی جدی و ایجاد و حفظ مزیت رقابتی یک رابطه عمیق وجود دارد. فشار از سوی رقبا، ترس از عقب افتادن را بیشتر و نوآوری را به مراتب بیشتر می کند.
رقابت داخلی نه تنها مزیت ایجاد می کند بلکه از برخی عدم مزیت ها جلوگیری می کند. وقتی که گروهی از رقبای داخلی، استراتژی های رقابتی متنوعی را دنبال می کنند، نوعی مراقبت در برابر دخالت دولت که مانع از نوآوری می شود، ایجاد می گردد. حمایت های دولت تضمین می شود و فقط به یک شرکت محدود نمی شود. Dickson, peter R. 1992))
شانس
شانس نقش مهمی در ایجاد محیط رقابتی ایفا می کند. شانس عبارتست از: اتفاقاتی که خارج از کنترل شرکت ها، صنایع و معمولاً دولت ها قرار دارند. عواملی که نقش عمده ای را در ایجاد شانس ایفا می کنند عبارتند از : جنگ، پیشرفت های فن آوري، جابجایی های بزرگ در بازارهای مالی جهانی یا تغییرات نرخ ارز، اختراعات و غیره .
شانس از آن جهت دارای اهمیت است که وقفه ایجاد می کند و موجب می شود ملت ها و شرکت هایی که فاقد مزیت های رقابتی لازم هستند رشد کنند و حتی رهبری صنعت را در دست گیرند. شانس می تواند موجب تغییر شرایط الماس ملی شود. Dickson, peter R. 1992))
نقش دولت ها
بسیاری نقش دولت ها را حیاتی می دانند(اگر مهم ترین نباشد). برخی معتقدند که دولت ها در ایجاد مزیت رقابتی در سطح ملی نقش تعیین کننده ای دارند، اما در حقیقت، نقش واقعی دولت ها در مزیت رقابتی به دلیل اثر گذاری بر عوامل دیگر است، دولت می تواند برهر یک از سه عامل تعیین کننده استراتژی، ساختار و وضعیت رقابتی شرکت ها اثر مثبت يا منفي بگذارد.
شرایط عوامل تولید از طریق سوبسیدها و سیاست هایی در قبال بازار سرمایه، آموزش و تحصیلات و مانند آنها تحت تاثیر قرار می گیرند.
نقش دولت ها در شکل دهی به شرایط تقاضای داخلی نقشی اساسی است. دولت استانداردهای محصولات داخلی یا قوانینی که روی نیازهای خریداران اثر می گذارد را تعیین می کند. به علاوه دولت معمولاً خریدار اصلی بسیاری از محصولات در یک کشور است، بعبارتی مصرف کننده تولیداتی است که اگر نباشد بایستی از طریق واردات نیاز به آن بر طرف شود. از جمله کالاهای دفاعی، تجهیزات مخابراتی، هواپیما و مانند آن.
دولت می تواند شرایط مربوط به صنایع وابسته و پشتیبانی کننده را از روش های دیگری نظیر، کنترل رسانه های تبلیغاتی یا قوانین مربوط به خدمات پشتیبانی و … تحت تاثیر قرار دهد.
سیاست های دولت روی استراتژی، ساختار شرکت ها و رقابت داخلی از طریق قوانین بازار سرمایه، سیاست های مالیاتی و … می تواند اثر بگذارد.
از سوی دیگر سیاست های دولت هم ممکن است تحت تاثیر این عوامل چهارگانه قرار گیرد. انتخاب دولت برای سرمایه گذاری های آموزشی، برای مثال، می تواند توسط شرکت های داخلی و تعدد آنها تحت تاثیر قرار گیرد. تقاضای داخلی شدید برای یک محصول ممکن است منجر به معرفی سریع استانداردهای ایمنی از سوی دولت شود. Chong, K.W. 1998)) Garelli, Stephane. 2003))
دولت نقش مهمی در مزیت رقابت ملی دارد. سیاست های موفق در صنایعی موثرند که عوامل مربوط به مزیت رقابتی حضور داشته باشند و دولت هم آنها را تقویت کند. در مجموع همه عوامل به هم وابسته هستند و به هم اثر متقابل دارند. Dickson, peter R. 1992))
نظرات ویلیام جی استنتون34 در خصوص اقتصادهای نفتی
در تحقیقی که توسط استنتون در موسسه تحقیقات استراتژیک و رقابتی35 در سال 2003 صورت گرفته است، ویژگی های اقتصادی نفتی نظیر ایران به خوبی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در این بررسی از مدل الماس ملی برای دسته بندی ویژگی ها بهره گرفته شده است. (2003، Stanton )
خلاصه ای از آنچه در این تحقیق آمده است به شرح زیر است:
در مورد عوامل تولید استنتون این ویژگی ها را در نظر گرفته است:
1. هزینه های انرژی فوق العاده پایین است.
2. سیستم قانونی بسیار محدود کننده و ساختار اداری بسیار طولانی است.
3. نیروهای تحصیل کرده کشور عمدتاَ در بخش دولتی مشغول به کار هستند.
4. کارگران با مهارت پایین یا بیسواد هستند و یا از تحصیلات کمی برخوردار هستند.
5. تعداد مدارس و دانشگاه های دولتی با کیفیت عالی بسیار کم است.
6. بازارهای مالی بسیار ناکارآمد هستند.
7. میزان مطالعات تحقیق و توسعه(R&D) و ظرفیت نوآوری بسیار پایین است.
8. دسترسی به اطلاعات بسیار مشکل است.
در کشورهای غنی نفتی که اقتصاد تا حد زیادی وابسته به درآمدهای نفتی است صنایع دیگر رشد مطلوبی ندارند. از جمله ویژگی های این محیط عبارتند از :
1. دخالت وسیع دولت در فعالیت های اقتصادی، اقدامات بخش خصوصی را تا حد زیادی محدود می کند.
2. سرمایه گذاری و مالکیت خارجی محدودیت بسیاری دارد.
3. ساختارهای تشویقی کمتر بر اساس شایستگی و بهره وری است.
4. اقتصاد کشور از رقابت بین المللی دور نگه داشته می شود.( به دلیل توان رقابتی پایین شرکتها)
5. تعداد شرکت ها در صنایع مختلف که توان صادرات دارند، کم است .
6. سیستم های اجرایی بسیار ضعیف هستند و تضاد منافع بین بخش های مختلف بسیار رایج است.
درمورد ویژگی های تقاضای داخلی در این کشورها می توان به این موارد اشاره کرد:
(Hall, William K.2001)
1. تقاضای داخلی کمتر پیچیده است.
2. اگر تقاضای پیچیده و جدیدی وجود داشته باشد توسط شرکت های خارجی پاسخ داده می شود. (مثل بازار موبایل)
3. دولت در خرید اجناس نقش مهمی دارد.
ویژگی های شرکت هایی که درهر صنعت فعالیت می کنند تابعی از شرایط اقتصادی است:
( Kedia, B.L. and Chhokar, J. 2006)
1. گروه های کمی از این صنایع در بخشهای غیر نفتی اقتصاد فعالیت می کنند.
2. میزان تلفیق بین صنایع داخلی و سرمایه گذاری خارجی بسیار محدود است.
3. عرضه کنندگان متخصص و ارائه کنندگان خدمات حرفه ای وجود ندارند.
4. مناطق آزاد تجاری که در کشورها وجود دارد پیشرفت در مجموعه اقتصاد کشور را تضعیف می کند.
اگرچه همه این ویژگی ها در خصوص ایران صدق نمی کند اما ویژگی های مشترک بسیاری را هم می توان پیدا کرد که در نتیجه وابستگی کشورهای نفت خیز به درآمدهای نفتی و اکتفا کردن به آن ایجاد شده است. این امر موجب بی توجهی به سایر صنایع در این کشورها می شود.
بخش دوم- صادرات تون ماهی
مقدمه
در سالهاي قبل از انقلاب بدليل پايين بودن جمعيت و تمرکز آنها در روستاها اکثر مواد غذایی بصورت سنتی و بدون فرآوری خاص مصرف می شد. در آن زمان محصولات فرآوری شده به شکل کنونی وجود نداشت و تون ماهی بعنوان محصولی لوکس در بازار موجود بود که عمدتا از کشورهای استرالیا ، ویتنام و تایلند وارد می شد.
در سالهاي پس از انقلاب بدلايل مختلف از جمله افزايش جمعيت، تمرکز جمعيت در شهرها، جنگ تحميلي، تغيير الگوي مصرف و … تقاضا براي تون ماهی افزايش يافت، لذا ضمن توسعه و تکميل واحدهاي موجود تعداد زيادي واحدهاي جديد ايجاد شده اند که مهمترين آنها عبارتند از شرکتهاي تون ماهی شیلتون، شیدان، چینود، تون جنوب، زاگرس، مهرآذر، توليد و گسترش کيافرين . بقيه واحدها اکثراً تولید کننده تون ماهی بودندکه طبق ضوابط مربوطه جهت آنها گواهی استاندارد و مجوزهای مربوطه صادر شده و از نظر تعداد مجموعاً بيش از 150 واحد مي باشد. www.shilat.com
لازم به ذکر است که در سال 1371 با حمايت بي دريغ اداره شیلات ، چند خط مدرن- براي تولید تون ماهی- وارد شیلات بندر عباس شد كه خود نقش اساسي در بهبود کيفيت داشته است. در زمینه تولید قوطی تون ماهی نیز در سالهاي اخير بخش خصوصي نسبت به ورود ماشين آلات مدرن قوطي سازي و لاک و چاپ اقدام نموده که تعدادي نصب و راه اندازي شده است و تعدادي در حال نصب مي باشد. در نتيجه مشکل کمي قوطي کاملاً حل شده و امروزه توان توليد قوطي غذايي در کشور بيش از نياز مي باشد و از نظر کيفي هم واحدهاي بزرگ سازنده قوطي غذايي موفق به کسب مهر استاندارد گرديده اند. با وجود پیشرفتهایی که در صنعت تولید تون ماهی حاصل گردیده ولي هنوز مشکلات و حلقه هاي مفقوده اي وجود دارد که اساسي ترين آنها عدم وجود يا محدوديت امکانات تحقيق، آزمايشگاههاي مجهز، کتب و منابع علمي به زبان فارسي، کلاسهاي آموزشي، نيروي انساني کارآزموده و … و همچنين گراني هزينه براي دسترسي به منابع علمي خارجي و دانش و تکنولوژي روز مي باشد. www.shilat.com
محصول تون ماهی
کنسرو تن ماهى به عنوان غذاى آماده و مقوى براى خانواده ها، محیطهاى کارى، مسافرتى و… استفاده می گردد. تاريخچه كنسروسازي به سال 1790 كه دولت فرانسه با كشورهاي اروپايي در حال جنگ بود، برمي‌گردد. در آن زمان، طولاني بودن مسافت سبب شده بود تا داشتن غذاي سالم كه بتواند تا رسيدن به منطقه جنگي همان كيفيت اوليه‌اش را داشته باشد، به مشكلي بزرگ مبدل شود. ناپلئون براي حل اين مشكل جايزه‌اي به مبلغ 12 هزار فرانك براي كسي كه بتواند اين مشكل را حل كند، تعيين كرد. اين جايزه تشويقي بود تا محققان گوناگون براي حل اين مشكل بسيج شوند اما اغلب اين فعاليت‌ها نتيجه رضايت‌بخشي در بر نداشت تا اينكه در سال 1798 قناد فرانسوي به نام نيكلاس آپرت36 كه امروزه به نام پدر كنسروسازي معروف است، با ابداع روش مناسبي، مشكل را حل كرد و موفق به دريافت جايزه شد. وي دريافت كه اگر مواد غذايي را در داخل قوطي سربسته حرارت بدهد و پس از آن هوا به داخل ظرف نفوذ نكند، زمان ماندگاري غذا به نحو چشمگيري افزايش مي‌يابد. (تاریخچه تون ماهی بر گرفته از سایت: www.atuna.com)
با ابداع اين روش، مشكل نگهداري طولاني مدت مواد غذايي حل شده بود ولي علت اين مساله هنوز نامعلوم بود. گيلوساك، فيزيكدان معروف فرانسوي پس از انجام آزمايش‌هاي متعدد به اين نتيجه رسيد كه محصولات گياهي و حيواني در اثر تماس با اكسيژن هوا در معرض فساد قرار مي‌گيرند ولي با قرار دادن اين محصولات در داخل قوطي‌هاي در بسته مي‌توان از اين امر جلوگيري به عمل آورد. وي در گازهاي موجود در داخل كنسروهاي توليد شده به وسيله آپرت اكسيژني نيافت و با استفاده از اين موضوع، از نظريه خود دفاع كرد و چنين نظر داد كه آتش مخمر‌ها را عقيم و يا لااقل خنثي مي‌كند و وجود اين عوامل، طبيعت مواد غذايي حيواني و گياهي را تغيير داده و آنها را فاسد مي‌كند.(همان منبع)
آپرت نيز با بررسي‌هاي متعددي كه انجام داد به نقش دما در از بين بردن مخمرها اشاره كرد و اظهار داشت كه اگر چه عمليات حرارتي نمي‌تواند تمايل محصولات غذايي به فاسد شدن را براي هميشه از بين ببرد ولي مي‌تواند تا مدت مديدي از فسادشان جلوگيري كند. آپرت در سال 1810 نتيجه تحقيقات خود را به صورت كتابي منتشر كرد. به اين ترتيب، اين صنعت در سايه تلاش‌هاي خستگي‌ناپذير آپرت پا به عرصه ظهور گذاشت و اولين كارخانه كنسروسازي به وسيله وي در فرانسه تأسيس شد و از آن زمان به بعد اين صنعت پيشرفت‌هاي مهمي‌را پشت سر گذاشت.(همان منبع) در كشورمان ايران، اولين كارخانه كنسروسازي در سال 1316 به منظور توليد كنسرو تن ماهي در بندرعباس تاسيس شد. www.shilat.com
طبقه بندی محصول
کنسروهاى ماهى تن به سه صورت زیر طبقه بندى و عرضه مى گردند:
1- به صورت گوشت تکه اى در روغن
2- به صورت گوشت خرد شده در روغن
3-به صورت مخلوط گوشت تکه اى و خرد شده در روغن
کنسرو ماهى تن در داخل قوطى هاى فلزى بسته بندى مى شوند .
ماهى پخته شده درون قوطى هایى به گنجایش 80 گرم تا 180 گرم ریخته مى شود و پس از مراحل پرکردن قوطى ها و تخلیه هواى داخل آ نها و دربندى و ا ستریلیزاسیون، شسته شده و سپس به صورت دستى توسط کارگران اتیکت هاى کاغذى مخصوص چاپ شده روى قوطى ها چسبانیده مى شود . سپس هر48

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره مزیت رقابتی، صنایع وابسته، نیروی انسانی، مزیت رقابتی پایدار Next Entries تحقیق درباره موانع توسعه صادرات، توسعه صادرات، موانع توسعه، قابلیت اعتماد