تحقیق با موضوع مزیت رقابتی، تحلیل داده، رهبری تحول آفرین، تلفن همراه

دانلود پایان نامه ارشد

د خدماتی متناسب با سلیقه و نیاز هرکدام از این گروه ها به گونه ای بهتر و جامع تر از سایر رقبا ارائه نمایند و به عبارت دیگر از این سیاست جهت دستیابی به مزیت رقابتی بهره ببرند.

5-4-1-4 پیشنهادات کاربردی مبتنی بر فرضیه «ارائه خدمات با کیفیت بر بهبود مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد.»
براساس نتایج حاصل از فرضیات تحقیق، تاثیر مثبت و معنادار ارائه خدمات با کیفیت بر بهبود مزیت رقابتی مورد تایید قرار گرفت، برهمین اساس و مطابق با مطالب مطرح شده در تحقیق، جهت بهبود مزیت رقابتی به شرکت‌های خدمات تلفن همراه پیشنهاد می‌گردد که:
در خصوص ارائه خدمات با کیفیت این مقوله هرچند ساده به نظر می‌رسد اما خود کلمه کیفیت از جمله پیچیده‌ترین مباحث بازاریابی عصر اخیر است. کیفیت خدمات باتوجه به ارتباط تنگاتنگی که میان عوامل کیفی (ذهن مشتریان، تصورات) دارد، می‌تواند عامل اساسی در رضایت و عدم آن داشته باشد. باتوجه به اهمیت مبحث رضایت مشتریان و کسب جایگاه و سهم بازار برای شرکت‌ها، پیشنهاد می‌گردد در تمام مراحل ایجاد و طراحی خدمات به مبحث کیفیت توجه وافر شود چراکه غفلت در هرکدام از مراحل طراحی و ارائه خدمات تاثیر جبران ناپذیری بر تصویر برند شرکت دارد و می‌تواند در بازار رقابتی بر جایگاه شرکت لطمه وارد کند.
هماهنگی کامل بین خدمات ارائه شده با آنچه که در تبلیغات و تعهدات عنوان می شود وجود داشته باشد.
با توجه به افزایش کیفیت خدمات ارائه شده توسط رقبا لازم است که دلایل نارضایتی مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده را شناسایی و اقدامات لازم جهت برطرف کردن آنها را انجام دهند تا خدماتی مطابق با خواسته های مشتری به لحاظ کیفی برای عقب نماندن از رقبا در میدان رقابت ارائه نمایند.
افزایش کیفیت فنی شبکه و برطرف کردن نقاط کور شبکه به گونه ای سریعتر و دقیق تر از سایر رقبا و در نتیجه کاهش نرخ تماس هایی که منجر به برقراری ارتباط نمی شوند خصوصا در ایام خاص سال نظیر اعیاد و همچنین در مواقع شلوغی شبکه.

5-4-1-5 پیشنهادات کاربردی مبتنی بر فرضیه «زمان مناسب ارائه خدمات بر بهبود مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد.»
ع از دیگر پیشنهادهای این تحقیق می توان به موضوع زمان مناسب ارائه خدمات اشاره کرد. پیشنهادات ما باتوجه به موضوع تحقیق و نتایج براساس نظر پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه به شرکت‌های اپراتور تلفن همراه از جمله همراه اول و ایرانسل این است که:
براساس نتایج تحقیق هرچند از نظر پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده‌ها تاثیر معنادار زمان (موقعیت) مناسب ارائه خدمات بر بهبود مزیت رقابتی نتیجه نشد؛ اما، می‌توان با استفاده از روش‌های مناسب بازاریابی این مقوله بالقوه را به یکی از ابزارهای کسب مزیت رقابتی تبدیل کرد. پیشنهاد ما این است که شرکت‌های اپراتور تلفن همراه، یک واحد شکایات و پاسخ‌گویی به مشتریان ایجاد کنند و از این طریق بتوانند به صورت تمام وقت و در زمان مناسب به خدمات پس از فروش به مشتریان بپردازند، همچنین از طریق این واحد بررسی شکایات و نقطه نظرات مشتریان برای ارائه صحیح خدمات و همینطور ارائه خدمات در زمان مناسب و مورد نیاز مشتریان صورت گیرد.
سرعت ارائه و تحویل خدمات خود را نسبت به رقبا افزایش دهند.
خدمات خود را در زمان هایی مناسب و متناسب با آن خدمات به گونه ای متفاوت از رقبا ارائه دهند نظیر بسته های خدماتی مختلف به مناسبت هایی نظیر عید نوروز، ماه رمضان و روز تولد مشترکین، سالروز تاسیس شرکت و یا ایام و فصول مختلف سال.

5-4-2 پیشنهاد برای تحقیقات آتی
در تحقیق حاضر براساس مطالعه تحقیقات پیشین و باتوجه به مقطع زمانی محدود به استخراج شاخص‌های موثر بر بهبود مزیت رقابتی پرداختیم. هدف اصلی و فرضیه اهم تحقیق حاضر شناخت تاثیر مثبت و معنادار رهبری تحول‌آفرین بر بهبود مزیت رقابتی است. باتوجه به روش تحقیق حاضر پیشنهاد ما برای تحقیقات آتی استفاده از روش تحلیل ‌های اکتشافی برای شناسایی عوامل موثر بر بهبود مزیت رقابتی و سپس دسته‌بندی کردن آنها در قالب متغیرهای مکنون می‌باشد.
می توان به تعیین تاثیر مثبت و معنادار رهبری تحول آفرین بر بهبود مزیت رقابتی در سایر صنایع خدماتی پرداخت و نتایج آن را با نتایج این تحقیق مقایسه کرد.
می‌توان ابعاد رهبری تحول‌آفرین را به صورت جداگانه بر بهبود مزیت رقابتی سنجید. روش کار به این صورت است که با شناسایی ابعاد رهبری تحول‌ آفرین با استفاده از پیشینه تحقیق، به عملیاتی کردن این متغیرها (ابعاد) پرداخت و با طرح سوالاتی در پرسشنامه، تاثیر این ابعاد را بر بهبود مزیت رقابتی مورد آزمون قرار داد. این کار نیز با استفاده از روش SEM قابل اجرا می‌باشد.
می توان عوامل موثر بر بهبود مزیت رقابتی را رتبه بندی نمود. رتبه بندی کردن این عوامل از دو طریق پیشنهاد می‌شود. روش اول استفاده از ضرایب مسیر در روش معادلات ساختاری است و روش دوم بهره‌گیری از نظر کارشناسان و انجام مقایسات زوجی است که در مرحله آخر می‌توان با استفاده از روش‌های ریاضی، نتایج این روش‌ها را به منظور رتبه بندی کلی شاخص‌ها انجام داد.
می توان تاثیر مثبت و معنادار رهبری تحول آفرین بر بهبود مزیت رقابتی را همزمان در تمامی اپراتورهای تلفن همراه در داخل کشور بررسی و در این راستا اپراتورها را با یکدیگر مقایسه نمود.

5-5 محدودیت‌های تحقیق
هر پژوهشی با یکسری محدودیت‌ها روبرو است این پژوهش نیز از این اصل مستثنی نبوده است.اما مشکلات و محدودیتهایی که بر نتایج تحقیقی تاثیر منفی داشته باشد وجود نداشت. محدودیت‌ها به صورت زیر می‌باشند :
ه بعضی از پرسشنامه ها بخصوص در بخش مشخصات فردي به درستی تکمیل نگردیده بود، که پژوهشگر مجبور می شد با همکاري مجدد پاسخگو، آنها را تکمیل نماید.
ن هماهنگی‌هاي اداري ومحدودیت‌ها در توزیع پرسشنامه میان مدیران و مسئولان شرکت‌ها یکی دیگر از موانع بود.
جمع آوری پرسش نامه های توزیع شده میان مدیران و مسئولان شرکت ها به دلیل حجم کاری مدیران و مسئولان ، زمان بر بود.

5-6 جمع‌بندی
در این قسمت از فصل پنجم به شکل مختصر به مرور 4 فصل گذشته می‌پردازیم. در فصل اول تحقیق به کلیات تحقیق پرداخته شد و با بیان مساله و اهمیت موضوع به بیان اهداف و فرضیات تحقیق پرداختیم و با استفاده از تحقیقات پیشین به طراحی مدل تحقیق مبادرت شد، در این مدل 5 متغیر مستقل داریم که در طی فرآیند تحقیق به بررسی تاثیر مثبت و معنادار این 5 متغیر بر بهبود مزیت رقابتی پرداختیم. متغیر اصلی و اهم تحقیق، رهبری تحول‌آفرین می‌باشد که در فرضیه اول تحقیق به آزمون تاثیر مثبت و معنادار رهبری تحول‌آفرین بر بهبود مزیت رقابتی می‌پردازیم. همچنین 4 فرضیه دیگر تحقیق شامل تاثیر مثبت و معنادار متغیرهایی همچون کارایی هزینه، ارائه انعطاف‌پذیر خدمات، ارائه خدمات با کیفیت، و زمان (موقعیت) مناسب ارائه خدمات بر بهبود مزیت رقابتی است.
در فصل دوم با مشخص شدن اهداف و فرضیات تحقیق و براساس موضوع تحقیق به تشریح مبانی نظری در قالب ادبیات و تحقیقات پیشین پرداخته و مباحث پیرامون مزیت رقابتی، رهبری تحول آفرین، … به طور خلاصه مورد بررسی قرار گرفت. در بخش پایانی فصل دوم، تحقیقات انجام شده در زمینه‌های مرتبط با موضوع تحقیق، مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیقات در دو بخش تحقیقات داخلی و خارجی مطرح شدند. در فصل سوم به روش‌شناسی تحقیق پرداخته شد. در این فصل نوع روش تحقیق بکار رفته در تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها در دوبخش توصیفی و استنباطی مطرح شد. یکی از بخش‌های مهم مطرح شده در فصل سوم، بررسی ابعاد فنی پرسشنامه از دو منظر روایی و پایایی است. روایی محتوا پرسشنامه به منظور روایی بیشتر، از طریق نظر اساتید و کارشناسان متخصص (مدیران مرتبط با حوزه بازاریابی دو شرکت همراه اول و ایرانسل) مورد تایید قرار گرفت، همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. در بخش‌های بعدی فصل سوم با معرفی روش معادلات ساختاری به عنوان ابزار اصلی تجزیه و تحلیل داده‌ها به معرفی شاخص‌های برازش مدل‌های تحلیل تاییدی پرداختیم. در فصل چهارم تحقیق، باتوجه به روش‌های معرفی شده در فصل سوم به تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه پرداخته شد. مباحث فصل چهارم در دوبخش کلی ارائه گردید. در بخش اول آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و با شناخت ویژگی‌های جمعیت شناسانه پاسخ‌دهندگان به تعیین وضعیت متغیرها و شاخص‌های مرکزی و پراکندگی آنها پرداخته شد. در این قسمت توزیع متغیرها و نرمال بودن آنها برای انجام روش تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آزمون بارتلت و KMO برای تناسب داده‌های تحقیق و همبستگی درونی داده‌ها انجام گرفت که نتایج حاکی از کفایت حجم نمونه و تناسب آنها برای انجام روش SEM است. در بخش دوم و آمار استنباطی به منظور تعیین همبستگی (رابطه) مثبت و معنادار: بین رهبری تحول آفرین و بهبود مزیت رقابتی، بین کارایی هزینه و بهبود مزیت رقابتی، بین ارائه انعطاف پذیر خدمات و بهبود مزیت رقابتی، بین ارائه خدمات با کیفیت و بهبود مزیت رقابتی، بین زمان مناسب ارائه خدمات و بهبود مزیت رقابتی، بازای پاسخ های کل پاسخ دهندگان به پرسش نامه، شرکت همراه اول به صورت مجزا و شرکت ایرانسل به صورت مجزا از ضریب همبستگی پیرسون استفاده کردیم که نتایج آنرا در فصل چهارم به صورت مفصل ارائه کردیم. در ادامه به انجام روش‌های اصلی تجزیه و تحلیل داده‌ها با هدف انجام آزمون فرضیات تحقیق پرداختیم و با انجام تحلیل عاملی تاییدی به بررسی معنی‌داری بارهای عاملی برای هر متغیر مکنون پرداخته شد. در نهایت باتوجه به اینکه روش اصلی تجزیه و تحلیل داده‌ها در این تحقیق روش معادلات ساختاری است، با انجام این روش، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. در بخش بعدی به بررسی فرضیات تحقیق و نتایج آنها با استفاده از روش تحلیل عاملی کل، آماره t وسطح معنی‌داری پرداخته شد. که در همین فصل نتایج تعقیبی ارائه گردید. نتایج نشان از تایید 4 فرضیه پژوهش و رد یک فرضیه تحقیق دارد و در بخش آزمون فرضیات برای هرکدام از دو شرکت همراه اول به صورت مجزا و ایرانسل به طور مجزا به این نتیجه رسیدیم که برای شرکت همراه اول چهار فرضیه پژوهش تایید و یک فرضیه پژوهش رد شد و برای شرکت ایرانسل نیز سه فرضیه پژوهش تایید و دو فرضیه پژوهش رد شد و در نهایت با استفاده از بارهای عاملی(ضریب مسیر) به دست آمده از تاثیر هرکدام از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته (بهبود مزیت رقابتی) که به طور مجزا برای دو شرکت همراه اول و ایرانسل در جدول 4 – 38 محاسبه شده است، مقایسه ای بین دو شرکت مذکور به صورت توصیفی از این نظر که تاثیر مثبت و معنادار هرکدام از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته در کدامیک از دو شرکت همراه اول و ایرانسل قویتر(بیشتر) از دیگری است انجام شد.

فهرست منابع و ماخذ

الف) فهرست منابع فارسی
آخوندی، فاطمه. (1389). بررسی رابطه میان عدالت سازمانی و سلامت اداری در گمرک ج.ا.ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، سیستم های اطلاعاتی، دانشکده مدیریت گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی: 150 صفحه.
آغاز، عسل. (1387). رهبران تحول آفرین بانیان ایجاد تغییر و تحول در سازمان ها. موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شماره 207-206- 205.
آقازاده،‌ هاشم. (1385). بررسي چگونگي توانمندسازي شركت‏ها و مؤسسات ارائه كننده خدمات بازاريابي. مؤسسه مطالعات و پژوهش‏هاي بازرگاني.
اسماعیل پور، حسن.؛ جوانمرد، حبیب اله. و باجلان، اصغر. (1391). بررسي تاثير احترام و تفاهم بر كيفيت ارتباط ادراك شده از سوي مراجعان موسسات خدمات درماني كوچك (مطالعه

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع مزیت رقابتی، تلفن همراه، انعطاف پذیری، بازاریابی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع بیمه ایران، رهبری خدمتگزار، سرمایه روانشناختی، خودکارآمدی