تحقیق درباره قیمت تمام شده، عرضه و تقاضا، مصرف کنندگان، نیروی انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

قوطى در داخل یک کارتن قرار داده شده بسته بندى مى گردد.
در داد و ستدهای بین المللی جهت کد بندی کالاها در امر صادرات و واردات و تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی، بیشتر از دو نوع طبقه بندی استفاده می شود. یکی از طبقه بندیها نامگذاری بروکسل و دیگری طبقه بندی مرکز استاندارد تجارت بین الملل می باشد. www.shilat.com
روش طبقه بندی مورد استفاده در بازرگانی خارجی ایران، طبقه بندی بروکسل است که بنابر نیازها و کاربردهای خاص موجود، بعضاً تقسیم بندیهای بیشتری در زیر تعرفه ها انجام گرفته است.

نمایشگر2-5)– طبقه بندی حقوق گمرکی تون ماهی

(منبع : پايگاه اطلاع رساني سازمان توسعه تجارت جمهوري اسلامي ايران) www.tpo.ir
امروزه با پیشرفت صنایع و تکنولوزى در جهان، یک کالا در یک مورد، مصرف انحصارى نداشته، بلکه
محصولات مشا بهى مى توانند به آسانى جایگزین آن کالا گردند. صنایع غذایى نیز نمى توا ند از این امر مستثنى باشد.
به عنوان کالاهاى جانشین کنسرو ماهى تن، مى توان از انواع دیگر کنسرو ماهی نام برد . همچنین کنسروهاى دیگر مانند کنسرو لوبیا، بادمجان، خورشتهاى مختلف و انواع فرآورده هاى گوشتى دیگر مثل سوسیس وکالباس را مى توان رقیب هاى دیگرى براى کنسرو ماهی تن به حساب آورد.
از آن جایى که علاقمندى مصرف کنندگان به استفاده ازکنسروهاى ماهى عارى از استخوان بیشتر از کنسروهاى ماهى استخوان دار نظیرکنسرو ماهى کيلکا مى باشد، استفاده ازکنسرو ماهى تن از مابقى انواع کنسرو ماهى بیشتر مى باشد. (سازمان شيلات جمهوری اسلامی ایران) www.shilat.com
همچنین به خاطر ارزش غذایى و پروتئینى تن ماهى نسبت به کنسروهاى لوبیا، بادمجان و … و نیز به علت مشکل تمیز نمودن ماهى و پخت آن در منزل، کنسرو ماهى تن مصرف بیشترى را به خود اختصاص مي دهد.
قابل ذکر مى باشد که به خاطر افزودنى هاى مجازى که به تن ماهى ا ضافه مى شوند و نیز میزان نمک استفاده شده در فرمولاسیون تهیه انواع تن، مصرف کنندگان مختلفى با ذائقه هاى مختلف نسبت به مصرف انواع کنسرو تن ماهى علاقه نشان مى دهند. http://ifro.ir/portal.aspx))
بررسی بازار و قیمت فروش
بررسی امکانات فروش برای محصول تولید شده در هر واحد جدید صنعتی می تواند عامل بسیار موثری در ارزیابی موقعیت اقتصادی و آینده این گونه واحدها باشد. در این ارتباط با در نظر گرفتن ویژگیهای خاص هر صنعت، وضعیت تولیدات داخلی و میزان مصارف و نیازهای داخلی(بر مبنای انواع کاربرد محصول) مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد و با تعیین میزان کمبود تولید داخلی محصول، باید سهم قابل کسب بازار برای واحدهای جدید ارزیابی گردد.
از سوی دیگر ویژگیهای خاص هر صنعت، ممکن است امکانات ویژه ای را برای فروش و بازاریابی محصولات آن فراهم آورد که در هر مورد باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
بررسی روند مصرف
مطابق آمار موجود، مصرف سرانه کنسرو ماهى تن در ایران 3 قوطى مى باشد . (سایت سازمان شيلات جمهوری اسلامی ایران) www.shilat.com
با عنایت به میزان ارزش غذایى این محصول و همچنین رشد جمعیت و افزایش تمایل مصرف کنندگان به استفاده از مواد غذایى آماده، روند مصرف این محصول صعودى پیش بینى مى گردد.
بررسی روند واردات و صادرات
با بررسى هاى انجام شده در صنعت کنسرو، مى توان مشاهده نمودکه کشور ما استعداد صادراتى خوبى دارد، زیرا با وجود خلیج فارس، ماده اولیه عمده این محصول كه ماهى تون مى باشد به مقدار زیاد صید مى گردد .
بررسی قیمت فروش
پارامترهای مختلفی بر قیمت محصول موثر خواهند بود که برخی از پار امترهای مهم در ذیل شرح داده شده است:
1- قیمت مواد اولیه مصرفی که یکی از مهمترین هزینه های متغیر تولید می باشد و نقش عمده ای را در تعیین قیمت تمام شده محصول دارد.
2- منطقه جغرافیایی احداث واحد به خصوص از لحاظ دسترسی به منابع تامین مواد اولیه و کانونهای مصرف محصول، هزینه های مربوط را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
3-نوع تکنولوژی مورد استفاده از طریق تاثیر بر سرمایه گذاری ، کیفیت محصول تولیدی و میزان ضایعات و… بر قیمت فروش محصول موثر خواهد بود.
4-هزینه نیروی انسانی مورد نیاز تاثیر مستقیم در هزینه های متغیر تولید و قیمت تمام شده محصول دارد.
5- ظرفیت تولید واحد بر روی قیمت فروش محصول موثر است، به این ترتیب که افزایش ظرفیت تولید از طریق سرشکن نمودن هزینه های سربار باعث کاهش قیمت تمام شده محصول می گردد.
Chong, K.W.1998))
با توجه به نکات فوق، قیمت فروش محصول تولید شده علاوه بر این که می بایست هزینه های تولید را تامین نماید، باید در حدی باشد که بتوان سهمی از بازار را بدست آورد.
همچنین در صورتی که صادرات محصول تولیدی نیز مد نظر قرار گیرد، قیمت گذاری باید به نحوی باشد که رقابت با تولیدکنندگان خارجی امکان پذیر باشد.
قیمت فروش کنسرو ماهی متأثر از عوامل متعددى همچون میزان عرضه و تقاضا، هزینه هاى متغیر تولید، نحوه قیمت گذارى و نظارت مى با شد و قیمت تمام شده آن بطور عمده متأثر از هزینه هاى متغیر تولید بوده که در این مجموعه هزینه مواد اولیه یکى از عمده ترین عوامل مى باشد. www.shilat.com
وضعيت عرضه در دو سال گذشته و پيش بيني عرضه آن براي پنج سال آينده :
ميزان توليد تون ماهي در كشور ما براساس آمار سازمان بين المللي كشاورزي و خواربار ملل متحد (FAO) و اطلاعات سالهاي 2010 و 2011 با استفاده از مدلهاي پيش بيني، در سازمان شیلات تهيه گرديده است که نتایج آن را می توان در نمايشگر اطلاعاتی زیر مشاهده نمود : (سایت سازمان جهاني خواروبار و كشاورزي ملل متحده www.Fao.com)

نمایشگر2-6) وضعيت عرضه تون در دو سال گذشته و پيش بيني عرضه آن براي پنج سال آينده
نوع كالا
وسيله صيد
سال
2010
سال
2011
سال
2012
سال
2013
سال
2014
سال
2015
سال
2016
تون ماهيان
تور طولي
29
100
144
500
754
818
927
تون ماهيان
ديگر وسايل
31971
41143
42079
65489
75845
93256
109816.4
تون ماهيان
تور
كيسه اي
4181
5498
11812
15117
19854
24053
29952
واحد اعداد تن مي باشد.
جمع
36181
46641
54035
80606
98654
118127
140695.4
(سایت سازمان جهاني خواروبار و كشاورزي ملل متحده (فائو)) (www.fao.com

ميزان واردات کنسرو ماهی به كشور :
براساس داده های اطلاعاتی مندرج در دفتر آمار و خدمات ماشيني سازمان گمرك جمهوری اسلامی ایران میزان واردات کنسروهای ماهی بر اساس ارزش اسمی آنها مطابق نمايشگر زیر می باشد :
نمایشگر2-7)- ميزان واردات کنسرو ماهی به كشور
ميزان واردات (ريال)
سال
645039481
1386
675409213
1385
241212000
1384
60926826
1383
2244297
1382
(سایت اطلاع رساني سازمان توسعه تجارت جمهوري اسلامي ايران) www.tpo.ir
برآورد (پيش بيني) صید ماهی براي پنج سال آينده :
با استفاده از عرضه در سالهاي گذشته و استفاده از مدلهاي پيش بيني خواهيم داشت:

نمایشگر2-8) برآورد صید تون ماهی برای 5 سال آینده
نوع كالا
2012
2013
2014
2015
2016
واحد اعداد تن ميباشد.
177881
198990
219207
235850
252607
(بانك داده موجود در موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران) www.isiri.org
وضعيت تقاضا در پنج سال گذشته و پيش بيني تقاضاي داخلي :
براساس اعلام سايت بين المللي تون ماهيان از سال 2004 تاكنون (طي هفت سال گذشته ) در ايران ميزان توليد كارخانجات توليد كنسرو تون به شدت رشد نموده و سه برابر شده و هيچگونه تغييري در اين روند افزايشي مشاهده نمي گردد. اخرين آمار، افزايش توليد رشد 22 درصدي را نسبت به سال قبل از آن نشان مي دهد. سهم ايران از توليد كنسرو تون ماهي پنج درصد كل توليد جهاني است. كه به معناي جايگاه پنجمي ايران در توليد اين فراورده غذايي بعد از كشورهايي نظير تايلند، اسپانيا، آمريكا و اكوادور ميباشد. (www.atuna.com)
ميزان صادرات كالا :
براساس اطلاعات مندرج در دفتر آمار و خدمات ماشيني سازمان گمرك جمهوری اسلامی ایران میزان صادرات کنسرو ماهی براساس داده های اطلاعاتی می باشد .
نمایشگر9-2) صادرات تون ماهی
ميزان صادرات (ريال)
سال
4060932012
1389
15545698670
1388
62004778938
1387
8720462549
1386
6731786672
1385
www.shilat.com
برآورد (پيش بيني) تقاضا براي پنج سال آينده :
نمایشگر2-10) برآورد پیش بینی تقاضای تون ماهی برای 5 سال آینده
ميزان تقاضا (تن)
سال
250228
1390
266094
1391
278580
1392
294361
1393
314046
1394

http://fisheries.ir
تجزيه و تحليل موازنه عرضه و تقاضا در بازار براي پنج سال آينده :

(جهت تبديل مقادير عرضه در سال ميلادي به شمسي از ميانگين دو سال متوالي ميلادي استفاده شده است.)
نمایشگر2-11) موازنه عرضه و تقاضا تون ماهی
پيش بيني كمبود يا مازاد
عرضه
تقاضا
سال
39702-
337170
250228
1390
110778
376872
266094
1391
139618
418198
278580
1392
160696
455057
294361
1393
174411
488457
314046
1394
(سایت سازمان توسعه تجارت جمهوري اسلامي ايران) www.tpo.ir
پيش بيني (برآورد) قيمت فروش محصول در بازار براي پنج سال آينده :
براساس مدلهاي پيش بيني و استفاده از قيمتهاي سالهاي پيش خواهيم داشت:

نمایشگر2-12) برآورد قيمت فروش محصول برای 5 سال آینده
قيمت واحد محصول (ريال) (واحد محصول: كنسرو 120 گرمي استاندارد )
سال
12500
1390
10950
1391
11940
1392
12922
1393
13908
1394
(سایت سازمان شيلات جمهوری اسلامی ایران) www.shilat.com

تجزيه و تحليل عوامل تاثير گذار بر تقاضاي کالا در بازار :
همان طوری كه ذكر شد تغييرات قيمت و ميزان عرضه ديگر نهاده هاي پروتئيني مانند گوشتهاي دامي گوسفند ،گوساله و اخيرا شتر (گوشت قرمز ) و گوشت مرغ مي تواند به عنوان مهم ترين عامل تاثير گذار بر ميزان تقاضا باشد.
قيمت بين المللي محصولات شيلاتي و سود دهي بيشتر صادرات نسبت به عرضه آن در داخل كشور از عوامل مهم در ميزان عرضه کالا در بازار مي باشد. (بانك داده موجود در سازمان شيلات جمهوری اسلامی ایران) www.shilat.com

تجزيه و تحليل بازار كالا از نظر رقابتي يا انحصاري بودن :
براساس گزارش سايت بين المللي تون ماهيان از وضعيت توليد تون ماهيان در ايران اين فراورده يكي از پراهميت ترين محصولات ماهی در ايران بوده تا جايي كه بر اساس آخرين آمار 156000 تن از انواع گونه هاي تون ماهيان در خليج فارس و درياي عمان صيد شده است. در ادامه همين گزارش ذكر گرديده است كه در حدود 4700 قايق ماهيگيري به علاوه كشتي هاي ماهيگيري سنتي (لنج) و تعدادي تورهاي ساده ماهيگيري در اين زمينه در حال فعاليت اند و بيش از صد كارخانه توليد كنسرو ماهي تون موجود در ايران نقش مهمي در تهيه غذاي جامعه ايفاء مي نمايند. طبق گزارشات سازمان شيلات ايران داراي بيشترين تعداد كارخانجات كنسرو ماهي تون سازي در جهان مي باشد. ( www.atuna.com)
اين تعداد عظيم از توليدكنندگان اين محصول كه اغلب آنها در بخش خصوصي و تعاوني هاي محلي ماهيگيري شاغل ميباشند؛ رقابتي بودن اين صنعت را منتج مي نمايد. در صفحات بعد ليست تعدادي از واحدهاي فعال و تحت مطالعه را براساس اطلاعات موجود در بانك داده وزارت صنايع و معادن قابل مشاهده است .

نمایشگر2-13) واحدهاي فعال در بانك اطلاعات وزارت صنايع.

نام
ظرفيت (تن)
سرمايه ثابت
اشتغال
گلشن‌ كنسرو
1500
1650
40
تعاوني‌ كنسرو تن‌ ماهي‌ ايران
2000
1880
32
تعاوني توليدي كنسرو تن ماهي كيا تن
1000
1200
26
مجتمع ‌كنسروسازي‌ شيلان ‌فرد (سهامي‌خاص‌ )
5160
10293.72
22
تعاوني‌ توليد كنسرو تن‌ ماهي‌شماره 696 شيلكو
1780
4800
57
تعاوني‌ توليد كنسرو ماهي‌ آبادان‌
1000
1360
36
كنسرو مانام‌ آبادان
1700
3689
65
كنسرو سازي ياران
2160
8000
10
تعاوني‌ توليد كنسرو مركز
1000
1280
23

(بانك داده موجود در موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره مزیت رقابتی، صنایع وابسته، نیروی انسانی، مزیت رقابتی پایدار Next Entries تحقیق درباره موانع توسعه صادرات، توسعه صادرات، موانع توسعه، قابلیت اعتماد