تحقیق درباره تفکر استراتژیک، انقلاب اسلامی، مدیریت آموزش، مدیریت آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد

یک کاپتان قدیمی کشتی (در سال‌های دور) با حدس و گمان (شم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی)و نیز شاید با تکیه بر اندکی خرافات می‌خواهند سازمان خود را به سرمنزل مقصود برسانند. آنها هنوز به ضرورت استفاده از برنامه‌ریزی استراتژیک و در مرتبه تخصصی‌تر، تفکر استراتژیک پی نبرده‌اند و دنباله‌روی از سیستم‌های سنتی را بیشتر ترجیح می‌دهند که ناگفته پیداست تنها برخی از افراد که از تجارب بالایی برخوردارند شاید توانایی لازم در این زمینه، آن هم در سازمان‌ها و مؤسسات کوچک را دارا باشند که البته با تعویض مدیریت دنباله‌روی روش‌های (گمانه زنی‌ها) ایشان نیز به مشکل برمی‌خورد(مسگریان، 1392).
متأسفانه در ایران کمبود شدیدی از ناحیه مدیران شایسته و کلیدی که توان برقراری تفکر استراتژیک را داشته باشند، احساس می‌شوند. به قولی می‌توان گفت که کمبود مدیران ششدانگ کاملاً مشخص است. گذشته از آن خصیصه ذاتی (که برخی دانشمندان علم مدیریت قائل شده‌اند)، در کشور ما تربیت مدیران کاملاً در حاشیه قرار گرفته است و به توانمدسازی ایشان بهایی داده نمی‌شود در صورتی که این یک اصل است. البته با تأکیدات مسئولان روند شایسته‌سالاری در حال شکل گرفتن می‌باشد. مدیران ششدانگ53 دارای خلاقیت و قوه ریسک‌پذیری بالایی هستند، به کار تیمی علاقه‌مند و روحیه مشارکت را در امور خود جاری می‌کنند و علی رقم تمامی این موارد، دارای هـوشمندی تجاری54یعنی ابزاری قدرتمند برای تصمیم‌گیری استراتژیک مسلح می‌باشند(مسگریان، 1392).
مدیران همواره در یکی و همسو کردن اعضاء سازمان به مشکل بر می‌خورند که این مشکل می‌تواند ناشی از بروز عوامل گوناگونی باشد که از جمله آنها پایین بودن اعتماد کارکنان به مدیریت را می‌توان اشاره کرد(بسیاری از کارشناسان براین باورند که تقویت روحیه اعتماد در میان کارمندان یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد یکپارچگی، پویایی و تحرک در محیط کار به شمار می‌آید) که ناشی از عدم برقراری عواملی مانند عوامل زیر می‌باشد‌:
الف) یکپارچگی 55‌‌(صداقت در قول و عمل – عدالت – توجه به منافع جمع)
ب) شایستگی56 مهارت‌های انجام کار – وظیفه‌شناسی)
ج) وفاداری‌ 57 (حفظ آبروی کارکنان)
د) سازگاری58 (توانایی پیش‌بینی وقایع – اخذ تصمیم درست در موقعیت‌های گوناگون – رفتار خودمانی (
و) گشودگی) 59به اشتراک گذاشتن اطلاعات – کنجکاوی نسبت به ایده کارکنان – پذیرش عقاید و نظارت کارکنان)
هـ) توانمند سازی60 (استقلال کاری – تشویق کارکنان به فراگیری دانش کاری – همدلی و صمیمیت – مهارت‌های حل مسئله – مشارکت کارکنان – کار تیمی )…
فرهنگ سازمانی نیرویی پیشبرنده و سلب کننده می‌تواند باشد، فرهنگ سازمانی مشوق می‌تواند بستری باشد برای شکوفاسازی عناصر فردی و گروهی تا در پناه آن تفکر استراتژیک به عمل آید اگر فرهنگ با تغییرات همراه نباشد مشکلات بزرگی ایجاد می‌شود و مدیریت به ناچار باید در مرحله نخست به تغییر آن فرهنگ بپردازد، پس نقش بزرگی بر عهده آن می‌باشد و لزوم توجه بیشتر و بیشتر را می‌طلبد(مسگریان، 1392).
در خاتمه کلام می‌توان گفت تفکر استراتژیک اهم بر مدیریت استراتژیک است و در سال‌های پیش‌روی اهمیتش دوچندان خواهد شد. بنابراین با توجه با مطالب بیان شده در این بخش، لزوم بررسی تفکر استراتژیک در مدیران، ضروری به نظر می‌رسد. باشد که روزی هر ایرانی با کمک از خلاقیت که از خصیصه‌های بارز این قوم است، خالق تفکرات استراتژیک و اساسی بیشماری باشد.

2-4 پیشینه تحقیق
➢ کشاورز و خلج پژوهشی تحت عنوان ” طراحی مدل تفکر استراتژیک رهبران انقلاب اسلامی در نظام مدیریت آموزشی” انجام دادند که در آن بر اساس تحلیل محتوایی متون علمی و اسلامی و با استفاده از روش تحلیل استقرایی، مفاهیم اصلی مرتبط با تفکر استراتژیک رهبران انقلاب اسلامی را شناسایی و در نهایت مدل تفکر استراتژیک رهبران انقلاب اسلامی در مدیریت آموزشی را طراحی کردند. یافته‌های حاصل از این پژوهش بیانگر این است که تفکر استراتژیک رهبران انقلاب اسلامی، دارای یازده مؤلفه اساسی می‌باشد که به واسطه بهره‌گیری از تفکر راهبردی رهبران انقلاب اسلامی به تبیین مؤلفه‌هایی از آن در مدیریت آموزشی پرداخته شد.
➢ هومن مسگریان در پژوهشی، به بررسی “تفکر استراتژیک، کارکردها و چالش‌های آن” پرداخت و طی آن بیان می‌دارد: تفكر استراتژيك مدير را قادر مي‌سازد تا بفهمد چه عواملي در دستيابي به اهداف موردنظر مؤثر است و چگونه اين عوامل مؤثر براي مشتري ارزش مي‌آفريند؟
تفكراستراتژيك را مي‌توان به نوعي قدرت دروني وذهني در مدير تعبيرنمود كه با بهره‌گیري از آن ضمن در نظرداشتن شرايط محيط و تحولات محيط ناپايدار جهاني اقدام به اخذ تصميم و برنامه‌ريزي نموده و استراتژي‌هاي سازمان خود را در محيط كسب و كار ناپايدار و متحول امروز طراحي مي‌نمايد. تفكر استراتژيك در دنياي كسب و كار امروز از اهميت ويژه‌اي برخوردار است زيرا بدون اين تفکر، تلاش‌هاي سازمان براي دستيابي به استراتژي‌هاي تدوين شده اثربخش نخواهد بود.
➢ ابوالحسن کلاسنگیانی، پژوهشی تحت عنوان “تفکر استراتژیک و الگوهای تفکر استراتژیک” در سال 1389 به انجام رسانده است‌. کلاسنگیانی دراین مقاله با هدف شناسایی تفکر استراتژیک و الگوهای تفکر استراتژیک ابتدا مقدمه‌ای از تفکر استراتژیک و لازمه داشتن تفکر استراتژیک برای مدیران ارشد بیان نموده و بعد از چند تعریف از تفکر استراتژیک تفاوت برنامه‌ریزی استراتژیک با تفکر استراتژیک را بیان، و در ادامه چهار الگوی معروف تفکر استراتژیک از جین لیدکا، گری هامل، پیترویلیامسون، و غفاریان و کیانی را ذکر کرده است.
➢ تاج‌الدین و اقبالی در سال 1387‌، پژوهشی تحت عنوان “تفکر استراتژیک با رویکردی کارآفرینانه” را به انجام رسانده‌اند که در آن رابطه برنامه‌ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیک مورد بررسی قرار گرفته و در این بین توجه خاصی به فرصت شناسی بعنوان یک رکن کارآفرینی از منظر تفکر استراتژیک شده است. این مقاله به مدیران ارشد کمک می‌کند که با ایجاد تفکر استراتژیک، رویکرد کارآفرینانه را در سازمان دنبال و فرصت‌های کسب و کار را در محیط کشف و از آن بهره‌برداری نماید.
➢ حمیدی‌زاده و معتمدی در سال 1389، در پژوهشی تحت عنوان “دستیابی به عوامل کلیدی موفقیت تفکر استراتژیک” به معرفی تفکر استراتژیک برپایه عوامل کلیدی موفقیت پرداخته‌اند. و سپس با بررسی معیارها و دلایل اهمیت بهبود تفکر استراتژیک، اثرات نادیده گرفتن عوامل کلیدی موفقیت را تبیین، و در نهایت مدل انتخاب و پیاده سازی نگرش فکری نوین عرضه می‌شود.
➢ پورصادق و یزدانی در مقاله‌ای تحت عنوان “تأثیر قابلیت تفکر استراتژیک مدیران ارشد بر موفقیت‌ شرکت‌های کوچک و متوسط” به بررسی این موضوع در استان آذربایجان شرقی پرداخته‌اند که نتایج پژوهش آنها حاکی از آن است که قابلیت تفکر استراتژیک مدیران ارشد بر موفقیت شرکت‌های کوچک و متوسط تأثیر بسزایی دارد هرچند که در عمل چندان از آن بهره نمی‌گیرند.
➢ منوریان و همکاران در مقاله ای تحت عنوان سنجش تفکر استراتژیک در مدیران شهرداری تهران به بررسی تفکر استراتژیک بر اساس مدل لیدکا پرداخته‌اند. تحلیل نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که با وجود اقدامات مهم مانند تدوین اسناد راهبردی در شهرداری تهران، فاصله معنی‌داری بین اهمیت عوامل شاخص و وضع موجود آنها در سازمان وجود دارد که توجه به آنها اجتناب ناپذیر است.
➢ ریچارد کی و ویلیام کلر در مقاله‌ای تحت عنوان “تفکر استراتژیک در آمریکا در عصر جهانی شدن: تبیین تصمیمات نخبگان جهت مراوده، مهار و به کارگیری زور”، به بررسی مسائل تئوریک ارتباط میان مشرب‌ها و برداشت‌ها و میان هر دوی این عوامل ادراکی و انتخاب استراتژیک می‌پردازد. و پژوهشی را که از رهبران آمریکایی انجام داده است شرح می‌دهد.
➢ هانس و ولف در پژوهشی تحت عنوان ” مدیر هستید یا استراتژیست”، 10 پرسش برای ارزیابی تفکر استراتژیک مطرح می‌کنند. با استفاده از 10 پرسش مطرح شده، مدیران می‌توانند تفکر استراتژیک خود را طبق روش فکری و مقیاس‌های یک ژنرال پروسی اندازه‌گیری کنند. این مقاله در واقع شیوه ارزیابی تفکر استراتژیک است.
➢ پروفسور نیکلاس بورهام تحقیقی تحت عنوان “تصمیم‌گیری استراتژیک در دانشگاه‌ها” انجام داد که یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که نه تنها تصمیمات استراتژیک، بلکه بسیاری موضوع‌های دیگری که در دستور جلسه کمیته‌ها و مراکز تصمیم‌گیری وجود دارد به روش توافقی در مورد آنها تصمیم‌گیری می‌شود. این کار هم در سطح مدیریت بالا و هم در دانشکده‌ها و گروه‌های علمی اتفاق می‌افتد.
➢ پروفسور جان پیساپیا پژوهشی تحت عنوان “مهارت‌های تفکر استراتژیک” انجام داده است که یافته‌های پژوهش او اعتبار درونی همگرایی در میان ویژگی‌های خرده مقیاس‌های مورد بررسی نشان می‌دهد. نتایج تحلیل‌ها همچنین حاکی از تأیید دو فاکتور تفکر سیستمی و انعکاسی است.
➢ در تحقیقی که مانو61 با همکاری اریون62 در سال 2004 انجام داد مطالعات متمرکزی برای تعیین ویژگی‌های یک گروهی از متفکر استراتژیک انجام شد. این گروه شامل مدیران ارشد خلبان است که بر اساس توسعه نتایج و تجزیه وتحلیل داده‌ها صفات اصلی یک متفکر استراتژیک شامل شش صفت مرکب جدا شده یک متفکر یعنی 1. رهبر خوب 2. تجسم طولانی مدت سناریوهای آینده 3. شکل گسترده استراتژی و اجازه دادن به جزئیات با ظاهر با هم 4. دنبال کردن نشانه‌های زیست محیطی برای توسعه آنچه باشد 5. شناسایی الگوها بر اساس تفکر شهودی 6. بازنویسی قوانین بازی است که مهم‌ترین عامل حاصل از تجزیه و تحلیل عوامل مرتبط رهبری می‌باشد.

2-5 تفکر استراتژیک در جذب دانشجویان خارجی
بدون تردید شرایطی که امروزه در بسیاری از سازمان‌های دنیا و ایران حاکم است، تفاوت شگرفی با گذشته پیدا کرده است. مدیران روز به روز بیشتر متوجه این حقیقت شده‌اند که کوشش‌های پراکنده‌ی جزئی برای حل مسائل پیچیده‌ی سازمانی کافی نیست و امروزه تفکر جامع‌تری لازم است تا بتوان راهبردهای هماهنگ شده‌ای را برای بهبود سازمان تدوین نمود که با شرایط و الزامات قابل پیش‌بینی و غیرقابل پیش‌بینی سال‌های آینده منطبق و سازگار باشد. ازآنجا که مدیریت، مهمترین عامل در بهبود و توسعه‌ی سازمان‌ها محسوب می‌شود(بهرامی، 1389)؛ مدیران و مسئولین در چنین شرایطی برای حفظ موقعیت خود در درون محیط رقابت و اداره فعالیت‌های چند بعدی و پیچیده به ابزارها و تکنیک‌های جدیدی نیازمندند. ابزارهایی که امکان عکس العمل مناسب را برای آنان در برخورد با رویدادهای غیرقابل انتظار و ناگهانی فراهم سازد(قاسم‌پور، 1378). تفکر استراتژیک از جمله مفاهیم و ابزارهایی است که برای این منظور در کشورهای مختلف مورد عنایت جدی مدیران ارشد و عالی و صاحب نظران قرار گرفته است.
اما جذب دانشجویان خارجی، یکی از سیاست‌های اصلی دانشگاه‌های معتبر جهان است و این دانشگاه‌ها بیشترین درآمد شهریه‌ای خود را از دانشجویان غیر بومی دریافت می‌کنند. در واقع با این‌که دانشجویان غیر بومی سهم کمتری از تعداد دانشجویان دانشگاه‌ها را تشکیل می‌دهند، اما عمده درآمدهای دانشجویی این دانشگاه‌ها از این طریق به دست می‌آید. به همین دلیل، این دانشگاه‌ها تلاش می‌کنند با فراهم کردن امکانات رفاهی خوب و افزایش اعتبار دانشگاه، به جذب دانشجویان خارجی بپردازند.
برای یک نمونه می‌توان به کالج سلطنتی لندن اشاره کرد. این کالج یکی از معتبرترین مؤسسات آموزش عالی انگلستان و جهان در زمینه‌های مهندسی، علوم، پزشکی و اقتصاد است و دارای رتبه زیر ۱۰ در میان دانشگاه‌های جهان در عموم نظام‌های رتبه‌بندی دانشگاهی مانند نظام رتبه‌بندی” کیو اس63 ” و نظام رتبه‌بندی” تی اچ ای64 ” است(قافله باشی، 1393).
در سال ۲۰۱۳ در حدود ۲۰ درصد درآمدهای این دانشگاه از طریق شهریه‌های تحصیلی دانشجویان به دست آمده است. و در حدود ۳۰ درصد از محصلین این دانشگاه را دانشجویان خارجی (دانشجویان خارج از انگلستان و خارج از کشورهای عضو اتحادیه اروپا) تشکیل

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره تفکر استراتژیک، کسب و کار، مزیت رقابتی، مدیریت استراتژیک Next Entries تحقیق درباره تفکر استراتژیک، جذب دانش، استعدادهای برتر، زبان فارسی