تحقیق با موضوع طراحی محصول، هزینه تولید، مزیت رقابتی، انعطاف پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

براي ادامه حيات، نيازمند شريان های حياتي محيطي هستند. به علاوه محيط به عنوان منبع فرصت‌ها و تهديدات، نقش عمده اي در موفقيت يا شكست سازمان‌ها ايفا مي كند (ما، 1999). كسب مزيت رقابتي پايدار از شرايط محيطي دشوار نيز امكان پذير است. براي كسب مزيت‌هاي رقابتي لزوماً نبايد محيط، آرام و شرايط، فراهم باشد. بلكه حتي كارآفرينان و نوآوران مي توانند با انجام اقدامات مناسب از شرايط سخت و ناهموار نيز مزيت رقابتي بيافرينند (چاکراورتی18، 2010).

2-7 استراتژيهاي عمومي (ژنريك19) مايكل پورتر20
از ديدگاه پورتر، اين استراتژيها به سازمان امكان مي دهد كه از سه مبناي متفاوت از مزيت هاي رقابتي بهره گيرد كه عبارت اند از رهبري در هزينه ها ، متفاوت يا متمايز كردن محصولات و خدمات، و تمركز بر محصولات و خدماتي خاص. پورتر اين سه مبنا را استراتژيهاي ژنريك يا عمومي مي نامد. در رهبري هزينه، شركت محصولات استاندارد توليد و عرضه مي كند كه بهاي تمام شده هر واحد براي مشتري(كسي كه نسبت به قيمت حساسيت دارد) كاهش مي يابد. مقصود از استراتژي تمايز اين است كه محصولات و خدماتي عرضه شود كه در صنعت موردنظر به عنوان محصول يا خدمتي منحصربه فرد تلقي شود، و به مشترياني عرضه شود كه نسبت به قيمت حساسيت چندان زيادي ندارند. مقصود از متمركزكردن، توجه به محصولات و خدمات خاصي است كه نيازهاي گروه هاي كوچكي از مصرف كنندگان را تأمين مي كند(وظیفه دوست و دیگران، 1392).

2-8 نگرش‌هاي موجود به منشاء مزيت رقابتي
ادبيات استراتژي در باب مزيت رقابتي تحت تسلط دو تئوري زير است: تئوري سازمان صنعتي و تئوري منبع مدار (عطاران و دیگران، 1391).
اول) تئوري سازمان صنعتي: نظریه پرداز معروف این گروه پورتر است که از دیدگاه وی، واحد اصلی در تجزیه و تحلیل، صنعت می باشد(دتونی و تونچیا21، 2003).
اين تئوري تأكيد اوليه خود را بر تجزيه و تحليل خارجي رقابت متمركز نموده است . مدل پنج نيروي رقابتي پورتر نمونه اي بارز از جمله مدل هاي ارائه شده در چارچوب اين تئوري است . اين تئوري معتقد است چون نيروي خارجي بازار فشارهاي خاصي را بركسب و كار تحميل مي نمايد، بنابراين، استراتژي به وسيله الزامات بازار تعيين شده و مزيت رقابتي از اجزای استراتژي حاصل مي شود كه با آن الزامات سازگاري دارد . اين تئوري هم به خاطر واقعيت هاي موجود در بازار و هم به خاطر ظهور نگرشي بنام نگرش منبع مدار به استراتژي مورد ترديد قرار گرفته است (ده یادگاری و دیگران، 1384).
دوم) تئوري منبع مدار: مدارك تجربي به صورت متوالي بيان مي دارد كه ساختار صنعت نمي تواند تنها عامل تعيين كننده استراتژي رقابتي و عملكرد رقابتي باشد. به همين دليل گروهي از تئوريسين‌هاي منبع مدار به وجود آمدند تا ثابت نمايند كه برخورداري از مواهب متمايز منابع استراتژيك، نهائي ترين عامل تعيين كننده استراتژي و عملكرد است.اين نگرش دقيقاً همخوان با پديده رقابت بر مبناي دانش است. اينگونه رقابت بيان مي دارد كه موفقيت دراز مدت يك سازمان به آنچه كه مي داند و مي فهمد وابسته است به همين دليل رقبا به قابليت‌ها و صلاحيت‌ها به عنوان كليدي براي موفقيت در برابر رقباي خود نگاه مي كنند (آلاگوز و آیتن22، 2007).

2-9 مزيت رقابتي پايدار (تحكيم بازار خدمات)
در مسير ايجاد مزيت رقابتي دو نكته مهم قابل تعمق مي باشد : نخست اينكه اين مسير، فرآيند دنباله داري است كه به عملكرد عالي و رقابت پذيري سازمان منجر مي شود. يعني در صورتيكه سازمان بتواند به واسطه شايستگي‌هاي خود، مزيت رقابتي پايداري خلق نمايد كه براي مشتريان ارزشمند بوده و همواره برتر از رقبا باشد، در واقع عملكردي شايسته از خود بر جاي گذاشته و رقابت پذيري را به ارمغان آورده است. دوم اينكه بخاطر افزايش پيچيدگي‌هاي محيطي و شدت رقابت، مزيت رقابتي يا براحتي توسط رقبا تقليد مي شود يا از نظر مشتريان به زودي رنگ مي بازد و بايستي با مزيتهاي جديدي جايگزين شود. بر اين اساس سازمان بايد به فكر پيدا نمودن مزيت‌هاي رقابتي پايدار خود باشد. مزيت رقابتي پايدار را مي توان به طور گسترده اي كيفيت سازماني تعريف نمود كه قادر است از رقباي خود پيشي گرفته و بازده خود را بيش از حد طبيعي نگاه دارد. اين مفهوم به معني برتري موقعيتي، مبتني بر ارائه ارزش مشتري برتر يا دستيابي به هزينه‌هاي نسبي پائين تر و كسب سهم بازار و عملكرد سودآوري مي باشد. منابع و مهارت‌هاي برتر در مجموع، حاكي از توانايي يك كسب و كار در فعاليت بهتر از رقباي خود مي باشد. مهارت‌هاي برتر به قابليت‌هاي متمايزي اطلاق مي شود كه كاركنان شركت را در موقعيتي برتر نسبت به كاركنان شركتهاي رقيب قرار مي دهد. منابع برتر شامل ملزومات مشهودتر براي مزيتي است كه شركت را قادر مي سازد تا قابليت‌هاي خود را تقويت نمايد (آقازاده، 1385).
جهت رسيدن به عملكرد برتر يك كسب و كار، بايد مزيت رقابتي را پايدار نمود. سازمان ها همواره بدنبال اين موضوع بوده اند كه چطور مزيت رقابتي خود را در محيط‌هاي نامطمئن و به سرعت در حال تغيير كسب كنند برخي از محققان معتقدند كه كسب مزيت رقابتی از طريق تأكيد بر ارائه خدمات و محصولات با كيفيت برتر به مشتريان حاصل مي شود. محققان ديگر بر اين باورند كه سازمان‌ها بايستي در جست وجوي بهترين‌ها با در نظر گرفتن بده و بستان بين محيط بيروني و فعاليت‌ها و ابتكارات استراتژيك، رويكرد واقع بينانه اي را اتخاذ نمايند. منابعي كه پيچيده و گه گاه نامشخص بوده و تمايل مبهمي به منحصر بفرد بودن دارند منجر به ايجاد مزيت رقابتي پايدار مي گردند. بسياري از پژوهش های انجام پذيرفته مديريت استراتژيك در سالهاي اخير بر شناسايي منابع منحصربه فرد ارزشمند پيچيده و غيرقابل كپي برداري از جمله فرآيندهاي سازماني و منابع پيچيده اجتماعي تمركز نموده اند (جیاولو23،2007).
براي اينكه شايستگي، سبب سودهاي مداوم و يا بازدهي بالاتر از سطح معمول گردد، لازم است سازمان به شركت منحصر به فردي تبديل گردد كه قابليت ارائه محصول و يا خدمات را دارا باشد. علاوه بر آن كپي برداري از شايستگي بايد دشوار باشد در غير اين صورت ديگر شركت ها براي مدت طولاني به صورت كمياب باقي نخواهند ماند. بنابراين يك شايستگي ويژه، شايستگي است كه مزيت رقابتي ايجاد نموده و به شركت‌ها اجازه دهد كه بازدهي بالاتر از سطح معمول داشته باشند. چنين شايستگي بسيار ارزشمند، ناياب و بي نظير است (رودان24، 2003).
بين بهبود زمينه رقابتي و ايفاي تعهدات اجتماعي، هيچ تضادي وجود ندارد. تحقيقات نشان مي دهد هرچه كمك و مساعدت اجتماعي يك شركت بيشتر باشد زمينه رقابتي نيز براي آن بيشتر فراهم است. شركت‌هايي كه به صورت نظام يافته مسيري را طي مي كنند كه هم براي جامعه و هم براي خود ارزش آفريني مي كنند از ابزارهاي رقابتي برخوردار مي شوند كه براي آنها مزيت پايدار ايجاد (پورتر و کرامر25، 2002).

2-10 ابعاد مزیت رقابتی
ابعاد مزیت رقابتی عبارتند از: بهره وری هزینه – کیفیت بالا – انعطاف پذیری فرآیند/ محصول– زمان ( لی و ژائو، 2006).
1- هزینه: رقابت در بازار بر اساس کارایی هزینه نیاز به تلاش برای کم کردن هزینه تولید دارد. به منظور کم نگه داشتن هزینه های تولید رقابتی،مدیران باید به هزینه های مواد ،کار و سایر هزینه های سربار رسیدگی کنند. کنترل تغییرات هزینه نیروی کار،مواد،تولید همه عوامل مهمی از ساختار بهره وری هزینه هستند (لی26 ، 2000).
اغلب شركتهاي توليدي به كنترل هزينه توجه زيادي مي كنند. اصطلاح هزينه به توانايي مديريت هزينه هاي توليد كارآمد تمركز دارد كه شامل مخارج كلي ، موجودي و ارزش افزوده است (فاساوات و كانچانا27، 2007).
هزينة كم توليد زماني كه حاشية سود پايين است، اولويت شمرده مي شود. منطقي كه از ارتباط راهبرد رهبري هزينه با مزيت رقابتي حمايت مي كند، اين واقعيت است كه مزيت رقابتي مي تواند به دو نوع اساسي تقسيم شود: هزينه هاي پايين تر از رقبا، يا توانايي متمايز شدن و مزيت قيمت(آواد و بن تلال28، 2008).
رهبران هزینه تلاش می کنند تا هزینه تولید هر واحد از محصولات و ارائه خدمات را پایین آورده و بتوانند در مقابل رقبا مقاومت نمایند. در این استراتژي شرکت سعی می کند تا فعالیتهاي صرفه جویی در هزینه را انجام دهند که شامل ساخت تسهیلات مقیاسی کارا، کنترل شدید هزینه هاي تولید و بالاسري، و نظارت بر هزینه ها براي استاندارد سازي محصولات تا ویژگیهاي قابل قبولی براي مشتریانی که قیمت رقابتی پایین تر را ترجیح می دهند، فراهم آورند.اما تاکتیک های هزینه پایین و رهبري هزینه از پیشرفت نوآوري، منافع منحنی تجربه، صرفه جویی به مقیاس اقتصادي، کاهش زمان طراحی محصول و هزینه ها و فعالیتهاي مهندسی مجدد نتیجه می شود(آلن و هلمز29، 2006).
گاهي شركتها با عرضه محصول به قيمت پايين تر براي مشتري ارزشي ايجاد مي كنند كه مشتري، شركت مد نظر را بر ساير رقبا ترجيح مي دهد و از اين طريق شركت مزيت رقابتي كسب مي كند. هزينه به مثابه مزيت رقابتي نيز بر قيمت محصول تأثير مي گذارد و موجب مي شود كه شركت به مزيت رقابتي دست يابد.هزينه، مصرف منابع براي توليد محصول است كه ارزشي را براي مشتري ايجاد مي كند.در اين ميان شركتي كه بتواند با كمترين هزينه اين محصول ارزشمند را توليد كند، مي تواند با كمترين قيمت آن را در اختيار مشتري قرار دهد ، از اين رو هزينه نيز مزيت رقابتي محسوب مي شود. از سوي ديگر، برخي از شركتها مانند شركت هاي كامپيوتري و گوشي همراه، مشترياني دارند كه متقاضي محصولات به روز و نوآورانه اند ، اگر شركت بتواند با عرضه محصولات نوآورانه خواسته مشتري خود را برآورده كند، ضمن آنكه از اين طريق براي مشتريانش ارزش ايجاد مي كند، وفاداري آنان را هم افزايش مي دهد.ارائه خدمات نيز يكي ديگر از مزيتهاي رقابتي است كه به مشتري اطمينان مي دهد در صورتي كه از محصولات شركت استفاده كند، شركت با خدمات بسيار مطلوب از او پشتيباني خواهد كرد.ساير مزيت ها نيز به همين ترتيب به ايجاد ارزش براي مشتري و درنهايت ايجاد مزيت رقابتي براي شركت منجر مي شود(رمضانیان و دیگران، 1393).
مديريت هزينه به عنوان يك سيستم اطلاعاتي براي ايجاد مزيت رقابتي در قسمت هزينه مورد استفاده قرار مي گيرد.هدف كلي نظام مديريت هزينه، شناسايي تأثير هزينه بر تصميمات مديريت و بالا بردن توان رقابتي شركت است(رهنمای رودپشتی، 1387).
در دنياي امروز تنها در سايه استراتژيهاي بلند مدت، مفصل و همه جانبه مي توان به اهداف كاهش هزينه ها ضمن ارتقاء كيفيت و كارايي عملياتي دست يافت(گرگانلی دوجی و فاضلی، 1388).
فرآيند هزينه يابي هدف به عنوان روشي آينده نگر و ابزاري سودمند براي مديريت هزينه استراتژيك به منظور كاهش مجموع هزينه ها در مراحل طراحي و برنامه ريزي محصول به كار گرفته مي شود. اين روش با روشهاي سنتي متفاوت است، زيرا نقطه آغازي و محور اصلي آن اطلاعات تاريخي نيست بلكه مشتريان و قيمت محصول، محوريت اصلي اين فرآيند را تشكيل مي دهد(گرگانلی دوجی و فاضلی، 1388).
سيستم هزينه يابي كايزن30 ابزار ديگري است كه مديران در حين توليد براي رسيدن به بهاي تمام شده هدف مي توانند استفاده كنند. كايزن به مفهوم بهبود مستمر يك فعاليت با مشاركت همگاني كاركنان اعم از كارگران و مديران به منظور ارزش آفريني است. بر اين فلسفه استوار است كه براي ايجاد بهبود در سازمان نياز به تغييرات انفجاري نيست، بلكه هر نوع خلاقيت و نوآوري هر چند كوچك به شرط مستمر و پيوسته بودن ارتقا بهره وري در سازمان را به ارمغان خواهد آورد(گرگانلی دوجی و فاضلی، 1388).
2- کیفیت: کیفیت یکی از مکانیسم های موثر برای جذب و حفظ مشتریان است.کیفیت به معنی ویژگی های برتر محصول یا خدمت است.عوامل کیفیت معمولا شامل کیفیت طراحی محصول ،کیفیت تولید، و عملکرد قابل اعتماد محصول در نظر گرفته می شود.کیفیت را می توان برای افزایش بهره وری،سازگاری با بازار رقابت و حفظ عملکرد محصول قابل اعتماد ،مورد استفاده قرار

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع مزیت رقابتی، پرسش نامه، رهبری تحول آفرین، تعریف مفهومی Next Entries تحقیق با موضوع رهبری تحول آفرین، مزیت رقابتی، موفقیت سازمان، عملکرد کارکنان