تحقیق درباره ، ساتراپ، نماینده‏ای، عمال

دانلود پایان نامه ارشد

والی را تفتیش کند و مرکز را از نتیجه مطلع دارد. به وسیله او مرکز می‏دانست که احکام صادره اجرا شده یا نه و گاهی مرکز مستقیما با سردبیر مکاتبه می‏کرد» (پیرنیا، 1381: 1424). «ساتراپ مسئول اداره امور ایالت خود بود ولی در کنار او نماینده‏ای از طرف پادشاه وجود داشت که چشم پادشاه نامیده میشد و تصمیمات ساتراپ را بازرسی می‏کرد. اگر یکی از عمال شاهنشاه کالی خلاف دستور انجام می‏داد مورد تنبیه سخت واقع

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره هخامنشیان، اهورامزدا، تخت جمشید، مشروعیت بخشی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد کودک و نوجوان، ادبیات کودک و نوجوان، آثار ادبی، نویسندگان